Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci", Praha IČO 00008141 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
IČO:00008141
Z. KAPITÁL:36.2 milionů Kč
SCHRÁNKA:  srmhv6p
DIČ: CZ00008141, Detail plátce DPH
ADRESA: U mlýna 1755/5, Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
KONTAKTY: Přidat kontakty Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci" na www.služby.cz
U mlýna 1755 Praha 14100

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (13) |  sbírka listin (27)

Datum zápisu: 20. června 1990
Spisová značka: ALX 458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
Sídlo:
U mlýna 1755/5, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Identifikační číslo: 00008141
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:
výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku a výkony
spojené se zrušením státního podniku
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví
Statutární orgán:
Způsob jednání:
Likvidátor jedná jménem státního podniku "v likvidaci"
samostatně a podepisuje se přitom tak, že k obchodní firmě
připojí svůj podpis s označením funkce.
Likvidátor:
TOMÁŠ ČUMPELÍK
Rumunská 24/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Likvidátor jmenován na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu č. 47/2014 ze dne 15.4.2014.
Den vzniku funkce 17.4.2014.
Zakladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Praha 1, Na Františku 32
Kmenové jmění:
36 189 000,- Kč
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení:
Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č. 29/1990 ministra
paliv a energetiky ČSFR ze dne 26.6.1990, čj. 712/03
Rozhodnutím č. 2O8/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
28.3.l994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 23567 schváleného usnesením vlády české
republiky ze dne 28.3.l994 č.j. O92/261/94.
Den vzniku je 1. červenec 1990
Rozhodnutím č. 99/90 ministra hospodářství ČSFR
ze dne 28.9.1990 č.j. 1064/401 kmenové jmění státního
podniku činí k 1.7.1990 1 906 635 tis. Kčs
Rozhodnutím č. 1188/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne
14.12.1993 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č.j. 23564 schváleného ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ze dne 21.9.1993
č.j. 630/2117/93 a dokladu fondu národního majetku České
republiky ze dne 10.12.1993 č.j. 06022/23564/Kr/93 se
převádí ke dni vzniku akciové společnosti Pražská
energetika a.s. se sídlem Praha 10, Na Hroudě 19,
IČ 6O1 93 913 a to ke dni 1.1.1994.
Rozhodnutím č. 1160/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne
10.12.1993 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě přivatizačního
projektu č. 23567 schváleného ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ze dne 8.10.1993
č.j. 63O/2142/93 a dokladu Fondu národního majetku
České republiky ze dne 10.12.1993 č.j. 06023/23567/Kr/93
se převádí ke dni vzniku akciové společnosti Středočeská
energetická, a.s. se sídlem Praha l, Na příkopě l5,
IČ 6O1 931 40 a to k 1.1.1994.
Rozhodnutím č. 643/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
5.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40122 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 28.9.1994 č.j. 092/1729/94/Šf. ve výši
383 tis.Kč
Rozhodnutím č. 612/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
23.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40115 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 30.3.1994 č. 163 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 16.9.1994 č.j. 092/1573/94/Vo
ve výši 172 tis. Kč.
ROzhodnutím č. 613/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
23.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40123 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 30.3.1994 č. 163 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 19.9.1994 č.j. 092/1584/94/JJ
ve výši 133 tis. Kč.
Rozhodnutím č. 635/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
3.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 23572 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 4.5.1994 č. 245 a dokladu FOndu
národního majetku České republiky ze dne 19.9.1994
č.j. 092/1583/94/JJ ve výši 254 tis. Kč.
Rozhodnutím č. 83O/94 a č. 3/1995 ministra průmyslu a
obchodu ze dne 15.12.1994 byla převedena část majetku
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem
v Praze na Fond národního majetku ČR na základě
privatizačního projektu č. 23567 schváleného usnesením
vlády ČR ze dne 29.9.1993 č. 543 a dokladu Fondu
národního majetku ČR ze dne 7.12.1994 č.j. O92/2584/94/JJ.
Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond
národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z
hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních
vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Uvedená část převáděného majetku spolu s právy a závazky
podle uvedeného a schváleného privatizačního projetku by
měla být transformována formou přímého prodeje spol. s r.o.
C.I.E.B. Kahovec, Příborská 519, Praha 9-Letňany.
Rozhodnutím č. 86/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
26.2.1996 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě formuláře 4A
privatizačního projetku č.22947 schváleného Ministerstvem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci dne 14.6.1995 čj.
46O/1846/95 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 21.2.1996 čj. 238/96-95O.
Spolu s části privatizovaného mejtku precházejí na Fond
národního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky z
hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů,
ktjeré se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Rozhodnutím č. 14O/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
9.4.1996 byla aktualizována zakládací listina státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, vydaná
rozhnodutím č. 29/1990 ministra paliv a energetika ČSFR ze dne
26.6.1990 č.j. 712/O3, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tímto
rozhodnutím bylo změněno kmenové jmění státního podniku, v
návaznosti na změny vzniklé privatizací a běžným chodem
podnikatelské činnosti.
rozhodnutím č. 297/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
16.9.1996 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze a to ve výši 33
tis. Kč na Fond národního majetku ČR na základě formuláře 4B
privatizačhního projektu č. 4OO86 schváleného Ministerstvem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci dne 2O.6.1994 č.j.
63O/2369/632/94 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne
13.9.1996 č.j. 940/3109/96/Fi. Spolu s části privatizovaného
majetku přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a
pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných
právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Rozhodnutím č. 16/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
16.01.1997 byla převedena ke dni 01.02.1997 část majetku
státního podniku ve výši 1 776.000,- Kč na Fond národního
majetku ČR podle schváleného privatizačního projektu č.40085.
Rozhodnutím č. 58/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
27.02.1997 byla převedena ke dni 1.03.1997 část privatizovaného
majetku státního podniku ve výši 528.000,- Kč na Fond národního
majetku České republiky.
Rozhodnutím č. 94/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
16.04.1997 byla převedena část majetku státního podniku ke dni
1.05.1997 ve výši 2 364 000 Kč na Fond národního majetku České
republiky podle schváleného privatizačního projektu č. 40084.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 179/1997 ze dne
24.07.1997 č.j. 25415/97/4410/1000 byla převedena ke dni
01.09.1997 část privatizovaného majetku státního podniku ve výši
2 321 000 Kč na Fond národního majetku ČR.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 222/l997 ze dne l6.9.
l997 čj. 30751/97/4410/1000 se převádí ke dni l. října l997
část privatizovaného majetku výše uvedeného státního podniku ve
výši 35.OOO,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného
privatizačního projektu č. 40080 zpracovaném Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 223/97 ze dne
l6. 9. l997 čj. 30753/97/4410/1000 se převádí ke dni
l. října l997 část privatizovaného majetku výše uvedeného
státního podniku ve výši 3l4.OOO,- Kč na Fond národního majetku
ČR podle schváleného privatizačního projektu č. 40087
zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Rozhodnutím č.35/1998 ministra průmyslu a obchodu ze dne
20.2.1998 čj.5855/98/4410/1000 byla převedena část majetku
státního podniku k l.březnu 1998 na Fond národního majetku České
republiky na základě privatizačního projektu č.40083 schváleného
rozhodnutím Ministerstva financí ČR čj.630/2363/632/97 ze dne
20.6.1994 se změnou čj.42/43003/97/JK ze dne 21.7.1997 a dokladu
Fondu národního majetku České republiky ze dne 16.2.1998
čj.970/279/98/Fi.
Rozhodnutím č.111/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22268/99/6010/1306 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodny Týnec nad Labem-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizovaného projektu č. 50570 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/36129/98 ze dne
30.10.1998 a dokadu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 838/830/99.
Rozhodnutím č. 112/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22257/99/6010/1301 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Čechy střed - Mochov -, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č.50581 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j.42/11563/99 ze dne
19.4.1999 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 837/830/99.
Rozhodnutím č. 113/1999 ministra půrmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22266/99/6010/1305 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Milín-, která byla vyjmuta ze
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem v
Praze, na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50578 schváleného Ministerstvem
financí rozhodnutím č.j. 42/11568/99 ze dne 22.4.1999 a dokladu
Fondu národního majetku České republiky ze dne 7.7.1999 č.j.
842/830/99.
Rozhodnutím č. 115/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22262/99/6010/1303 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodny Čechy střed - Mochov - , která
byla vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody
se sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50580 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/11572/99 ze dne
22.4.1999 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 840/830/99.
Rozhodnutím č. 116/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22261/99/6010/1302 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Týnec nad Labem-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50569 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/36133/98 ze dne
30.10.1998 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 839/830/99.
Rozhodnutím č. 138/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
4.10.1999 č.j. 30072/99/6140/1824 byla převedena část majetku -
formulář 4D-, která byla vyjmuta ze státního podniku Středočeské
energetické závody se sídlem v Praze, na Fond národního majetku
České republiky na základě privatizačního projektu č. 50579
schváleného Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/23002/99
ze dne 4.8.1999 a dokladu Fondu národního majetku České
republiky ze dne 23.9.1999 č.j. 1198/810/99.
Rozhodnutím č. 105/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27627/00/6140/1293 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky -, která byla vyjmuta ze státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, na Fond
národního majetku České repbliky na základě privatizačního
projektu č. 50614 schváleného Ministerstvem financí rozhodnutím
č.j. 42/1866/00/LN ze dne 4.4.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 10.7.2000 č.j. 1016/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 108/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27625/00/6140/1279 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky -, která byla vyjmuta ze státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 50629 schváleného Ministerstvem finanční rozhodnutím
č.j. 42/1870/2000/LN ze dne 4.4.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 10.7.2000 č.j. 1015/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 106/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27799/00/6140/1292 byla převedena část majetku -
formulář 4D, víceúčelový objekt Nelahozeves-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50625 schváleného
Ministerstvem finanční rozhodnutím č.j. 42/1858/2000/LN ze dne
3.4.2000 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 10.7.2000 č.j. 1014/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 107/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27658/00/6140/1288 byla převedena část majetku -
formulář 4D, obvodová služebna Říčany-, která byla vyjmuta ze
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem v
Praze, na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50626 schváleného Ministerstvem
financí rozhodnutím č.j. 42/1862/2000/LN ze dne 3.4.2000 a
dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 10.7.2000
č.j. 1013/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 47/2001 ministra průmyslu a obchodu ze dne
8.3.2001, č.j.: 14449/01/6140/426, byla převedena část majetku -
formulář 4D/4001, vedení 22 kV v oblasti působnosti Rozvodného
závodu Beroun - který byl vyjmut ze státního podniku Středočeské
energetické závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku
České republiky na základě privatizačního projektu č. 50610
schváleného rozhodnutím Ministerstva financí č.j.
42//DK ze dne 19.12.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 1.3.2001, č.j. 137/810/01.
Rozhodnutím č. 48/2001 ministra průmyslu a obchodu ze dne
8.3.2001, č.j.: 14395/01/6140/424, byla převedena část majetku -
formulář 4D/4001, Obvodová služebna Jílové - který byl vyjmut
ze státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem
v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50639 schváleného rozhodnutím
Ministerstva financí č.j. 42//DK ze dne 19.12.2000 a
dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 1.3.2001,
č.j. 138/810/01.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 111/2001 ze dne
1.8. 2001 byl v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 ve spojení s
ustanovením § 20a odst. 2, zákona č. 77/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zrušen státní podnik Středočeské energetické
závody se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, IČO 00008141 a dnem
15.srpna 2001 vstupuje do likvidace.
Ruší se v plném rozsahu rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu
č. 113/1999, 115/1999 a 116/1999 ze dne 15.července 1999.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 111/2001 ze dne
1.8.2001 byl jmenován Ing. Oldřich Janďourek likvidátorem
Středočeské energetické závody, s.p. "v likvidaci", se
sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, identifikační číslo 00008141.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 222/2002 ze dne
16.prosince 2002 se mění Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu
č. 111/2001 ze dne 1.8.2001.
Z funkce likvidátora Středočeské energetické závody, státní
podnik "v likvidaci" se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8 se
odvolává dnem 31.12.2002 Ing. Oldřich Janďourek. Dnem 1.1.2003
je jmenován likvidátorem Středočeské energetické závody, s.p. "v
likvidaci" se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, Ing. Petr Knap,
r.č. , bytem Praha 10, Tádžická 1421/8.

Originál výpisu Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci" (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
ALX 458/SL27/MSPH účetní závěrka [2013] rozvaha 31.12.2013 30.07.2014 2
ALX 458/SL26/MSPH účetní závěrka [2013] pen.toky 31.12.2013 30.07.2014 2
ALX 458/SL25/MSPH zpráva auditora r. 2013 31.12.2013 30.07.2014 6
Sbírka listin Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci". Údaje byly staženy 4. září 2014 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00008141 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00008141 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Středočeské energetické závody, státní podnik
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: české energetické závody, státní podnik v likvidaci
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů