Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci", Praha IČO 00008141 - Obchodní rejstřík firem

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
IČO:00008141
Z. KAPITÁL:36.2 milionů Kč
SCHRÁNKA:  srmhv6p
DIČ: CZ00008141, Detail plátce DPH
ADRESA: U mlýna 1755/5, Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
KONTAKTY: Přidat kontakty Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci" na www.služby.cz
U mlýna 1755 Praha 14100

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (13) |  sbírka listin (27)

Datum zápisu: 20. června 1990
Spisová značka: ALX 458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
Sídlo:
U mlýna 1755/5, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Identifikační číslo: 00008141
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:
výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku a výkony
spojené se zrušením státního podniku
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví
Statutární orgán:
Způsob jednání:
Likvidátor jedná jménem státního podniku "v likvidaci"
samostatně a podepisuje se přitom tak, že k obchodní firmě
připojí svůj podpis s označením funkce.
Likvidátor:
TOMÁŠ ČUMPELÍK
Rumunská 24/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Likvidátor jmenován na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu č. 47/2014 ze dne 15.4.2014.
Den vzniku funkce 17.4.2014.
Zakladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Praha 1, Na Františku 32
Kmenové jmění:
36 189 000,- Kč
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení:
Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č. 29/1990 ministra
paliv a energetiky ČSFR ze dne 26.6.1990, čj. 712/03
Rozhodnutím č. 2O8/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
28.3.l994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 23567 schváleného usnesením vlády české
republiky ze dne 28.3.l994 č.j. O92/261/94.
Den vzniku je 1. červenec 1990
Rozhodnutím č. 99/90 ministra hospodářství ČSFR
ze dne 28.9.1990 č.j. 1064/401 kmenové jmění státního
podniku činí k 1.7.1990 1 906 635 tis. Kčs
Rozhodnutím č. 1188/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne
14.12.1993 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č.j. 23564 schváleného ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ze dne 21.9.1993
č.j. 630/2117/93 a dokladu fondu národního majetku České
republiky ze dne 10.12.1993 č.j. 06022/23564/Kr/93 se
převádí ke dni vzniku akciové společnosti Pražská
energetika a.s. se sídlem Praha 10, Na Hroudě 19,
IČ 6O1 93 913 a to ke dni 1.1.1994.
Rozhodnutím č. 1160/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne
10.12.1993 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě přivatizačního
projektu č. 23567 schváleného ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ze dne 8.10.1993
č.j. 63O/2142/93 a dokladu Fondu národního majetku
České republiky ze dne 10.12.1993 č.j. 06023/23567/Kr/93
se převádí ke dni vzniku akciové společnosti Středočeská
energetická, a.s. se sídlem Praha l, Na příkopě l5,
IČ 6O1 931 40 a to k 1.1.1994.
Rozhodnutím č. 643/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
5.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40122 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 28.9.1994 č.j. 092/1729/94/Šf. ve výši
383 tis.Kč
Rozhodnutím č. 612/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
23.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40115 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 30.3.1994 č. 163 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 16.9.1994 č.j. 092/1573/94/Vo
ve výši 172 tis. Kč.
ROzhodnutím č. 613/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
23.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 40123 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 30.3.1994 č. 163 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 19.9.1994 č.j. 092/1584/94/JJ
ve výši 133 tis. Kč.
Rozhodnutím č. 635/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne
3.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 23572 schváleného usnesením vlády České
republiky ze dne 4.5.1994 č. 245 a dokladu FOndu
národního majetku České republiky ze dne 19.9.1994
č.j. 092/1583/94/JJ ve výši 254 tis. Kč.
Rozhodnutím č. 83O/94 a č. 3/1995 ministra průmyslu a
obchodu ze dne 15.12.1994 byla převedena část majetku
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem
v Praze na Fond národního majetku ČR na základě
privatizačního projektu č. 23567 schváleného usnesením
vlády ČR ze dne 29.9.1993 č. 543 a dokladu Fondu
národního majetku ČR ze dne 7.12.1994 č.j. O92/2584/94/JJ.
Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond
národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z
hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních
vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Uvedená část převáděného majetku spolu s právy a závazky
podle uvedeného a schváleného privatizačního projetku by
měla být transformována formou přímého prodeje spol. s r.o.
C.I.E.B. Kahovec, Příborská 519, Praha 9-Letňany.
Rozhodnutím č. 86/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
26.2.1996 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze na Fond
národního majetku České republiky na základě formuláře 4A
privatizačního projetku č.22947 schváleného Ministerstvem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci dne 14.6.1995 čj.
46O/1846/95 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 21.2.1996 čj. 238/96-95O.
Spolu s části privatizovaného mejtku precházejí na Fond
národního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky z
hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů,
ktjeré se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Rozhodnutím č. 14O/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
9.4.1996 byla aktualizována zakládací listina státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, vydaná
rozhnodutím č. 29/1990 ministra paliv a energetika ČSFR ze dne
26.6.1990 č.j. 712/O3, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tímto
rozhodnutím bylo změněno kmenové jmění státního podniku, v
návaznosti na změny vzniklé privatizací a běžným chodem
podnikatelské činnosti.
rozhodnutím č. 297/1996 ministra průmyslu a obchodu ze dne
16.9.1996 byla převedena část majetku státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze a to ve výši 33
tis. Kč na Fond národního majetku ČR na základě formuláře 4B
privatizačhního projektu č. 4OO86 schváleného Ministerstvem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci dne 2O.6.1994 č.j.
63O/2369/632/94 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne
13.9.1996 č.j. 940/3109/96/Fi. Spolu s části privatizovaného
majetku přecházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a
pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných
právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.
Rozhodnutím č. 16/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
16.01.1997 byla převedena ke dni 01.02.1997 část majetku
státního podniku ve výši 1 776.000,- Kč na Fond národního
majetku ČR podle schváleného privatizačního projektu č.40085.
Rozhodnutím č. 58/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
27.02.1997 byla převedena ke dni 1.03.1997 část privatizovaného
majetku státního podniku ve výši 528.000,- Kč na Fond národního
majetku České republiky.
Rozhodnutím č. 94/1997 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne
16.04.1997 byla převedena část majetku státního podniku ke dni
1.05.1997 ve výši 2 364 000 Kč na Fond národního majetku České
republiky podle schváleného privatizačního projektu č. 40084.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 179/1997 ze dne
24.07.1997 č.j. 25415/97/4410/1000 byla převedena ke dni
01.09.1997 část privatizovaného majetku státního podniku ve výši
2 321 000 Kč na Fond národního majetku ČR.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 222/l997 ze dne l6.9.
l997 čj. 30751/97/4410/1000 se převádí ke dni l. října l997
část privatizovaného majetku výše uvedeného státního podniku ve
výši 35.OOO,- Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného
privatizačního projektu č. 40080 zpracovaném Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 223/97 ze dne
l6. 9. l997 čj. 30753/97/4410/1000 se převádí ke dni
l. října l997 část privatizovaného majetku výše uvedeného
státního podniku ve výši 3l4.OOO,- Kč na Fond národního majetku
ČR podle schváleného privatizačního projektu č. 40087
zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Rozhodnutím č.35/1998 ministra průmyslu a obchodu ze dne
20.2.1998 čj.5855/98/4410/1000 byla převedena část majetku
státního podniku k l.březnu 1998 na Fond národního majetku České
republiky na základě privatizačního projektu č.40083 schváleného
rozhodnutím Ministerstva financí ČR čj.630/2363/632/97 ze dne
20.6.1994 se změnou čj.42/43003/97/JK ze dne 21.7.1997 a dokladu
Fondu národního majetku České republiky ze dne 16.2.1998
čj.970/279/98/Fi.
Rozhodnutím č.111/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22268/99/6010/1306 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodny Týnec nad Labem-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizovaného projektu č. 50570 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/36129/98 ze dne
30.10.1998 a dokadu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 838/830/99.
Rozhodnutím č. 112/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22257/99/6010/1301 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Čechy střed - Mochov -, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č.50581 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j.42/11563/99 ze dne
19.4.1999 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 837/830/99.
Rozhodnutím č. 113/1999 ministra půrmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22266/99/6010/1305 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Milín-, která byla vyjmuta ze
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem v
Praze, na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50578 schváleného Ministerstvem
financí rozhodnutím č.j. 42/11568/99 ze dne 22.4.1999 a dokladu
Fondu národního majetku České republiky ze dne 7.7.1999 č.j.
842/830/99.
Rozhodnutím č. 115/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22262/99/6010/1303 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodny Čechy střed - Mochov - , která
byla vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody
se sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50580 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/11572/99 ze dne
22.4.1999 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 840/830/99.
Rozhodnutím č. 116/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
15.7.1999 č.j. 22261/99/6010/1302 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky Rozvodna Týnec nad Labem-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50569 schváleného
Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/36133/98 ze dne
30.10.1998 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 7.7.1999 č.j. 839/830/99.
Rozhodnutím č. 138/1999 ministra průmyslu a obchodu ze dne
4.10.1999 č.j. 30072/99/6140/1824 byla převedena část majetku -
formulář 4D-, která byla vyjmuta ze státního podniku Středočeské
energetické závody se sídlem v Praze, na Fond národního majetku
České republiky na základě privatizačního projektu č. 50579
schváleného Ministerstvem financí rozhodnutím č.j. 42/23002/99
ze dne 4.8.1999 a dokladu Fondu národního majetku České
republiky ze dne 23.9.1999 č.j. 1198/810/99.
Rozhodnutím č. 105/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27627/00/6140/1293 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky -, která byla vyjmuta ze státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, na Fond
národního majetku České repbliky na základě privatizačního
projektu č. 50614 schváleného Ministerstvem financí rozhodnutím
č.j. 42/1866/00/LN ze dne 4.4.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 10.7.2000 č.j. 1016/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 108/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27625/00/6140/1279 byla převedena část majetku -
formulář 4D, pozemky -, která byla vyjmuta ze státního podniku
Středočeské energetické závody se sídlem v Praze, na Fond
národního majetku České republiky na základě privatizačního
projektu č. 50629 schváleného Ministerstvem finanční rozhodnutím
č.j. 42/1870/2000/LN ze dne 4.4.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 10.7.2000 č.j. 1015/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 106/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27799/00/6140/1292 byla převedena část majetku -
formulář 4D, víceúčelový objekt Nelahozeves-, která byla
vyjmuta ze státního podniku Středočeské energetické závody se
sídlem v Praze, na Fond národního majetku České republiky na
základě privatizačního projektu č. 50625 schváleného
Ministerstvem finanční rozhodnutím č.j. 42/1858/2000/LN ze dne
3.4.2000 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze
dne 10.7.2000 č.j. 1014/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 107/2000 ministra průmyslu a obchodu ze dne
24.7.2000 č.j. 27658/00/6140/1288 byla převedena část majetku -
formulář 4D, obvodová služebna Říčany-, která byla vyjmuta ze
státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem v
Praze, na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50626 schváleného Ministerstvem
financí rozhodnutím č.j. 42/1862/2000/LN ze dne 3.4.2000 a
dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 10.7.2000
č.j. 1013/810/00/Fi.
Rozhodnutím č. 47/2001 ministra průmyslu a obchodu ze dne
8.3.2001, č.j.: 14449/01/6140/426, byla převedena část majetku -
formulář 4D/4001, vedení 22 kV v oblasti působnosti Rozvodného
závodu Beroun - který byl vyjmut ze státního podniku Středočeské
energetické závody se sídlem v Praze na Fond národního majetku
České republiky na základě privatizačního projektu č. 50610
schváleného rozhodnutím Ministerstva financí č.j.
42//DK ze dne 19.12.2000 a dokladu Fondu národního
majetku České republiky ze dne 1.3.2001, č.j. 137/810/01.
Rozhodnutím č. 48/2001 ministra průmyslu a obchodu ze dne
8.3.2001, č.j.: 14395/01/6140/424, byla převedena část majetku -
formulář 4D/4001, Obvodová služebna Jílové - který byl vyjmut
ze státního podniku Středočeské energetické závody se sídlem
v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě
privatizačního projektu č. 50639 schváleného rozhodnutím
Ministerstva financí č.j. 42//DK ze dne 19.12.2000 a
dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 1.3.2001,
č.j. 138/810/01.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 111/2001 ze dne
1.8. 2001 byl v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 ve spojení s
ustanovením § 20a odst. 2, zákona č. 77/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zrušen státní podnik Středočeské energetické
závody se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, IČO 00008141 a dnem
15.srpna 2001 vstupuje do likvidace.
Ruší se v plném rozsahu rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu
č. 113/1999, 115/1999 a 116/1999 ze dne 15.července 1999.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 111/2001 ze dne
1.8.2001 byl jmenován Ing. Oldřich Janďourek likvidátorem
Středočeské energetické závody, s.p. "v likvidaci", se
sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, identifikační číslo 00008141.
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 222/2002 ze dne
16.prosince 2002 se mění Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu
č. 111/2001 ze dne 1.8.2001.
Z funkce likvidátora Středočeské energetické závody, státní
podnik "v likvidaci" se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8 se
odvolává dnem 31.12.2002 Ing. Oldřich Janďourek. Dnem 1.1.2003
je jmenován likvidátorem Středočeské energetické závody, s.p. "v
likvidaci" se sídlem v Praze 2, Vinohradská 8, Ing. Petr Knap,
r.č. , bytem Praha 10, Tádžická 1421/8.

Originál výpisu Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci" (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
ALX 458/SL27/MSPH účetní závěrka [2013] rozvaha 31.12.2013 30.07.2014 2
ALX 458/SL26/MSPH účetní závěrka [2013] pen.toky 31.12.2013 30.07.2014 2
ALX 458/SL25/MSPH zpráva auditora r. 2013 31.12.2013 30.07.2014 6
Sbírka listin Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci"

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Středočeské energetické závody, státní podnik "v likvidaci". Údaje byly staženy 4. září 2014 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00008141 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00008141 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Středočeské energetické závody, státní podnik
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: ič 00008141, energeticke zavody praha vychod
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů