Stavební bytové družstvo České Budějovice, České Budějovice IČO 00037745 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Stavební bytové družstvo České Budějovice
IČO:00037745
Z. KAPITÁL:50000 Kč
SCHRÁNKA:  cizsmwc
DIČ: CZ00037745, Detail plátce DPH
ADRESA: Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
KONTAKTY: Přidat kontakty Stavební bytové družstvo České Budějovice na www.služby.cz
Krčínova 1107 České Budějovice 37011

Poslední změny a události Stavební bytové družstvo České Budějovice

31.7.2014    Změna: Člen představenstva JULIUS PŮŽA, změna adresy
29.7.2014    Změna: Člen představenstva Hana Votavová
29.7.2014    Změna: Člen představenstva MARIE PAUKEJOVÁ
29.7.2014    Zapsán člen představenstva Petr Nováček
29.7.2014    Zapsán člen představenstva TAŤÁNA VONDRÁČKOVÁ
29.7.2014    Zapsán člen představenstva František Kovář
29.7.2014    Zapsán člen představenstva JULIUS PŮŽA

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (48) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
13. dubna 1964
Spisová značka:
DrXXXXIII 84 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
Stavební bytové družstvo České Budějovice
Sídlo:
České Budějovice, Krčínova 1107/30
Identifikační číslo:
00037745
Právní forma:
Družstvo
Předmět činnosti:
1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně správy domů společenství vlastníků, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) přidělování družstevních bytů, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, c) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby, d) investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, e) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva, f) obchodní činnost, g) školící a metodická činnost. 3. Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonání opatří příslušné oprávnění. Takovou činností je zprostředkování služeb. Činnosti družstva spočívající ve výz
Statutární orgán:
předseda představenstva:
 
Dubenská 1384/5, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
1. místopředseda představenstva:
 
České Budějovice, Kubatova 1538/5, PSČ 37004
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen představenstva:
 
Fr. Ondříčka 982/16, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. května 2011
Den vzniku členství: 24. května 2001
člen představenstva:
 
Pekárenská 1060/25, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. května 2006
Den vzniku členství: 25. května 2006
člen představenstva:
 
Průběžná 2490/16, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 25. května 2006
Den vzniku členství: 25. května 2006
2. místopředseda představenstva:
 
České Budějovice, N.Frýda 1244/8, PSČ 37005
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 25. května 2006
člen představenstva:
 
České Budějovice, J.K.Chmelenského 1044/5, PSČ 37007
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen představenstva:
 
K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen představenstva:
 
České Budějovice, J.Bendy 1356/13, PSČ 37005
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
Způsob jednání:
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
Kontrolní komise:
předseda kontrolní komise:
 
Ing. MILAN PRÁŠIL
K. Štěcha 1228/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
1. místopředseda kontrolní komise:
 
Ing. JAN HOMOLKA
Puklicova 1038/34, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
Ing. BOŘIVOJ KOHOUT
Čechova 596/42, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
Ing. JAROSLAV HORSKÝ
Netolická 1176/20, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 30. května 2013
člen kontrolní komise:
 
M. Horákové 1366/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
Bezdrevská 1169/7, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku členství: 26. května 2011
člen kontrolní komise:
 
MGR. VĚRA KLIMEŠOVÁ
Kubatova 1238/10, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den vzniku členství: 26. května 2011
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 3 000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál:
50 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 18.10.1963 a jeho ustanovení bylo schváleno usnesením rady Okresního národního výboru v č. Budějovicích dne 18.2.1964.
Podle usnesení KV ČSBD č. 26 přijatého na 8. schůzi konané dne 8.11.1973 bylo sloučeno: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Škoda Č. Budějovice jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Koh-i-noor v Č. Budějovicích, Svépomocným stavebním bytovým družstvem pracovníků JČE v Č. Budějovicích, Stavebním bytovým družstvem pracovníků Motor Č. Budějovice, Stavebním bytovým družstvem občanů Jiskra v Č. Budějovicích jako družstvy slučovanými. Všechna práva a povinnosti přecházejí na nové družstvo.
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 26.10.1976 a souhlasů JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.12.1976 č.j. 2402/2351/42/01/044-76 a č.j. 2402/ 2352/42/01/019-76 bylo ku dni 31.12.1976 sloučeno do tohoto, jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo České Budějovice-Východ, 2/ Stavební bytové družstvo Jihočeské mládeže České Budějovice. Sloučením zaniklo SBD Č. Budějovice-Východ a SBD Jihočeské mládeže Č.B. bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující.
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice ze dne 22.4.1981, OSBD Čes. Budějovice ze dne 15.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 648/81-101/Pe o sloučení OVBD Čes. Budějovice slučují se do tohoto, jako družstva přejímacího ku dni 1.1.1982: Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice. Sloučením zaniklo Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky sloučených družstev přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo České Budějovice.
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice-Sever, SBD České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD České Budějovice Svépomoc, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 26.10.1979 čj. 1062/79-101/Pe o sloučení SBD České Budějovice-Jih a č.j. 1O63/79-101/ Pe o sloučení Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží České Budějovice a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 28.12.1979 bylo ku dni 1.1.1980 sloučeno: Stavební bytové družstvo České Budějovice-Sever jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Západ, Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Čtyři Dvory, Stavebním bytovým družstvem Svépomoc České Budějovice, Stavební bytovým družstvem České Budějovice-Jih, Okresním družstvem pro výstavbu a správu garáží České Budějovice jako družstvy slučovanými. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD Svépomoc Č. Budějovice, SBD České Budějovice -Jih a Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly dnem sloučení na družstvo slučující.

Originál výpisu Stavební bytové družstvo České Budějovice (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Stavební bytové družstvo České Budějovice

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo České Budějovice. Údaje byly staženy 23. ledna 2015 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00037745 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00037745 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Stavební bytové družstvo České Budějovice nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Stavební bytové družstvo České Budějovice.

Stavební bytové družstvo České Budějovice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů