Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov IČO 26348349 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - logo
IČO:26348349
Z. KAPITÁL:16.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  mz4chhv
DIČ: CZ699001005, Detail DIČ
ADRESA: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Staré náměstí 69 Sokolov 35601

Kontakty Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON352 461 111  - ústředna
EMAILinfo@suas.cz
WWWwww.suas.cz

Poslední změny

a události Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

27.7.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL100/KSPL ostatní konsolidovaná zpráva o platbách
30.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL99/KSPL notářský zápis [Nz 33/2017] rozhodnutí
27.6.2017    Zápis ostatních skutečností: Valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. konaná dne 20. 6. 2017 rozhodla o snížení základního kapitálu o jmenovitou ...
31.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL98/KSPL účetní závěrka [2016], výroční zpráva [2016], zpráva o vztazích, zpráva auditora i konsolidovaná
30.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL95/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis z DR
30.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL96/KSPL rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva
30.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 980/SL97/KSPL ostatní zápis z VH

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (26) |  sbírka listin (98)

Datum vzniku a zápisu:
23. srpna 2002
Spisová značka:
B 980 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Sídlo:
Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Identifikační číslo:
26348349
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
provádění trhacích prací
zpracování kamene
projektová činnost ve výstavbě
výkon zeměměřičských činností
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
poskytování telekomunikačních služeb
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
provozování zemědělské výroby
zpracování gumárenských směsí
hornická činnost (podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů)
výroba elektřiny
distribuce elektřiny
obchod s elektřinou
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
provozování drážní dopravy na základě licence
provozování dráhy na základě úředního povolení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zámečnictví, nástrojářství
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
kovářství, podkovářství
obráběčství
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.
Vítkovská 2101, 356 01 Sokolov
Den vzniku funkce: 1. května 2017
Den vzniku členství: 1. května 2017
místopředseda představenstva:
 
Ing. ZBYŠEK KLAPKA, MBA
Vilová 291/7, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 1. května 2017
Den vzniku členství: 1. května 2017
člen představenstva:
 
S. K. Neumanna 100, 357 03 Svatava
Den vzniku členství: 1. května 2017
člen představenstva:
 
Koželužská 149, 362 33 Hroznětín
Den vzniku členství: 1. května 2017
Počet členů:
4
Způsob jednání:
Za společnost jednají společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. V souladu s § 164 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, představenstvo společnosti pověřuje právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člena představenstva Ing. Miroslava Mertla.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
č.p. 296, 357 08 Krajková
Den vzniku funkce: 6. ledna 2017
Den vzniku členství: 6. ledna 2017
1. místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Jaroslav Rokos, MBA
V Úvoze 345, 356 01 Staré Sedlo
Den vzniku funkce: 6. ledna 2017
Den vzniku členství: 6. ledna 2017
Člen dozorčí rady:
 
V Zahrádkách 1850, 560 02 Česká Třebová
Den vzniku členství: 23. května 2014
Člen dozorčí rady:
 
Kunínova 1720/3, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 23. května 2014
člen dozorčí rady:
 
Zahradní 111, 357 09 Chlum Svaté Maří
Den vzniku členství: 25. června 2015
člen dozorčí rady:
 
Svobodova 702/1c, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 25. června 2015
2. místopředseda dozorčí rady:
 
Stará Chodovská 112, 357 35 Chodov
Den vzniku funkce: 26. srpna 2015
Den vzniku členství: 26. srpna 2015
člen dozorčí rady:
 
Kamenice 10, 356 01 Březová
Den vzniku členství: 26. srpna 2015
Akcie:
160 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Akcie společnosti jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady dle čl. 8 odst. 1 stanov společnosti.
Základní kapitál:
16 000 000,- Kč
Splaceno: 16 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Na obchodní společnost Sokolovská těžební, a.s., se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01, identifikační číslo 263 48 349, přešlo jmění obchodní společnosti Sokolovská uhelná, a. s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, identifikační číslo 497 90 072.
Počet členů statutárního orgánu: 4
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. konaná dne 20. 6. 2017 rozhodla o snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu 6 (šesti) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., tedy o snížení základního kapitálu společnosti o částku 600 000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) s tím, že stávající výše základního kapitálu, která činí částku 16 000 000,00 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), se sníží na částku 15 400 000,00 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž: (a)ke snížení základního kapitálu společnost přistupuje z důvodu naplnění usnesení valné hromady ze dne 20. 5. 2015, která rozhodla o souhlasu s nabytím vlastních akcií s tím, že společnost následně o jmenovitou hodnotu nabytých vlastních akcií sníží základní kapitál; (b)základní kapitál společnosti se snižuje o částku 600 000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), která plně odpovídá souhrnné jmenovité hodnotě všech 6 (šesti) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, konkrétně se jedná o zaknihované kmenové akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ISIN: CZ0005126912; (c)základní kapitál společnosti po zápisu snížení základního kapitálu bude činit 15 400 000,00 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a bude rozvržen na 154 (jedno sto padesát čtyři) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); (d)ke snížení základního kapitálu společnost použije pouze vlastní akcie, jak je uvedeno pod písm. b) shora, s tím, že po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude bez zbytečného odkladu dán Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. příkaz ke zrušení všech 6 (šesti) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ISIN: CZ0005126912; (e)společnost v souvislosti s tímto rozhodnutím o snížení základního kapitálu neposkytuje plnění ve prospěch žádného z akcionářů společnosti; (f)představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Originál výpisu Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 980/SL100/KSPL ostatní konsolidovaná zpráva o platbách 30.06.2017 27.07.2017 3
B 980/SL99/KSPL notářský zápis [Nz 33/2017] rozhodnutí 20.06.2017 30.06.2017 7
B 980/SL98/KSPL účetní závěrka [2016], výroční zpráva [2016], zpráva o vztazích, zpráva auditora i konsolidovaná 04.04.2017 31.05.2017 125
Sbírka listin Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Údaje byly staženy 18. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26348349 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26348349 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů