Komerční banka, a.s., Praha IČO 45317054 - Obchodní rejstřík firem

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Komerční banka, a.s.
IČO:45317054
Z. KAPITÁL:19.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  4ktes4w
DIČ, DPH:CZ45317054 informace o dph, ověřit
ADRESA: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
KONTAKTY: Přidat kontakty Komerční banka na www.služby.cz
Na příkopě 969 Praha 11000

Poslední změny a události Komerční banka, a.s.

31.1.2015    Zapsán člen představenstva AURELIEN GÉRARD ETIENNE VIRY
31.1.2015    Zapsán člen představenstva Karel Vašák
31.1.2015    Vymazán člen představenstva Charles Karel Vasak
22.12.2014    Registrována nová emise CP KB 2,75/14, 2000000000ks/1CZK
22.12.2014    Společnost administrátorem emise CP KB 2,75/14
22.12.2014    Zrušena emise CP KB 2,75/14
19.12.2014    Registrována nová emise CP HZL KB 4,09/17, 12862ks/30 000CZK

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (96) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
5. března 1992
Spisová značka:
B 1360 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s.
Sídlo:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
Identifikační číslo:
45317054
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Brno - Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 64400
Den vzniku členství: 2. června 2012
člen představenstva:
 
Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
člen představenstva:
 
Praha 8 - Troja, K Haltýři 690/22, PSČ 18000
Den vzniku členství: 1. srpna 2012
předseda:
 
ALBERT MARIE LE DIRAC'H
Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 2. srpna 2013
Den vzniku členství: 2. srpna 2013
člen představenstva:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 8. října 2013
člen představenstva:
 
Hroznová 491/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 2. ledna 2015
Počet členů:
6
Způsob jednání:
Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní členové představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Paříž, rue Saint Placide 44, Francouzská republika
Den vzniku členství: 22. dubna 2011
člen dozorčí rady:
 
Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800
Den vzniku členství: 30. dubna 2012
člen dozorčí rady:
 
Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville , 78100, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. května 2013
předseda dozorčí rady:
 
Paříž, Square Henri Delormel 6 , 75014, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. května 2013
Den vzniku členství: 25. dubna 2013
člen dozorčí rady:
 
Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 1. června 2013
místopředseda dozorčí rady:
 
Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré , 75008, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. května 2013
Den vzniku členství: 1. května 2013
člen dozorčí rady:
 
Smetanovo náměstí 1860, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 1. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Návršní 332, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
Den vzniku členství: 1. června 2013
Akcie:
38009852 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 5 a v § 6 stanov.
Základní kapitál:
19 004 926 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.
Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo:
Bratislava, Hodžovo nám. 1A, PSČ 81106, Slovenská republika
Předmět podnikání:
a) přijímání vkladů
b) poskytování úvěrů
c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu
d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše
e) poskytování záruk a příslibů
f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry
g) peněžní makléřství
h) poskytování bankovních informací
i) emise elektronických peněz
j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
Vedoucí odštěpného závodu:
KATARÍNA KURUCOVÁ
Bratislava, Mýtná 2885/19, 81107, Slovenská republika

Originál výpisu Komerční banka, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Komerční banka, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Komerční banka, a.s. Údaje byly staženy 12. února 2015 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45317054 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45317054 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Komerční banka, a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Komerční banka, a.s..

Komerční banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: komercni banka adresa, komerční banka 0100, kurzy měn komerční banka, komerční banka adresa, komerční banka - forex
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů