OHL ŽS, a.s., Brno IČO 46342796 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: OHL ŽS, a.s. OHL ŽS, a.s. - logo
IČO:46342796
Z. KAPITÁL:668.1 milionů Kč
SCHRÁNKA:  xbicgdt
DIČ: CZ46342796, Detail DIČ
ADRESA: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Burešova 938 Brno 60200

Kontakty OHL ŽS, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON541 571 111  - spojovatelka
EMAILohlzs@ohlzs.cz
WWWwww.ohlzs.cz

Poslední změny

a události OHL ŽS, a.s.

13.4.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 695/SL123/KSBR notářský zápis [NZ 294/2017]
13.4.2017    Zápis ostatních skutečností: Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu ...
8.3.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 695/SL122/KSBR stanovy společnosti
2.3.2017    Změna akcie 486 463 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  ... 668 112 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  ...
2.3.2017    Změna kapitálu z 486 463 000 na 668 112 000
2.3.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 695/SL121/KSBR notářský zápis [NZ 984/2016]
2.3.2017    Výmaz ostatních skutečností: Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (61) |  sbírka listin (123)

Datum zápisu:
1. dubna 1992
Spisová značka:
B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
OHL ŽS, a.s.
Sídlo:
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Identifikační číslo:
46342796
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
provozování drážní dopravy
provozování dráhy-vlečky
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: - drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů - kabelová vedení s optickými vlákny
distribuce elektřiny
hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c)zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g)zajišťování a likvidace starých důlních děl
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
obchod s elektřinou
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: - zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel, f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah - Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. - Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.
truhlářství, podlahářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zámečnictví, nástrojářství
obráběčství
projektová činnost ve výstavbě
výkon zeměměřických činností
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pokrývačství, tesařství
zednictví
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
klempířství a oprava karoserií
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou -li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
izolatérství
opravy silničních vozidel
provádění trhacích prací
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
malířství, lakýrnictví a natěračství
Vodoinstalatérství, topenářství
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Habrová 353/1, Soběšice, 644 00 Brno
Den vzniku členství: 1. června 2012
člen představenstva:
 
Fibichova 1695/9, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 30. května 2015
předseda představenstva:
 
Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Bydliště: 
46023 Valencia, c/Baleares č. 4, Španělské království
Den vzniku funkce: 14. ledna 2016
Den vzniku členství: 30. května 2015
Člen představenstva:
 
Bochořákova 3207/11b, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku členství: 14. ledna 2016
1.místopředseda představenstva:
 
Starodubečská 131/25, Dubeč, 107 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 1. září 2016
Den vzniku členství: 19. dubna 2016
2.místopředseda představenstva:
 
č.p. 121, 679 22 Svinošice
Den vzniku funkce: 1. září 2016
Den vzniku členství: 1. září 2016
člen představenstva:
 
Ondráčkova 190/51, Líšeň, 628 00 Brno
Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Počet členů:
7
Způsob jednání:
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z místopředsedů.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
Den vzniku členství: 28. ledna 2013
předseda dozorčí rady:
 
Madrid, Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259-D, Španělské království
Den vzniku funkce: 10. prosince 2014
Den vzniku členství: 10. prosince 2014
člen dozorčí rady:
 
Madrid, Padre Damian 5 008 IZ, Španělské království
Den vzniku členství: 24. června 2016
člen dozorčí rady:
 
Madrid, San Sebastian de los Reyes, c. de Portilo Pesadilla 4, Španělské království
Den vzniku členství: 24. června 2016
Počet členů:
5
Akcie:
668 112 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
668 112 000,- Kč
Splaceno: 667 899 340,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000
Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 178.182.000,- Kč, slovy: sto sedmdesát osm milionů sto osmdesát dva korun českých. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 182.796.000,-Kč, slovy: sto osmdesát dva milionů sedm set devadesát šest tisíc korun českých. V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 178.182, slovy: sto sedmdesát osm tisíc sto osmdesát dva, akcií nejvíce však 182.796, slovy: sto osmdesát dva tisíc sedm set devadesát šest, akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 18. dubna 2017 (včetně) do 2. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 4. května 2017 (včetně) do 18. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, podíl 0,2736 na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých. Celkem může být přednostně upsáno až 182.796 akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, činí 4.406,- Kč, slovy: čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 18. dubna 2017. Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti dne 10. dubna 2017. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnuty společnosti OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 18. dubna 2017. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 22. května 2017 (včetně). V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 182.796.000 Kč. Představenstvo Společnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 22. května 2017. Poté, co představenstvo Společnosti obdrží vyjádření Hlavního akcionáře jako určeného zájemce k nabídce úpisu akcií, které nebyly upsány na základě přednostního práva, rozhodne v souladu s § 475 písm. k) ZOK o konečné částce zvýšení základního kapitálu, a to i v případě, že neuplyne doba pro úpis akcií. Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry. V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 35, IBAN CZ96 2700 0000 0000 3500 4300 vedený společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, zbylou část pak do jednoho roku ode dne upsání akcií. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad. V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti. Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen První zápůjčka). Předmětem První zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 85.000.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů korun českých. K této smlouvě byl dne 28. února 2017 uzavřen dodatek, jímž byly finanční prostředky, které jsou předmětem První zápůjčky, navýšeny na 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Pohledávka Hlavního akcionáře za Společností ze smlouvy o zápůjčce ze dne 20. prosince 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2017 tak činí celkem 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen Druhá zápůjčka). Předmětem Druhé zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 35.664.000 PLN, slovy: třicet pět milionů šest set šedesát čtyři tisíc polských zlotých. (Pohledávka z První zápůjčky a Druhé zápůjčky dále jen Pohledávka Hlavního akcionáře) Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře vůči Společnosti v části, která odpovídá výši 785.069.892,- Kč, slovy: sedm set osmdesát pět milionů šedesát devět tisíc osm set devadesát dva korun českých, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem. Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího určení (konkrétně směnný kurs pro přepočet hodnoty pohledávky na české koruny). Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. V souladu s § 474 odst. 1 ZOK valná hromada souhlasí se zvýšením základního kapitálu i přesto, že emisní kurs akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016, nebude v době zvýšení základního kapitálu plně splacen. Nesplacená část jmenovité hodnoty akcií činí ke dni odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu (tj. k 7. březnu 2017) 212.660,- Kč, slovy: dvě stě dvanáct tisíc šest set šedesát korun českých, a je vzhledem k výši základního kapitálu zcela zanedbatelná.

Originál výpisu OHL ŽS, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 695/SL123/KSBR notářský zápis [NZ 294/2017] 06.04.2017 13.04.2017 19
B 695/SL122/KSBR stanovy společnosti 02.03.2017 08.03.2017 20
B 695/SL121/KSBR notářský zápis [NZ 984/2016] 22.12.2016 02.03.2017 16
Sbírka listin OHL ŽS, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík OHL ŽS, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy OHL ŽS, a.s. Údaje byly staženy 23. dubna 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 46342796 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 46342796 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu OHL ŽS, a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu OHL ŽS, a.s..

OHL ŽS, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: ohl žs volná místa, ohlžs, ohl žs olomouc, ohl žs přerov, ohl žs, a.s. přerov, ohlžs brno, ohl žs české budějovice, ohl žs brno, www.ohl-nabidka prace, ohl žs plat
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů