Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň IČO 49790480 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. - logo
IČO:49790480
Z. KAPITÁL:1.1 miliard Kč
SCHRÁNKA:  4ixcgp7
DIČ: CZ49790480, Detail DIČ
ADRESA: Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí (Plzeň 4), 301 00 Plzeň
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Doubravecká 2760 Plzeň 30100

Kontakty Plzeňská teplárenská, a.s.

Poslední změny

a události Plzeňská teplárenská, a.s.

16.5.2016    Člen dozorčí rady Tomáš Čihák, změna adresy
16.5.2016    Člen dozorčí rady Ing. Pavel Pavlátka, změna adresy
16.5.2016    Člen dozorčí rady Ing. Jan Skřivánek, změna adresy
16.5.2016    Zapsán člen dozorčí rady Ing. PAVEL HOMOLA
16.5.2016    Vymazán člen dozorčí rady Pavel Homola
16.5.2016    Změna sídla z Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100 na Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
16.5.2016    Výmaz ostatních skutečností: Počet členů statutárního orgánu: 5 ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (81) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
B 392 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:
Plzeňská teplárenská, a.s.
Sídlo:
Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Identifikační číslo:
49790480
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
hostinská činnost
výroba elektřiny
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
obchod s elektřinou
drážní doprava
provoz dráhy - vlečky
ubytovací služby
kovoobráběčství
opravy, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
projektová činnost ve výstavbě
zámečnictví
činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení
testování, měření a analýzy
manipulace s nákladem
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
zprostředkování obchodu
zprostředkování služeb
specializovaný maloobchod
kopírovací práce
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
reklamní činnost a marketing
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
izolatérství
činnost technických poradců v oblasti energetiky
vodoinstalatérství, topenářství
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Modřínová 2756/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 5. května 2014
Den vzniku členství: 30. dubna 2014
člen představenstva:
 
č.p. 276, 338 22 Volduchy
Den vzniku členství: 1. května 2014
člen představenstva:
 
Bažantnice 703, 330 26 Tlučná
Den vzniku členství: 19. února 2015
místopředseda představenstva:
 
Ing. Jiří Bis
Koterovská 566/145, Božkov, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 3. března 2015
Den vzniku členství: 19. února 2015
člen představenstva:
 
Střední cesta 1141/28, Černice, 326 00 Plzeň
Den vzniku členství: 19. února 2015
Počet členů:
5
Způsob jednání:
Za společnost jedná představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady :
 
Růženy Svobodové 608/6, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Den vzniku členství: 20. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Borůvková 228/15, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň
Den vzniku členství: 19. února 2015
člen dozorčí rady:
 
Letkovská 39/34, Božkov, 326 00 Plzeň
Den vzniku členství: 19. února 2015
místopředseda dozorčí rady:
 
Slovanská alej 1939/22, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 27. února 2015
Den vzniku členství: 19. února 2015
člen dozorčí rady:
 
Lhota 328, 301 00 Plzeň
Den vzniku členství: 19. února 2015
předseda dozorčí rady:
 
Mezi Ploty 373/49, Koterov, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 27. února 2015
Den vzniku členství: 19. února 2015
člen dozorčí rady:
 
Prokopova 397/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Den vzniku členství: 19. února 2015
člen dozorčí rady:
 
Dopravní 128/31, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň
Den vzniku členství: 24. září 2015
člen dozorčí rady:
 
Husova 459, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členství: 24. března 2016
člen dozorčí rady:
 
Horská 73, Pod Rohem, 360 01 Jenišov
Den vzniku členství: 24. března 2016
člen dozorčí rady:
 
Kaštanová 1115/12, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Den vzniku členství: 24. března 2016
člen dozorčí rady:
 
Částkova 2215/50, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Den vzniku členství: 24. března 2016
Počet členů:
12
Jediný akcionář:
Statutární město Plzeň, IČ: 000 75 370
Plzeň - Vnitřní Město, náměstí Republiky 1, PSČ 30632
Akcie:
1 092 957 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
1 092 957 000,- Kč
Splaceno: 1 092 957 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 392, přijala dne 26.9.2005 v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., je MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podílu na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno odkazem na seznam akcionářů vedený společností a s odkazem na výši základního kapitálu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 1 177 757 ks (slovy: jeden milion sto sedmdesát sedm tisíc padesát sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,2%, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem 1.084.007 ks (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíc sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,18%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Osvědčení hlavního akcionáře Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, § 183i až 183n. 4. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 1988,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící na jméno. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným AREAS BRNO spol. s r.o., Znaleckým ústavem, Jílkova 203, Brno. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečné vyhodnocení: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč po zaokrouhlení na celé Kč dle našeho názoru činí částku: 1 988,- Kč slovy (jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých). 5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 6. Způsob, místo a lhůta pro předání ? předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Společnost Plzeňská teplárenská, a.s., pověřila společnost M3V Praha , a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka těchto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle M3V Praha, a.s. každý pracovní den od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu, jakým má být hlavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů společnosti na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 7. Poskytnutí protiplnění Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6 tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst.1 až 3 obch. zák. 8. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určenými stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00, IČ 25205960, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Originál výpisu Plzeňská teplárenská, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Plzeňská teplárenská, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Plzeňská teplárenská, a.s. Údaje byly staženy 23. února 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 49790480 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 49790480 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Plzeňská teplárenská, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů