DATART INTERNATIONAL, a.s., Praha IČO 60192615 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: DATART INTERNATIONAL, a.s. DATART INTERNATIONAL, a.s. - logo
IČO:60192615
Z. KAPITÁL:64.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  7tydnii
DIČ: CZ60192615, Detail DIČ
ADRESA: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Křižíkova 148 Praha 18600

Kontakty DATART INTERNATIONAL, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON810 328 278  - infolinka
EMAILinfolinka@datart.cz
WWWwww.datart.cz

Poslední změny

a události DATART INTERNATIONAL, a.s.

30.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 2253/SL69/MSPH účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora od 1.5.2015 - 30.4.2016
1.2.2017    Člen dozorčí rady Martin Heřmánek
1.2.2017    Člen dozorčí rady KAMIL ČEJKA
1.2.2017    Zapsán prokurista Petr Seman
1.2.2017    Vymazán člen dozorčí rady Martin Heřmánek
1.2.2017    Vymazán člen dozorčí rady KAMIL ČEJKA
24.11.2016    Zapsán člen představenstva Charles Alexei Butler

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (28) |  sbírka listin (63)

Datum vzniku a zápisu:
22. listopadu 1993
Spisová značka:
B 2253 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
DATART INTERNATIONAL, a.s.
Sídlo:
Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:
60192615
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
5. května 795/54, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 22. září 2015
Den vzniku členství: 29. srpna 2015
člen představenstva B
člen představenstva:
 
Čihadla 1, 289 26 Stará Lysá
Den vzniku členství: 29. srpna 2015
člen představenstva B
člen představenstva:
 
Marie Cibulkové 788/1c, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. srpna 2015
člen představenstva B
člen představenstva:
 
č.p. 783, 739 41 Palkovice
Den vzniku členství: 29. srpna 2015
člen představenstva B
člen představenstva:
 
č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice
Den vzniku členství: 29. srpna 2015
člen představenstva A
Počet členů:
5
Způsob jednání:
V případě následujících právních jednání je za společnost oprávněn jednat společně předseda představenstva a člen představenstva A: a)poskytování finančních prostředků formou úvěrů či zápůjček, které ve svém souhrnu vůči jedné osobě (včetně osob s ní spojených) přesahují částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jedno účetní období; b)uzavírání smluv, na jejichž základě se společnost zaváže k plnění přesahující svou hodnotou (byť ve svém souhrnu) částku 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), mimo smluv o nákupu zboží prodávaného společností v rámci běžného obchodního styku; c)převod nebo zastavení podniku (závodu) společnosti nebo jeho části; a d)zcizení ochranných známek, domén a jiných práv duševního vlastnictví společností nebo zatížení ochranných známek, domén a jiných práv duševního vlastnictví společnosti právy třetích osob. Ve zbylých případech je za společnost oprávněn jednat samostatně předseda představenstva.
Prokura:
Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 180 00 Praha 8
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Ke štěrkovně 687, Lipence, 155 31 Praha 5
Den vzniku členství: 21. června 2013
člen dozorčí rady:
 
Ve Vilkách 512, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členství: 20. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Sochorcova 774, 686 03 Staré Město
Den vzniku členství: 20. srpna 2014
Akcie:
5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 12 905 120,- Kč
Základní kapitál:
64 525 600,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. bylo k rozhodnému dni 1. ledna 2002 převedeno jmění zaniklých obchodních společností DATART MEGASTORE, spol. s r.o., IČ 624 11 705, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Brno D.H., spol. s r.o., IČ 256 85 228, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Elen, spol. s r.o., IČ 258 23 116, se sídlem Frýdek - Místek, nám. Svobody 29; DATART MEGASTORE Havířov, spo. s r.o., IČ 261 90 591, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Hostivař, spol. s r.o., IČ 261 88 538, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Ostrava, spol. s r.o., IČ 256 37 126, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Plzeň, spol. s r.o., IČ 256 89 282, se sídlem Praha 8, Pernerova 35 a DATART MEGASTORE Zličín, spol. s r.o., IČ 256 84 515, se sídlem Praha 8, Pernerova 35.
Na nástupnickou společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ: 601 92 615, se sídlem Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253 přešlo na základě přeshraniční fúze sloučením podle ust. § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., jmění, tj. soubor veškerého majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti DATART MEGASTORE, s.r.o. se sídlem Zadunajská cesta 10, Bratislava, PSČ: 851 01, Slovenská republika, IČ: 35 792 621, společnost zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 22149/B, s rozhodným dnem přeshraniční fúze 1.května 2011. Slovenská zanikající společnost DATART MEGASTORE, s.r.o. v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. se stala jejím univerzálním nástupcem.
V důsledku realizace přeshraniční fúze sloučením došlo k zániku společnosti Datart Investments S.A. se sídlem Lucemburské velkovévodství, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, zapsané u Obvodního soudu v Lucemburku, v rejstříku obchodu a společností v oddíle B vložce 78225, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. se sídlem Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ 186 00, IČ 601 92 615, s rozhodným dnem přeshraniční fúze 01.05.2015
Valná hromada společnosti přijala dne 22.9.2015 toto usnesení o zjednodušeném snížení základního kapitálu: Pod odkládací podmínkou, jíž je zápis spojení akcií dle bodu 3. programu této valné hromady do obchodního rejstříku, rozhoduje valná hromada o snížení základního kapitálu následovně: 1.Snižuje se základní kapitál společnosti z částky 198.322.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát osm milionů tři sta dvacet dva tisíce šest set korun českých) o částku 133.797.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) na částku 64.525.600,-Kč (slovy: šedesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc šest set korun českých). 2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že se společnost v minulých účetních obdobích dostala do ztráty, která bude uhrazena snížením základního kapitálu. 3.Základní kapitál společnosti se snižuje ve smyslu ust. § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích za účelem úhrady kumulované ztráty společnosti minulých účetních období. 4.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně u všech 5 kusů kmenových akcií, vydaných jako cenný papír, ve formě na jméno emitovaných společností, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 39.664.520,-Kč (slovy: třicet devět milionů šest set šedesát čtyři tisíce pět se dvacet korun českých) o částku 26.759.400,-Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm set padesát devět tisíc čtyři sta korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 12.905.120,-Kč (slovy: dvanáct milionů devět set pět tisíc jedno sto dvacet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 5.Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně činí šedesát (60) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je v této lhůtě předložili. 6.Částka ve výši 133.797.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita k úhradě ztráty společnosti tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží kumulovaná ztráta minulých účetních období, a to převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Originál výpisu DATART INTERNATIONAL, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 2253/SL69/MSPH účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora od 1.5.2015 - 30.4.2016 30.04.2016 30.06.2017 24
B 2253/SL68/MSPH ostatní zápis z jednání představenstva 22.09.2015 01.12.2015 4
B 2253/SL67/MSPH stanovy společnosti 08.10.2015 01.12.2015 17
Sbírka listin DATART INTERNATIONAL, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík DATART INTERNATIONAL, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy DATART INTERNATIONAL, a.s. Údaje byly staženy 22. října 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60192615 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60192615 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
DATART INTERNATIONAL, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů