České dráhy, a.s., Praha IČO 70994226 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: České dráhy, a.s.
IČO:70994226
Z. KAPITÁL:20.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  e52cdsf
DIČ: CZ70994226, Detail plátce DPH
ADRESA: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
KONTAKTY: Zobrazit kontakty České dráhy na www.sluzby.cz
nábřeží Ludvíka Svobody 1222 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (82) |  předměty podnikání

Datum zápisu: 1. ledna 2003
Spisová značka: B 8039 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: České dráhy, a.s.
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15
Identifikační číslo: 70994226
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví:
- provozování železniční dráhy - vlečky
- provoz úschoven zavazadel
provozování celních skladů
výroba a rozvod tepla
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez
poskytování jiných než základních služeb
hostinská činnost
kovoobráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků
opravy silničních vozidel
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro
nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a
čištění
truhlářství
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních
kolejových vozidel a jejich komponentů
vodoinstalatérství
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zámečnictví
čalounictví
grafické práce a kresličské práce
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření
elektrických veličin a frekvence
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
měření geometrie polohy měřícími železničními vozy
montáž a opravy měřící a regulační techniky
nakladatelská a vydavatelská činnost
skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka
vagonů
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
opravy a formování akumulátorových baterií
opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
ověřování defektoskopických přístrojů a sond
polygrafický výroba
poskytování technických služeb
posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
praní prádla
projektování elektrických zařízení
pronájem movitých věcí
pronájem reklamních ploch
provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických
postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními
m etodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel
(ŽKV)
provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování
výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
provádění základního školení a praktického zaučení řidičů
motorových vozíků
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení -
provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a
historie železnic
reklamní a propagační činnost
reprografická činnost
sedlářství
splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
testování, měření a analýzy
vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřícími
přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a
jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a
elektrochemickou korozí
výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro
provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro
jejich výrobu)
vyučování v oboru cizích jazyků
zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování,
zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické
zkoušky nádob na plyny
revize, porohlídky a zkoušky určených technických zařízení v
provozu
výkon zeměměřičských činností
výroba, opravy a montáž měřidel
zastupování v celním řízení
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
-přeprava osob a věcí na celostátních drahách
-zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a
telekomunikační sítě mimo jednotnou telekomunikační síť v
železniční dopravě
-zdravotní péče o občany
-záchranná služba pro cestující veřejnost
-hygienická a protiepidemická péče na železnicích
-zdravotní výchova
-speciální zdravotnické služby při zvláštních železničních
přepravách
-provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané
provozovatelem
-provozování regionálních drah
podnikání v oblasti nakládání s odpady
silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava osobní
směnárenská činnost
provozování železniční dopravy
provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu
ubytovací služby
technická činnost v dopravě
zasilatelství
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zprostředkování obchodu
zprostředkování služeb
rozvod tepelné energie
distribuce elektřiny
výroba tepelné energie
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení:
-elektrických v rozsahu: -- elektrické sítě drah a lektrické rozvody drah
-- elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah
-- trakční napájení a spínací stanice
-- trakční vedení
-- elektrická zařízení napájená z trakčního vedení
-- elektrická zařízení drážních vozidel
-- silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní
techniky
-- elektrická zařízení lanových drah
-- náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy
-- zkušebny elektrických zařízení drah
-- zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování
bezpečnosti drážní dopravy
-zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
-zařízení pro ochranu před negetivními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních vyjma drah speciálních (metro) a na dráhách lanových za podmínek stanovených pověřením Ministerstva dopravy ČR ze dne 28,1,2003, čj. 5/2003-130-SPR/2
činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
masérské, rekondiční a regenerační služby
pedikúra, manikúra
poskytování služeb osobního charakteru
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
provozování železniční dopravy
projektování elektrických zařízení
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
obchod s elektřinou
provozování cestovní agentury
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
ostraha majetku a osob
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. DANIEL KURUCZ
Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
den vzniku funkce: 21. února 2014
den vzniku členství: 21. února 2014
člen představenstva:
Ing. MICHAL ŠTĚPÁN
Na Kopci 201, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
den vzniku členství: 21. února 2014
člen představenstva:
PAVEL KRTEK
Lochenická 228, Klánovice, 190 14 Praha 9
den vzniku členství: 21. února 2014
Způsob jednání:
Společnost zastupují a právně za ni jednají společně dva členové představenstva.
Prokura:
K zastupování a podepisování za společnost je oprávněn každý
prokurista samostatně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Bc. Jaroslav Pejša
Praha 9 - Černý Most, Bryksova 763/46, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. května 2011
člen dozorčí rady:
Josef Smýkal
Holešov, U Letiště 1150/3, okres Kroměříž, PSČ 769 01
den vzniku funkce: 20. července 2012
člen:
Vladislav Vokoun
Koválovice u Tištína 1, 798 29 Koválovice-Osíčany
den vzniku členství: 1. ledna 2014
člen:
ANTONÍN LEITGEB
Rumunská 728, 698 01 Veselí nad Moravou
den vzniku členství: 1. ledna 2014
člen dozorčí rady:
Ing. MILAN KŘÍSTEK
Kaštanová 144, 250 66 Zdiby
den vzniku členství: 20. března 2014
člen dozorčí rady:
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Vlárská 1079/6, Slatina, 627 00 Brno
den vzniku členství: 20. března 2014
člen dozorčí rady:
Ing. ANTONÍN TESAŘÍK
Slunečná 3779/14, 695 01 Hodonín
den vzniku členství: 20. března 2014
člen dozorčí rady:
MICHAL ZDĚNEK
Dittrichova 2023/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
den vzniku členství: 20. března 2014
předseda dozorčí rady:
Mgr. MILAN FERANEC
Masarykova třída 939/56, Hodolany, 779 00 Olomouc
den vzniku funkce: 19. června 2014
den vzniku členství: 19. června 2014
Jediný akcionář:
Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000,- Kč
v listinné podobě, neregistrované
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím
souhlasem vlády České republiky
Základní kapitál: 20 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář: Česká republika
Podle ustanovení § 12 zákona č. 77/2002 Sb. v platném znění jediný akcionář - stát, vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru.
prodej části podniku-Stavebních správ Praha, Plzeň a Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 19.12.2003 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ : 70994234.
Dne 26.6.2008 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.7.2008 převedena část podniku Provozování dráhy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.
Dne 31.8.2011 byla uzavřena mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.9.2011 převedena část podniku "Obsluha dráhy" ze společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 
Informace o Odštěpných závodech a další naleznete v uplném výpisu


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík České dráhy, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy České dráhy, a.s. Údaje byly staženy 30. srpna 2014 z internetových stránek justice.cz dle IČO 70994226 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 70994226 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
České dráhy, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů