Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci
IČO:00149217
Z. KAPITÁL:2.8 miliony Kč
SCHRÁNKA:  58jcu3y
DIČ: CZ00149217, Detail plátce DPH
ADRESA: Kojetín, Komenského 1052, PSČ 752 01
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. leden 1978
DATUM ZÁNIKU:4. únor 2014
Komenského náměstí 1052 Kojetín 75201

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (49) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
28. března 1973
Spisová značka: DrXXIV 1234 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Obchodní firma: Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Zemědělské obchodní družstvo Morava zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 24. listopadu 1998
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 4. února 2014
Sídlo: Kojetín, okres Přerov zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Kojetín, Komenského 1052, PSČ 752 01 zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Identifikační číslo: 00149217 zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Právní forma: Družstvo zapsáno 28. března 1973
vymazáno 4. února 2014
Předmět podnikání: Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.
Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsob
hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování
množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce,
snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé
lidské práce.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování
výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování
půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání
uznaných osiv a sádí nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany
plodin proti chorobám, škůdcům a plevelům.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro
plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří
potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také
zlepšením krmné techniky.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost
zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných
chovech, jejich ozdravení a plemenářské práci.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a
dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a
hospodárný provoz.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provádí výstavbu společenských zařízení v souladu s
vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na
specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro
družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí
družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a
využitím materiálů z místních zdrojů, dbá o technickou a
hospodářskou účinnost stavebních investic.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému
hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné
hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny
orgánů, vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje
zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků,
plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního
klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této
činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její
provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:
1) kovářství a podkovářství v rozsahu Kčs 25000,- ročně, místo
Kojetín
2) dopravu autem a traktorem v rozsahu Kčs 500000,- ročně, v
okrese Přerov
3) pěstování květin v rozsahu Kčs 600000,- ročně, místo Kojetín
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Doprava byla povolena odborem dopravy ONV v Přerově dne
30.11.1968 č.j. Dopr. 973/68 do 31.prosince 1973.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská
velkovýroba. Zahrnuje v sobě i jiné činnosti pokud přispívají ke
zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské výroby a zajišťují
plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za
překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování
prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se
provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
2. Nemá v užívání lesní majetek a rybníky s chovem ryb zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití
výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových
zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a
služeb může družstvo provozovat na základě povolení vydaného
Okresním národním výborem přidruženou výrobu, toto povolení
určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidružená výroba nesmí
být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské
velkovýroby, zneužívána nepovolenému podnikání nebo získávání
neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování
určité činnosti třeba také povolení zvláštních předpisů, může
družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen
získá-li toto povolení.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
4. Družstvo provozuje přidruženou výrobu:
1. doprava, v rozsahu ročně 1000000 Kčs
2. zemní práce, v rozsahu ročně 200000 Kčs
3. kovářské práce, v rozsahu ročně 30000 Kčs
4. tesařské práce, v rozsahu ročně 70000 Kčs
5. zednické práce, v rozsahu ročně 100000 Kčs
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
Rozhodnutím krajské zemědělské správy v Olomouci ze dne
15.11.1977 č.j.KZS-980/229/03/77 byla organizace určena plnit
funkci školního závodu pro zemědělské odborné učiliště krajského
institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě ZOU v
Kojetíně. Vedle plnění svých výrobních úkolů zabezpečuje
organizace v rámci svého provozu ve svých zařízeních na základě
ročního plánu odborného výcviku a podle učebních osnov
příslušného učebního oboru odborný výcvik učňů k získávání
odborných dovedností a návyků. K tomu účelu vytváří zvláště
podmínky pro názornou výuku a zajišťuje kvalifikované pracovní
činnosti. V souladu s učebním oborem zemědělského odborného
učiliště organizace zejména:
a) zřizuje odbornou učebnu k předvádění hospodářských zvířat
b) umožňuje učňům odborný výcvik na produktivní práci v
provozech s moderními velkovýrobními technologiemi
c) určuje instruktory pro odborný výcvik učňů z řad svých
kvalifikovaných pracovníků
zapsáno 7. června 1978
vymazáno 3. dubna 1989
výroba náhradních dílů pro n.p. Stavební stroje Zličín a Agrozet
Brno
zapsáno 5. ledna 1984
vymazáno 3. dubna 1989
a) zpracování zemědělských surovin a výroba potravinářských
výrobků z těchto surovin
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
c) nákup zemědělských výrobků od zemědělských organizací pro
účely zpracování, dalších dodávek, případně prodeje, s výjimkou
zemědělských výrobků zvláštního hospodářského významu
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
d) výroba osiva a sadby povolených odrůd na základě pověření
ministerstva zemědělství a výživy
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
f) prodej družstvem vyrobeného zboží zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
g) jiná činnost zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
3) Družstvo provozuje tuto jinou činnost: zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
a) doprava nákladů pro cizí zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
b) stavební činnost zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
c) kovovýroba zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
d) klempířské a natěračské práce zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
e) stolářské práce zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
f) zemní práce zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
g) odborný výcvik žáků SOU jako školní závod zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
1) Předmětem hospodářské činnosti družstva je především
zemědělská výroba a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionální a
efektivní hospodaření na zemědělské půdě
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
2) Předmětem hospodářské činnost je dále zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
e) poskytování prací a služeb pro občany zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
b) výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám
zemědělské výroby družstva
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 4. února 2014
a) zemědělská výroba zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
b) kovovýroba zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
c) obchodní činnost zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
d) dopravní služby zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
e) opravárenství zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
f) zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých
členů
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Statutární orgán: člen představenstva:
Ing. Jiří Gardavský
Kojetín, Sladovní 94
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
Přemysl Procházka
Kojetín, Polní 1243
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
Jaroslav Motalík
Kojetín, Čs. legií 970
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Josef Šťastný
Kojetín, Závodí 270
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Božena Bambušková
Měrovice 214
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
místopředseda představenstva:
Josef Droběna
Uhřičice 4, okres Přerov
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Ludmila Štefanová
Křenovice 51
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Josef Štěpánek
Uhřičice 206
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Josef Skácelík
Koválovice 61
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Jaromír Drábek
Koválovice 91
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Ing. Jiří Gardavský
Kojetín, Kroměřížská 777
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Božena Pochylová
Měrovice 214
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Jan Zatloukal
Měrovice 212
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
Věra Kousalová
Kojetín, Kroměřížská 124
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
František Drbal
Kojetín, Závodí 269
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
Margita Fidrová
Měrovice 85
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
František Bambušek
Měrovice 214
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 3. června 1974
člen představenstva:
Jaroslav Hlavinka
Měrovice 41
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Josef Handl
Kojetín, Přerovská 248
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Františka Komárková
Kojetín, Palackého sady 371
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Josef Pecha
Uhřičice 133
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Eliška Konečná
Kojetín, Tržní nám. 262
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Josef Onderka
Uhřičice 15
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Vladimír Staněk
Měrovice 159
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Jaroslav Baček
Uhřičice 199
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
Ludmila Holíková
Uhřičice 43
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 26. listopadu 1976
člen představenstva:
František Kytlica
Měrovice 12
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
místopředseda představenstva:
Jaroslav Hlavinka
Měrovice 41
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Josef Droběna
Uhřičice 4
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Stanislav Macourek
Uhřičice 8
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Ivo Píska
Koválovice 175
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Bohumil Krejsa
Popůvky 1
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Jan Zatloukal
Stříbrnice 72
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 6. dubna 1978
člen představenstva:
Jan Jašíček
Mořice n.H. 83
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Zdeňka Minaříková
Kojetín, Sladovní 123
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
František Šimek
Křenovice 150
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
člen představenstva:
Jan Zatloukal
Měrovice 215
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 3. dubna 1989
předseda představenstva:
Ing. Vincenc Krybus
Kojetín, Palackého 378
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Jaroslav Hlavinka
Měrovice 41
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Přemysl Procházka
Kojetín, Polní 1243
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Milada Ježková
Měrovice 15
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Marie Svačinová
Křenovice 134
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Květoslava Pěčková
Popůvky 59
zapsáno 6. dubna 1978
vymazáno 8. srpna 1983
člen představenstva:
Marta Šimčíková
Koválovice 19
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 8. srpna 1983
předseda představenstva:
Ing. Lubomír Konšel
Mořice n.H. 11
zapsáno 8. srpna 1983
vymazáno 3. dubna 1989
předseda:
Ing. Lubomír Konšel
Mořice n.H. 11
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 15. října 1998
místopředseda:
Ing. Stanislav Macourek
Kojetín VII, Uhřičice 8
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
místopředseda představenstva:
Ing. Josef Droběna
Uhřičice 52
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
František Rozkošný
Uhřičice 91
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
Stanislav Macourek
Uhřičice 8
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
JUDr. Stanislav Netopil
Uhřičice 38
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
Drahomír Zgoda
Kojetín, Družstevní 1303
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
Jaroslav Kotek
Kojetín, Sladovní 1244
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
Josef Daněk
Kojetín, Sladovní 461
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
člen představenstva:
Ing. Vladislav Němeček
Kojetín, Tyršova 577
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
předseda:
Josef Kršňák
Stříbrnice 98
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
místopředseda představenstva:
Stanislav Macourek
Uhřičice 8
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
RNDr. Rudolf Kálovský
Kojetín, Husova 727
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
Jan Horák
Měrovice nad Hanou č. 40
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
člen představenstva:
Jaroslav Kotek
Kojetín, Sladovní 1244
zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
Likvidátor: Martin Sedláček
Dubany č. 191
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 31. května 1999
Mgr. Libor Jeřábek
Třebíč, Vrchlického 797/85
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 6. září 2013
Mgr. Libor Jeřábek
Vrchlického 797/85, Borovina, 674 01 Třebíč
zapsáno 6. září 2013
vymazáno 4. února 2014
Za družstvo v likvidaci jednají a podepisují likvidátoři
samostatně a bez omezení.
zapsáno 24. listopadu 1998
vymazáno 31. května 1999
Za družstvo v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor
samostatně a bez omezení.
zapsáno 31. května 1999
vymazáno 4. února 2014
Základní členský vklad: 50 000,- Kč
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Zapisovaný základní kapitál: 24 750 000,- Kč zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 15. října 1998
2 800 000,- Kč zapsáno 15. října 1998
vymazáno 4. února 2014
Ostatní skutečnosti: Zřízení:
Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev
1) Jednotného zemědělského družstva v Měrovicích n.H.
2) Jednotného zemědělského družstva v Kojetíně
na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne
15. prosince 1972 za souhlasu rady ONV v Přerově ze dne
26. ledna 1973 a přijetím schválených stanov.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 23. listopadu 1993
Zastupování:
Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda
(zástupce předsedy).
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Podepisování:
Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a
disponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) a
jeden člen představenstva.
zapsáno 28. března 1973
vymazáno 26. listopadu 1976
Podle usnesení společné slučovací členské schůze družstva dne
14. prosince 1973 a souhlasu rady ONV v Přerově ze dne
29.3.1974 sloučilo se toto družstvo, jako družstvo přejímající s
Jednotným zemědělským družstvem v Uhřičicích, jako družstvem
zanikajícím. Majetek, práva a závazky zaniklého družstva
přechází bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné
zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
zapsáno 3. června 1974
vymazáno 23. listopadu 1993
Podle usnesení členské schůze konané dne 10. a 11. prosince
1975,usnesení členské schůze Jednotného zemědělského družstva
POKROK se sídlem v Křenovicích, konané dne 9.prosince 1975 a
usnesení slučovací schůze obou družstev, konané dne 17. ledna
1976, sloučilo se toto družstvo, jako přejímající za souhlasu
RONV v Přerově ze dne 25.3.1976,zem.721/76-Bř s Jednotným
zemědělským družstvem POKROK se sídlem v Křenovicích,jako
družstvem zanikajícím. Dnem sloučení přechází veškerý majetek,
práva a závazky bez likvidace na družstvo přejímající, t.j.
Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 23. listopadu 1993
Zastupování a podepisování:
Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právních
úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky,
podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají
finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době
jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 26. listopadu 1976
vymazáno 3. dubna 1989
Zastupování a podepisování:
Jednat jménem družstva ve všech věcech je oprávněn předseda a v
době jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti o právních
úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky,
podepisuje předseda nebo místopředseda.
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
Ručení:
Každý člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva minimálním
podílem 500,- Kčs u všech trvale činných pracovníků mimo
důchodců a členů, jejichž podíl 20 % do nedělitelného fondu
činil více jak 500,- Kčs.
zapsáno 3. dubna 1989
vymazáno 23. listopadu 1993
Jednání:
Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti
místopředseda představenstva. Listiny o právních úkonech, kde je
předepsaná písemná forma, podepisuje další jeden člen
představenstva.
zapsáno 23. listopadu 1993
vymazáno 4. února 2014
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Právní důvod výmazu:
Družstvo se vymazává z obchodního rejstříku na návrh družstva doručený soudu dne 30.12.2013 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Údaje o konkursu: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.března 2007 číslo jednací 13 K 23/2007-7 byl prohlášen konkurs na majetek družstva Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 28.března 2007 . zapsáno 30. března 2007
vymazáno 4. února 2014
zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zapsáno 8. listopadu 2013
vymazáno 4. února 2014
zapsáno 4. února 2014
vymazáno 4. února 2014
Konkursní správce:
Bc. Antonín Jurečka
Valašská Bystřice 656
zapsáno 30. března 2007
vymazáno 2. prosince 2013
Místo pro doručování:
P.O.BOX č. 46, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
zapsáno 30. března 2007
vymazáno 2. prosince 2013
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.10.2013 č.j. 13 K 23/2007-284, které nabylo právní moci dne 14.11.2013, byl správce konkurzní podstaty zproštěn funkce. zapsáno 2. prosince 2013
vymazáno 2. prosince 2013

Originál výpisu Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci. Údaje byly staženy 8. února 2014 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00149217 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00149217 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2015

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů