Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon - logo
IČO:45193045
Z. KAPITÁL:72.9 milionů Kč
DIČ, DPH:CZ45193045 informace o dph, ověřit
ADRESA: Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. červenec 1992
DATUM ZÁNIKU:8. leden 1997
Bukovecká 615 Jablunkov 73991

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (7) |  předměty podnikání

Datum zápisu:
vymazáno
29. června 1992
Datum výmazu:
8. ledna 1997
Spisová značka:
B 461 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 8. ledna 1997
Obchodní firma:
Beskydské lesy Jablunkov a. s.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 8. ledna 1997
Sídlo:
Jablunkov, Bukovská 615
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
Jablunkov, Bukovecká 615
zapsáno 23. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
Identifikační číslo:
45193045
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 8. ledna 1997
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 8. ledna 1997
Předmět podnikání:
a/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
b/ ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
d/ odborná správa lesů ostatních uživatelů
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
e/ dřevařská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžní k onstrukce, palet a přepravních skříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí, šindele apod.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
h/ myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře, drobných výrobků z paroží apd.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
i/ investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba a zpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto rozsahu provádění obchodní činnosti
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
j/ poskytování technických, programátorských, servisních a inženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostředkování prodeje
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
k/ dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních strmků a ozdobného klestí
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpečování servisu a prodje pro manipulační linky, hydraulicko ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů,zařízení a montážních celků
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné motorovéí pily, speciální lesnické stroje, zdivahací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávnění vystavit osvědčení o získání kvalifikace
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí,zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečování ubytování a stravování
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
r/ poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
s/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
u/ nákup a prodej věcí související s předmětem činnosti
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 23. srpna 1993
zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných země- dělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, vedle prodeje vytěženého dřeva zejména: - těžba a přibližování dříví - lesnická pěstební činnost - produkce, výkup a prodej sazenic a semen lesních stromů, keřů, okrasných dřevin, vánočních stromků a ozdobnéh klestu - přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování obcí - myslivost a rybářství - lesnické taxační práce, vyhotovování lesních hospodářských
zapsáno 23. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
plánů a lesnických map, oceňování lesů - odborná správa lesů
zapsáno 23. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
- výroba řeziva - výroba drobných dřevěných výrobků - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího pro- deje a prodej - ubytovací služby (ubytování v soukromí) - fotokopírovací práce - přeparování loveckých trofejí - malování, lakování a natěračské práce - truhlářství - orpavy motorových vozidel
zapsáno 23. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
- výroba a opravy zemědělských strojů - kovářství - tesařství - stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby). - silniční motorová doprava
zapsáno 23. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Ing. Tadeáš H e c z k o
Jablunkov, Sadová 721
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 27. července 1995
člen představenstvo:
 
Ing. František L i p o w s k i
Jablunkov, Mlýnská 86
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 13. srpna 1993
člen představenstva:
 
Ing. Bedřich J a n d a
Bystřice 1081
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 27. července 1995
předseda představenstva:
 
Jablunkov, Příčná 721
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
místopředseda představenstva:
 
Bystřice 1081
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
člen představenstva:
 
Písek u Jablunkova čp. 389
zapsáno 13. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
Způsob jednání:
Jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
Dozorčí rada:
předseda:
 
Jablunkov 499
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
člen:
 
Horní Lomná 55
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
člen:
 
Jablunkov 616
zapsáno 27. července 1995
vymazáno 8. ledna 1997
Akcie:
72 918 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 13. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
Základní kapitál:
72 918 000,- Kč
zapsáno 13. srpna 1993
vymazáno 8. ledna 1997
Ostatní skutečnosti:
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z. č. 513/19912 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 8. ledna 1997
Základní jmění: Základní jmění činí 72 804 000,-- /sedmdesátdvamilionůosmsetčtyřitisícekorun-českoslvenských/ a je rozděleno na 72 804 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 13. srpna 1993
Dozorčí rada: Jiří Č e r v e n ý , bytem Jablunkov 616 Zdeněk K u b á l e k , bytem Frýdek-Místek, U Zavadilky 2819 JUDr. Bedřich V y m ě t a l í k , bytem Frýdek-Místek, Lískovecká 210.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 27. července 1995
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 29. června 1992
vymazáno 27. července 1995
Akcie na majitele jsou akciemi s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
zapsáno 8. února 1994
vymazáno 8. ledna 1997
Vymazuje se ke dni 8. ledna 1997 Beskydské lesy Jablunkov a.s. se sídlem Jablunkov, Bukovecká 615, identifikační číslo 45 19 30 45. Právní důvod výmazu: Rozhodutím mimořádné valné hromady společnosti Beskydské lesy Jablunkov a.s. ze dne 18.6.1996 byla společnost zrušena bez likvidace sloučením se společností Lesy Frýdek-Místek a. s. se sídlem ve Frýdku-Místku, Krátká 1177 ke dni 31.12.1996. Veškeré jmění zrušené společnosti přechází na společnost Lesy Frýdek-Místek a. s. dnem výmazu z obchodního rejstříku.
zapsáno 8. ledna 1997
vymazáno 8. ledna 1997

Originál výpisu Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon. Údaje byly staženy 13. června 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45193045 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45193045 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Beskydské lesy,a.s. pěstování lesa a těžba dřeva,ochrana les.půd.fon - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů