Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., České Budějovice IČO 00015253 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. - logo
IČO:00015253
Z. KAPITÁL:50.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  b4ng2ji
DIČ: CZ00015253, Detail DIČ
ADRESA: Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Plachého 388 České Budějovice 37001

Kontakty Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON383 826 111  - spojovatelka
EMAILinfo@wienerberger.com
WWWwww.wienerberger.cz

Poslední změny

a události Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

7.12.2016    Změna sídla z České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046 na Doručovací číslo: PSČ 370 46
1.1.2016    Změna: Člen představenstva, předseda Ing. Luděk Bárta
1.1.2016    Změna: Člen představenstva, místopředseda Ing. Kamil Jeřábek
1.1.2016    Vymazán člen představenstva Ing. Kamil Jeřábek
1.1.2016    Vymazán člen představenstva, předseda Josef Kotek
1.1.2016    Zapsán způsob jednání: Za společnost vůči třetím osobám jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem ...
1.1.2016    Vymazán způsob jednání: Za společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná, nestanoví-li zákon jinak, představenstvo, a ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (42) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
29. prosince 1990
Spisová značka:
B 36 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Sídlo:
Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ 370 46
Identifikační číslo:
00015253
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 9. ledna 2000
místopředseda představenstva:
 
Štěpánská 650/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. září 2015
Počet členů:
2
Způsob jednání:
Za společnost vůči třetím osobám jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
A-2340 Mödling, Meiereigasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 11. června 2014
Den vzniku členství: 11. června 2014
Počet členů:
1
Jediný akcionář:
Wienerberger International N.V.
Zaltbommel, Nizozemské království
koresp. adresa: poštovní schránka 144, 5300 AC Zaltbommel
Akcie:
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč
Základní kapitál:
50 000 000,- Kč
Splaceno: 50 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne 27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložen dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích.
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s., České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne 22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice, a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 00 54 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti sloučeny.
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučeny společnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51, CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49. Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti součeny.
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), protiplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice - České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o.

Originál výpisu Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Údaje byly staženy 23. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00015253 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00015253 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Wienerberger cihlářský průmysl, a. s..

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů