MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo, Praha IČO 00027634 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo - logo
IČO:00027634
Z. KAPITÁL:85500 Kč
SCHRÁNKA:  cturfri
DIČ, DPH:CZ00027634 informace o dph, ověřit
ADRESA: U vršovického nádraží 30/30, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
U vršovického nádraží 30 Praha 10100

Poslední změny

a události MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

4.11.2016    Změna: Člen představenstva, předseda Ing. Tomáš Klíma
4.11.2016    Změna: Člen představenstva, místopředseda Marta Mayerová, změna adresy
4.11.2016    Změna: Člen statutárního orgánu Jarmila Čechová, změna adresy
4.11.2016    Zapsán člen statutárního orgánu ZDENKA PLESNÍKOVÁ
4.11.2016    Vymazán člen statutárního orgánu Zdeňka Plesníková
4.11.2016    Změna sídla z Praha 10, U Vršovického nádraží 30 na U vršovického nádraží 30/30, Vršovice, 101 00 Praha 10
21.7.2006    Vymazán předmět podnikání: krejčovství ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (87) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
12. června 1951
Spisová značka:
DrXCIX 86 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Sídlo:
U vršovického nádraží 30/30, Vršovice, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo:
00027634
Právní forma:
Družstvo
Statutární orgán:
Předseda:
 
Na krutci 311/7, Vokovice, 160 00 Praha 6
Místopředseda:
 
U Slovanské pojišťovny 863/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Člen představenstva:
 
Oldřichova 273/13, Nusle, 128 00 Praha 2
Člen představenstva:
 
Ke Strašnické 2402/15, Strašnice, 100 00 Praha 10
Způsob jednání:
Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda spolu s jedním členem představenstva.
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 1000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál:
85 500,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 16.2.1904.
Výměrem ministerstva lehkého průmyslu z 6.2.1951 čj.217.471/1951 a-IV/2 rozšířeného výměrem z 11.6.1951 č.j.232.799/1951-a-IV/2 splynula podle §§ 21, 22 a 25 vl.nař.č.259/39 Sb. ve znění vl.nař.č.291/44 Sb. s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím následující družstva, jako družstva zrušovaná: 1) Výrobní a nákupní družstvo dělníků krejčovských v Praze VII., zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII. Vinařská 16 a 2) Výrobní, nákupní a prodejní družstvo krejčí v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII., Haškova 10. Tímto zápisem přecházejí všechna práva a závazky zrušovaných družstev na přejímající družstvo v rozsahu v jakém dosud příslušela zrušovaným družstvům.
Usnesením valné hromady, konané dne 30.3.1952 byly přijaty stanovy lidového družstva.
Usnesením valné hromady ze dne 15.1201953 byly přijaty nové stanovy.
Usnesením valné hromady ze dne 12.3.1956 byly přijaty nové stanovy.
Rozhodnutím valné hromady konané dne 29.9.1958 byly přijaty nové stanovy.
Výbor je nyní představenstvem.
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením valné hromady konané dne 26.11.1959 a se schválením Ústředního svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bez likvidace podle § 36, 37 zák.č.53/1954 Sb. ve znění zák.č.20/56 Sb. ke dni 1.ledna 1960 s tímto družstvem jako přejímajícím družstvo: Lidové výrobní družstvo krejčí - Nusle jako přejímané.
Usnesením valné hromady ze dne 22.března 1963 byly změněny články 30, 33 odst.6, 34 odst.3, 36 odst.4 a 37 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením mimořádné valné hromady družstva konané dne 28.12.1964 a se schválením Městského svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bez likvidace podle § 91 zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.ledna 1965 toto družstvo jako družstvo přejímající s družstvem: "Oděv Praha, lidové výrobní družstvo v Praze", jako družstvem přejímaným,.
Usnesením členské schůze ze dne 14.12.1965 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 20.12.1965 s platností od 1.ledna 1966.
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením členské schůze ze dne 22.4.1966 byl změněn článek 60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva.
Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1967 byly změněny články 1, 2 odst.1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c), d) a odst.2, 14, 42 odst.1, 44 odst.4, nově článek 47a), 53 odst.3, 54 poslední odstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15. 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanov družstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobnbích družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstvs.
Usnesením členské schůze ze dne 5.4.1968 byly změněny články 2 odst.1, čl.3 odst.1, čl.9 odst.1, vložen nový článek 16a a změněn čl.59 odst.5 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením výroční členské schůze delegátů konané dne 17.3.1970 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené Českým svazem výrobních družstev ze dne 16.4.1970. Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením výroční členské schůze ze dne 16.dubna 1971 byly přijaty změny stanov družstva, schválené Českým svazem výrobních družstev dne 27.4.1971.
Ostatní údaje těchto změn stanov se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.9.1975 byly přijaty nové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne 5.11.1975.
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením výroční členské schůze ze dne 4.4.1978 byla přijata změna čl.43 odst.2, 72 odst.2 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 3.5.1978. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením členské schůze konané dne 27.9.1979 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 21.12.1979 čj.E 0442/22-131/79 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1980 toto družstvo jako přejímající s družstvem Drutex, výrobní družstvo v Praze se sídlem Praha 1, Vodičkova 36 jako družstvem přejímaným.
Usnesením výrobní členské schůze ze dne 4.1.1980 byla přijata změna stanov čl.2 odst.1 schválená Českým svazem výrobních družstev dne 22.1.1980.
Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1980 byla přijata změna stanov čl.1 odst.1 schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 13.3.1981.
Usnesením výroční členské schůze ze dne 31.3.1981 byla přijata změna čl.4 odst.1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g), čl.49 písm.a), čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze 9.4.1981.
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením členské schůze konané dne 15.9.1986 byla přijata změna čl.2 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 15.10.1986.
Usnesením člůenské schůze konané dne 22.9.1987 byl přijat dopplněk čl.2 odst.1 stanov družstva, schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 14.10.1987.
Usnesením členské schůze družstva konané dne 10.11.1988 byly schváleny nové stanovy družstva, a to s účinností od 1.1.1989.
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 17.3.1989 byla 12.6.1989 schválena změna čl.2 stanov družstva.
Usnesením výroční členské schůze konané dne 22.3.1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva, změna čl.5 odst.1, čl.21 odst.2 stanov družstva se týká vnitřních poměrů družstva.
Usnesením výroční členské schůze konané dne 27.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva.
Usnesením II.valné hromady a čl.schůze družstva konané dne 8.9.1992 byly přijaty nové stanovy družstva.
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva.
Nedělitelný fond: 1 178 000,- Kč
Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:
Zrušení konkursu:
Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne1.12.2005,č.j. 90K 27/99-241,které nabylo právní moci dne 30.12.2005 o zrušení konkursu na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.

Originál výpisu MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo. Údaje byly staženy 23. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00027634 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00027634 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: moděva praha, moděva, Mgr. J. Vrba advokat Praha, modeva praha, Moděva výrobní družstvo, moděva praha, výrobní družstvo, modeva, Moděva prodejny praha, družstvo moděva
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů