AETOS a.s., Ostrava IČO 06167446 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: AETOS a.s. AETOS a.s. - logo
IČO:06167446
Z. KAPITÁL:5.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  hsxj4wq
ADRESA: Nad Porubkou 2278/31A, Poruba, 708 00 Ostrava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Nad Porubkou 2278 Ostrava 70800

Poslední změny

a události AETOS a.s.

31.7.2017    Změna: Člen představenstva, předseda Janis Samaras
31.7.2017    Změna: Člen dozorčí rady, předseda René Sommer
31.7.2017    Vymazán člen dozorčí rady René Sommer
31.7.2017    Vymazán člen představenstva Janis Samaras
30.6.2017    Změna kapitálu z 2 000 000,-Kč, splaceno: 100% na 4 968 604 000,-Kč, splaceno: 100%
30.6.2017    Změna akcie 20 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč  ... 49 686 040 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč  ...
27.6.2017    Zápis ostatních skutečností: Základní kapitál obchodní společnosti AETOS a.s. se zvyšuje o částku 4.966.604.000,- Kč upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000, Kč ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (4) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
6. června 2017
Spisová značka:
B 10942 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
AETOS a.s.
Sídlo:
Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo:
06167446
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět činnosti:
správa vlastního majetku
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Na Vyhlídce 709, 747 41 Hradec nad Moravicí
Den vzniku funkce: 14. června 2017
Den vzniku členství: 6. června 2017
člen představenstva:
 
Veleslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava
Den vzniku funkce: 6. června 2017
Den vzniku členství: 6. června 2017
Počet členů:
2
Způsob jednání:
Společnost zastupují ve všech věcech dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Chelčického 885/38, Kateřinky, 747 05 Opava
Den vzniku funkce: 14. června 2017
Den vzniku členství: 6. června 2017
člen dozorčí rady:
 
Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Den vzniku funkce: 6. června 2017
Den vzniku členství: 6. června 2017
Počet členů:
2
Akcie:
49 686 040 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:
4 968 604 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Základní kapitál obchodní společnosti AETOS a.s. se zvyšuje o částku 4.966.604.000,- Kč upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000, Kč na základní kapitál ve výši 4.968.604.000,- Kč. Obchodní společnost AETOS a.s. vydá 49.666.040 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Akcie nebudou zařazeny (nebude podána žádost k přijetí) k obchodování na evropském regulovaném trhu. Upisování akcií pod ani nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií, usnesení o zvýšení základního kapitálu se zrušuje. Pokud dojde k odstoupení od kterékoliv ze smluv o úpisu akcií uzavřených v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebo k jinému ukončení kterékoliv z těchto smluv, má se za to, že nedošlo ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií. Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž se tímto určují a) obchodní společnost KSM Investment S.A., akciová společnost (Société anonyme) založená a existující dle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem na adrese Velkovévodství lucemburské, L 2220 Luxembourg, 560A, Rue de Neudorf, registrační číslo: B120149, b) pan RENÉ MUSILA, bytem na adrese Česká republika, 746 01 Opava, Předměstí, Veleslavínova 370/17, c) pan TOMÁŠ JENDŘEJEK, bytem na adrese Česká republika, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem, Brožíkova 1073/40, takto: a) 45.003.502 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, bude nabídnuto obchodní společnosti KSM Investment S.A., b) 2.331.269 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, bude nabídnuto panu Renému Musilovi, c) 2.331.269 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, bude nabídnuto panu Tomáši Jendřejkovi. Předem určení zájemci jsou povinni upsat nové akcie do 14 dnů ode dne, kdy jim bude obchodní společností AETOS a.s. doručeno oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí obchodní společnost AETOS a.s. každému z předem určených zájemců doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení. Přílohu oznámení o počátku běhu lhůty bude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Lhůta nepočne běžet, dokud nebude akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouvu o upsání akcií je každý z předem určených zájemců povinen uzavřít do konce lhůty pro upsání. V téže lhůtě musí smlouvu doručit obchodní společnosti AETOS a.s. do sídla advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, na adrese 110 00 Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 14.00 hod., které je místem úpisu. Emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 100,- Kč, souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 4.966.604.000,- Kč. Obchodní společnost KSM Investment S.A. upíše nové akcie nepeněžitým vkladem. Schvaluje se nepeněžitý vklad obchodní společnosti KSM Investment S.A., který bude tvořen 11.321.383 kusy zaknihovaných kmenových akcií na jméno obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ 242 61 980, se sídlem na adrese Česká republika, 708 00 Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 10735, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100,- Kč, evidovaných u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem na adrese Česká republika, 110 00 Praha 1, Rybná 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, pod ISIN CZ0009000121. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti KSM Investment S.A. se podle rozhodnutí představenstva obchodní společnosti AETOS a.s. ze dne 26.6.2017 oceňuje postupem dle ustanovení § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 4.541.233.148,96 Kč. Cena tohoto nepeněžitého vkladu byla určena vynásobením počtu akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tvořících tento nepeněžitý vklad a ceny 1 (jedné) akcie obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. stanovené v souladu s ustanovením § 468 zákona o obchodních korporacích potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, se sídlem na adrese Česká republika, 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, účastníkem společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., ze dne 26.6.2017. Dle tohoto potvrzení činí vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s 1 akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. na pražské burze cenných papírů a na varšavské burze cenných papírů v období od 23.12.2016 do 23.6.2017, t.j. v době 6 měsíců před vnesením vkladu, a tedy cena 1 akcie této společnosti, 401,12 Kč. Za nepeněžitý vklad obchodní společnosti KSM Investment S.A. bude vydáno 45.003.502 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, v emisním kursu 100,- Kč za každou tuto akcii, a v souhrnném emisním kursu 4.500.350.200,- Kč za všechny nové akcie tohoto upisovatele. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu obchodní společnosti KSM Investment S.A. a souhrnným emisním kursem nových akcií tohoto upisovatele ve výši 40.882.948,96 Kč bude podle § 249 zákona o obchodních korporacích vrácen obchodní společnosti KSM Investment S.A. Obchodní společnost KSM Investment S.A. je povinna splatit emisní kurs za nově upisované akcie do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu, a to vnesením svého nepeněžitého vkladu na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi obchodní společností KSM Investment S.A. a obchodní společností AETOS a.s. v sídle advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, na adrese 110 00 Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. Pan RENÉ MUSILA upíše nové akcie peněžitým vkladem ve výši 233.126.900,- Kč. Za peněžitý vklad pana Reného Musily bude vydáno 2.331.269 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, v emisním kursu 100,- Kč za každou tuto akcii, a v souhrnném emisním kursu 233.126.900,- Kč. Pan RENÉ MUSILA a obchodní společnost AETOS a.s. uzavřeli dne 27.6.2017 smlouvu o koupi akcií, na základě které obchodní společnost AETOS a.s. koupila od pana Reného Musily 581.231 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100,- Kč, evidovaných u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., pod ISIN CZ0009000121, a obchodní společnost AETOS a.s. se zavázala za tyto akcie zaplatit panu Renému Musilovi kupní cenu ve výši 233.143.378,72 Kč. Cena tohoto nepeněžitého vkladu byla sjednána na základě vynásobení počtu akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tvořících tento nepeněžitý vklad a ceny 1 akcie obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. podle potvrzení společnosti Česká spořitelna, a.s., ze dne 26.6.2017. Připouští se možnost započtení pohledávky pana Reného Musily vůči obchodní společnosti AETOS a.s. na zaplacení kupní ceny ve výši 233.143.378,72 Kč na základě smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. proti pohledávce obchodní společnosti AETOS a.s. na splacení emisního kursu za akcie nově upisované panem René Musilou ve výši 233.126.900,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude součástí smlouvy o úpisu akcií, jež bude uzavřena mezi panem René Musilou a obchodní společností AETOS a.s. Schvaluje se návrh Dohody o započtení s panem René Musilou, se kterým se jediný akcionář společnosti seznámil, a započtení podle takové dohody. Pan RENÉ MUSILA je povinen splatit emisní kurs za nově upisované akcie do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu, a to započtením na základě Dohody o započtení, která bude uzavřena mezi ním a obchodní společností AETOS a.s. Část pohledávky pana Reného Musily na zaplacení ceny za jím upisované akcie ve výši 16.478,72 Kč, která bude trvat po tomto započtení, obchodní společnost AETOS a.s. zaplatí panu Renému Musilovi v souladu se Smlouvou o koupi akcií. Pan TOMÁŠ JENDŘEJEK upíše nové akcie peněžitým vkladem ve výši 233.126.900,- Kč. Za peněžitý vklad pana Tomáše Jendřejka bude vydáno 2.331.269 kusů nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinné cenné papíry, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč, v emisním kursu 100,- Kč za každou tuto akcii, a v souhrnném emisním kursu 233.126.900,- Kč za všechny nové akcie tohoto upisovatele. Pan TOMÁŠ JENDŘEJEK a obchodní společnost AETOS a.s. uzavřeli dne 27.6.2017 smlouvu o koupi akcií, na základě které obchodní společnost AETOS a.s. koupila od pana Tomáše Jendřejka 581.190 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100,- Kč, evidovaných u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., pod ISIN CZ0009000121, a obchodní společnost AETOS a.s. se zavázala za tyto akcie zaplatit panu Tomáši Jendřejkovi kupní cenu ve výši 233.126.932,80 Kč. Cena tohoto nepeněžitého vkladu byla sjednána na základě vynásobení počtu akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tvořících tento nepeněžitý vklad a ceny 1 akcie obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. podle potvrzení společnosti Česká spořitelna, a.s., ze dne 26.6.2017. Připouští se možnost započtení pohledávky pana Tomáše Jendřejka vůči obchodní společnosti AETOS a.s. na zaplacení kupní ceny ve výši 233.126.932,80 Kč na základě smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. proti pohledávce obchodní společnosti AETOS a.s. na splacení emisního kursu za akcie nově upisované panem Tomášem Jendřejkem ve výši 233.126.900,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude součástí smlouvy o úpisu akcií, jež bude uzavřena mezi panem Tomášem Jendřejkem a obchodní společností AETOS a.s. Schvaluje se návrh Dohody o započtení s panem Tomášem Jendřejkem, se kterým se jediný akcionář společnosti seznámil, a započtení podle takové dohody. Pan TOMÁŠ JENDŘEJEK je povinen splatit emisní kurs za nově upisované akcie do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu, a to započtením na základě Dohody o započtení, která bude uzavřena mezi ním a obchodní společností AETOS a.s. Část pohledávky pana Tomáše Jendřejka na zaplacení ceny za jím upisované akcie ve výši 32,80 Kč, která bude trvat po tomto započtení, obchodní společnost AETOS a.s. zaplatí panu Tomáši Jendřejkovi v souladu se Smlouvou o koupi akcií.

Originál výpisu AETOS a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík AETOS a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy AETOS a.s. Údaje byly staženy 23. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 06167446 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 06167446 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
AETOS a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů