EHCG akciová společnost, Most IČO 22798251 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: EHCG akciová společnost EHCG akciová společnost - logo
IČO:22798251
Z. KAPITÁL:5.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  vnikbvt
DIČ: CZ22798251, Detail DIČ
ADRESA: Kostelní 658, Starý Most, 434 01 Most
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Kostelní 658 Most 43401

Poslední změny

a události EHCG akciová společnost

12.4.2015    Zapsán člen představenstva Vladislava Turčanová
12.4.2015    Vymazán člen představenstva Vladislava Turčanová
8.1.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2283/SL 6 notářský zápis, ostatní NZ 186/2013
8.1.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2283/SL 5 posudek znalce č. 3911/94/2013
8.1.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2283/SL 4 ostatní zápis z DR
8.1.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2283/SL 3 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva
8.1.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 2283/SL 2 rozhod. o statut. orgánu, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2013

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (6) |  sbírka listin (6)

Datum vzniku a zápisu:
17. září 2012
Spisová značka:
B 2283 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:
EHCG akciová společnost
Sídlo:
Kostelní 658, Starý Most, 434 01 Most
Identifikační číslo:
22798251
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
U Rybníka 147, Čepirohy, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 11. července 2013
Den vzniku členství: 17. září 2012
Člen představenstva:
 
Kostelní 668, Starý Most, 434 01 Most
Den vzniku členství: 11. července 2013
Člen představenstva:
 
94901 Nitra, Nábrežie mládeže 566/71, Slovenská republika
Den vzniku členství: 11. července 2013
Způsob jednání:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
 
Průběžná 3353, 434 01 Most
Den vzniku členství: 17. září 2012
Člen dozorčí rady:
 
Hutnická 2828/6, 434 01 Most
Den vzniku členství: 17. září 2012
Předseda dozorčí rady :
 
Josefa Suka 259/7, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 11. července 2013
Den vzniku členství: 11. července 2013
Akcie:
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 240 000,- Kč
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
50 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
5 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %%
Ostatní skutečnosti:
- Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 2.600.000,- Kč, slovy dva miliony šest set tisíc korun českých, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě, 50 (padesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě a 100 (sto) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě. - Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost EUROPAHAUS CZECH GROUP s.r.o. se sídlem Most, Kostelní 658, PSČ 434 01, IČ 622 41 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 8082. S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, nemá akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie a všechny akcie upíše předem určený zájemce, a to postupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Most, Čepirohy, U Rybníka 147, okres Most, PSČ 434 01 a lhůta pro upisování akcií se stanoví 30 dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií od společnosti. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií od společnosti bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty určené pro upisování akcií. Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. - Předem určený zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do 30 dnů od upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je kancelář předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Most, Čepirohy, U Rybníka 147, okres Most, PSČ 434 01. - Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládá předem určený zájemce, a to, obchodní společnost EUROPAHAUS CZECH GROUP s.r.o. se sídlem Most, Kostelní 658, PSČ 434 01, IČ 622 41 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 8082. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v k.ú. Most I, část obce Most, a to: průmyslový objekt č.p. 658 na pozemku číslo parcely 220, jiná stavba bez čp/če na pozemku číslo parcely 189, jiná stavba bez čp/če na pozemku číslo parcely 209, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 210, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 211, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 212, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 213, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 214, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 215, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 217, jiná stavba bez čp/če na pozemku číslo parcely 221, jiná stavba bez čp/če na pozemku číslo parcely 222, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 223, jiná stavba bez čp/če na pozemku číslo parcely 226, průmyslový objekt bez čp/če na pozemku číslo parcely 227, dále pozemky čísla parcel 187 – ostatní plocha o výměře celkem 8292 m2, 188 – ostatní plocha o výměře celkem 3980 m2, 189 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 433 m2, 204 – ostatní plocha o výměře celkem 306 m2, 205 – ostatní plocha o výměře celkem 1145 m2, 206 - ostatní plocha o výměře celkem 133 m2, 207 - ostatní plocha o výměře celkem 1148 m2, 208 - ostatní plocha o výměře celkem 1735 m2, 209 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 49 m2, 210 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 607 m2, 211 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 246 m2, 212 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1482 m2, 213 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 85 m2, 214 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 90 m2, 215 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1315 m2, 216 – ostatní plocha o výměře celkem 341 m2, 217 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 942 m2, 219 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 54 m2, 220 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 3932 m2, 221 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 112 m2, 222 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 888 m2, 223 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1118 m2, 226 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 1082 m2, 227 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 2562 m2, 228 - ostatní plocha o výměře celkem 29847 m2, 229/1 - ostatní plocha o výměře celkem 753 m2, 290 - ostatní plocha o výměře celkem 784 m2, 291 - ostatní plocha o výměře celkem 3884 m2, 292 - ostatní plocha o výměře celkem 510 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3740 pro obec Most a k.ú. Most I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3911/94/2013 ze dne 18.11.2013 znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Václava Nesládka, 438 01 Žatec, PO box č. 19, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2013, č.j. 72 Nc 1119/2013 - 13, které nabylo právní moci dne 18.114.2013. Výše ocenění předmětu vkladu určeného posudkem znalce činí 28.355.930,- Kč, slovy dvacet osm milionů tři sta padesát pět tisíc devět set třicet korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě, 50 (padesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě a 100 (sto) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány předem určenému zájemci, tvoří emisní ážio.

Originál výpisu EHCG akciová společnost (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 2283/SL 6 notářský zápis, ostatní NZ 186/2013 22.11.2013 08.01.2014 5
B 2283/SL 5 posudek znalce č. 3911/94/2013 18.11.2013 08.01.2014 48
B 2283/SL 4 ostatní zápis z DR 11.07.2013 08.01.2014 1
Sbírka listin EHCG akciová společnost
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík EHCG akciová společnost

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy EHCG akciová společnost. Údaje byly staženy 14. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 22798251 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 22798251 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
EHCG akciová společnost - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů