VIG FUND, a.s., Praha IČO 24220809 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: VIG FUND, a.s. VIG FUND, a.s. - logo
IČO:24220809
Z. KAPITÁL:3.7 miliony Kč
SCHRÁNKA:  gb2a72u
DIČ: CZ24220809, Detail DIČ
ADRESA: Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Templová 747 Praha 11000

Poslední změny

a události VIG FUND, a.s.

30.8.2017    Zapsán člen dozorčí rady Mag. Gerhard Lahner
26.5.2017    Registrována nová emise CP VIG FUND 4,05/34, 320ks/90811EUR
26.5.2017    Registrována nová emise CP VIG FUND 3,95/34, 130ks/91540EUR
26.5.2017    Společnost administrátorem emise CP VIG FUND 4,05/34
26.5.2017    Společnost administrátorem emise CP VIG FUND 3,95/34
30.1.2017    Zápis ostatních skutečností: Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, ...
1.1.2017    Změna názvu z VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. na VIG FUND, a.s.

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (8) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. března 2012
Spisová značka:
B 17896 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
VIG FUND, a.s.
Sídlo:
Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:
24220809
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
 
VIG Asset Management, a.s., IČ: 248 38 233
Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 16. července 2014
při výkonu funkce zastupuje:
1070 Vídeň, Kaiserstrasse 91/1/27, Rakouská republika
Předseda představenstva společnosti VIG Asset Management, a.s.
při výkonu funkce zastupuje:
Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10
Člen představenstva společnosti VIG Asset Management, a.s.
při výkonu funkce zastupuje:
WOLFGANG M. HAJEK
1040 Vídeň, Argentinierstraße 29/23, Rakouská republika
Člen představenstva společnosti VIG Asset Management, a.s.
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Za společnost jedná jediný člen představenstva. Je-li jediný člen představenstva právnickou osobou, zastupuje ho při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
1170 Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. října 2013
člen dozorčí rady:
 
3002 Purkersdorf, Hiessbergergasse 27, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. října 2013
Člen dozorčí rady:
 
2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 16. srpna 2017
Akcie:
18 671 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200,- Kč
Základní kapitál:
3 734 200,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti VIG BM a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 24133779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17304.
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BB C - Building C, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 630 79 666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202916.
Valná hromada podle § 511 zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2014.
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HAVLÍČKOVA INVESTMENT a.s., se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 274 27 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10567.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých), vydáním 3 699 (tří tisíc šesti set devadesáti devíti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 32,171,484.25,-- EUR (třicet dva milióny jedno sto sedmdesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát čtyři euro dvacet pět centů) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 690,10 EUR (osm tisíc šest set devadesát euro deset centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 17.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 6, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 2.4.2.částku v euro na účet číslo 6, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 275 86 634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117197.
Valná hromada přijala dne 27. května 2016 toto usnesení: Valná hromada podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých) upisováním až 1 544 kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. července 2016.
Představenstvo společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. dne 1. června 2016 rozhodlo na základě pověření uděleným valnou hromadou společnosti o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých), vydáním 1 544 (jednoho tisíce pěti set čtyřiceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 13 055 121,-- (třináct miliónů padesát pět tisíc jedno sto dvacet jedno euro) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům takto: 4.1.992 kusy akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30 4.2.191 kus akcie - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 4.3.33 kusů akcií - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4 4.4.28 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., zapsaná v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska ulica 24 4.5.23 kusů akcií - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17 4.6.15 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.7.16 kusů akcií - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48 4.8.16 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 4.9.16 kusů akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 4.10.9 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.11.65 kusů akcií - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 4.12.140 kusů akcií - Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47452820, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 6.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 447,99 (osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm euro devadesát devět centů) (emisní ážio) 7.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům: 7.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 7.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti 8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro splacení vkladu takto: 9.1.částku v korunách českých na účet číslo 6, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 9.2.částku v euro na účet číslo 6, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162
Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako na společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VIG FUND Revoluční s.r.o., IČO 27147274, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 99860.
Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, PSČ 11001, která je jediným členem představenstva společnosti VIG FUND, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, udělila prokuru Mag. BIRGIT WEBER, 1220 Wien, Angoraweg 13/2, Rakouská republika.

Originál výpisu VIG FUND, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík VIG FUND, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy VIG FUND, a.s. Údaje byly staženy 11. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 24220809 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 24220809 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu VIG FUND, a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu VIG FUND, a.s..

VIG FUND, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: vig fund
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů