Liftago, a.s., Praha IČO 24278777 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Liftago, a.s. Liftago, a.s. - logo
IČO:24278777
Z. KAPITÁL:3.3 miliony Kč
SCHRÁNKA:  6ynkunp
DIČ: CZ24278777, Detail DIČ
ADRESA: Karlovo náměstí 313/8, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Karlovo náměstí 313 Praha 12000

Poslední změny

a události Liftago, a.s.

21.12.2017    Zapsán člen statutárního orgánu Ondřej Krátký
21.12.2017    Vymazán člen statutárního orgánu JURAJ ATLAS
27.10.2017    Změna: Správní rada Ondřej Krátký
27.10.2017    Zapsána správní rada Michal Mička
27.10.2017    Vymazána správní rada Ladislav Lauryn
27.10.2017    Změna kapitálu z 2 902 561,-Kč, splaceno: 100% na 3 280 143,-Kč, splaceno: 100%
27.10.2017    Změna akcie 2 602 561 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč  ... 300 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Akcie typu B dle části ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (12) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
3. října 2012
Spisová značka:
B 21666 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Liftago, a.s.
Sídlo:
Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:
24278777
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární ředitel:
Statutární ředitel:
 
Biskupcova 1865/83, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2017
Den vzniku členství: 1. listopadu 2017
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Společnost zastupuje statutární ředitel.
Správní rada:
Předseda správní rady:
 
Smíchovská 955/9n, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 4. března 2015
Den vzniku členství: 6. prosince 2014
Člen správní rady:
 
Brožíkova 164/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 6. prosince 2014
člen správní rady:
 
Nad údolím 151/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 26. ledna 2016
Člen správní rady:
 
Biskupcova 1865/83, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 27. října 2017
Člen správní rady:
 
U Golfu 650, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku členství: 27. října 2017
Počet členů:
5
Akcie:
2 980 143 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
Akcie jsou převoditelné za podmínek uvedených v části I., článku IV., bod 5. stanov.
300 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
Akcie typu B dle části I., článku IV., odst. 1 písm. B. stanov. Akcie jsou převoditelné za podmínek uvedených v části I., článku IV., bod 5. stanov.
Základní kapitál:
3 280 143,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
Společnost ADLER iTech, s.r.o., se sídlem Nový svět 199, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 242 78 777, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Obsah rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující: 1) Základní kapitál společnosti ADLER iTech, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 325.581,-- Kč (slovy: tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) na částku 2.325.581,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 325.581 ks (slovy: tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali. 5) Všech 325.581 ks (slovy: tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) upíšou tři předem určení zájemci, a to: (i) společnost Solotron s.r.o., IČO: 242 36 616, se sídlem Praha 1, Staré Město, Anežská 809/6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 200943, když tato upíše 293.023 ks (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 293.023 ks (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 293.023,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 18.000.006,-- Kč (slovy: osmnáct milionů šest korun českých), přičemž částka ve výši 17.706.983,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set šest tisíc devět set osmdesát tři korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio; (ii) LADISLAV LAURYN, bydliště Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, PSČ 295 01, když tento upíše 22.791 ks (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 22.791 ks (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 22.791,-- Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 1.400.020,-- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc dvacet korun českých), přičemž částka ve výši 1.377.229,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet devět korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio; (iii) KAREL JANEČEK, bydliště Praha 5, Smíchov, Švédská 3282/6b, PSČ 150 00, když tento upíše 9.767 ks (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 9.767 ks (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 9.767,-- Kč (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 599.974,-- Kč (slovy: pět set devadesát devět tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých), přičemž částka ve výši 590.207,-- Kč (slovy: pět set devadesát tisíc dvě stě sedm korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio.
Obsah rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. (Společnost) dne 26.1.2016 přijala v rámci bodu 4. c) pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti v souladu se stanovami rozhoduje, že základní kapitál Společnosti se podmíněně zvýší v rozsahu částky 618.192,-- Kč (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva korun českých), tj. z původních 2.325.581,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) na maximálně 2.943.773,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých). Částka, o niž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu dluhopisů, ohledně kterých dojde ke včasnému uplatnění práva na výměnu. Proto valná hromada nerozhoduje o výši této částky (jež není v době rozhodování valné hromady známa), ale pouze o rozsahu zvýšení, tedy o částce, o niž se může základní kapitál maximálně zvýšit, budou-li uplatněna práva na výměnu se všemi vydanými dluhopisy. Její výše závisí na počtu vyměnitelných dluhopisů vydaných Společností. Důvodem k tomuto zvýšení základního kapitálu je současné usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů dle bodu 4. d) programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady). Zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů. Pokud jde o rozsah zvýšení, základní kapitál Společnosti se podmíněně zvyšuje o částku 618.192,-- Kč (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva korun českých), tj. z původních 2.325.581,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) na 2.943.773,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu může být vydáno až 618.192 ks (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs akcií, které mohou být v souvislosti s podmíněným zvýšením základního kapitálu vydány, se navrhuje ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Obsah rozhodnutí o schválení vydání vyměnitelných dluhopisů, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. (Společnost) dne 26.1.2016 přijala v rámci bodu 4. d) pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti v souladu se stanovami rozhoduje o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (dále jen vyměnitelné dluhopisy). Vydání vyměnitelných dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí valné hromady Společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 4. c) programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady). Dluhopisy budou nabízeny formou neveřejné nabídky k úpisu. Jmenovitá hodnota každého z vyměnitelných dluhopisů jakožto dlužná částka je 51,44 Kč. Výnos dluhopisu se v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, určuje rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem. Místem uplatnění práv z dluhopisů je sídlo Společnosti. Lhůta pro uplatnění práv z dluhopisů včetně možnosti jejich výměny za úpis akcií se stanovuje na období od 1. 4. 2017 (slovy: prvního dubna roku dva tisíce sedmnáct) do 30. 4. 2017 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct), přičemž splatnost finančního plnění ve prospěch vlastníka dluhopisu je stanovena nejpozději do 31. 5. 2017 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce sedmnáct). Oznámení o počátku této lhůty bude uveřejněno na webových stránkách Společnosti jakožto emitenta dluhopisů. Celkem Společnost vydá 618.192 (slovy: šest set osmnáct tisíc sto devadesát dva) vyměnitelných dluhopisů. Za jeden vyměnitelný dluhopis lze upsat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Navrhovaná výše emisního kursu vyměnitelných dluhopisů je 48,53 Kč (slovy: čtyřicet osm korun českých a padesát tři haléřů). Vyměnitelné dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry na řad, tj. výměnné právo může uplatnit osoba, které toto právo svědčilo dle evidence zaknihovaných cenných papírů ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti Liftago, a.s. přijala v rámci bodu 8. programu jednání valné hromady dne 21.9.2017, je následující: a) Základní kapitál Společnosti ve výši 2.902.561,- Kč se zvyšuje o částku 377.582,- Kč na částku 3.280.143,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 377.582 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. c) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovením § 480 až § 483 ZOK. d) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť bylo rozhodnutím této valné hromady v důležitém zájmu Společnosti vyloučeno v souladu s ustanovením § 488 ZOK. e) Všech 377.582 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč upíše předem určený zájemce, a to: (i) společnost INCOMMING ventures a.s., IČO: 049 91 087, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21508, když tato upíše 377.582 ks kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, ale bude činit 20,39 Kč na jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 377.582 kusů nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě ve výši 377.582,- Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 7.698.896,98 Kč, přičemž částka ve výši 7.321.314,98 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií upisovaných společností INCOMMING ventures a.s., bude tvořit emisní ážio. f) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře předem určený zájemce se Společností podle ustanovení § 479 ZOK (smlouva o úpisu akcií), a to ve lhůtě do 2 týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určenému zájemci Upisovateli - oznámen; g) Upisovatel předem určený zájemce emisní kurs všech nově upsaných akcií splatí v penězích nejpozději do 1 týdne od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet Společnosti č. 266, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.

Originál výpisu Liftago, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Liftago, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Liftago, a.s. Údaje byly staženy 1. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 24278777 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 24278777 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Liftago, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: adler itech, adler international ústí nad labem ústí nad labem centrum masarykova, 24278777, adler itech obchodni rejstrik, liftago číslo
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů