SPL Holding a.s., Lutín IČO 25375407 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: SPL Holding a.s. SPL Holding a.s. - logo
IČO:25375407
Z. KAPITÁL:89.1 milionů Kč
SCHRÁNKA:  sx6chd2
DIČ: CZ25375407, Detail DIČ
ADRESA: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Jana Sigmunda 313 Lutín 78349

Kontakty SPL Holding a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON585 944 294
EMAILinfo@sigma.cz
WWWwww.sigmagroup.cz

Poslední změny

a události SPL Holding a.s.

19.7.2017    Zapsána správní rada JUDr. Milan Trnka
19.7.2017    Vymazána správní rada Ing. Pavel John
16.5.2016    Změna sídla z Jana Sigmunda 79, 783 49 Lutín na Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
21.12.2015    Změna názvu z SIGMA GROUP a.s. na SPL Holding a.s.
9.9.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 1676/SL89/KSOS notářský zápis , stanovy společnosti
9.9.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 1676/SL90/KSOS rozhod. o statut. orgánu
9.9.2014    Nová listina ve sbírce listin: B 1676/SL91/KSOS ostatní

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (18) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
19. června 1997
Spisová značka:
B 1676 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
SPL Holding a.s.
Sídlo:
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
Identifikační číslo:
25375407
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
truhlářství, podlahářství
pokrývačství, tesařství
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ža 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
slévárenství, modelářství
Statutární ředitel:
statutární ředitel:
 
Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 5. srpna 2014
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
Způsob jednání:
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
Správní rada:
předseda správní rady:
 
Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 5. srpna 2014
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
člen správní rady:
 
Mgr. Jan Čapka
Malátova 212/21, 779 00 Bystrovany
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
člen správní rady:
 
JUDr. MILAN TRNKA
U dolního mlýna 230, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Den vzniku členství: 23. června 2017
Jediný akcionář:
TZ STONES MINING LIMITED
4042 Limassol, Potamos Germasogeias, Spyrou Kyprianou 75, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 76243
Akcie:
15 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč
14 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 147 000,- Kč
Základní kapitál:
89 147 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jediného společníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354833, SIGMA SLUŽBY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354817, SIGMA MODELÁRNY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354132, SIGMA MONTÁŽE spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354795, SIGMA SPOTŘEBNÍ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354205, SIGMA PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354868, SIGMA NÁŘADÍ spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354809, SIGMA SLÉVÁRNY - SNK spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25819267. Rozhodným dnem pro převod jmění je den 1. leden 2002.
Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hlavního akcionáře v tomto znění: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25375407 (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost FINSERVUS (TRUSTEES) LIMITED se sídlem Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika, Identifikační číslo HE 119120 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 86 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série A, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 11622 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 87.162.200,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 97,77%. Hlavní akcionář osvědčil na valné hromadě své vlastnické právo ke shora uvedenému počtu kmenových akcií Společnosti předložením Čestného prohlášení akcionáře o vlastnictví kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 5.7.2007 a Prohlášením o úschově cenných papírů - kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 3.10.2007 vystaveným podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku společností Citibank a.s. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ: 16190891. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 19848 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.984.800,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 2,23% (dále také jen "Menšinoví akcionáři "). 2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti SIGMA GROUP a.s., které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, série B, o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 071417A ze dne 17.8.2007 vypracovaným znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 44847068, která byla jako znalecký ústav zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR dle č.j. 769/92-OOD a 158/96-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, série B. Výše protiplnění v penězích vychází z tržní hodnoty kmenových akcií SIGMA GROUP a.s. a jedná se o nejvíce pravděpodobnou cenu, za kterou by mohly být předmětné kmenové akcie prodány, aniž by kupující a prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem s tím, že každý z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech. Odhad tržní hodnoty podniku (resp. tržní hodnoty obchodního jmění) Společnosti byl Znalcem stanoven za předpokladu pokračování současného využití majetku, tj. pokračování ve stávající činnosti Společnosti bez podstatných změn. 4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00, IČ: 60717068 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. Obchodník poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po předání kmenových akcií Společnosti, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po jejich předání. Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v hotovosti, v korunách českých, proti předání kmenových akcií Společnosti v sídle Obchodníka, a to v tyto pracovní dny: pondělí od 9.00 hod. do 16.00 hod., středa od 9.00 hod. do 16.00 hod. V případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude výplata provedena po dohodě Obchodníka s Oprávněnou osobou zasláním protiplnění na bankovní účet určený Oprávněnou osobou. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení (předání) kmenových akcií Společnosti Obchodníkovi je v souladu s ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku stanovena na 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva ke kmenovým akciím na Hlavního akcionáře (dále také jen "Řádná lhůta"). Dodatečná lhůta k předložení kmenových akcií Obchodníkovi je stanovena na 15 (patnáct) dnů ode dne skončení Řádné lhůty. Pokud nebudou kmenové akcie Společnosti předloženy Obchodníkovi ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů správní rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Originál výpisu SPL Holding a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík SPL Holding a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy SPL Holding a.s. Údaje byly staženy 1. listopadu 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 25375407 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 25375407 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
SPL Holding a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů