Geewa a.s., Praha IČO 25617036 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Geewa a.s. Geewa a.s. - logo
IČO:25617036
Z. KAPITÁL:5.3 milionů Kč
SCHRÁNKA:  3st7y2v
DIČ: CZ25617036, Detail DIČ
ADRESA: Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Sokolovská 366 Praha 18600

Kontakty Geewa a.s.

Poslední změny

a události Geewa a.s.

7.12.2017    Změna: Člen představenstva, předseda Petr Přibyl
7.12.2017    Vymazán člen představenstva, předseda Miloš Endrle
7.12.2017    Vymazán člen představenstva Petr Přibyl
23.9.2017    Nabídky práce: Geewa a.s. inzeruje jednu aktivní pracovní pozici
20.2.2017    Změna akcie 136 701 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč Preferenční akcie A, na ... 134 008 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč Preferenční akcie B, na ...
20.2.2017    Změna kapitálu z 3 996 450,-Kč, splaceno: 100% na 5 336 530,-Kč, splaceno: 100%
8.10.2015    Změna: Člen představenstva, předseda Miloš Endrle

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (23) |  sbírka listin (63)

Datum vzniku a zápisu:
17. října 1997
Spisová značka:
B 18480 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Geewa a.s.
Sídlo:
Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:
25617036
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
č.p. 149, 250 64 Zlonín
Den vzniku funkce: 24. listopadu 2017
Den vzniku členství: 20. prosince 2014
člen představenstva:
 
Nad lesním divadlem 1116/12, Braník, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 15. srpna 2015
Způsob jednání:
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin, Polská republika
Den vzniku členství: 1. září 2012
člen dozorčí rady:
 
Velké Kunratické 1406/26, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. září 2012
člen dozorčí rady:
 
Bakurinova 12, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Den vzniku členství: 1. října 2014
Akcie:
71 580 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
136 701 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Preferenční akcie A, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
190 331 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Preferenční akcie B, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
1 033 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Akcie bez hlasovacího práva, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
134 008 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Preferenční akcie B, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
Základní kapitál:
5 336 530,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost Geewa s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Základní kapitál společnosti ve výši 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých), tj. z částky 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) nově na 3.996.450,- Kč (tři miliony devět set devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 191 405 (sto devadesát jedna tisíc čtyři sta pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých). Druh akcií: 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie B společnosti; 1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů nových akcií bude vydáno jako akcie bez hlasovacího práva; 41 (čtyřicet jedna) kusů nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie A. Podoba akcií: akcie budou vydány jako cenné papíry. Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, a to písemně k rukám oprávněných akcionářů. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti, v pracovní dny, od 9 hodin do 15 hodin. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) je možno upsat 190 331/208240 preferenčních akcií B, 1 033/208240 kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva a 41/208240 preferenčních akcií A. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus preferenčních akcií B společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, 1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry a 41 (čtyřicet jedna) kusů preferenčních akcií A společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii, tj. celkem 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá výši emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409, vedený u Komerční banky, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve výši 1.200.000,- EUR (jeden milion dvě stě tisíc euro) s příslušenstvím ke dni 28.2.2014, vůči společnosti vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2012 (třicátého srpna roku dva tisíce dvanáct), ve znění dodatků, mezi společností MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Přednostní právo na upisování akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů a budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: a)společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskyylaan 1207, 1077 XX, Nizozemsko (dále jen Vybraný zájemce 1); b)společnost CUKETA s. r. o., se sídlem Bratislava, Miletičova 20, PSČ 821 08, IČO: 45 968 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 69662/B (dále jen Vybraný zájemce 2); (Vybraný zájemce 1 a Vybraný zájemce 2 dále jako Vybraní zájemci). Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem 1 a společností a/nebo mezi Vybraným zájemcem 2 a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs akcií upsaných Vybranými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výše v penězích na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409, vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, emisní kurs musí být splacen nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti.

Originál výpisu Geewa a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 18480/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 274/2014 02.06.2014 20.06.2014 29
B 18480/SL 63 účetní závěrka [2007] rozvaha 31.12.2007 30.05.2014 4
B 18480/SL 62 účetní závěrka [2007] příloha 31.12.2007 30.05.2014 2
Sbírka listin Geewa a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Geewa a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Geewa a.s. Údaje byly staženy 14. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 25617036 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 25617036 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Geewa a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů