Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., Třeboň IČO 26075679 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. - logo
IČO:26075679
FORMA:Obecně prospěšná spol.
SCHRÁNKA:  f9mgs58
ADRESA: Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Dukelská 145 Třeboň 37901

Kontakty Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Poslední změny

a události Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

6.12.2017    Změna: Správní rada Jaroslav Marsa
6.12.2017    Změna: Správní rada ing. František Hrubec
6.12.2017    Změna: Správní rada Jan Kronika
6.12.2017    Změna: Správní rada Ing. Hana Balatková
6.12.2017    Změna: Správní rada Mgr. Filip Mencl
6.12.2017    Změna: Správní rada ing. Petr Habersberger
6.12.2017    Změna: Správní rada Ing. Jan Hůda PhD.

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (38) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
14. května 2004
Spisová značka:
O 92 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název:
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Sídlo:
Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň
Identifikační číslo:
26075679
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
1) Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Třeboňsko, jejímž jednotícím tématem je zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. 2) V rámci přijaté strategie rozvoje mikroregionu podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí : a) obnova zdevastovaných částí krajiny b) obnova hrází a čištění vodních ploch c) budování kanalizací a čistíren odpadních vod d) obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny e) pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodního nebo kulturního dědictví f) obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu ( obchody, restaurace, kuchyně, ubytování) g) stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie h) budovy a vybavení vydavatelství a výzkumných organizací zaměřených na výše uvedené téma i) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma j) obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů ( včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí k) podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí 3) Vypisování výzev pro předkládání projektů 4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přojatými principy strategického rozvoje mikroregionu 5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER určených MZe ČR a programovým výborem obecně prospěšné společnosti 6) Evidence a monitorování realizace projektů 7) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti l) všestranný rozvoj regionů Třeboňsko a Veselsko-Řečicko ( obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví regionu ) m) společný postup při pečování a hospodářský rozvoj regionů n) vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionů o) propagace regionů a jejich zájmového území p) spolupráce na rozvoji venkova na místní i evropské úrovni r) vytvoření a aktualizace pilotní integrované strategie regionů a její implementace s) podpora projektů v rámci přijaté strategie, jejichž cílem je spojení veřejných a soukromých zdrojů regionů, další rozvoj regionů v intencích programu LEADER a dalších programů EU a ČR t) vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v obou regionech u) pomoc při zpracovávání žádostí do programů EU a ČR
Statutární orgán - ředitel:
 
Bc. TOMÁŠ NOVÁK
Blatské sídliště 561, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Den vzniku funkce: 1. září 2015
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Za společnost jedná navenek ředitel.
Správní rada:
předseda správní rady:
 
Ing. JAN HŮDA, Ph.D.
Lesní 727, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Den vzniku funkce: 13. září 2017
Den vzniku členství: 4. září 2017
místopředseda správní rady:
 
č.p. 112, 378 17 Novosedly nad Nežárkou
Den vzniku funkce: 13. září 2017
Den vzniku členství: 4. září 2017
místopředseda správní rady:
 
Weisova 620, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Den vzniku funkce: 21. června 2017
Den vzniku členství: 21. června 2017
člen správní rady:
 
Hradecká 627, 378 21 Kardašova Řečice
Den vzniku členství: 13. listopadu 2014
člen správní rady:
 
č.p. 59, 378 21 Višňová
Den vzniku členství: 13. listopadu 2014
člen správní rady:
 
Ing. ALEŠ VONDRKA, Ph.D.
č.p. 143, 378 04 Chlum u Třeboně
Den vzniku členství: 23. února 2016
člen správní rady:
 
č.p. 94, 378 31 Horní Pěna
Den vzniku členství: 21. června 2017
člen správní rady:
 
č.p. 86, 378 21 Pleše
Den vzniku členství: 4. září 2017
člen správní rady:
 
č.p. 72, 391 81 Val
Den vzniku členství: 4. září 2017
člen správní rady:
 
Dvorce 50, Břilice, 379 01 Třeboň
Den vzniku členství: 4. září 2017
člen správní rady:
 
Hrdlořezy 67, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Den vzniku členství: 4. září 2017
člen správní rady:
 
Šmeralova 88, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Den vzniku členství: 4. září 2017
Počet členů:
12
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
 
Lesní 158, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Den vzniku funkce: 24. června 2014
Den vzniku členství: 24. června 2014
člen dozorčí rady:
 
č.p. 47, 391 81 Borkovice
Den vzniku členství: 24. června 2014
člen dozorčí rady:
 
č.p. 125, 378 01 Lásenice
Den vzniku členství: 13. listopadu 2014
Zakladatel:
Svazek obcí regionu Třeboňsko, IČ: 608 17 500
Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň
zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Svazek obcí Vitorazsko, IČ: 711 68 630
Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
zastoupený předsedou svazku Ing. Jaromírem Slívou, bytem Podlesí 618, 378 10 České Velenice
Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ: 466 78 191
Rybářská 801, Třeboň
zastoupená Ing. Janem Hůdou, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti, bytem Lesní 727, 379 01 Třeboň
ENVI a.s., IČ: 472 17 731
Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň
zastoupená Ing. Františkem Hrubcem, jednatelem a ředitelem společnosti, bytem Šmeralova 88, 379 01 Třeboň
LAVANA, a.s., IČ: 639 06 112
Třeboň II, Lesní 158
zastoupená RNDr. Libuší Kotilovou, bytem Lesní 158, 379 01 Třeboň
Dvorce 50, Břilice, 379 01 Třeboň
č.p. 149, 379 01 Lužnice
Jihočeská hospodářská komora, IČ: 482 08 248
Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
Přemyslova 187, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Veselsko, IČ: 711 83 663
náměstí T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
zast. místostarostou města Veselí nad Lužnicí Mgr. Jaromírem Novákem, bytem Blatenské sídliště 561/1, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Mikroregion Řečicko-svazek obcí Řečicka, IČ: 709 37 397
nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
zast. místopředsedou svazku Jaroslavem Marsou, bytem Pleše 86, 378 21 Kardašova Řečice
Stavební firma JURMAN, ZELENKA spol. s r.o., IČ: 251 79 357
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, Weisova 591, PSČ 39181
zast. jednatelem Ing. Karlem Zelenkou, bytem Weisova 591, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Ing. Miroslav Novák, IČ: 419 10 052
č.p. 17, 391 81 Řípec
FRANTIŠEK DRS, IČ: 157 69 046
č.p. 17, 373 65 Bošilec
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, IČ: 001 10 663
Pluhův Žďár čp. 59, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37824
zast. místopředsedou družstva Vladimírem Kubíčkem, bytem Míru 239, 378 21 Kardašova Řečice
č.p. 47, 391 81 Borkovice
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., IČ: 608 27 394
České Budějovice, Čéčova 662/20, PSČ 37004
zast. Alešem Kůrkou, DiS, bytem Pluhův Žďár 79, 378 21 Kardašova Řečice
Ing. JOSEF NOSKA, IČ: 183 19 386
č.p. 18, 373 63 Mazelov
Míka a spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 260 68 559
Veselí nad Lužnicí, A.Jiráska 333, PSČ 39181
zast. jednatelem Josefem Míkou, bytem Žižkova 483, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Ing. Milan Bumerl, CSc.
Krátká 300, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Ostatní skutečnosti:
Na společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. přešla veškerá práva a povinnosti zrušené společnosti Místní akční skupina Veselsko-Řečicko o.p.s. se sídlem T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 26080532 bez likvidace.
Vzhledem k rozšíření Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. o další členy byl rozhodnutím Valné hromady dne 26.6.2012 navýšen počet členů správní rady z 9 na 12.

Originál výpisu Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Údaje byly staženy 14. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26075679 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26075679 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů