ATLANTIK finanční trhy, a.s., Praha IČO 26218062 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ATLANTIK finanční trhy, a.s. ATLANTIK finanční trhy, a.s. - logo
IČO:26218062
Z. KAPITÁL:80.9 milionů Kč
SCHRÁNKA:  n9wcxkw
DIČ: CZ699000619, Detail DIČ
ADRESA: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Pobřežní 297 Praha 18600

Poslední změny

a události ATLANTIK finanční trhy, a.s.

28.3.2017    Registrována nová emise CP ATLANTIK FIN. TRHY, 282ks/287000CZK
11.6.2016    Člen dozorčí rady Ing. Daniel Drahotský
20.1.2016    Člen dozorčí rady Ing. Daniel Drahotský, změna adresy
15.7.2015    Změna: Člen představenstva Ing. Milan Vaníček
15.7.2015    Změna: Člen dozorčí rady, předseda Ing. Patrik Tkáč, změna adresy
15.7.2015    Člen dozorčí rady Ing. Jozef Tkáč, změna adresy
15.7.2015    Změna: Člen představenstva Ing. Miloslav Martinek, změna adresy

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (31) |  sbírka listin (74)

Datum vzniku a zápisu:
1. července 2000
Spisová značka:
B 7328 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Sídlo:
Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:
26218062
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a to v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne 14.2.2007, č.j. 542/N/137/2006/7. Hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umis´tování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona.
Doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 ost. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona.
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 22. června 2015
Den vzniku členství: 22. června 2015
člen představenstva:
 
Lublaňská 398/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 22. června 2015
člen představenstva:
 
Jana Přibíka 959/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 22. června 2015
Způsob jednání:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost navenek podepisují buď dva (2) členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Podepisování za společnost probíhá tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
83101 Bratislava - Nové Mesto, Júlová 10941/32, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 17. června 2015
Den vzniku členství: 17. června 2015
člen dozorčí rady:
 
83101 Bratislava - Nové Mesto, Júlová 10941/32, Slovenská republika
Den vzniku členství: 17. července 2015
člen dozorčí rady:
 
Točitá 1909/24, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 15. června 2012
Jediný akcionář:
J & T BANKA, a.s., IČ: 471 15 378
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
Akcie:
282 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 287 000,- Kč
Každý akcionář, který zamýšlí prodat, převést nebo jiným způsobem zcizit všechny nebo část svých akcií na jméno, je povinen písemně tyto akcie nabídnout k převodu ostatním akcionářům společnosti. Pokud ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemné nabídky dle předchozí věty žádný z akcionářů společnosti nepřijme závaznou nabídku, je akcionář oprávněn akcie na jméno zcizit osobám, které nejsou akcionáři společnosti. K takovému zcizení musí dát souhlas valná hromada společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno neplatí pokud má společnost jediného akcionáře. K zastavení akcií na jméno je nutný předchozí souhlas valné hromady. To neplatí, pokud má společnost jediného akcionáře.
Základní kapitál:
80 934 000,- Kč
Splaceno: 80 934 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy,s.r.o. se sídlem v Brně, tř.kpt.Jaroše 28, IČO 49 45 59 91, C 13172 Krajského obchodního soudu v Brně.
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČ: 26218062 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti: - Atlantik Corporate Finance a.s., se sídlem Praha 2, Belgická 38, Praha 2, IČ: 25109375
1.Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. z částky 141,000.000,- (slovy: sto čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 60,066.000,- Kč (slovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) na částku 80,934.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set třicet čtyři tisíce korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) o 213.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct tisíc korun českých) na 287.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sem tisíc korun českých). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 282 kusy. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a to na základě příkazu obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.. 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti vzhledem ke stávajícímu rozsahu její podnikatelské činnosti, když významnější část doposud poskytovaných investičních služeb společnosti převzal jediný akcionář, obchodní společnost J&T BANKA, a.s.. 3. Částka, o níž se snižuje základní kapitál, tj. částka 60,066.000,- Kč (slovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, tj. obchodní společnosti J&T BANKA, a.s.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Originál výpisu ATLANTIK finanční trhy, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 7328/SL76/MSPH notářský zápis , stanovy společnosti 27.05.2014 17.07.2014 10
B 7328/SL75/MSPH účetní závěrka[2013] , výroční zpráva[2013] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 , zpráva auditora 31.12.2013 01.07.2014 58
B 7328/SL74/MSPH účetní závěrka[2012] , výroční zpráva[2012] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 , zpráva auditora 31.12.2012 09.07.2013 58
Sbírka listin ATLANTIK finanční trhy, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy ATLANTIK finanční trhy, a.s. Údaje byly staženy 6. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26218062 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26218062 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
ATLANTIK finanční trhy, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů