Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Otovice IČO 26402068 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. - logo
IČO:26402068
Z. KAPITÁL:274.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  x5ggsxh
DIČ: CZ26402068, Detail DIČ
ADRESA: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na Vlečce 177 Otovice 36001

Kontakty Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Poslední změny

a události Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

19.10.2017    Změna: Člen představenstva, místopředseda Ing. Zdeněk Brázda
11.8.2017    Vymazán člen představenstva, místopředseda Ing. Jan Lichtneger
2.3.2017    Člen dozorčí rady Rudolf Pocklan
2.3.2017    Zapsán člen dozorčí rady Jaroslav Fujdiar
2.3.2017    Zapsán člen dozorčí rady Martin Dušek
2.3.2017    Zapsán člen dozorčí rady Mgr. Ladislav Sedláček
2.3.2017    Zapsán člen dozorčí rady, předseda Mgr. Bc. HELENA HEJNOVÁ

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (32) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 2006
Spisová značka:
B 1197 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo:
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Identifikační číslo:
26402068
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
Ing. MARTIN LEICHTER, MBA
č.p. 386, 362 21 Nové Hamry
Den vzniku funkce: 16. ledna 2017
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
Člen představenstva:
 
Moskevská 1679/39, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
místopředseda představenstva:
 
č.p. 8, 363 01 Krásný Les
Den vzniku funkce: 1. září 2017
Den vzniku členství: 1. září 2017
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Mgr. Bc. HELENA HEJNOVÁ
Pod Vrchem 56, Pod Rohem, 360 01 Jenišov
Den vzniku funkce: 31. ledna 2017
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
Člen dozorčí rady:
 
Alšova 1739, 356 01 Sokolov
Den vzniku členství: 4. srpna 2014
Člen dozorčí rady:
 
Závodu míru 685, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 10. května 2016
člen dozorčí rady:
 
Polní 644, 357 35 Chodov
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Příčná 334/15, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Svatošská 302/23, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
člen dozorčí rady:
 
Slovenská 810, 356 01 Sokolov
Den vzniku členství: 11. ledna 2017
Počet členů:
7
Jediný akcionář:
Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168
Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 36001
Akcie:
274 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
274 000 000,- Kč
Splaceno: 274 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27. 03. 2006 o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 28.000.000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor nehmotného hmotného majetku (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek) tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 884-44/2006 ze dne 20. 03. 2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ: 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3223 (dále jen "znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 30/2006 - 12 ze dne 07.03.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 28.000.000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých) d) Akcie musí být upsány do 30, slovy: třicet dnů ode dne, co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. do 3, slovy: třech měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj. e) Nepeněžitý vklad bude upsán 28 (slovy: dvaceti osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,00,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že původní hromadná listina nahrazující 233 kusů, slovy: dvě stě třicet tři kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 261 kusů, slovy: dvě stě šedesát jedna kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam) f) Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 33/03/06 přijatým na 2. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 09. 03. 2006 g) Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 dnů, slovy: třiceti dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ
Jediný akcionář - Karlovarský kraj rozhodl dne 07.12.2006 v působnosti valné hromady takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 13 000 000,00 Kč (slovy: 13 miliónů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor hmotného majetku tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1091 - 251/2006 ze dne 7.12.2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3223 (dále jen "znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 911/2006-11 ze dne 29.11.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 13 392 977,00 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta devadesát dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých). d) Akcie musí být upsány do 30 (slovy: třiceti) dnů co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti ÚSKK, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti ÚSKK, a.s. do 3 (slovy: třech) měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj. e) Nepeněžitý vklad bude upsán 13 (slovy: třinácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že dosavadní hromadná listina nahrazující 261 (slovy: dvě stě šedesát jedna) kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 274 (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude společnost povinna vyplatit upisovateli. f) Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 166/09/06 přijatým na 7. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 21.09.2006. g) Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

Originál výpisu Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Údaje byly staženy 27. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26402068 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26402068 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů