Správa pohledávek OKD, a.s., Karviná IČO 26863154 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Správa pohledávek OKD, a.s. Správa pohledávek OKD, a.s. - logo
IČO:26863154
Z. KAPITÁL:10.1 miliard Kč
SCHRÁNKA:  74tcgdp
DIČ: CZ26863154, Detail DIČ
ADRESA: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Stonavská 2179 Karviná 73506

Poslední změny

a události Správa pohledávek OKD, a.s.

4.4.2018    Údaje o insolvenci: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-357 ze dne 11.10.2017, které nabylo právní moci dne 6.2.2018, byl ...
1.4.2018    Změna názvu z OKD, a.s. na Správa pohledávek OKD, a.s.
1.4.2018    Zápis ostatních skutečností: Smlouvou o vkladu obchodního závodu uzavřenou dne 27.3.2018 byl obchodní závod společnosti OKD, a.s., s výjimkou Položek vyloučených z vnosu ...
14.3.2018    Člen dozorčí rady Bessel Kok
14.3.2018    Vymazán člen dozorčí rady Bessel Kok
4.1.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 2900/SL284/KSOS ostatní Oznám. o odstoup. z dozorčí rady
4.1.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 2900/SL283/KSOS ostatní Oznám. o odstoup. z dozorčí rady

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (45) |  sbírka listin (283)

Datum vzniku a zápisu:
1. června 2005
Spisová značka:
B 2900 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
Správa pohledávek OKD, a.s.
Sídlo:
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Identifikační číslo:
26863154
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost.
Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
poskytování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
hostinská činnost
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
výkon zeměměřických činností
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
vedení spisovny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
provádění ohňostrojných prací
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Mgr. JAN SOLICH
Rychvaldská 1406, 735 53 Dolní Lutyně
Den vzniku funkce: 15. prosince 2016
Den vzniku členství: 7. července 2014
člen představenstva:
 
Ing. ANTONÍN KLIMŠA, MBA
Křížkovského 726/38, Muglinov, 712 00 Ostrava
Den vzniku členství: 1. února 2016
člen představenstva:
 
Těšínská 797, 735 43 Albrechtice
Den vzniku členství: 20. října 2016
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost je oprávněn samostatně zastupovat (i) předseda představenstva nebo (ii) jiný člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně předsedou představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Hřebenová 232/6, Lysolaje, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 2. listopadu 2015
Členovi dozorčí rady panu Besselu Kokovi byl rozhodnutím insolvenčního správce v působnosti valné hromady společnosti ze dne 22.1.2018 pozastaven výkon jeho funkce člena dozorčí rady společnosti na dobu do 2.11.2018.
Počet členů:
4
Jediný akcionář:
NWR Holdings B.V.
1017 CA Amsterdam, Herengracht 448, Nizozemské království
Registrační číslo: 61294179
Akcie:
50 434 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč
Základní kapitál:
10 086 800 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
V důsledku rozdělení zanikající společnosti OKD, a. s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, přešla část jmění zanikající společnosti OKD, a. s. na nástupnickou společnost OKD, Mining, a.s., IČ: 26863154, na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006; rozdělením též vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transport, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na něž přešla zbývající část jmění zanikající OKD, a. s.
Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se zanikajícími společnostmi OKD, Restrukturalizace, a.s., IČ 651 38 660, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 1279 a OKD, PILA-SALMA, a.s., IČ 476 76 230, se sídlem Ostrava, Na Jánské 1940/45, PSČ 710 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 782 a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 16.10.2006. Rozhodným dnem fúze je 1.7.2006.
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, IČ: 26863154 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, identifikační číslo 27817113 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti OKD, a.s. uvedená v projektu rozdělení ze dne 29.10.2007. Rozhodným dnem rozdělení je 1.7.2007.
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 268 63 154 došlo na základě Projektu rozdělení odštěpením společnosti OKD, a.s. ze dne 12.6.2008 k jejímu rozdělení formou odštěpení se založením dvou nových společností RPG Garáže, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 50 421 a RPG Rekultivace, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 50 439, na něž přešla část jmění rozdělované společnosti OKD, a.s. Současně další část jmění rozdělované společnosti OKD, a.s. přešla rozdělením odštěpením sloučením na základě Projektu rozdělení odštěpením společnosti OKD, a.s. a Smlouvy o rozdělení společnosti OKD, a.s. odštěpením sloučením a o převzetí obchodního jmění ze dne 12.6.2008 na existující společnosti Dukla Industrial Zone, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, IČ 278 28 611 a RPG RE Property, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, IČ 278 28 590. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. odštěpením je 1.1.2008.
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 26863154 došlo na základě Projektu rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením ze dne 15.9.2008 k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost NWR Energy, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 728 37, IČ: 27826554. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením je 1.7.2008.
Dne 31.5.2010 byla podle § 476 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi prodávajícím OKD, a.s. a kupujícím VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25816039 Smlouva o prodeji části podniku. Předmětem prodeje podle této smlouvy je část podniku prodávajícího sloužící k provozování samostatné organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku s názvem Hornické muzeum se sídlem Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem 64, PSČ: 725 29, s právními účinky převodu části podniku dne 1.6.2010.
Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společností PROVIDE s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00, IČ: 253 81 148, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 17061 a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti PROVIDE s.r.o. Rozhodný den fúze je 1.1.2012.
Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu, sepsané ve formě notářského zápisu NZ 812/2016 ze dne 15.8.2016 (dále též Zástavní smlouva), bylo zřízeno zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. ve prospěch společnosti PRISKO a.s., se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1729. K obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. byl zároveň zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva dle podmínek Zástavní smlouvy. Zástava je zapsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 41248., den vzniku zástavního práva 15.8.2016.
Smlouvou o vkladu obchodního závodu uzavřenou dne 27.3.2018 byl obchodní závod společnosti OKD, a.s., s výjimkou Položek vyloučených z vnosu obchodního závodu, jak jsou definovány v této smlouvě o vkladu obchodního závodu, vnesen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti OKD Nástupnická, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 059 79 277.
Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:
Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-A-2 ze dne 3.5.2016. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 3.5.2016 v 14:32 hodin.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-A-19 ze dne 9.5.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 9.5.2016 v 14:02 hodin.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10526/2016-B181 ze dne 12.8.2016, které nabylo právní moci dne 12.8.2016, bylo rozhodnuto, že se povoluje reorganizace dlužníka.
Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-43 ze dne 26.5.2016, které nabylo právní moci dne 16.6.2016, bylo dlužníkovi omezeno právo nakládat s majetkovou podstatou. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 26.5.2016 v 09:45 hodin.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-357 ze dne 11.10.2017, které nabylo právní moci dne 6.2.2018, byl schválen reorganizační plán dlužníka ve znění ze dne 30.6.2017.
Insolvenční správce:
Ing. Lee Louda, IČ: 693 26 681
Lucemburská 2013/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Originál výpisu Správa pohledávek OKD, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 2900/SL284/KSOS ostatní Oznám. o odstoup. z dozorčí rady 23.08.2017 04.01.2018 3
B 2900/SL283/KSOS ostatní Oznám. o odstoup. z dozorčí rady 23.08.2017 04.01.2018 3
B 2900/SL282/KSOS stanovy společnosti 29.06.2017 18.07.2017 18
Sbírka listin Správa pohledávek OKD, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Správa pohledávek OKD, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Správa pohledávek OKD, a.s. Údaje byly staženy 10. dubna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 26863154 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 26863154 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Správa pohledávek OKD, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: okd, IČo 26863154
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů