Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín IČO 27661989 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - logo
IČO:27661989
Z. KAPITÁL:1.6 miliard Kč
SCHRÁNKA:  upjeuej
DIČ: CZ27661989, Detail DIČ
ADRESA: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Havlíčkovo nábřeží 600 Zlín 76001

Kontakty Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON577 551 111
EMAILbnzlin@bnzlin.cz
WWWwww.bnzlin.cz

Poslední změny

a události Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

17.5.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL98/KSBR ostatní oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady
17.5.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL99/KSBR ostatní výpis usnesení Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného akcionáře
10.5.2018    Vymazán člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Dvořák
20.11.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL96/KSBR stanovy společnosti
20.11.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL97/KSBR stanovy společnosti rozhodnutí jediného akcionáře, změna Stanov
19.10.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL89/KSBR účetní závěrka [2016] příloha
19.10.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 4437/SL90/KSBR účetní závěrka [2016] rozvaha

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (61) |  sbírka listin (99)

Datum vzniku a zápisu:
13. října 2005
Spisová značka:
B 4437 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Sídlo:
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 76275
Identifikační číslo:
27661989
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou
hostinská činnost
opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
čištění a praní textilu a oděvů
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Bohuslava Martinů 2039, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 27. února 2017
Den vzniku členství: 27. února 2017
člen představenstva:
 
č.p. 257, 763 45 Březůvky
Den vzniku členství: 27. února 2017
člen představenstva:
 
U Potoka 260, 783 14 Hlušovice
Den vzniku členství: 2. května 2017
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Česká 4757, 760 05 Zlín
Den vzniku funkce: 27. dubna 2017
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Partyzánská 977, 763 12 Vizovice
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Růžová 195, Louky, 763 02 Zlín
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Jos. Polácha 697, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice
Den vzniku členství: 27. března 2017
člen dozorčí rady:
 
5. května 1352, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Pod Babykou 286, Horní Jasenka, 755 01 Vsetín
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Podlesí V 5408, 760 05 Zlín
Den vzniku členství: 13. března 2017
člen dozorčí rady:
 
Veselá 52, 756 51 Zašová
Den vzniku členství: 27. března 2017
Jediný akcionář:
Zlínský kraj, IČ: 708 91 320
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Akcie:
44 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
1 645 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
1 649 400 000,- Kč
Splaceno: 1 649 400 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.959.400.000,- Kč, na částku ve výši 2.149.400.000,-Kč, tj. o částku ve výši 190.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0316/2014/ZD, ke které byl dne 30. dubna 2015 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 140.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 140.000.000,- Kč. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 140.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2015 ve výši 140.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částku ve výši 50.000.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vedený České spořitelny, a.s., číslo účtu 6 do 5 dnů ode dne úpisu akcií.
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.7.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ve výši 706.755.689,22 Kč b)účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty let minulých, c)základní kapitál se snižuje z dosavadních 2.149.400.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.649.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 500.000.000,- Kč d)částkou, o niž se snižuje základní kapitál, bude částečně uhrazena ztráta let minulých, jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění, e)snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou v bodě c) tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každá, f)návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden (slovy: jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.

Originál výpisu Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 4437/SL99/KSBR ostatní výpis usnesení Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného akcionáře 12.03.2018 17.05.2018 2
B 4437/SL98/KSBR ostatní oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady 09.01.2018 17.05.2018 1
B 4437/SL97/KSBR stanovy společnosti rozhodnutí jediného akcionáře, změna Stanov 13.11.2017 20.11.2017 6
Sbírka listin Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Údaje byly staženy 19. května 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 27661989 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 27661989 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů