Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Praha IČO 28470729 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. - logo
IČO:28470729
Z. KAPITÁL:594.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  xajcvh7
ADRESA: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Praha

Poslední změny

a události Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

21.12.2017    Zapsán člen dozorčí rady Ing. Soňa Vladařová
21.12.2017    Zapsán člen dozorčí rady Ing. Peter Brožek
21.12.2017    Zapsán člen dozorčí rady, předseda MILOŠ KRŠŠÁK
21.12.2017    Vymazán člen dozorčí rady Mgr. MICHAL ŠIMO
21.12.2017    Vymazán člen dozorčí rady prof. Ing. Vojtěch Krebs CSc.
21.12.2017    Zápis ostatních skutečností: Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2017 v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. ...
21.12.2017    Zápis ostatních skutečností: Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. na svém zasedání dne 19. 12. 2017 přijalo toto rozhodnutí o ...

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (13) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
29. října 2008
Spisová značka:
B 14729 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Sídlo:
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
Identifikační číslo:
28470729
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Chotečská 333, 252 26 Třebotov
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2008
Den vzniku členství: 29. října 2008
člen představenstva:
 
Červená Skála 375, Řež, 250 68 Husinec
Den vzniku členství: 24. června 2014
Počet členů:
2
Způsob jednání:
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného člena představenstva, zastupuje tento jediný člen představenstva společnost samostatně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Lékařská 291/4, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 19. prosince 2017
předseda dozorčí rady:
 
81101 Bratislava - Mestská časť Staré Mesto, Palackého 20, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 19. prosince 2017
Den vzniku členství: 19. prosince 2017
člen dozorčí rady:
 
Oravská 1894/17, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 19. prosince 2017
Počet členů:
3
Akcie:
5 940 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:
594 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada rozhodla dne 26.6.2017 o změně stanov společnosti s tím, že v těchto stanovách došlo ke změně z akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie a současně o štěpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcie se mění z Kč 1000000,-- na Kč 100000,--.
Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2017 v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřila představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., aby v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ZOK a stanovami společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve lhůtě pěti (5) let ode dne tohoto rozhodnutí rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, nejvýše však o částku 297.000.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát sedm milionů korun českých, a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.
Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. na svém zasedání dne 19. 12. 2017 přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Na základě rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva společnosti a v souladu s ust. § 511 odst. 1) zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávající výše per.594.000.000,-- Kč, slovy: pět set devadesát čtyři milionů korun českých, o částku .....99.000.000,-- Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií pod částku 99.000.000,--Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, je možné upsat nejvýše celkem 990 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 ZOK. Místem pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je sídlo společnosti, Praha 4 , Nusle, Doudlebská 1699/5. Lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je 2 týdny, slovy: dva týdny, od okamžiku doručení oznámení podle § 485 odst. 1 ZOK akcionáři, když za okamžik doručení se považuje odeslání oznámení na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle článku 7 bod 3 stanov společnosti. Počátek běhu lhůty bude současně obsažen v informaci doručované podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK. Na 6 kusů, slovy: šest kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč ,slovy : jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 1 kus, slovy: jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč , slovy : jedno sto tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upisováno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy : jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie, jakož i emisní kurz každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet osm milionů šest set tisíc korun českých. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny, nebo jejich část, nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky, kteří budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti jako investičního fondu, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby splňující podmínky kvalifikovaného investora podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Výběr zájemců nebude proveden formou veřejné nabídky, tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. Upisovací lhůta akcií bez využití přednostního práva činí 90, slovy: devadesát, kalendářních dnů po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem společnosti v den počátku upisovací lhůty na elektronickou adresu uvedenou v Prohlášení zájemce učiněném před upsáním akcií. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie bez využití přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet osm milionů šest set tisíc korun českých. Nebudou-li ani v takto stanovené lhůtě upsány akcie k dosažení požadovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií. Ustanovení § 483 odst. 1 písmeno a) ZOK se nepoužije. Podle článku 27 bod 2 stanov společnosti platí přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu jen v prvním upisovacím kole. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva je splatný na účet č. 2106 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva činí 7, slovy: sedm, kalendářních dnů ode dne upsání akcií.

Originál výpisu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Údaje byly staženy 29. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 28470729 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 28470729 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: arca capital, arca capital recenze, investiční fond Arca Capital CEE výpis
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů