B.G.M. holding a.s., Praha IČO 43873871 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: B.G.M. holding a.s. B.G.M. holding a.s. - logo
IČO:43873871
Z. KAPITÁL:350.5 milionů Kč
SCHRÁNKA:  zuunmwg
DIČ: CZ43873871, Detail DIČ
ADRESA: Žernovská 1316/6, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Žernovská 1316 Praha 10000

Kontakty B.G.M. holding a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON274 810 488
EMAILinfo@bgm.cz
WWWwww.bgm.cz

Poslední změny

a události B.G.M. holding a.s.

27.2.2018    Zápis ostatních skutečností: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2018 přijala toto usnesení : 1.Valná hromada společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v ...
13.10.2017    Zapsán člen představenstva, místopředseda Martin Adamec
31.8.2016    Změna: Člen představenstva, místopředseda Martin Adamec, změna adresy
12.8.2016    Zapsán člen představenstva, místopředseda Martin Adamec
16.7.2015    Člen dozorčí rady Marcela Pouchová
15.7.2015    Člen dozorčí rady Dana Lorencová
15.7.2015    Vymazán člen dozorčí rady Dana Lorencová

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (28) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
16. prosince 1991
Spisová značka:
B 1097 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
B.G.M. holding a.s.
Sídlo:
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
Identifikační číslo:
43873871
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 25. června 2015
Den vzniku členství: 25. června 2015
místopředseda představenstva:
 
Kubíkova 1180/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 25. června 2015
Den vzniku členství: 25. června 2015
 
Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 23. června 2016
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 25. června 2015
předseda dozorčí rady:
 
Březská 518/7, Radošovice, 251 01 Říčany
Den vzniku funkce: 25. června 2015
Den vzniku členství: 25. června 2015
člen dozorčí rady:
 
Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 25. června 2015
Počet členů:
3
Akcie:
701 006 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
Základní kapitál:
350 503 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2018 přijala toto usnesení : 1.Valná hromada společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále je Společnost), v souladu s § 375 a násl. ZOK konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2.Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři), na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady konané dne 23. 2. 2018 do obchodního rejstříku (dále jen Rozhodný den). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. 3.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 466,-Kč (čtyřista šedesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 32/2017 ze dne 13. 12. 2017, vypracovaným znaleckým ústavem A Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen Znalecký posudek) 4.Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 (dále jen ČSOB). 5.Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění minoritním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. 6.Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst.1 ZOK, tedy do 30 dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře v souladu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hod., po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1, věta první ZOK. 7.ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne protiplnění podle pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 1 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přirůstající od Rozhodného dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minoritní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti.

Originál výpisu B.G.M. holding a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík B.G.M. holding a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy B.G.M. holding a.s. Údaje byly staženy 2. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 43873871 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 43873871 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
B.G.M. holding a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů