Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Praha IČO 44848943 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - logo
IČO:44848943
Z. KAPITÁL:2.6 miliardy Kč
SCHRÁNKA:  w9hdkyj
DIČ: CZ44848943, Detail DIČ
ADRESA: Jeruzalémská 964/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Jeruzalémská 964 Praha 11000

Kontakty Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON255 721 111
EMAILinfo@cmzrb.cz  - sídlo společnosti
WWWwww.cmzrb.cz

Poslední změny

a události Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

28.11.2017    Vymazán člen dozorčí rady MARIE KOTRLÁ
28.9.2017    Zapsán člen dozorčí rady Ing. Luděk Šrein
6.8.2017    Změna: Člen dozorčí rady, předseda JUDr. Ing. Robert Szurman, změna adresy
27.7.2017    Změna: Člen dozorčí rady, místopředseda Ing. Pavel Závitkovský
27.7.2017    Vymazán člen dozorčí rady Ing. Pavel Závitkovský
27.7.2017    Vymazán člen dozorčí rady Jana Šindelářová
14.6.2017    Zapsán člen dozorčí rady Ing. Pavel Závitkovský

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (68) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
28. ledna 1992
Spisová značka:
B 1329 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Sídlo:
Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000
Identifikační číslo:
44848943
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
přijímání vkladů
poskytování úvěrů
investování do cenných papírů na vlastní účet
finanční pronájem (finanční leasing)
platební styk a zúčtování
vydávání a správa platebních prostředků
poskytování bankovních záruk
otevírání akreditivů
obstarávání inkasa
Poskytování investičních služeb zahrnující: a) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, b) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, c) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, d) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, e) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, f) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, g) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků, h) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, i) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, j) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.
finanční makléřství
výkon funkce depozitáře
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
poskytování bankovních informací
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
pronájem bezpečnostních schránek
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky.
Banka vykonává předmět podnikání v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejímu poslání.
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. ledna 2016
člen představenstva:
 
Ing. IVAN DUDA
U strouhy 221/8, Miškovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
člen představenstva:
 
Na průhonu 321, 413 01 Vědomice
Den vzniku členství: 1. dubna 2016
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Za banku je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky a členové představenstva ve výkonné řídicí funkci jsou oprávněni za banku jednat v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky a členů představenstva ve výkonné řídicí funkci stanoví Podpisový řád banky. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pověřen předseda představenstva. Osoby jednající za banku dle příslušného ustanovení Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. Robert Szurman
Zámecká 101/2, Fryštát, 733 01 Karviná
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Drahelická 199/8, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Stěžírky 47, 503 12 Stěžery
Den vzniku členství: 5. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ
Štíbrova 1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 24. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Rychtářská 2004/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 21. dubna 2015
členka dozorčí rady:
 
JUDr. Ing. LENKA DUPÁKOVÁ, Ph.D.
Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku funkce: 26. dubna 2016
Den vzniku členství: 26. dubna 2016
místopředseda dozorčí rady:
 
Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2017
člen dozorčí rady:
 
Výletní 366/2, Písnice, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. srpna 2017
Akcie:
10 988 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 239 500,- Kč
Akcie lze převádět pouze s předchozím souhlasem akcionáře učiněným jeho rozhodnutím v působnosti valné hromady.
Základní kapitál:
2 631 626 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 9
Jediný akcionář: Česká republika
Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionů sedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222 ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých).

Originál výpisu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Údaje byly staženy 5. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 44848943 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 44848943 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů