ČEZ, a. s., Praha IČO 45274649 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ČEZ, a. s. ČEZ, a. s. - logo
IČO:45274649
Z. KAPITÁL:53.8 miliard Kč
SCHRÁNKA:  yqkcds6
DIČ: CZ45274649, Detail DIČ
ADRESA: Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Duhová 1444 Praha 14000

Kontakty ČEZ, a. s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON211 041 111
WWWwww.cez.cz
 

Poslední změny

a události ČEZ, a. s.

22.2.2018    Změna: Člen představenstva, místopředseda Ing. Tomáš Pleskač
22.2.2018    Vymazán člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
29.1.2018    Změna: Člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
29.1.2018    Vymazán člen představenstva, místopředseda Ing. Tomáš Pleskač
26.1.2018    Nová listina ve sbírce listin: B 1581/SL226/MSPH notářský zápis [NZ 1877/2017]
24.1.2018    Člen dozorčí rady Josef Suchánek
24.1.2018    Člen dozorčí rady Lubomír Klosík

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (225) |  sbírka listin (212)

Datum vzniku a zápisu:
6. května 1992
Spisová značka:
B 1581 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
ČEZ, a. s.
Sídlo:
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Identifikační číslo:
45274649
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí,
vodoinstalatérství,
hostinská činnost,
instalace a opravy elektronických zařízení
kovoobráběčství
izolatérství
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba elektřiny
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
obchod s elektřinou
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
testování, měření a analýzy
psychologické poradenství a diagnostika
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
obchod s plynem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Ostraha majetku a osob
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Den vzniku členství: 21. října 2015
člen představenstva:
 
Ing. PAVEL CYRANI, MBA
Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
Den vzniku členství: 21. října 2015
Místopředseda představenstva:
 
Ing. Martin Novák, MBA
Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 23. května 2016
Den vzniku členství: 23. května 2016
člen představenstva:
 
Okružní 691, 373 82 Včelná
Den vzniku funkce: 18. května 2017
Den vzniku členství: 18. května 2017
člen představenstva:
 
Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
Den vzniku členství: 28. června 2017
místopředseda představenstva:
 
Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Den vzniku funkce: 29. ledna 2018
Den vzniku členství: 29. ledna 2018
předseda představenstva:
 
Ing. DANIEL BENEŠ, MBA
Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 18. prosince 2017
Den vzniku členství: 18. prosince 2017
Počet členů:
7
Způsob jednání:
Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Zbečník 331, 549 31 Hronov
Den vzniku členství: 29. září 2014
člen dozorčí rady:
 
JUDr. ZDENĚK ČERNÝ, MBA
K Oboře 421, 289 37 Loučeň
Den vzniku členství: 27. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Neužilova 1496/8, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 25. února 2016
Den vzniku členství: 25. února 2016
Člen dozorčí rady:
 
7. května 935/5, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
Člen dozorčí rady:
 
Javorová 1018, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
Člen dozorčí rady:
 
Chaloupky 266/48, Komín, 624 00 Brno
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
Místopředseda dozorčí rady:
 
28. října 836/27, 410 02 Lovosice
Den vzniku funkce: 23. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
předseda dozorčí rady:
 
Prof. RNDr. VÁCLAV PAČES, DrSc., Dr.h.c.
Černochova 1073/7, Košíře, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 29. června 2017
Den vzniku členství: 21. června 2017
člen dozorčí rady:
 
č.p. 352, 675 75 Mohelno
Den vzniku členství: 23. ledna 2018
člen dozorčí rady:
 
č.p. 99, 542 37 Batňovice
Den vzniku členství: 23. ledna 2018
člen dozorčí rady:
 
Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 23. ledna 2018
člen dozorčí rady:
 
Pavlouskova 4439/22, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 23. ledna 2018
Počet členů:
12
Akcie:
537 989 759 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:
53 798 975 900,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, Praha.
Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení: Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých) na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.
Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem.
Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz.
Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., IČO 027 35 385, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223188 na nástupnickou společnost ČEZ, a. s., IČO 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 07. 09. 2017.

Originál výpisu ČEZ, a. s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1581/SL226/MSPH notářský zápis [NZ 1877/2017] 10.11.2017 26.01.2018 90
B 1581/SL225/MSPH notářský zápis [NZ 498/2017], projekt fúze 07.09.2017 14.12.2017 16
B 1581/SL224/MSPH notářský zápis [NZ 498/2017], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením projekt fúze 07.09.2017 11.09.2017 16
Sbírka listin ČEZ, a. s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík ČEZ, a. s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy ČEZ, a. s. Údaje byly staženy 28. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45274649 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45274649 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
ČEZ, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů