Komerční banka, a.s., Praha IČO 45317054 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. - logo
IČO:45317054
Z. KAPITÁL:19.0 miliard Kč
SCHRÁNKA:  4ktes4w
DIČ: CZ699001182, Detail DIČ
ADRESA: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Na příkopě 969 Praha 11000

Kontakty Komerční banka, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON800 521 521  - infolinka PO-PÁ 7:00-22:00, SO-NE 8:00-22:00 hod.
EMAILmojebanka@kb.cz
WWWwww.kb.cz

Poslední změny

a události Komerční banka, a.s.

20.4.2018    Nabídky práce: Komerční banka, a.s. inzeruje 6 aktivních pracovních pozic
19.4.2018    Změna sídla z Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 na Na příkopě 969, Staré Město, 110 00 Praha 1
6.10.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1360/SL175/MSPH ostatní usnesení DR
6.10.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1360/SL176/MSPH ostatní usnesení DR
3.10.2017    Změna: Člen představenstva Didier Colin
3.10.2017    Změna: Člen představenstva Peter Palečka
4.8.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1360/SL172/MSPH ostatní záznam z hlasování

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (101) |  sbírka listin (166)

Datum vzniku a zápisu:
5. března 1992
Spisová značka:
B 1360 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s.
Sídlo:
Na příkopě 969, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:
45317054
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Do Klukovic 1134/8a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. dubna 2015
člen:
 
Mladá 95/2a, Útěchov, 644 00 Brno
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016
člen:
 
Vojanova 762, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 2. srpna 2016
předseda:
 
Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 3. srpna 2017
Den vzniku členství: 3. srpna 2017
člen:
 
Jahodová 1565, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 9. října 2017
člen:
 
Ovocný trh 567/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. října 2017
Počet členů:
6
Způsob jednání:
Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Le Vesinet, 11 rue Henri Cloppet-78110, Francouzská republika
Den vzniku členství: 23. dubna 2015
člen:
 
Vavákova 1486/4a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. května 2016
Den vzniku členství: 1. května 2016
člen:
 
78100 Saint Germain en Laye, 15 Ter rue de Tourville, Francouzská republika
Den vzniku členství: 2. května 2017
člen:
 
Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 2. května 2017
předseda:
 
75014 Paříž, 18 Place Denfert Rochereau, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 2. května 2017
místopředseda:
 
75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 2. května 2017
člen:
 
U Gabrielky 569, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 2. června 2017
člen:
 
Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 2. června 2017
člen:
 
Žižkova 2080/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Den vzniku členství: 2. června 2017
Počet členů:
9
Akcie:
190 049 260 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 5 a v § 6 stanov.
Základní kapitál:
19 004 926 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.
Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016.
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo nebo umístění:
Bratislava, Hodžovo nám. 1A, PSČ 81106, Slovenská republika
Předmět podnikání:
a) přijímání vkladů
b) poskytování úvěrů
c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu
d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše
e) poskytování záruk a příslibů
f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry
g) peněžní makléřství
h) poskytování bankovních informací
i) emise elektronických peněz
j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
Vedoucí odštěpného závodu:
KATARÍNA KURUCOVÁ
83152 Bratislava, Vavrinecká 12517/17, Slovenská republika

Originál výpisu Komerční banka, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1360/SL176/MSPH ostatní usnesení DR 14.09.2017 06.10.2017 1
B 1360/SL175/MSPH ostatní usnesení DR 14.09.2017 06.10.2017 1
B 1360/SL174/MSPH ostatní usnesení představenstva 12.07.2017 04.08.2017 1
Sbírka listin Komerční banka, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Komerční banka, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Komerční banka, a.s. Údaje byly staženy 25. dubna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45317054 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45317054 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Komerční banka, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů