Moravskoslezské cukrovary, a.s., Hrušovany nad Jevišovkou IČO 46900764 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Moravskoslezské cukrovary, a.s. Moravskoslezské cukrovary, a.s. - logo
IČO:46900764
Z. KAPITÁL:208.2 milionů Kč
SCHRÁNKA:  qpye97a
DIČ: CZ46900764, Detail DIČ
ADRESA: Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Cukrovarská 657 Hrušovany nad Jevišovkou 67167

Kontakty Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON515 209 333  - ústředna
EMAILhrusovany@agrana.com
WWWwww.agrana.cz

Poslední změny

a události Moravskoslezské cukrovary, a.s.

28.3.2017    Registrována nová emise CP MORAVSKOSLEZ.CUKR., 20819267ks/10CZK
17.3.2016    Zapsán člen představenstva Ing. ADRIÁN ŠEDIVÝ
17.3.2016    Zapsán způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně. ...
17.3.2016    Vymazán způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že ...
16.7.2015    Změna: Člen představenstva, předseda Ing. Jiří Hollein
16.7.2015    Změna: Člen představenstva, místopředseda Ing. Ružena Brádňanová
16.7.2015    Zapsán člen představenstva, místopředseda Ing. RŮŽENA BRÁDŇANOVÁ

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (31) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. května 1992
Spisová značka:
B 850 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Sídlo:
Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Identifikační číslo:
46900764
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
hostinská činnost
provozování dráhy
provozování drážní dopravy
výroba tepla
rozvod tepla
výroba elektřiny
opravy pracovních strojů
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
Nádražní 12, 691 44 Lednice
Den vzniku funkce: 18. června 2015
Den vzniku členství: 21. srpna 2006
Místopředseda představenstva:
 
Hnúšťa, 1. mája 629, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 18. června 2015
Den vzniku členství: 16. června 2010
Člen představenstva:
 
94056 Nové zámky, Orgovánová 14, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 1. března 2016
Den vzniku členství: 1. března 2016
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
 
Bad Vöslau, Kottingbrunnerstrasse 37, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 16. června 2014
Den vzniku členství: 16. června 2014
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MARTIN DOPPLER
1180 Wien, Schalkgasse 2/21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 26. května 2008
člen dozorčí rady:
 
Mezi Cestami 823, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku členství: 13. června 2014
Jediný akcionář:
AGRANA Zucker GmbH
Vídeň 1020, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 51929 t
Akcie:
20 819 267 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Základní kapitál:
208 192 670,- Kč
Splaceno: 208 192 670,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku Cukrovar Uherské Hradiště, s.p., o.z. Hrušovany n. Je- višovkou.
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Společnost se sloučila a je právním nástupcem zrušených společností Cukrovar Uničov,a.s. se sídlem Hrušovany nad Jevišovkou, IČO 47 67 58 02 vedené dosud pod B 2898 Krajského obchodního soudu v Brně a 1.Slezská,a.s. se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou, IČO 44 26 51 66, vedené dosud pod B 3008 Krajského obchodního soudu v Brně.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. (dále jen Společnost) přijala dne 21.1.2016 následující usnesení: I. Údaj o osobě hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AGRANA Zucker GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň 1020, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. FN 51929 t (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů ze dne 14. 1. 2016, který byl předložen představenstvu Společnosti. Z celkového počtu 20.819.267 ks akcií emitovaných Společností vlastní Hlavní akcionář celkem 20.331.333 ks akcií, což představuje 97,66% podíl na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. II. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. III. Určení výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 141,60 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 704/68/2015, ze dne 27. 11. 2015, vypracovaným společností ZNALEX, s. r. o., IČO: 26099306, se sídlem Praha Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00. IV. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Banka), finanční prostředky ve výši 69.091.454,40 Kč potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 2 měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění, minimálně však po dobu 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede Banka, tj. Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, a o způsobu výplaty bude každého akcionáře informovat prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na jeho adresu uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionářům fyzickým osobám bude protiplnění vyplaceno v hotovosti na kterékoliv pobočce společnosti Česká spořitelna, a.s. v České republice, ledaže akcionář písemně s ověřeným podpisem požádá o výplatu protiplnění bezhotovostním převodem a sdělí Bance své zúčtovací údaje. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky. Akcionářům právnickým osobám bude protiplnění vyplaceno bezhotovostním převodem na účet, který akcionář písemně s ověřeným podpisem sdělí Bance. Akcionářům právnickým osobám se sídlem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky.
Moravskoslezské cukrovary, a.s., IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka B 850 vedená u Krajského soudu v Brně je právním nástupcem společnosti PERCA s.r.o., IČO: 26272954, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 41278 vedená u Krajského soudu v Brně a společnosti DELHIA SHELF s.r.o., IČO: 26425785, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 44616 vedená u Krajského soudu v Brně, které zanikly fúzí sloučením se společností Moravskoslezské cukrovary, a.s., a to s rozhodným dnem 1.3.2017. V rámci fúze sloučením přešlo na společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. jmění zanikajících společností PERCA s.r.o. a DELHIA SHELF s.r.o.
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo nebo umístění:
Vávrovická 273/87, Vávrovice, 747 07 Opava
Předmět podnikání:
hostinská činnost
provozování dráhy
provozování drážní dopravy
výroba tepla
rozvod tepla
výroba elektřiny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy pracovních strojů
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HOJGR
Blodkovo náměstí 42/23, Týneček, 779 00 Olomouc
Ostatní skutečnosti:
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 17.6.2015.

Originál výpisu Moravskoslezské cukrovary, a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Moravskoslezské cukrovary, a.s. Údaje byly staženy 7. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 46900764 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 46900764 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Moravskoslezské cukrovary, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů