BENU Česká republika a.s., Praha IČO 49621173 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: BENU Česká republika a.s. BENU Česká republika a.s. - logo
IČO:49621173
Z. KAPITÁL:156.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  cnidzjr
DIČ: CZ49621173, Detail DIČ
ADRESA: K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
K pérovně 945 Praha 10200

Kontakty BENU Česká republika a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON212 812 812  - poradenská linka Po-Ne 8:00-20:00 hod.
EMAILinfo@benu.cz
WWWwww.benu.cz

Poslední změny

a události BENU Česká republika a.s.

31.1.2018    Zapsán prokurista MONIKA ŠTÝSOVÁ
31.1.2018    Vymazán prokurista Miroslav Kazda
22.6.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 10247/SL259/MSPH účetní závěrka [2016], výroční zpráva [2016], zpráva o vztazích, zpráva auditora od 1.2.2016 - 31.1.2017
11.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 10247/SL257/MSPH ostatní zápis DR - představenstvo
11.5.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 10247/SL258/MSPH ostatní zápis představenstva
4.5.2017    Změna: Prokurista MICHAL JURČA
4.5.2017    Změna: Člen představenstva, místopředseda Petr Doležal

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (29) |  sbírka listin (218)

Datum vzniku a zápisu:
16. listopadu 1993
Spisová značka:
B 10247 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
BENU Česká republika a.s.
Sídlo:
Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200
Identifikační číslo:
49621173
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
distribuce léčiv a PZP
provozování lékárny na základě rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
76327 Pfinztal, Lerchenstr. 13, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. října 2015
Den vzniku členství: 1. října 2015
člen představenstva:
 
Nová 1565/18, 251 01 Říčany
Den vzniku členství: 1. května 2017
místopředseda představenstva:
 
Za Vackovem 2272/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 1. května 2017
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
Prokura:
Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 130 00 Praha 3
Prokura udělena dne: 01.05.2017
Štolcova 2185/1, Modřany, 143 00 Praha 4
Prokura udělena dne: 01.05.2017
Kolodějská 84, Stupice, 250 84 Sibřina
Prokura udělena dne 19.1.2018
Prokuristé jsou oprávněni jednat za společnost vždy dva společně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Za Hřištěm 484, 267 06 Hýskov
Den vzniku členství: 20. prosince 2014
člen dozorčí rady:
 
Sadová 1999, 253 01 Hostivice
Den vzniku členství: 1. května 2017
předseda dozorčí rady:
 
Jana Kamaráda 1974, 250 88 Čelákovice
Den vzniku funkce: 2. května 2017
Den vzniku členství: 1. května 2017
Počet členů:
3
Akcie:
155 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:
156 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Na společnost EUROPHARM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společností REGINNA PHARMA CZ a.s. se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ 161 00, IČ: 265 12 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7559, a ALIPEX s.r.o. se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ 161 00, IČ: 617 75 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104502.
Základní kapitál se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) z dosavadních 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na částku 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každá. Emisní kurs akcií činí 11.408.350,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistaosmtisíctřistapadesát korun českých) každá, přičemž 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) představuje nominální hodnotu akcie a 10.408.350,- Kč (slovy: desetmilionůčtyřistaosmtisíctřistapadesát korun českých) představuje emisní ážio u každé akcie. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) je spojeno 1.000 hlasů (slovy: tisíc hlasů). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Alpha Union Invest Aktiengesellschaft prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, IČ: 45359326. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, ktrou uzavírá společnost. Akcie se upisují v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s., Praha 1, Platnéřská 2, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost Alpha Invest Aktiengesellschaft jako jediný akcionář společnosti udílí souhlas se splacením emisního kurzu upisovaných akcií započtením pohledávky upisovatele na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Nominální hodnota celkové pohledávky upisovatele za společností, kterou je možno započíst, činí 228.167.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetosmmilionůstošedesátsedmtisíc korun českých). Tato pohledávka upisovatele za společností vznikla jednak na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.02.2006 mezi PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. IČ: 45359326, jako věřitelem, a společností EUROPHARM a.s., jako dlužníkem, přičemž předmětem smlouvy bylo poskytnutí půjčky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: stomilionů korunčeských) a jednak na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.04.2006 mezi PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., IČ: 45359326, jako věřitelem, a společností EUROPHARM a.s., jako dlužníkem, přičemž předmětem smlouvy bylo poskytnutí úvěru ve výši 128.167.000,- Kč (slovy: stodvacetosmmilionůstošedesátsedmtisíc korun českých). Peněžitý vklad se splácí započtením shora popsaným způsobem v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví do 15 dnů poté, co společnost určitému zájemci, společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., doručí návrh takové dohody. Důvodem započtení je částečné oddlužení společnosti. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávky mezi společností a určitým zájemcem bude podepsána před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to do 15 dnů poté, ce společnost určitému zájemci, společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., doručí návrh takové dohody.
-Den sepsání not.zápisu : 13.10.1993
Společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23,PSČ: 161 00 , IČ: 49 62 11 73 je v důsledku sloučení nástupnickou společností zanikajících společností J.N.S. Pharma s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, IČ: 25 05 40 66 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 45 572 a Červený bod, s.r.o. se sídlem Praha 6, Vlastina 23, IČ: 64 58 07 68 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 40834. Na společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23,PSČ: 161 00, IČ: 49 62 11 73 přešlo jmění zanikajících společností Červený bod, s.r.o. a J.N.S. Pharma s.r.o.
Na společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00, IČ: 49 62 11 73, přešlo jmění společnosti HAGGADA, a.s. se sídlem Praha 6, Vlastina čp. 899 č.o. 23, PSČ: 161 00 , IČ: 264 316 11 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 7056, jež zanikla z důvodu převodu jmění.
Společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 160 00, IČ: 49 62 11 73 je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností: - Pharm-Land, s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00, IČ: 25 60 14 31 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 53 882 - Healt Consult, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 64, PSČ: 110 00, IČ: 25 72 79 31 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64 805 - MEDICOM-J s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, č.p. 889, PSČ: 161 01 , IČ: 25 01 39 04 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 76 149 - MEDICAL Group s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ: 161 01 , IČ: 25 13 28 22 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vlžka 52 423 - Lékárenská společnost a.s., se sídlem Pardubice, Jana Palacha 1561, PSČ: 530 02, IČ: 25 29 14 32 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1824.
Zapisuje se prodej části podniku označovaná jako Lékárna Pod Hradem - Týnec nad Sázavou, která byla smlouvou ze dne 16,10,2003 prodána Mgr.Jozefu Hendelovi bytem Praha 3 , Přemyslovská 44.
Společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00, IČ: 49 62 11 73 je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností: - PHARMA CZECH, s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00, IČ: 25 75 18 59 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66 994. - Pharma Corporation Czech, s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00, IČ: 26 12 85 27 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 72 653.
Společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 160 00 , IČ: 49621173 je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností - LÉKÁRNA PARNÍK ČERNÝ MOST a.s. se sídlem Praha 6, Vlastina č.p. 889, č.orientační 23, PSČ: 161 00 IČ: 26169037 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6496 - JORNÁDA a.s. se sídlem Praha 5 - Zbraslav, U Lékárny 598, PSČ: 156 00 IČ: 26692503 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7628
Jediný společník společnosti EUROPHARM s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ: 161 00 , IČ: 49 62 11 73, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 21.9.2005 o změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost EUROPHARM a.s. Společnost EUROPHARM, s.r.o., byla původně vedena v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24424.
Část podniku označovaná jako Lékárna Obzor Most, Růžová 1280 byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 29. září 2005 prodána společnosti EDITPRESS spol. s r.o., IČ 471 20 347, se sídlem Praha 1, Hybernská 38.
Část podniku označovaná jako Lékárna U Kapitána - Pardubice, ul. J. Palacha čp. 1561 byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.5.2005 prodána PharmDr. Pavlu Řádkovi , IČ 111 54 781, bytem 542 32 Havlovice, Pod Hájem 262.
Část podniku označovaná jako Lékárna Modrá, Brno, Vídeňská 100 byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 29.9.2005 prodána společnosti EDITPRESS spol. s r.o., IČ 471 20 347, se sídlem Praha 1, Hybernská 38.
Na společnost EUROPHARM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Euromeda CZ a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23/889, PSČ 161 00, IČ: 270 60 594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8249.
Část podniku označovaná jako "lékárna U Radyně", Plzeň - Černice, OC Olympia, Písecká 972/1, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.8.2006 prodána společností LAVITURA a.s., se sídlem Berou, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030.
Část podniku označovaná jako "lékárna Diamant", OC Hypernova, Karlovy Vary, Dolní Kamenná, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 28.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Jaro - Praha", OC Globus, Praha 5 - Zličín, Sárská 5/133, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 21.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Jaro - Brno", OC InterSpar, Brno, Vídeňská 815, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 15.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Rubín", OC OLYMPIA, Mladá Boleslav, Jičínská 1350, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 15.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Elixír", OC InterSpar, Praha, Švehlova 1391, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 21.12.2006 společnosti LAVITURA a.s. se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Jizera", OC InterSpar, Mladá Boleslav, Jičínská 1349, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 15.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Topaz", OC OLYMPIA, Teplice, Srbice 464, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 22.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Haná", Obchodní censtrum Haná, Olomouc, Kafkova 8, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 08.12.2006 společnosti LAVITURA a.s, se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Labe", OC, Ústí nad Labem, Havířská, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 22.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030. Část podniku označovaná jako "lékárna Morava", OC Olympia, Modřice, U Dálnice 777, byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 08.11.2006 prodána s účinností ke dni 15.12.2006 společnosti LAVITURA a.s., se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ 272 13 030.
Na společnost EUROPHARM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společností BATICAI a.s. se sídlem Beroun, Politických vězňů 40, PSČ 266 01, IČ: 27171485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9491, LÉKÁRNA LETNÁ s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00, IČ: 26214610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80359, PERFANA s.r.o. se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ 161 00, IČ: 26705141, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88569.
Část podniku označovaná jako "Lékárna Vltava v Českých Budějovicích" na adrese Fr. Ondříčka 1088/2, České Budějovice, PSČ 370 11 byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 16.10.2007 prodána společnosti VEROPHARM, a.s. se sídlem Rudolfovská třída 202/88, České Budějovice, PSČ 373 16, IČ 280 68 611 s účinností ke dni 1.11.2007.
Část podniku označovaná jako "Lékárna Vltava", Lannova 21/50, České Budějovice, PSČ 370 01 byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 18.9.2007 prodána společnosti Pharmacy Development s.r.o. se sídlem Praha 1, Hradčany, Černínská 95/7, PSČ 118 00, IČ 279 35 086 s účinností ke dni 1.11.2007.
Na společnost EUROPHARM a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodního jmění společnosti LAVITURA a.s. se sídlem Beroun, Wágnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, IČ: 272 13 030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9760, a společnosti PERSICARA a.s. se sídlem Praha 20, Horní Počernice, Jívanská 1855, PSČ 193 00, IČ: 271 44 496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9303.
Část podniku označovaná jako "Lékárna FLORA, Olomouc", Olomoucká 90, Velký Týnec - Vsisko byla prodána smlouvou o prodeji části podniku ze dne 9.9.2008 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 30.9.2008 uzavřenou společností LAVITURA a.s. se sídlem Beroun, Wágnerovo náměstí 1541, IČ: 272 13 030, tj. právním předchůdcem společnosti EUROPHARM a.s. jako prodávajícím a společností Loise Lane a.s. se sídlem Praha 8, Srbova 360/1, IČ: 282 18 515 jako kupujícím.
Část podniku označovaná jako " Lékárna Clinicum", Sokolovská 304,190 00 Praha 9 byla prodána na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 20.11.2009 uzavřené mezi EUROPHARM a.s. jako prodávajícím a společností CLINICUM a.s. se sídlem Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, IČ 250 93 126 jako kupujícím.
Část podniku označovaná jako " Lékárna Přelouč", Libušina 203, 535 01 Přelouč byla koupena na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 20.11.2009 uzavřené mezi společností Přeloučská poliklinika a.s. se sídlem Libušina 203, 535 01 Přelouč, IČ 609 17 415 jako prodávajícím a společností EUROPHARM a.s. jako kupijícím.
Společnost EUROPHARM a.s. nabyla část podniku umístěnou na adrese Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T.G. Masaryka 56, PSČ 544 01, na základě Smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 1.12.2011 mezi společností EUROPHARM a.s. jako kupujícím a panem PhMr. Romanem Chaloupkou, místem podnikání Náměstí T.G. Masaryka 56, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, IČ 481 38 690, jako prodávajícím.
Společnost ASPIRAX a.s., IČO 27901165, se sídlem Praha 8 - Libeň, Srbova 360/1, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11888, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti ASPIRAX a.s. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost SKY MONG s.r.o., IČO 26443481, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82610, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti SKY MONG s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost VILÍMOVA LÉKÁRNA s.r.o., IČO 27405524, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110404, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti VILÍMOVA LÉKÁRNA s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost Lékárna Harmonie s.r.o., IČO 26382351, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188872, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti Lékárna Harmonie s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost Aquileia Bohemorum, s.r.o., IČO 26210321, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80009, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti Aquileia Bohemorum, s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s.
Část podniku umístěná na adrese Dlouhá 719/44, Praha 1, PSČ 110 00 byla prodána na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 24.9.2012 uzavřené mezi BENU Česká republika a.s. jako prodávajícím a společností BM Pharmacy group s.r.o., IČ 242 62 934, se sídlem Ostrovského 411/24, Praha 5, PSČ 150 00 jako kupujícím.
Na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 22.01.2013 mezi společností BENU Česká republika a.s., IČO 496 21 173, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00 jakožto kupujícím a paní Mgr. Svatavou Al Saadoonovou, bytem Vltavských 2643, Rakovník, IČO 63806096, místem podnikání Husovo nám. 2347, Rakovník, PSČ 269 01 jakožto kupujícím, došlo k prodeji podniku spočívajícího v provozování lékárny na základě rozhodnutí České lékárnické komory č. 49/1997 ze dne 18.2.1997 a na základě rozhodnutí o změně registrace nestátního zdravotnického zařízení č.j. 1639/zdrav/2004/365b REG ze dne 19.1.2004, umístěné na adrese Husovo nám., v budově č.p. 2347, postavené na pozemku parc. st. 4054, v části obce Rakovník II, zapsané na LV č. 3645, k.ú. Rakovník, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Společnost ALTHEA spol. s r.o., IČO 25039229 se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216857, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti ALTHEA spol. s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost INULA s.r.o., IČO 26403404 se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215407, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti INULA s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost THEA s.r.o., IČO 60935103 se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211781, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti THEA s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s. Společnost PHARMACH s.r.o., IČO 28992202 se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158424, zanikla v důsledku fúze sloučením se společností BENU Česká republika a.s., IČO 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10247, která je univerzálním právním nástupcem. Veškeré jmění zanikající společnosti PHARMACH s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost BENU Česká republika a.s.
Dne 19.12.2014 společnost Mělnická zdravotní, a.s. se sídlem Mělník, Pražská 528/29, PSČ 276 01, IČO 279 58 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12344, uzavřela se společností BENU Česká republika a.s., smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu společnosti Mělnická zdravotní, a.s. - lékárny, nacházející se v areálu Nemocnice Mělník, společnosti BENU Česká republika a.s., přičemž k nabytí vlastnictví prodávané části závodu došlo dne 31.12.2014.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 92/2000, IČO 627 40 482, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8686, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese Masarykova 2000/92, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, společnosti ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností Nemocnice ATLAS, a.s., Zlín, třída Tomáše Bati 5135, PSČ 76001, IČO 607 26 636, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1436, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese třída Tomáše Bati 5135, Zlín, PSČ 760 01, společnosti Nemocnice ATLAS, a.s.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností MEDIPONT s.r.o., České Budějovice, Matice školské 1786, PSČ 37001, IČO 625 25 107, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4995, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese Matice školské 1786/17, České Budějovice, PSČ 370 01, společnosti MEDIPONT s.r.o.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností Přeloučská poliklinika a.s., Přelouč, Libušina 203, PSČ 53501, IČO 609 17 415, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1175, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese Karla Šípka 282, Pardubice, PSČ 530 09, společnosti Přeloučská poliklinika a.s.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností Přeloučská poliklinika a.s., Přelouč, Libušina 203, PSČ 53501, IČO 609 17 415, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1175,smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese Libušina č.p. 1379, Přelouč, PSČ 535 01, společnosti Přeloučská poliklinika a.s.
Dne 17.2.2015 společnost BENU Česká republika a.s., uzavřela se společností P - P Klinika Kladno, spol. s r.o., Kladno, Huťská 211, PSČ 27280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19040, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu od společnosti BENU Česká republika a.s. - lékárny, nacházející se na adrese Smetanovo náměstí 1358/3, Slaný, PSČ 274 01, společnosti P - P Klinika Kladno, spol. s r.o.
Dle projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi zanikajícími společnostmi TAUPO s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 272 55 204, CANCER, s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 251 41 929, MEDISOL a.s., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 020 86 433, VEROPHARM, a.s., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 280 68 611, a nástupnickou společností BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, IČO 496 21 173, společnosti TAUPO s.r.o., CANCER, s.r.o., MEDISOL a.s., VEROPHARM, a.s. zanikly bez likvidace sloučením se společností BENU Česká republika a.s., na níž přešlo jmění těchto zaniklých společností.
Dle projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - Lékárenská CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha - Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO 273 26 331, RST Medistrade s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 286 59 023, APODEMA s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 625 25 841, Muskoge s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 022 89 261, a SUNPHARMA CZ, s. r. o., se sídlem K pérovně 945/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 248 47 739, jako zanikajícími společnostmi, a společností BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO 496 21 173, jako nástupnickou společností, společnosti Lékárenská CZ, spol. s r.o., RST Medistrade s.r.o., APODEMA s.r.o., Muskoge s.r.o. a SUNPHARMA CZ, s. r. o. zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na společnost BENU Česká republika a.s., která vstoupila do právního postavení zanikajících společností.

Originál výpisu BENU Česká republika a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 10247/SL259/MSPH účetní závěrka [2016], výroční zpráva [2016], zpráva o vztazích, zpráva auditora od 1.2.2016 - 31.1.2017 31.01.2017 22.06.2017 36
B 10247/SL258/MSPH ostatní zápis představenstva 02.05.2017 11.05.2017 3
B 10247/SL257/MSPH ostatní zápis DR - představenstvo 28.04.2017 11.05.2017 3
Sbírka listin BENU Česká republika a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík BENU Česká republika a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy BENU Česká republika a.s. Údaje byly staženy 6. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 49621173 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 49621173 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
BENU Česká republika a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů