ČSAD Jindřichův Hradec a.s., Jindřichův Hradec IČO 60071109 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ČSAD Jindřichův Hradec a.s. - logo
IČO:60071109
Z. KAPITÁL:15.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  mnqdmng
DIČ: CZ699000360, Detail DIČ
ADRESA: Jindřichův Hradec - Jindřichův, Hradec II, U Nádraží 694, PSČ 377 14
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Jindřichův Hradec

Kontakty ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON384 371 911
WWWwww.csadjhradec.cz
 

Poslední změny

a události ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

1.1.2018    Změna názvu z ČSAD Jindřichův Hradec a.s. na ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
1.1.2018    Vymazán člen představenstva MA Eva Kratochvílová
1.1.2018    Vymazán člen dozorčí rady, předseda Tomáš Cafourek
1.1.2018    Vymazán člen představenstva Kateřina Kratochvílová
1.1.2018    Zapsán společník s vkladem ICOM transport a.s., IČO: 46346040, vklad: 15 000 000,-Kč, splaceno: 100 %.
1.1.2018    Vymazán akcionář ICOM transport a.s., IČO: 46346040
1.1.2018    Změna spisové značky B 615 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích C 27152 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (35) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
C 27152 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
Sídlo:
U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo:
60071109
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
opravy silničních vozidel
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Jednatel:
jednatel:
 
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. ledna 2018
jednatel:
 
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. ledna 2018
Počet členů:
2
Způsob jednání:
Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.
Společníci:
Společník:
ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040
Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732

Podíl:
Vklad: 15 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:
15 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Jindřichův Hradec s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD Jindřichův Hradec s.p..
Usnesením valné hromady ze dne 20.6.1995 byly schváleny změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu no- tářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného 20.6.1995
Usnesením valné hromady za dne 14.5.1999 byla schválena změna stanov a. s., a to článků 7, 12 a 15 stanov, kdy nové znění těchto článků je zachyceno v notářském zápisu o průběhu valné hromady č.j. NZ 132/99, N 131/99 ze dne 17.5.1999.
Usnesením valné hromady ze dne 14. 8. 2000 byly schváleny nové stanovy a.s. - znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného 14. 8. 2000.
Usnesením valné hromady ze dne 25. 2. 2002 byly schváleny nové stanovy a. s. znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu ze dne 25. 3. 2002.
Valná hromada rozhodla dne 10.3.2017 takto: a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ke dni 30. 1. 2017 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s., IČ: 46346040, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 716 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., který vlastní 238 896 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,18 %, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procenta, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 91,18%, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procentní, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., tj. 23 104 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 102/2017 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společnosti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 466,-- Kč (slovy: čtyři sta šedesát šest korun českých), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s.), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

Originál výpisu ČSAD Jindřichův Hradec a.s. (výpis platných) v PDF


Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Údaje byly staženy 4. ledna 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 60071109 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 60071109 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu ČSAD Jindřichův Hradec a.s. nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu ČSAD Jindřichův Hradec a.s..

ČSAD Jindřichův Hradec a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů