Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., Praha IČO 61858692 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. - logo
IČO:61858692
Z. KAPITÁL:50.0 milionů Kč
SCHRÁNKA:  v48fm3u
DIČ: CZ699001273, Detail DIČ
ADRESA: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Praha

Kontakty Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Poslední změny

a události Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

25.9.2017    Změna akcie 300 000 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč akcie v zaknihované podobě ... 50 000 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč akcie v zaknihované podobě ...
25.9.2017    Změna kapitálu z 300 000 000,-Kč, splaceno: 100% na 50 000 000,-Kč, splaceno: 100%
5.5.2017    Zápis ostatních skutečností: ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 ...
28.3.2017    Registrována nová emise CP PEN.F.Č.POJIŠŤOVNY, 300000000ks/1CZK
26.1.2016    Změna: Člen dozorčí rady, předseda Josef Beneš
26.1.2016    Vymazán člen představenstva Ing. Josef Beneš
26.1.2016    Vymazán člen dozorčí rady GIANLUCA COLOCCI

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (55) |  sbírka listin (116)

Datum vzniku a zápisu:
19. září 1994
Spisová značka:
B 2738 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
Sídlo:
Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4
Identifikační číslo:
61858692
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků a nakládání s těmito prostředky ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb.
vyplácení dávek penzijního připojištění (penzí)
shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření
uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet penzijní společnosti
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Cajthamlova 199, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun
Den vzniku funkce: 1. března 2015
Den vzniku členství: 1. března 2015
předseda představenstva:
 
Kryšpínova 527/2, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 1. června 2015
Den vzniku členství: 1. června 2015
místopředseda představenstva:
 
Českolipská 385/17, Střížkov, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. července 2015
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
 
Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. února 2015
Den vzniku členství: 1. února 2015
Člen dozorčí rady:
 
Březská 533/24, Radošovice, 251 01 Říčany
Den vzniku členství: 1. července 2015
předseda dozorčí rady:
 
U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 11. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. ledna 2016
Počet členů:
3
Jediný akcionář:
CP Strategic Investments N.V.
1112XN Diemen, Diemerhof 42, Nizozemské království
Registrační číslo: 34124690
Akcie:
50 000 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
akcie v zaknihované podobě
Základní kapitál:
50 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730.
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539.
Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění o snížení základního kapitálu: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426/20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443. 6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění. 7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti.

Originál výpisu Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 2738/SL124/MSPH účetní závěrka[2013] , výroční zpráva[2013] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 , zpráva auditora 31.12.2013 14.10.2014 194
B 2738/SL123/MSPH ostatní 30.06.2014 10.09.2014 1
B 2738/SL122/MSPH notářský zápis , stanovy společnosti 30.06.2014 17.07.2014 21
Sbírka listin Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Údaje byly staženy 28. prosince 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 61858692 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 61858692 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: jobs penzijni spolecnost ceske pojistovny, penzijní společnost české pojišťovny zlín, penzijní společnost české pojišťovny Olomouc
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů