EFEKTIM a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: EFEKTIM a.s. EFEKTIM a.s. - logo
IČO:00001091
Z. KAPITÁL: 2.0 miliony Kč
DIČ (DPH): CZ00001091 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Irská 796/1, Vokovice, 160 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. leden 1980
DATUM ZÁNIKU:8. prosinec 2020
Irská 796 Praha 16000

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (53)

EFEKTIM a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1980 
 
Spisová značka
BXXXVI 66/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Obchodní firma
EFEKTIM a.s.
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Sídlo
Václavské náměstí 1, Praha
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 10. červenec 1992 
Údolní 280/15, Praha
zapsáno 10. červenec 1992 
vymazáno 28. leden 2008 
Thunovská 179/12, Malá Strana, 110 00 Praha
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 22. září 2010 
Irská 796/1, Vokovice, 160 00 Praha
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 23. listopad 2015 
Irská 796/1, Vokovice, 160 00 Praha
zapsáno 23. listopad 2015 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Identifikační číslo
00001091 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
předmětem podnikání efektimu je zastupování zahraničních firem na území čssr a veškeré vedlejší činnosti, které s tím souvisejí, zejména poskytování servisu, poradenská činnost, organizace zásobování čsl. uživatelů náhradními díly a pod.
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 7. červen 1984 
poskytovat služby zahraničním osobám v čssr na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v projednávání s příslušným podnikem zahraničního obchodu nebo jinou československou osobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti /dále jen \"organizace\"/, na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v čssr /dále jen smluvní výrobky/ a)zajišťovat propagaci pro zahrniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b)poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c)poskytovat, popřípadě obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující -odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody na obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků -semináře, konference a předvádění smluvních výrobků -servis na základě souhlasu organizace d)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagační předměty nízké užitné hodnoty, jako jsou kalendáře, popelníky, zapalovače, tužky apod., katalogy, ceníky a obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskytování jejichž služeb je zprostředkován na základě smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnost v zahraničí
zapsáno 7. červen 1984 
vymazáno 14. březen 1990 
poskytovat služby zahraničním osobám v čssr na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstarávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vyzbových a výměnných obchodů.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
v rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení: a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c) poskytovat popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující -odborně technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
výrobků -semináře, konference a předvádění smluvních výrobků -provádění, popř. obstarávání servisu smluvních výrobků -provádění prodeje smluvních výrobků -zprostředkování, případně obstarávání stáží a školení u zahraniční firmy d) zřizovat konsignaační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu náhradních dílů pro tyto sklady a veškerého vybavení souvisejícího se zabezpečením jejich provozu
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
zpostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování obchodní činnosti v rozsahu tohoto povolení.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
v souladu s obecně platnými právními předpisy účastnit se na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
poskytovat consulting v oblasti obchodu a podnikání pro československé i zahraniční osoby.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený doboz a zpětný vývoz těchto věcí:
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
jkpov č.celního sazeb. -zařízení reprografická 401 8472106 9009213 -stroje a přístroje a zařízení 402 8469105 8473102 kancelářská 8517207 -stroje na zpracování dat 403 8471207 8471916 (pouze osobní počítače a 8473307 mikropočítače pro běžné vybavení pracovišť, včetně příslušenství) -programového vybavení a 076 1
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
přijímání služeb s tím souvisejících -nábytek kovový a dřevěný 557 457 9403205 (pouze speciální nábytek pro 550 77 9403205 výpočetní techniku) 615 77 9403604 -telefaxy 382 651 8517827 -automobily osobní 444 8703213 8703221 a dodávkové 8703230
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 13 rozsahu povolení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahraniční osobou.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 13 a 14 v rozsahu povolení.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplívající ze smluvního vztahu
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstravatelskou činnost v zahraničí.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály zahraniční osoby, se kterou má organizace smlouvu podle bodu 1 tohoto povolení.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku i v zahraničí.
zapsáno 14. březen 1990 
vymazáno 19. září 1994 
§3, odst. 3: poskytování a přijímání služeb spočívajících v uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služeb vlastním jménem, a to na vlastní účet nebo na účet odběratele
zapsáno 21. listopad 1991 
vymazáno 19. září 1994 
§3, odst. 4: realizování veškeré obchodní činnosti včetně poskytování služeb na čs. i zahraničních trzích
zapsáno 21. listopad 1991 
vymazáno 19. září 1994 
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 19. září 1994 
vymazáno 22. září 2010 
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 19. září 1994 
vymazáno 22. září 2010 
poradenská činnost v obalsti obchodu
zapsáno 19. září 1994 
vymazáno 22. září 2010 
podlahářství (kladení podlahovin)
zapsáno 14. březen 1995 
vymazáno 14. červen 2007 
realitní činnost
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 22. září 2010 
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 22. září 2010 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 20. červenec 2020 
výroba elektřiny
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 20. červenec 2020 
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 20. červenec 2020 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 20. červenec 2020 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Předseda
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 10. červenec 1975 
Předseda
zapsáno 10. červenec 1975 
vymazáno 8. březen 1984 
Předseda
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 17. červen 1992 
Předseda
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 20. září 1994 
Ředitel
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Člen představenstva-ředitel
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 27. červenec 1984 
Ředitel
zapsáno 27. červenec 1984 
vymazáno 17. únor 1989 
Předseda představenstva
zapsáno 20. září 1994 
vymazáno 3. leden 1995 
Předseda představenstva
zapsáno 3. leden 1995 
vymazáno 6. srpen 1997 
Člen
Naděžda Křovinová
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2003
Den zániku členství: 4. duben 2007
zapsáno 6. březen 2004 
vymazáno 14. červen 2007 
Předseda představenstva
Michal Horáček
okres Kladno
Den vzniku funkce: 22. leden 2008
Den zániku funkce: 25. únor 2013
Den vzniku členství: 22. leden 2008
Den zániku členství: 25. únor 2013
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 15. květen 2013 

Statutární orgán - představenstvo
JUDr. Libor Horáček
Praha
Den vzniku členství: 22. leden 2008
Den zániku členství: 25. únor 2013
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 15. květen 2013 

Statutární orgán - představenstvo

Jediný člen představenstva
Miroslav Zadák
Praha
Den vzniku členství: 9. duben 2013
Den zániku členství: 7. únor 2014
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 25. březen 2014 
Předseda
zapsáno 8. březen 1984 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Ředitel
zapsáno 17. únor 1989 
vymazáno 19. září 1994 
Člen představensva a ředitel
zapsáno 19. září 1994 
vymazáno 20. září 1994 
Člen představenstva a ředitel
zapsáno 19. září 1994 
vymazáno 6. srpen 1997 
Člen představenstva a ředitel
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 4. prosinec 1997 
Předseda představenstva a ředitel
Ing. Bohumír Vaníček CSc.
Praha
Den zániku funkce: 15. květen 2007
Den zániku členství: 15. květen 2007
zapsáno 4. prosinec 1997 
vymazáno 14. červen 2007 
Předseda představenstva a ředitel
Ing. Bohumír Vaníček CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 15. květen 2007
Den zániku funkce: 22. leden 2008
Den vzniku členství: 15. květen 2007
Den zániku členství: 22. leden 2008
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 28. leden 2008 
Člen statutárního orgánu
Ján Kostka
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 21. únor 2018
Den vzniku členství: 14. prosinec 2017
zapsáno 21. únor 2018 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Člen představenstva
Ing. Josef Šulc
Uhřiněves
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Člen představenstva
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Člen představenstva
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Člen představenstva
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 16. červenec 1971 
Člen představenstva
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 10. červenec 1975 
Člen představenstva
zapsáno 10. červenec 1975 
vymazáno 8. březen 1984 
Člen představenstva
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 8. březen 1984 
Člen představenstva
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 8. březen 1984 
Člen představenstva
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 8. březen 1984 
Člen představenstva
zapsáno 8. březen 1984 
vymazáno 17. červen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 8. březen 1984 
vymazáno 21. listopad 1991 
Člen představenstva
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 19. září 1994 
Člen představenstva
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 10. červenec 1975 
Člen představenstva
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 2. leden 1973 
Člen představenstva
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 17. červen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 21. listopad 1991 
vymazáno 19. září 1994 
Člen představenstva
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 20. červen 1994 
Člen představenstva
zapsáno 20. červen 1994 
vymazáno 21. červen 1994 
Člen představenstva
zapsáno 3. leden 1995 
vymazáno 6. srpen 1997 
Člen představenstva
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 5. leden 2000 
Člen představenstva
Petr Holub
Praha
Den zániku členství: 5. prosinec 2003
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 6. březen 2004 
Člen představenstva
Dana Hrabalová
Praha
Den zániku funkce: 15. květen 2007
zapsáno 5. leden 2000 
vymazáno 14. červen 2007 
Člen představenstva
Dana Hrabalová
Praha
Den vzniku členství: 15. květen 2007
Den zániku členství: 22. leden 2008
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 28. leden 2008 
Člen představenstva
Gabriela Dihelová
Varnsdorf
Den vzniku členství: 15. květen 2007
zapsáno 14. červen 2007 
vymazáno 16. květen 2012 
Člen představenstva
Cai Jibo
Čínská lidová republika
Den vzniku členství: 31. květen 2010
Den zániku členství: 29. březen 2012
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 16. květen 2012 
Člen představenstva
Gabriela Dihelová
okres Kladno
Den vzniku členství: 15. květen 2007
Den zániku členství: 15. srpen 2012
zapsáno 16. květen 2012 
vymazáno 15. květen 2013 
Člen představenstva
Michal Paukert
Praha
Den vzniku členství: 25. únor 2013
Den zániku členství: 9. duben 2013
zapsáno 15. květen 2013 
vymazáno 23. červenec 2013 
Člen představenstva
Ing. Peter Uličný
Slovenská republika
Den vzniku členství: 7. únor 2014
Den zániku členství: 14. prosinec 2017
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 21. únor 2018 
Člen představenstva
zapsáno 8. březen 1984 
vymazáno 17. červen 1992 
Člen představenstva
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 19. září 1994 
Člen představenstva
zapsáno 21. červen 1994 
vymazáno 6. srpen 1997 

Způsob jednání
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva popřípadě jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou, nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznaačujícím prokuru.
zapsáno 30. leden 1969 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepi- sují vždy s dodatkem naznačujím prokuru.
zapsáno 19. září 1994 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň 2 členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 6. srpen 1997 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 12. prosinec 2001 
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 8. červen 2002 
Způsob jednání
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené předsedou představenstva. Podepisují tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.
zapsáno 14. červen 2007 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, s výjimkou člena představenstva pana Cai Jibo, nar. 06.11.1969, bytem 198 Chanjiang Roud, Nanjing, Čínská lidová republika, který je oprávněn jednat pouze spolu s kterýmkoli jiným členem představenstva.
zapsáno 22. září 2010 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 16. květen 2012 
Prokura
zapsáno 25. leden 1971 
vymazáno 10. červenec 1975 
Prokura
zapsáno 16. červenec 1971 
vymazáno 4. leden 1973 
Prokura
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 18. duben 1977 
Prokura
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 16. červenec 1984 
Prokura
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 16. červenec 1984 
Prokura
Julius Matějka
Slovenská republika
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 10. červenec 1975 
Prokura
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 18. duben 1977 
Prokura
zapsáno 2. leden 1973 
vymazáno 18. duben 1977 
Prokura
zapsáno 18. duben 1977 
vymazáno 21. listopad 1991 
Prokura
zapsáno 18. duben 1977 
vymazáno 16. červenec 1984 
Prokura
zapsáno 16. červenec 1984 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Prokura
zapsáno 16. červenec 1984 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Prokura
zapsáno 14. květen 1986 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Prokura
zapsáno 21. listopad 1991 
vymazáno 21. červen 1994 
Prokura
zapsáno 21. listopad 1991 
vymazáno 20. listopad 1995 
Prokura
zapsáno 21. červen 1994 
vymazáno 5. leden 2000 
Prokura
zapsáno 21. červen 1994 
vymazáno 14. červen 2007 
Prokura
zapsáno 5. leden 2000 
vymazáno 14. červen 2007 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 21. červen 1994 
Člen
zapsáno 21. červen 1994 
vymazáno 6. srpen 1997 
Člen
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 6. srpen 1997 

Dozorčí rada
Ing. Václav Kroupa
Praha
Den zániku členství: 12. březen 2003
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 10. prosinec 2003 

Dozorčí rada

Člen
Irena Smetáčková
Praha
Den zániku členství: 24. červen 2003
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 10. prosinec 2003 
Člen
JUDr. Hana Hurychová
Praha
Den zániku členství: 24. červen 2003
zapsáno 6. srpen 1997 
vymazáno 10. prosinec 2003 
Předseda
JUDr. Hana Hurychová
Praha
Den vzniku funkce: 24. červen 2003
Den zániku funkce: 7. červen 2006
Den vzniku členství: 24. červen 2003
Den zániku členství: 7. červen 2006
zapsáno 10. prosinec 2003 
vymazáno 2. srpen 2006 
Člen
Irena Smetáčková
Praha
Den vzniku členství: 24. červen 2003
Den zániku členství: 7. červen 2006
zapsáno 10. prosinec 2003 
vymazáno 2. srpen 2006 
Člen
Adriena Černá
Roztoky
Den vzniku členství: 24. červen 2003
Den zániku členství: 7. červen 2006
zapsáno 10. prosinec 2003 
vymazáno 2. srpen 2006 
Předseda dozorčí rady
JUDr. Hana Hurychová
Praha
Den vzniku funkce: 7. červen 2006
Den zániku funkce: 22. leden 2008
Den vzniku členství: 7. červen 2006
Den zániku členství: 22. leden 2008
zapsáno 2. srpen 2006 
vymazáno 28. leden 2008 
Člen dozorčí rady
Irena Smetáčková
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2006
Den zániku členství: 22. leden 2008
zapsáno 2. srpen 2006 
vymazáno 28. leden 2008 
Člen dozorčí rady
Bohumil Mezera
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2006
Den zániku členství: 22. leden 2008
zapsáno 2. srpen 2006 
vymazáno 28. leden 2008 

Dozorčí rada
Ing. Jana Kneblová
Praha
Den vzniku členství: 22. leden 2008
Den zániku členství: 31. květen 2010
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 22. září 2010 
Dozorčí rada
Jan Průša
Praha
Den vzniku členství: 22. leden 2008
Den zániku členství: 22. duben 2011
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 15. květen 2013 

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Günter Roland Menken
Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 31. květen 2010
Den zániku členství: 29. březen 2012
zapsáno 22. září 2010 
vymazáno 16. květen 2012 
Člen dozorčí rady
Jan Slepička
Praha
Den vzniku členství: 29. březen 2012
Den zániku členství: 25. únor 2013
zapsáno 16. květen 2012 
vymazáno 15. květen 2013 
Předseda dozorčí rady
PETR GROLL
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 25. únor 2013
Den zániku funkce: 9. duben 2013
Den vzniku členství: 25. únor 2013
Den zániku členství: 9. duben 2013
zapsáno 15. květen 2013 
vymazáno 23. červenec 2013 
Člen dozorčí rady
Vlastimil Štefan
Praha
Den vzniku členství: 9. duben 2013
zapsáno 15. květen 2013 
vymazáno 16. prosinec 2015 
Předseda dozorčí rady
Michal Paukert
Praha
Den vzniku funkce: 9. duben 2013
Den zániku funkce: 11. únor 2015
Den vzniku členství: 9. duben 2013
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 23. listopad 2015 

Prokura
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 21. listopad 1991 
Prokura
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 21. červen 1994 

Dozorčí rada

Předseda
zapsáno 17. červen 1992 
vymazáno 6. srpen 1997 
Předseda dozorčí rady
Prof. Ing. Ivan Uhlíř DrSc.
Praha
Den vzniku funkce: 22. leden 2008
Den zániku funkce: 22. duben 2011
Den vzniku členství: 22. leden 2008
Den zániku členství: 22. duben 2011
zapsáno 28. leden 2008 
vymazáno 15. květen 2013 
Člen dozorčí rady
Zdeněk Červ
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 9. duben 2013
zapsáno 15. květen 2013 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Člen dozorčí rady
Vlastimil Štefan
Praha
Den vzniku členství: 9. duben 2013
zapsáno 16. prosinec 2015 
vymazáno 8. prosinec 2020 

Naděžda Křovinová může jednat samostatně, Pavel Klas a Dana Linhartová musí jednat společně s dalším prokuristou.
zapsáno 21. červen 1994 
Naděžda Křovinová může jednat samostatně, Dana Linhartová musí jednat společně s dalším prokuristou.
zapsáno 20. listopad 1995 
Naděžda Křovinová může jednat samostatně, Dana Hrabalová musí jednat společně s dalším prokuristou.
zapsáno 5. leden 2000 
Údaje o insolvenci
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz
zapsáno 27. listopad 2014 
Údaje o insolvenci
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz
zapsáno 25. srpen 2015 
Jediný akcionář
SILESIA ŠROT a.s. IČO: 28644816
Hálkova 814/24, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsáno 4. duben 2018 
vymazáno 31. říjen 2019 
Jediný akcionář
SILESIA ŠROT a.s. "v likvidaci" IČO: 28644816
Hálkova 814/24, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsáno 31. říjen 2019 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Jediný akcionář
zapsáno 15. květen 2013 
vymazáno 25. březen 2014 
Jediný akcionář
Ing. Peter Uličný
Slovenská republika
zapsáno 25. březen 2014 
vymazáno 4. duben 2018 
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 31613/2014-B-49 ze dne 6.3.2017 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka, po splnění rozvrhového řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 25.3.2017.
zapsáno 14. březen 2017 
Akcie
Akcie nejsou registrované
počet 200 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,-Kč
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 8. prosinec 2004 
Akcie nejsou registrované
počet 200 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. prosinec 2020 
Základní kapitál
4 000 000,-Kč
zapsáno 30. leden 1969 
vymazáno 8. prosinec 2004 
2 000 000,-Kč
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. prosinec 2020 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy EFEKTIM a.s. Údaje byly staženy 28. prosince 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 00001091 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00001091 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

EFEKTIM a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V