Československá obchodní banka, a. s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. - logo
IČO:00001350
Z. KAPITÁL:5.9 miliard Kč
SCHRÁNKA:  8qvdk3s
DIČ: CZ699000761, Detail DIČ
ADRESA: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Radlická 333 Praha 15000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (134) |  sbírka listin (120)

Datum vzniku a zápisu:
21. prosince 1964
Spisová značka:
BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 21. prosince 1964
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost'
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 28. prosince 1990
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost'
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 13. února 2002
Československá obchodní banka, a. s.
zapsáno 13. února 2002
Sídlo:
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 13. února 2002
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 12. června 2007
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
zapsáno 12. června 2007
Identifikační číslo:
00001350
zapsáno 21. prosince 1964
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 21. prosince 1964
Předmět podnikání:
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách,
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu,
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu;
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy;
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky;
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí.
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 21. června 1983
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu.
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu.
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky,
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
Činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření Státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů.
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí,
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky,
zapsáno 21. června 1983
vymazáno 28. prosince 1990
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením Státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí.
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 29. listopadu 2000
Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví.
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 29. listopadu 2000
Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky působit jako banka.
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 11. listopadu 2004
Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 11. listopadu 2004
b) poskytování úvěrů
zapsáno 11. listopadu 2004
c) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 11. listopadu 2004
d) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 11. listopadu 2004
e) platební styk a zúčtování
zapsáno 11. listopadu 2004
f) vydávání a správa platebních prostředků
zapsáno 11. listopadu 2004
g) poskytování záruk
zapsáno 11. listopadu 2004
h) otvírání akreditivů
zapsáno 11. listopadu 2004
i) obstarávání inkasa
zapsáno 11. listopadu 2004
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona
zapsáno 11. listopadu 2004
k) vydávání hypotečních zástavních listů
zapsáno 11. listopadu 2004
l) finanční makléřství
zapsáno 11. listopadu 2004
m) výkon funkce depozitáře
zapsáno 11. listopadu 2004
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 11. listopadu 2004
o) poskytování bankovních informací
zapsáno 11. listopadu 2004
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
zapsáno 11. listopadu 2004
q) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 11. listopadu 2004
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)
zapsáno 11. listopadu 2004
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.
zapsáno 11. listopadu 2004
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 8. prosince 2010
Den zániku členství: 8. prosince 2015
zapsáno 20. října 2015
vymazáno 22. února 2016
místopředseda představenstva:
 
Praha 1, Na Příkopě 14
generální ředitel ČSOB
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Praha 2, Štěpánská 34
generální ředitel PZO Metalimex
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Plzeň, Raisova 20, okres Plzeň-město
obchodní ředitel n.p. Škoda
zapsáno 2. července 1970
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko
zapsáno 2. července 1970
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Partizánske, Slovenská republika
ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Ostrava, nám. Říjnové revoluce 6, okres Ostrava-město
1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Praha 1, Spálená 16
vedoucí státní pojišťovny
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Praha 1, Panská 9
generální ředitel Chemapolu, a.s.
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Praha 1-St. Město, Na můstku 11
ústřední ředitel PZO Transakta
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 26. května 1971
předseda představenstva:
 
Praha 1, Na Příkopě 14
generální ředitel ČSOB
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
místopředseda představenstva:
 
Praha 2, Štěpánská 34
ústavní ředitel PZO Metalimex
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
člen představenstva:
 
Praha 1-Nové Město, Politických vězňů 20
vedoucí odboru MZO
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
člen představenstva:
 
Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
nám. oblastního ředitele SBČS
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 7. července 1969
člen představenstva:
 
Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
zapsáno 7. července 1969
vymazáno 2. července 1970
člen představenstva:
 
VHJ ZVIL Plzeň
obchodní náměstek ředitele
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 2. července 1970
člen představenstva:
 
VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika
ředitel
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
člen představenstva:
 
Praha 1, Na Příkopě 28
člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl.
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
člen představenstva:
 
Praha 1, Na Příkopě 28
člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl.
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 25. června 1968
předseda představenstva:
 
Praha 1, Příkopy 28
1. náměstek generálního ředitele SBČS
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 2. července 1970
předseda představenstva:
 
Praha 1, Příkopy 28
generální ředitel Státní banky československé
zapsáno 2. července 1970
vymazáno 26. května 1971
člen představenstva:
 
Praha 1, Příkopy 28
ředitel správy Státní banky československé
zapsáno 25. června 1968
vymazáno 26. května 1971
Předseda::
 
Hradec Králové, Rudé armády 800
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 19. března 1993
Člen::
 
Bratislava 4, Ladislava Sáru 8, Slovenská republika
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 28. července 1993
Člen::
 
Praha 7, Milady Horákové 24/481
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 9. ledna 1998
Místopředsedkyně::
 
Praha 4, Nad lesem 13/142
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 28. července 1993
Člen::
 
Liberec 5, Českých bratří 36/1
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 28. července 1993
Člen::
 
Praha 1, Ostrovní 2064/5
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 28. července 1993
Člen::
 
Brno, Křížkovského 156, okres Brno-město
zapsáno 29. prosince 1990
vymazáno 8. července 1992
místopředseda:
 
Praha 4, Pobočná 18
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 21. prosince 1994
Člen::
 
Praha 6, Bechyňova 5
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 11. září 1997
Člen::
 
Doc.Ing. Jozef Šalak, CSc.
Košice, Fábryho 9, Slovenská republika
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 9. ledna 1998
člen:
 
Praha 4, Dolnojirčanská 32
zapsáno 11. října 1996
vymazáno 9. ledna 1998
člen:
 
Praha 3, Na Balkáně 66
trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Člen::
 
Doc.Ing. Jozef Šalak, CSc.
Bratislava, Kaštielská 1536/10, Slovenská republika
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
člen:
 
Praha 6, Na Malé Šárce 24
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
Člen::
 
Praha 7-Holešovice, U Průhonu 56
trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika
zapsáno 5. listopadu 1999
vymazáno 29. listopadu 2000
předseda představenstva:
 
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Den zániku funkce: 10. srpna 1999
Den vzniku členství: 17. října 1990
Den zániku členství: 10. srpna 1999
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 1. října 2003
místopředseda představenstva:
 
okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70
Den zániku funkce: 31. ledna 2001
zapsáno 21. prosince 1994
vymazáno 13. února 2002
Člen::
 
Praha 7-Holešovice, U Průhonu 56
Den vzniku funkce: 15. června 1998
Den zániku funkce: 28. února 2002
trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 25. listopadu 2002
Člen::
 
Praha 6-Nebušice, Požárnická 160
Den vzniku funkce: 25. dubna 1991
Den zániku funkce: 10. dubna 2003
zapsáno 11. září 1997
vymazáno 21. května 2003
člen:
 
Ing. PETR KNAPP
Praha 6, Šlikova 1
zapsáno 11. října 1996
vymazáno 16. července 2001
předseda představenstva:
 
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Den vzniku funkce: 10. srpna 1999
Den zániku funkce: 19. května 2004
Den vzniku členství: 10. srpna 1999
Den zániku členství: 19. května 2004
zapsáno 1. října 2003
vymazáno 11. listopadu 2004
člen:
 
Ing. PETR KNAPP
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795
Den vzniku funkce: 20. května 1996
Den zániku funkce: 19. května 2004
zapsáno 16. července 2001
vymazáno 11. listopadu 2004
člen:
 
Mgr. Jan Lamser
Praha 5, Seydlerova 2149
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. srpna 2001
člen:
 
Mgr. Jan Lamser
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15
Den vzniku funkce: 26. května 1997
Den zániku funkce: 19. května 2004
zapsáno 15. srpna 2001
vymazáno 11. listopadu 2004
člen:
 
Praha 6, Ke Strži 650
Den vzniku funkce: 10. srpna 1999
Den zániku funkce: 15. července 2003
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 1. října 2003
člen:
 
Praha 1, Konvitská 290/17
Den vzniku funkce: 31. ledna 2001
Den zániku funkce: 31. března 2002
trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 25. listopadu 2002
člen:
 
Praha 6, U Ladronky 1335/24
Den vzniku funkce: 1. dubna 2002
trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království
zapsáno 25. listopadu 2002
vymazáno 1. října 2003
předseda představenstva:
 
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Den vzniku funkce: 26. května 2004
Den zániku funkce: 19. května 2009
Den vzniku členství: 19. května 2004
Den zániku členství: 19. května 2009
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 7. července 2009
člen představenstva:
 
Ing. PETR KNAPP
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795
Den vzniku funkce: 19. května 2004
Den zániku členství: 19. května 2009
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 7. července 2009
člen představenstva:
 
Mgr. Jan Lamser
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15
Den vzniku funkce: 19. května 2004
Den zániku členství: 19. května 2009
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 7. července 2009
člen:
 
Praha 6, U Ladronky 1335/29
Den vzniku funkce: 1. dubna 2002
Den zániku funkce: 12. července 2006
trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království
zapsáno 1. října 2003
vymazáno 16. října 2006
člen:
 
Praha 1, Pařížská 128/22
Den vzniku funkce: 1. března 2002
trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika
zapsáno 25. listopadu 2002
vymazáno 12. září 2005
člen:
 
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22
Den vzniku členství: 1. března 2002
Den zániku členství: 21. dubna 2007
zapsáno 12. září 2005
vymazáno 27. června 2007
člen představenstva:
 
9310 Moorsel-Aalst, Hollestraat 6, Belgické království
Den vzniku členství: 27. září 2006
Den zániku členství: 20. dubna 2007
zapsáno 25. října 2006
vymazáno 27. června 2007
člen představenstva:
 
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22, PSČ 11000
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
zapsáno 27. června 2007
vymazáno 15. května 2008
člen představenstva:
 
Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 63, PSČ 16000
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
zapsáno 15. května 2008
vymazáno 7. července 2009
předseda představenstva:
 
Praha 1, Ostrovní 2064/5, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 20. května 2009
Den zániku funkce: 30. dubna 2014
Den vzniku členství: 20. května 2009
Den zániku členství: 30. dubna 2014
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 12. března 2014
předseda představenstva:
 
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 20. května 2009
Den zániku funkce: 30. dubna 2014
Den vzniku členství: 20. května 2009
Den zániku členství: 30. dubna 2014
zapsáno 12. března 2014
vymazáno 9. června 2014
člen představenstva:
 
Ing. PETR KNAPP
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795, PSČ 16500
Den vzniku členství: 20. května 2009
Den zániku členství: 20. května 2014
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 16. ledna 2015
člen představenstva:
 
Mgr. Jan Lamser
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15, PSČ 15300
Den vzniku členství: 20. května 2009
Den zániku členství: 12. června 2014
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 12. srpna 2014
člen představenstva:
 
Praha 1 - Staré Město, Pařížská 1068/10, PSČ 11000
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
Den zániku členství: 15. listopadu 2009
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 23. prosince 2009
člen představenstva:
 
9310 Moorsel-Aalst, Hollestraat 6, Belgické království
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
zapsáno 27. června 2007
vymazáno 4. listopadu 2009
člen představenstva:
 
Praha 6 - Břevnov, U Ladronky 1335/29, PSČ 16900
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
Den zániku členství: 28. dubna 2010
zapsáno 4. listopadu 2009
vymazáno 19. srpna 2010
člen představenstva:
 
Ing. PETR HUTLA
Praha 10, Na Vrších 1490/7, PSČ 10000
Den zániku funkce: 27. února 2013
Den vzniku členství: 27. února 2008
Den zániku členství: 27. února 2013
zapsáno 6. března 2008
vymazáno 2. července 2013
člen představenstva:
 
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova 707, PSČ 19014
Den vzniku členství: 8. prosince 2010
zapsáno 24. ledna 2011
vymazáno 12. dubna 2015
člen představenstva:
 
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 8. prosince 2010
zapsáno 12. dubna 2015
vymazáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Statenice - Černý Vůl, Za Roklí 343, PSČ 25262
Den vzniku členství: 8. prosince 2010
Den zániku členství: 31. března 2015
zapsáno 24. ledna 2011
vymazáno 20. května 2015
člen představenstva:
 
Praha 6 - Dejvice, Na Kodymce 1011/24, PSČ 16000
Den vzniku členství: 8. prosince 2010
Den zániku členství: 30. června 2014
zapsáno 24. ledna 2011
vymazáno 12. srpna 2014
člen představenstva:
 
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha
Den vzniku členství: 1. ledna 2013
zapsáno 31. ledna 2013
vymazáno 5. září 2014
člen představenstva:
 
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. ledna 2013
zapsáno 5. září 2014
vymazáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. ledna 2013
Den zániku členství: 1. ledna 2017
zapsáno 20. října 2015
vymazáno 16. října 2017
člen představenstva:
 
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 28. února 2013
zapsáno 2. července 2013
vymazáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 28. února 2013
Den zániku členství: 28. února 2017
zapsáno 20. října 2015
vymazáno 16. října 2017
předseda představenstva:
 
V uličkách 882, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 2. května 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
zapsáno 9. června 2014
vymazáno 20. října 2015
předseda představenstva:
 
V uličkách 882, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 2. května 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
zapsáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Ing. PETR KNAPP
Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 21. května 2014
zapsáno 16. ledna 2015
vymazáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Ing. PETR KNAPP
Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 21. května 2014
zapsáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Do Polí 463, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 14. března 2015
vymazáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Do Polí 463, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 20. října 2015
člen představenstva:
 
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 9. prosince 2015
zapsáno 22. února 2016
člen představenstva:
 
Vidoulská 760/8, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. března 2017
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 1. března 2017
člen představenstva:
 
Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 1. března 2017
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 1. března 2017
člen představenstva:
 
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 2. ledna 2017
zapsáno 16. října 2017
člen představenstva:
 
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. března 2017
zapsáno 16. října 2017
Počet členů:
8
zapsáno 16. ledna 2015
vymazáno 22. února 2016
6
zapsáno 22. února 2016
vymazáno 1. března 2017
8
zapsáno 1. března 2017
Způsob jednání:
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 28. prosince 1990
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. P o d p i s o v á n í: k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis souborně - dva členové představenstva nebo - člen představenstva s prokuristou nebo - dva prokuristé.
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 19. března 1993
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokuristé se podepisují spolu s členem představenstva za společnost s dodatkem označujícím prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 17. července 1996
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 7. ledna 1998
Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.
zapsáno 7. ledna 1998
vymazáno 9. ledna 1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. K zavazování společnosti jsou oprávněni nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 11. ledna 2000
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 13. února 2002
Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.
zapsáno 13. února 2002
Prokura:
Praha 1, Štěpánská 48
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 4. dubna 1973
Ing. RCDr. RUDOLF DVOŘÁK
Praha 10-Strašnice, Na výhledech 6/1424
kolektivní prokurista
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 10, Jakutská 11
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 7-Holešovice, Sládkova 9/259
kolektivní prokurista
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 6, Stavitelská 4
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 11. listopadu 1971
JUDr. LEV LANGER
Praha 7, Šmeralova 9
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 4. dubna 1973
Praha 4, Hvězdova 15
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. listopadu 1967
JUDr. ROMAN SKOKAN
Praha 6-Dejvice, Na hutích 10/755
kolektivní prokurista
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 5, Ke Klimentce 47/2219
kolektivní prokurista
zapsáno 2. července 1970
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 6, Cukrovarnická 13/496
kolektivní prokurista
zapsáno 2. července 1970
vymazáno 11. listopadu 1971
Praha 3, Přemyslovská 29
kolektivní prokurista
zapsáno 2. prosince 1971
vymazáno 12. ledna 1977
Praha 5, Slávy Horníka 24
kolektivní prokurista
zapsáno 21. října 1982
vymazáno 11. října 1995
Praha 4, Mladenovova 3234
kolektivní prokurista
zapsáno 6. listopadu 1989
vymazáno 17. července 1996
Jablonec n. N., Nejedlého 2
zapsáno 12. ledna 1983
vymazáno 3. září 1990
Praha 6, V. P. Čkalova 22
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. května 1983
Praha 6, Cukrovarnická 13
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. listopadu 1967
Praha 6, Národní obrany 14
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. listopadu 1967
JUDr. KAREL POPEL
Praha 4-Podolí, Na Podkovce 3
kolektivní prokurista
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. listopadu 1967
Praha 4 -Nusle, V luhu 18
kolektivní prokurista
zapsáno 3. května 1983
vymazáno 6. listopadu 1989
Doc. ing. OLIVER VARGA
Košice, Jarná 21, Slovenská republika
kolektivní prokurista
zapsáno 15. listopadu 1990
vymazáno 10. února 1992
Jablonec nad Nisou, Kostelní 6
kolektivní prokurista
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město
kolektivní prokurista
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Košice, Bratislavská 13, Slovenská republika
kolektivní prokurista
zapsáno 10. února 1992
vymazáno 17. července 1996
Dozorčí rada:
 
Bratislava, Ševčenkova 27, Slovenská republika
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 11. října 1996
 
Bratislava, Bajzova 12, Slovenská republika
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 9. ledna 1998
 
Ing. Ota Kaftan
Kladno 2, Litevská 2570, okres Kladno
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 4. října 1994
 
Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,
Praha 10, Minská 15
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 4. října 1994
 
Plzeň, Libušina 8, okres Plzeň-město
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 28. července 1993
 
Bratislava, Púpavova 27, Slovenská republika
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 28. července 1993
 
JUDr. Karel Kotrba
Praha 5, U Klikovky 2020/23
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 4. října 1994
 
Praha 2, Chopinova 2
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 28. července 1993
 
Trenčín, Hodžova 9, Slovenská republika
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 28. července 1993
 
Praha 3, Vinohradská 164
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 28. července 1993
 
Praha 9, Varnsdorfská 336/7
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 4. října 1994
 
Praha 10, Strašnická 869/14
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 4. října 1994
 
Praha 3, Slezská 115
zapsáno 19. března 1993
vymazáno 4. října 1994
člen:
 
Praha 5, Wassermannova 923
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 9. ledna 1998
člen:
 
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 13. ledna 2000
člen:
 
8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
8490 Jabbeke, Tafeldijcken 6, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
místopředseda:
 
Praha 4, Dědinova 2011
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 13. ledna 2000
člen:
 
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Bratislava, Budatínská 29, Slovenská republika
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 29. listopadu 2000
místopředseda:
 
3080 Tervuren,Edelweisslaan 47, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
předseda:
 
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Prof.Ing. Karel Kouba, CSc.
Praha 7, Milady Horákové 82
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Ing. Jan Princ, CSc.
Unhošť, Křivoklátská 345, okres Kladno
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 11. října 1995
člen:
 
Praha 2, Chopinová 2
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Povážská Bystrica, Štúrova 43/22
zapsáno 11. října 1996
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Praha 6, Evropská 675
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 9. ledna 1998
člen:
 
Praha 4, Dědinova 2011
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 9. ledna 1998
 
Bratislava, Budatínská 29, Slovenská republika
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 9. ledna 1998
 
Praha 4, Vavřenova 20/1170
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 9. ledna 1998
 
Praha 2, Chopinová 2
zapsáno 10. ledna 1994
vymazáno 9. ledna 1998
člen:
 
Praha 4, Rodvínovská 1351
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Bratislava, Eisnerova 11
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Praha 1, Staroměstské nám. 19
zapsáno 4. října 1994
vymazáno 11. ledna 2000
předseda:
 
Praha 6, Evropská 675
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 11. ledna 2000
člen:
 
Praha 4, Vavřenova 20/1170
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 11. ledna 2000
člen:
 
Praha 3, Radhošťská 1
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 11. ledna 2000
člen:
 
2830 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
Plzeň, Barákova 56, okres Plzeň-město
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie, Belgické království
zapsáno 11. ledna 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 29. listopadu 2000
člen:
 
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpna 1999
Den zániku členství: 9. října 2003
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 28. ledna 2004
předseda:
 
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 9. října 2003
Den zániku funkce: 19. května 2004
Den vzniku členství: 9. října 2003
Den zániku členství: 19. května 2004
zapsáno 28. ledna 2004
vymazáno 11. listopadu 2004
předseda dozorčí rady:
 
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 9. června 2004
Den zániku funkce: 19. května 2009
Den vzniku členství: 19. května 2004
Den zániku členství: 19. května 2009
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 7. července 2009
člen:
 
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpna 1999
Den zániku členství: 20. dubna 2005
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 11. srpna 2005
člen:
 
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgické království
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 9. dubna 2001
člen:
 
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47, Belgické království
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 9. dubna 2001
předseda:
 
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgické království
Den vzniku členství: 10. srpna 1999
Den zániku členství: 11. dubna 2003
zapsáno 9. dubna 2001
vymazáno 1. října 2003
místopředseda:
 
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47, Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpna 1999
Den zániku funkce: 20. února 2004
Den vzniku členství: 10. srpna 1999
Den zániku členství: 20. února 2004
zapsáno 9. dubna 2001
vymazáno 11. listopadu 2004
člen:
 
48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 13. dubna 2000
Den zániku funkce: 17. dubna 2002
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 25. listopadu 2002
člen:
 
Kladno, Vitry 2177
Den vzniku funkce: 8. června 2000
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 11. srpna 2005
člen:
 
3224 R Street N.W., Washington D.C. 20007, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 13. dubna 2000
Den zániku funkce: 21. dubna 2004
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 11. listopadu 2004
člen:
 
Praha 5 - Motol, Hennerova 225
Den vzniku funkce: 8. června 2000
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 11. února 2004
člen:
 
Liberec 1, Studentská 1
Den zániku funkce: 28. března 2001
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 13. února 2002
člen dozorčí rady:
 
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království
Den vzniku členství: 20. dubna 2005
Den zániku členství: 21. dubna 2006
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 16. října 2006
člen dozorčí rady:
 
Praha 10 - Horní Měcholupy, Janovská 400
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 12. září 2005
člen:
 
Praha 5 - Motol, Bedrnova 256/22
Den vzniku funkce: 8. června 2000
Den zániku členství: 23. června 2005
zapsáno 11. února 2004
vymazáno 12. září 2005
člen:
 
Flat 14, 4 Cranley Place, London SW7 3AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 17. dubna 2002
Den zániku funkce: 22. září 2004
zapsáno 25. listopadu 2002
vymazáno 11. srpna 2005
člen:
 
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království
Den zániku funkce: 19. května 2004
Den vzniku členství: 9. října 2003
zapsáno 28. ledna 2004
vymazáno 11. listopadu 2004
člen dozorčí rady:
 
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království
Den vzniku funkce: 20. února 2004
Den zániku funkce: 19. května 2004
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 11. listopadu 2004
člen dozorčí rady:
 
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království
Den vzniku funkce: 19. května 2004
Den zániku funkce: 1. prosince 2004
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 11. srpna 2005
předseda dozorčí rady:
 
15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 3. června 2009
Den zániku funkce: 20. května 2014
Den vzniku členství: 20. května 2009
Den zániku členství: 20. května 2014
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 9. června 2014
člen:
 
Praha 9 - Čakovice, Vojáčkova 612, PSČ 19600
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 12. září 2005
vymazáno 19. srpna 2010
člen:
 
Plzeň, Majakovského 8, PSČ 32300
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. května 2010
zapsáno 12. září 2005
vymazáno 19. srpna 2010
člen dozorčí rady:
 
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království
Den vzniku funkce: 19. května 2004
Den zániku členství: 21. dubna 2006
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 16. října 2006
člen dozorčí rady:
 
Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království
Den vzniku funkce: 19. května 2004
Den zániku členství: 21. dubna 2006
zapsáno 11. listopadu 2004
vymazáno 16. října 2006
člen dozorčí rady:
 
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. září 2004
Den zániku členství: 20. dubna 2005
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 11. srpna 2005
člen dozorčí rady:
 
Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království
Den vzniku členství: 1. prosince 2004
Den zániku členství: 20. dubna 2005
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 11. srpna 2005
člen dozorčí rady:
 
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. dubna 2005
Den zániku členství: 23. února 2007
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 27. června 2007
člen dozorčí rady:
 
Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království
Den vzniku členství: 20. dubna 2005
Den zániku členství: 20. července 2010
zapsáno 11. srpna 2005
vymazáno 24. ledna 2011
člen:
 
Pardubice, Kosmonautů 244, PSČ 53009
Den vzniku členství: 23. června 2005
Den zániku členství: 23. června 2010
zapsáno 12. září 2005
vymazáno 19. srpna 2010
člen dozorčí rady:
 
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgické království
Den vzniku členství: 22. dubna 2006
zapsáno 16. října 2006
vymazáno 16. října 2006
člen dozorčí rady:
 
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgické království
Den vzniku členství: 22. dubna 2006
Den zániku členství: 14. září 2009
zapsáno 16. října 2006
vymazáno 4. listopadu 2009
člen dozorčí rady:
 
Cold Aston, The Old Chapel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. dubna 2006
zapsáno 16. října 2006
vymazáno 7. července 2009
člen dozorčí rady:
 
2290 Vorselaar, Heiken 10, Belgické království
Den vzniku členství: 24. února 2007
Den zániku členství: 20. dubna 2007
zapsáno 27. června 2007
vymazáno 27. června 2007
člen dozorčí rady:
 
Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království
Den vzniku členství: 22. dubna 2006
Den zániku členství: 29. června 2010
zapsáno 7. července 2009
vymazáno 19. srpna 2010
člen dozorčí rady:
 
2290 Vorselaar, Heiken 10, Belgické království
Den vzniku členství: 21. dubna 2007
Den zániku členství: 20. června 2012
zapsáno 27. června 2007
vymazáno 5. září 2012
člen dozorčí rady:
 
8710 Ooigem, Desselgemsestraat 15, Belgické království
Den vzniku členství: 22. dubna 2006
Den zániku členství: 22. července 2010
zapsáno 17. října 2007
vymazáno 12. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království
Den vzniku členství: 14. září 2009
Den zániku členství: 30. června 2011
zapsáno 4. listopadu 2009
vymazáno 17. února 2012
člen dozorčí rady:
 
Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika
Den vzniku členství: 29. června 2010
Den zániku členství: 1. ledna 2015
zapsáno 19. srpna 2010
vymazáno 14. března 2015
člen dozorčí rady:
 
Hradec Králové, Haškova 1239, PSČ 50002
Den vzniku členství: 23. června 2010
Den zániku členství: 31. května 2014
zapsáno 19. srpna 2010
vymazáno 12. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Plzeň, Majakovského 8, PSČ 32300
Den vzniku členství: 23. června 2010
Den zániku členství: 31. května 2014
zapsáno 19. srpna 2010
vymazáno 12. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
Havlovice 315, okres Trutnov, PSČ 54232
Den vzniku členství: 23. června 2010
Den zániku členství: 31. května 2014
zapsáno 19. srpna 2010
vymazáno 12. srpna 2014
člen dozorčí rady:
 
1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království
Den vzniku členství: 1. prosince 2010
Den zániku členství: 18. listopadu 2013
zapsáno 24. ledna 2011
vymazáno 16. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království
Den zániku funkce: 14. února 2013
Den vzniku členství: 1. července 2011
Den zániku členství: 14. února 2013
zapsáno 17. února 2012
vymazáno 2. července 2013
člen dozorčí rady:
 
2290 Vorselaar, Heiken 10, Belgické království
Den vzniku členství: 20. června 2012
Den zániku členství: 20. června 2016
zapsáno 5. září 2012
vymazáno 12. června 2017
člen dozorčí rady:
 
2980 Zoersel, De Hulsten 50, Belgické království
Den vzniku členství: 14. února 2013
Den zániku členství: 15. dubna 2015
zapsáno 2. července 2013
vymazáno 20. května 2015
předseda dozorčí rady:
 
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
zapsáno 16. ledna 2015
vymazáno 20. října 2015
předseda dozorčí rady:
 
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 1. května 2014
zapsáno 20. října 2015
člen dozorčí rady:
 
8770 Ingelmunster, Izegemstraat 203, Belgické království
Den vzniku členství: 1. června 2014
zapsáno 16. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
1410 Waterloo, Avenue du Manoir 24, Belgické království
Den vzniku členství: 1. června 2014
zapsáno 16. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. května 2014
zapsáno 20. srpna 2014
vymazáno 16. ledna 2015
člen dozorčí rady:
 
1950 Kraainem, Prinsedal 13, Belgické království
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
Den zániku členství: 30. června 2016
zapsáno 14. března 2015
vymazáno 24. září 2016
člen dozorčí rady:
 
2562 CP Den Haag, Regentesselaan 75, Nizozemské království
Den vzniku členství: 1. července 2016
zapsáno 24. září 2016
člen dozorčí rady:
 
3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91, Belgické království
Den vzniku členství: 1. října 2016
zapsáno 7. prosince 2016
člen dozorčí rady:
 
Jeseniova 2861/46, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 1. února 2017
zapsáno 12. června 2017
Jediný akcionář:
KBC Bank N.V.
1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické království
zapsáno 12. června 2007
Akcie:
5 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 20. září 1967
7 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 20. září 1967
vymazáno 6. července 1979
10 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 6. července 1979
vymazáno 16. března 1994
811 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč
zapsáno 16. března 1994
vymazáno 9. ledna 1998
10 000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 9. ledna 1998
10 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
zapsáno 16. března 1994
vymazáno 9. ledna 1998
5 105 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 13. února 2002
5 105 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě
zapsáno 13. února 2002
vymazáno 19. prosince 2007
5 855 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 19. prosince 2007
vymazáno 2. března 2010
292 750 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč
zapsáno 2. března 2010
vymazáno 14. září 2010
292 750 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč
zapsáno 14. září 2010
vymazáno 14. března 2011
292 750 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč
zapsáno 14. března 2011
vymazáno 23. července 2013
292 750 001 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč
zapsáno 23. července 2013
vymazáno 21. prosince 2015
292 750 002 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč
zapsáno 21. prosince 2015
Základní kapitál:
500 000 000,- Kč
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 20. září 1967
700 000 000,- Kč
zapsáno 20. září 1967
vymazáno 6. července 1979
1 000 000 000,- Kč
zapsáno 6. července 1979
vymazáno 28. prosince 1990
1 050 000 000,- Kč
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 16. března 1994
5 105 000 000,- Kč
zapsáno 16. března 1994
vymazáno 9. ledna 1998
5 105 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 19. prosince 2007
5 855 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 19. prosince 2007
vymazáno 23. července 2013
5 855 000 020,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 23. července 2013
vymazáno 21. prosince 2015
5 855 000 040,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 21. prosince 2015
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188, IBAN CZ1403000000000188093797. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře.
zapsáno 21. prosince 2015
vymazáno 22. února 2016
Členové ředitelství: generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 26. května 1971
náměstek generálního ředitele ANTONÍN ŠIMEK, Ke Klimentce 47, Praha 5
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 2. července 1970
Člen ředitelství: generální ředitel Ing. TIMOTEJ DUBROVAY,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava
zapsáno 26. května 1971
vymazáno 6. září 1972
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. TIMOTEJ DUBROVAY,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava
zapsáno 6. září 1972
vymazáno 25. března 1981
náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina, Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 29. září 1975
náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle, Tychonova 3, Praha 6
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 3. listopadu 1967
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7
zapsáno 25. března 1981
vymazáno 25. května 1989
náměstek generálního ředitele Ing. Josef Malát Průběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 13. srpna 1987
Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III., Rudé armády 800
zapsáno 25. května 1989
vymazáno 29. prosince 1990
náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4, Saratovská 18
zapsáno 13. srpna 1987
vymazáno 8. března 1990
náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4, Nad lesem 13/142
zapsáno 8. března 1990
vymazáno 29. prosince 1990
Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení 15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylo přeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­ zák. č. 243/49 Sb.
zapsáno 21. prosince 1964
vymazáno 11. října 1995
Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 5. dubna 1988
Ing. FRANTIŠEK CAHA, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 22. září 1970
RUDOLF HOUDEK, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice
zapsáno 3. listopadu 1967
vymazáno 2. července 1970
náměstek generálního ředitele Ing. FRANTIŠEK CAHA Praha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259
zapsáno 22. září 1970
vymazáno 11. srpna 1983
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26
zapsáno 4. října 1968
vymazáno 6. října 1976
Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18
zapsáno 6. října 1976
vymazáno 22. dubna 1982
náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav Petráš Hradec Králové III.,Rudé armády 800.
zapsáno 11. srpna 1983
vymazáno 25. července 1989
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26
zapsáno 22. dubna 1982
vymazáno 25. února 1985
náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4, Pujmanové 878/33
zapsáno 25. července 1989
vymazáno 8. března 1990
Ing.ALBERT VALČÁK, Bratislava, L.Sáru 8
zapsáno 25. února 1985
vymazáno 8. března 1990
RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659
zapsáno 6. září 1972
vymazáno 6. listopadu 1989
náměstek generálního ředitele Ing. Milan Vrškový Bratislava, Sibirská 43
zapsáno 11. srpna 1975
vymazáno 25. července 1989
RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988
zapsáno 6. listopadu 1989
vymazáno 8. března 1990
náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha 4-Nusle, V luhu 18/754
zapsáno 25. července 1989
vymazáno 8. března 1990
Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčí úpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvem financí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76. Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti.
zapsáno 2. června 1976
vymazáno 8. března 1990
JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33.
zapsáno 2. dubna 1979
vymazáno 23. prosince 1986
náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1, Ostrovní 2064/5
zapsáno 8. března 1990
vymazáno 29. prosince 1990
náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481
zapsáno 8. března 1990
vymazáno 29. prosince 1990
JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104
zapsáno 23. prosince 1986
vymazáno 11. října 1995
Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481
zapsáno 23. prosince 1986
vymazáno 8. března 1990
Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválené ministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemi pozdějšími dodatky a doplňky.
zapsáno 28. prosince 1990
vymazáno 11. října 1995
Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí rady společnosti.
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 24. ledna 2011
Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní : Československá obchodná banka, a.s.
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 29. listopadu 2000
Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
zapsáno 4. června 2001
Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exekuce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6.
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. února 2005
Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce.
zapsáno 24. února 2005
vymazáno 12. září 2005
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12: 1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007. Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie.
zapsáno 30. dubna 2007
vymazáno 12. června 2007
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:----------------------------------------------- - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,-- - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, --------------------------------------------------------------------------------------- - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,--------------------------------------------- - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------ - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14.---------------------------------------------------------------------------------------
zapsáno 14. prosince 2007
vymazáno 19. prosince 2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s.
zapsáno 15. července 2013
vymazáno 23. července 2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 17. února 2014
Počet členů statutárního orgánu: 8
zapsáno 9. června 2014
vymazáno 12. srpna 2014
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 22. února 2016
vymazáno 12. června 2017
Počet členů statutárního orgánu: 8
zapsáno 12. srpna 2014
vymazáno 22. února 2016
Počet členů statutárního orgánu: 8
zapsáno 12. června 2017
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 12. srpna 2014
Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399.
zapsáno 22. února 2016
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupnické společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Centrum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obchodní banka, a. s.
zapsáno 1. prosince 2017
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 17. července 1996
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Jablonci n/N. ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Jablonci n/N.
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Sídlo nebo umístění:
Jablonec n/N, Jehlářská 11
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 6. prosince 1977
Liberecká 6, Jablonec n/N
zapsáno 6. prosince 1977
vymazáno 11. října 1995
Komenského 17, Jablonec nad Nisou
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Předmět podnikání:
kolektivní prokurista: Eduard Benda, Jablonec n/N, Pražská 84 b. Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 11. listopadu 1971
Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 11. listopadu 1971
vymazáno 11. října 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Dr. HEŘMAN MAUTHNER
Jablonec n/N, Pražská 84 b
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 12. ledna 1977
ředitel pobočky:
JAROSLAV ŠPRENGR
Rokytnice nad Jizerou, Horní 508, okres Semily
zapsáno 12. ledna 1977
vymazáno 12. ledna 1983
ředitel pobočky:
Jablonec n.N., Nejedlého 2
zapsáno 12. ledna 1983
vymazáno 3. září 1990
ředitel pobočky:
PhDr. JANA SCHEJBALOVÁ
Jablonec nad Nisou, Liberecká tř. 6
zapsáno 3. září 1990
vymazáno 11. října 1995
ředitel pobočky:
Jablonec nad Nisou, Kostelní 6
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Odštěpný závod:
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Liberci ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Liberci
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost                    Hlavní pobočka Liberec
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Liberec
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
náměstí Českých bratří , Liberec V/36
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 17. července 1996
Liberec V/36, náměstí Českých bratří
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 17. července 1996
tř. 1. máje 18, Liberec V/36
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 11. září 1997
tř. 1. máje 18, Liberec III
zapsáno 11. září 1997
vymazáno 15. února 2001
Předmět podnikání:
kolektivní prokurista pobočky: Jaromír Šrejma, Liberec I, Husova tř. 87 Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 16. března 1970
kolektivní prokurista pobočky: Jaroslav Šprenger, Horní Rokytnice nad Jizerou   Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 16. března 1970
vymazáno 11. listopadu 1971
Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 11. listopadu 1971
vymazáno 11. října 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
JIŘÍ KOŽICH
Jablonec n/N, Gottwaldova 33
zapsáno 15. února 1968
vymazáno 4. dubna 1973
ředitel pobočky:
BOHUSLAV VANĚK
Liberec I, Vzdušná 10
zapsáno 4. dubna 1973
vymazáno 12. ledna 1977
ředitel pobočky:
JIŘÍ KOŽICH
Jablonec n.Nisou, Na Ostrohu 9, okres Jablonec nad Nisou
zapsáno 12. ledna 1977
vymazáno 11. srpna 1983
ředitel pobočky:
Ing. MILOSLAV DUDEK
Liberec, Ruprechtická 12a/158
zapsáno 14. října 1983
vymazáno 5. dubna 1988
ředitel pobočky:
Liberec 5, Českých bratří 36/1
zapsáno 5. dubna 1988
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Liberec 15, Franklinova 571
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 7. ledna 1998
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. ROMAN KRACÍK
Jablonec nad Nisou, Korejská 26
zapsáno 7. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 15. března 1968
vymazáno 5. listopadu 1999
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Bratislavě (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 15. března 1968
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Bratislavě
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost             Hlavní pobočka Bratislava
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodná banka, a.s.                                Hlavní pobočka Bratislava:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Sídlo nebo umístění:
Bratislava, Štúrova 5, Slovenská republika
zapsáno 15. března 1968
vymazáno 4. dubna 1973
Bratislava, Belopotockého ulice 3, Slovenská republika
zapsáno 4. dubna 1973
vymazáno 2. června 1981
Bratislava, Lehotského 3, Slovenská republika
zapsáno 2. června 1981
vymazáno 17. července 1996
Bratislava, Lehockého 3, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Předmět podnikání:
kolektivní prokurista: Ing. Josef Hudák, Praha 9-Vysočany, U svobodárny 12/1110 Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 15. března 1968
vymazáno 11. listopadu 1971
Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 11. listopadu 1971
vymazáno 11. října 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. VLADIMÍR VALACH
Banská Bystrica, Kuzmányho 6, Slovenská republika
zapsáno 15. března 1968
vymazáno 11. dubna 1974
ředitel pobočky:
Ing. VLADIMÍR VALACH
Bratislava, Nezabúdková 26, Slovenská republika
zapsáno 11. dubna 1974
vymazáno 6. října 1976
ředitel pobočky:
Ing. ALOJZ ONDRA
Bratislava, Saratovská 18, Slovenská republika
zapsáno 6. října 1976
vymazáno 22. dubna 1982
ředitel pobočky:
Ing. VLADIMÍR VALACH
Bratislava, Nezabudkova 26, Slovenská republika
zapsáno 22. dubna 1982
vymazáno 25. února 1985
ředitel pobočky:
Bratislava, L.Sáru 8, Slovenská republika
zapsáno 25. února 1985
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Bratislava, L.Sáru 8, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Odštěpný závod:
zapsáno 11. září 1969
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Brně ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 11. září 1969
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Brně
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost             Hlavní pobočka Brno
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Brno:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Brno, Rooseveltova 18-20, okres Brno-město
zapsáno 11. září 1969
vymazáno 31. července 1975
Šumavská 33, Brno
zapsáno 31. července 1975
vymazáno 15. února 2001
Předmět podnikání:
Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 11. září 1969
vymazáno 11. října 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
KAREL HLADIL
Brno, Chorázova 5, okres Brno-město
zapsáno 11. září 1969
vymazáno 6. září 1972
ředitel pobočky:
FRANTIŠEK RESL
Brno, Rooseweltova 20, okres Brno-město
zapsáno 6. září 1972
vymazáno 22. dubna 1982
ředitel pobočky:
Brno, Křížkovského 15b, okres Brno-město
zapsáno 21. října 1982
vymazáno 20. října 1992
ředitel pobočky:
Ing. DALIBOR PÁNEK
Brno, Labská 35, okres Brno-město
zapsáno 20. října 1992
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. DALIBOR PÁNEK
Brno, Labská 35, okres Brno-město
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Ředitelka hlavní pobočky:
Ing. IVONA JANSTOVÁ
Brno-Židenice, Veleckého 1919/31
zapsáno 5. listopadu 1999
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 3. února 1970
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Plzeň (další verze názvu v jazyce německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 3. února 1970
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Plzeň
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost            Hlavní pobočka Plzeň
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Plzeň:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Plzeň, Charkovského nábřeží 1, okres Plzeň-město
zapsáno 3. února 1970
vymazáno 2. června 1981
Tomanova 5, Plzeň - Bory
zapsáno 2. června 1981
vymazáno 17. července 1996
Americká 60, Plzeň
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
LADISLAV VOJÍŘ
Plzeň, Koželužská 10, okres Plzeň-město
zapsáno 3. února 1970
vymazáno 16. dubna 1971
ředitel pobočky:
LIBUŠE ŠMÍDOVÁ
Plzeň, Slovanská alej 29, okres Plzeň-město
zapsáno 16. dubna 1971
vymazáno 4. září 1990
ředitel pobočky:
Plzeň, V Bezovce 4, okres Plzeň-město
zapsáno 4. září 1990
vymazáno 11. října 1995
ředitel pobočky:
Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 27. dubna 1970
vymazáno 5. listopadu 1999
Obchodní firma:
Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť, pobočka v Žilině (další verze názvu v jazyce českém, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 27. dubna 1970
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť, pobočka v Žilině
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodná banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Žilina
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodná banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Žilina:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Sídlo nebo umístění:
Žilina, Jána Švermu 1, Slovenská republika
zapsáno 27. dubna 1970
vymazáno 17. července 1996
Žilina, Legionářská 1, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. LADISLAV LUKÁČ
Žilina, Marxa a Engelsa 43, Slovenská republika
zapsáno 27. dubna 1970
vymazáno 18. listopadu 1975
ředitel pobočky:
Ing. DUŠAN REPČÍK
Žilina,Vlčince, Blok 0-01, č.46, Slovenská republika
zapsáno 12. března 1976
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. DUŠAN REPČÍK
Žilina, Vlčince, Blok 0-01, č.46, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Odštěpný závod:
zapsáno 19. března 1990
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost,             pobočka Hradec Králové (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském )
zapsáno 19. března 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost,             pobočka Hradec Králové
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost                 Hlavní pobočka Kradec Králové
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Hradec Králové:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734
zapsáno 19. března 1990
vymazáno 28. července 1993
Břetislavova 1622, Hradec Králové
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. ALEŠ BOUŠÍ
Hradec Králové 6, Kejzlarova 1325
zapsáno 19. března 1990
vymazáno 2. dubna 1993
ředitel pobočky:
JUDr. MILOŠ KOLÁŘ
Hradec Králové, Břetislavova 1622
zapsáno 2. dubna 1993
vymazáno 28. července 1993
ředitel pobočky:
JUDr. MILOŠ KOLÁŘ
Hradec Králové, Čajkovského 913
zapsáno 28. července 1993
vymazáno 11. října 1995
ředitel pobočky:
Ing. PETR HUTLA
Pardubice, Národních hrdinů 120
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. PETR HUTLA
Pardubice, Národních hrdinů 120
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. KAREL TOMÁŠEK
Velký Vřešťov 59, okr. Trutnov
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 3. června 1990
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Ostrava, (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 3. června 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Ostrava,
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Ostrava
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                  Hlavní pobočka Ostrava:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Ostrava, Dimitrovova 4, okres Ostrava-město
zapsáno 3. června 1990
vymazáno 20. února 1995
Hollarova 5, Ostrava
zapsáno 20. února 1995
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. LUDVÍK KOPEL
Karviná-Hranice, Flemingova 2847/1
zapsáno 3. června 1990
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. LUDVÍK KOPEL
Karviná-Hranice, Flemingova 2847/1
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 15. října 1990
vymazáno 5. listopadu 1999
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Trenčín (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 15. října 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Trenčín
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost          Hlavní pobočka Trenčín
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodná banka, a.s.                               Hlavní pobočka Trenčín:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Sídlo nebo umístění:
Trenčín, Jilemnického 2, Slovenská republika
zapsáno 15. října 1990
vymazáno 9. ledna 1998
Trenčín, Vajanského 3, Slovenská republika
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
ing. PETER MIKUŠ
Trenčín, Bazovského 14, Slovenská republika
zapsáno 15. října 1990
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
ing. PETER MIKUŠ
Trenčín, Bazovského 14, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Odštěpný závod:
zapsáno 4. listopadu 1990
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka České Budějovice (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 4. listopadu 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka České Budějovice
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka České Budějovice
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka České Budějovice:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
České Budějovice, nám. l. Máje 3
zapsáno 4. listopadu 1990
vymazáno 17. července 1996
Lannova třída 3, České Budějovice
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. TOMÁŠ BURIAN
České Budějovice, Josefa Plojhara 9
zapsáno 4. listopadu 1990
vymazáno 10. listopadu 1994
ředitel pobočky:
Ing. VLADIMÍR STREJČEK
České Budějovice, M. Horáková 1375/18
zapsáno 10. listopadu 1994
vymazáno 17. července 1996
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. VLADIMÍR STREJČEK
České Budějovice, M. Horáková 1375/18
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. VLADIMÍR STREJČEK
České Budějovice, Nová Ves 95
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 15. listopadu 1990
vymazáno 5. listopadu 1999
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Košice ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)
zapsáno 15. listopadu 1990
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Košice
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Košice
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodná banka, a.s.                                Hlavní pobočka Košice:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Sídlo nebo umístění:
Košice, Trieda SNP 48/A, Slovenská republika
zapsáno 15. listopadu 1990
vymazáno 17. července 1996
Košice, Moldavská 10, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Doc.ing. OLIVER VARGA
Košice, Jarná 21, Slovenská republika
zapsáno 15. listopadu 1990
vymazáno 10. února 1992
ředitel pobočky:
Košice, Bratislavská 13, Slovenská republika
zapsáno 10. února 1992
vymazáno 17. července 1996
Ředitelka hlavní pobočky:
Košice, Bratislavská 13, Slovenská republika
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 5. listopadu 1999
Odštěpný závod:
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 17. července 1996
Obchodní firma:
Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Náchod ( další verze názvu v jazyce slovenském,německém,anglickém,francouzském a španělském )
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Náchod
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Sídlo nebo umístění:
Náchod, Karlovo nám. 84
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 17. července 1996
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
ing. MARIE ČEJCHANOVÁ
Náchod, Pekelská 80
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 17. července 1996
Odštěpný závod:
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Teplice (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském )
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Teplice
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Teplice
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Teplice:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Teplice II, Kollárova 9
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
ing. VANDA HADRABOVÁ
Teplice, Máchova 1347
zapsáno 8. července 1992
vymazáno 17. července 1996
Ředitelka hlavní pobočky:
ing. VANDA HADRABOVÁ
Teplice, Máchova 1347
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 29. listopadu 2000
Ředitelka hlavní pobočky:
ing. VANDA HADRABOVÁ
Proboštov, Přítkov 9, okres Teplice
zapsáno 29. listopadu 2000
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 2. dubna 1993
vymazáno 17. července 1996
Obchodní firma:
Československá obchodní banka,akciová společnost, pobočka Mladá Boleslav ( další verze názvu v jazyce slovenském,německém,anglickém,francouzském a španělském)
zapsáno 2. dubna 1993
vymazáno 11. října 1995
Československá obchodní banka,akciová společnost, pobočka Mladá Boleslav
zapsáno 11. října 1995
vymazáno 17. července 1996
Sídlo nebo umístění:
Mladá Boleslav, ul. 9.května 434/II
zapsáno 2. dubna 1993
vymazáno 17. července 1996
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel pobočky:
Ing. JIŘÍ MYŠKA
Mladá Boleslav, Řepov 88
zapsáno 2. dubna 1993
vymazáno 17. července 1996
Odštěpný závod:
zapsáno 10. listopadu 1994
vymazáno 17. července 1996
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, hlavní pobočka Praha
zapsáno 10. listopadu 1994
vymazáno 17. července 1996
Sídlo nebo umístění:
Praha
zapsáno 10. listopadu 1994
vymazáno 17. července 1996
Vedoucí odštěpného závodu:
ředitel hlavní pobočky:
Praha 4, Baráškova 1556
zapsáno 10. listopadu 1994
vymazáno 17. července 1996
Odštěpný závod:
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost                  Hlavní pobočka Praha 2
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Praha 2:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Praha 2, Anglická 20
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
Ředitel hlavní pobočky:
Jablonec nad Nisou, Korejská 26
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Odštěpný závod:
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost                 Hlavní pobočka Praha 1
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Československá obchodní banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Praha 1:
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 15. února 2001
Sídlo nebo umístění:
Praha 1, Na Poříčí 24
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 15. února 2001
Vedoucí odštěpného závodu:
Ředitel hlavní pobočky:
Praha 4, Baráškova 1556
zapsáno 17. července 1996
vymazáno 9. ledna 1998
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. PETR HUTLA
Pardubice, Národních hrdinů 120
zapsáno 9. ledna 1998
vymazáno 5. listopadu 1999
Ředitel hlavní pobočky:
Ing. PETR HUTLA
Praha 10-Vršovice, Na vrších 1490/7
zapsáno 5. listopadu 1999
vymazáno 15. února 2001

Originál výpisu Československá obchodní banka, a. s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Československá obchodní banka, a. s. Údaje byly staženy 4. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00001350 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00001350 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Československá obchodní banka, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů