Československá obchodní banka, a. s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. - logo
IČO:00001350
Z. KAPITÁL: 5.9 miliard Kč
SCHRÁNKA:  8qvdk3s
DIČ (DPH): CZ699000761, Detail plátce DPH
ADRESA: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Radlická 333 Praha 15000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (140)

Československá obchodní banka, a. s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
26. leden 1990 
 
Spisová značka
BXXXVI 46/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. prosinec 1964 
Obchodní firma
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost'
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 28. prosinec 1990 
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost'
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 11. říjen 1995 
Československá obchodní banka, akciová společnost
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 9. leden 1998 
Československá obchodní banka, a.s.
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 13. únor 2002 
Československá obchodní banka, a. s.
zapsáno 13. únor 2002 
Sídlo
Na Příkopě 14, Praha -Nové Město
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 13. únor 2002 
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha -Nové Město
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 12. červen 2007 
Radlická 333/150, 150 57 Praha
zapsáno 12. červen 2007 
Identifikační číslo
00001350 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím mezinárodní banky hospodářské spolupráce v moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu.
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy.
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky.
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí.
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím mezinárodní banky hospodářské spolupráce v moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí.
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 29. listopad 2000 
společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví.
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 29. listopad 2000 
předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením české národní banky působit jako banka.
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
b) poskytování úvěrů
zapsáno 11. listopad 2004 
c) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 11. listopad 2004 
e) platební styk a zúčtování
zapsáno 11. listopad 2004 
g) poskytování záruk
zapsáno 11. listopad 2004 
i) obstarávání inkasa
zapsáno 11. listopad 2004 
l) finanční makléřství
zapsáno 11. listopad 2004 
společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 11. listopad 2004 
d) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 11. listopad 2004 
f) vydávání a správa platebních prostředků
zapsáno 11. listopad 2004 
h) otvírání akreditivů
zapsáno 11. listopad 2004 
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona
zapsáno 11. listopad 2004 
k) vydávání hypotečních zástavních listů
zapsáno 11. listopad 2004 
m) výkon funkce depozitáře
zapsáno 11. listopad 2004 
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 11. listopad 2004 
o) poskytování bankovních informací
zapsáno 11. listopad 2004 
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
zapsáno 11. listopad 2004 
q) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 11. listopad 2004 
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)
zapsáno 11. listopad 2004 
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 18. březen 2021 
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu
zapsáno 18. březen 2021 
t) identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 21/1992 sb., o bankách.
zapsáno 18. březen 2021 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
John Arthur Hollows
Praha
Den vzniku funkce: 2. květen 2014
Den zániku funkce: 1. květen 2018
Den vzniku členství: 1. květen 2014
Den zániku členství: 1. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 
Místopředseda představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Předseda představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Místopředseda představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Předseda představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 2. červenec 1970 
Předseda
Ing. Rostislav Petráš
Hradec Králové
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 19. březen 1993 
Člen
Ing. Albert Valčák
Slovenská republika
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 9. leden 1998 
Místopředsedkyně
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1992 
Místopředseda
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 21. prosinec 1994 
Člen
zapsáno 8. červenec 1992 
vymazáno 11. září 1997 
Člen
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 5. listopad 1999 
Člen
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
zapsáno 5. listopad 1999 
vymazáno 29. listopad 2000 
Předseda představenstva
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den zániku funkce: 10. srpen 1999
Den vzniku členství: 17. říjen 1990
Den zániku členství: 10. srpen 1999
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 1. říjen 2003 
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Tauber
okres Praha-východ
Den zániku funkce: 31. leden 2001
zapsáno 21. prosinec 1994 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen
Ing. Ladislav Unčovský
Praha
Den vzniku funkce: 15. červen 1998
Den zániku funkce: 28. únor 2002
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen
ing. Vladimír Staňura
Praha
Den vzniku funkce: 25. duben 1991
Den zániku funkce: 10. duben 2003
zapsáno 11. září 1997 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 16. červenec 2001 
Předseda představenstva
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku funkce: 19. květen 2004
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 19. květen 2004
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku funkce: 20. květen 1996
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 16. červenec 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 15. srpen 2001 
Člen
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 15. srpen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen
Carl Rossey
Praha
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku funkce: 15. červenec 2003
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen
Luc Seynaeve
Praha
Den vzniku funkce: 31. leden 2001
Den zániku funkce: 31. březen 2002
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen
Patrick Daems
Praha
Den vzniku funkce: 1. duben 2002
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 1. říjen 2003 
Předseda představenstva
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 26. květen 2004
Den zániku funkce: 19. květen 2009
Den vzniku členství: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen
Patrick Daems
Praha
Den vzniku funkce: 1. duben 2002
Den zániku funkce: 12. červenec 2006
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen
Philippe Moreels
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2002
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 12. září 2005 
Člen
Philippe Moreels
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2002
Den zániku členství: 21. duben 2007
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 27. červen 2007 
Předseda představenstva
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 20. květen 2009
Den zániku funkce: 30. duben 2014
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 30. duben 2014
zapsáno 12. březen 2014 
vymazáno 9. červen 2014 
Předseda představenstva
John Arthur Hollows
Praha
Den vzniku funkce: 2. květen 2014
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 9. červen 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Předseda představenstva
John Arthur Hollows
Praha
Den vzniku funkce: 3. květen 2018
Den vzniku členství: 2. květen 2018
zapsáno 22. květen 2018 
Předseda představenstva
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen
Doc. Ing. Jozef Šalak CSc.
Slovenská republika
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen
Doc. Ing. Jozef Šalak CSc.
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 5. listopad 1999 
Člen představenstva
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Kořínek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 14. březen 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
zapsáno 12. duben 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 8. prosinec 2015
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. únor 2016 
Člen představenstva
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
Den zániku členství: 1. leden 2017
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 28. únor 2013
Den zániku členství: 28. únor 2017
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2014
Den zániku členství: 21. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Kořínek
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 28. únor 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. duben 2018 
Člen představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
Ing. Štefan Jorík
Slovenská republika
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
Ing. Ján Kožárik
Slovenská republika
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva
Timotej Dubrovay
Slovenská republika
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 7. červenec 1969 
Člen představenstva
Ing. František Mišeje
Slovenská republika
zapsáno 7. červenec 1969 
vymazáno 2. červenec 1970 
Člen představenstva
Jaroslav Čechura
Česká republika
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 2. červenec 1970 
Člen představenstva
Michal Hallo
Slovenská republika
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva
Hendrik Scheerlinck
Belgické království
Den vzniku členství: 27. září 2006
Den zániku členství: 20. duben 2007
zapsáno 25. říjen 2006 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen představenstva
Philippe Moreels
Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 15. květen 2008 
Člen představenstva
Philippe Moreels
Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 15. květen 2008 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. květen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen představenstva
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 12. červen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen představenstva
Philippe Moreels
Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 15. listopad 2009
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 23. prosinec 2009 
Člen představenstva
Hendrik Scheerlinck
Belgické království
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 4. listopad 2009 
Člen představenstva
Hendrik Scheerlinck
Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 28. duben 2010
zapsáno 4. listopad 2009 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen představenstva
Ing. Petr Hutla
Praha
Den zániku funkce: 27. únor 2013
Den vzniku členství: 27. únor 2008
Den zániku členství: 27. únor 2013
zapsáno 6. březen 2008 
vymazáno 2. červenec 2013 
Člen představenstva
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 12. duben 2015 
Člen představenstva
Koen Wilmots
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 31. březen 2015
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 20. květen 2015 
Člen představenstva
Bartel Puelinckx
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 30. červen 2014
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen představenstva
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
zapsáno 31. leden 2013 
vymazáno 5. září 2014 
Člen představenstva
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
zapsáno 5. září 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 28. únor 2013
zapsáno 2. červenec 2013 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 2. leden 2017
Den zániku členství: 31. říjen 2018
zapsáno 16. říjen 2017 
vymazáno 9. listopad 2018 
Člen představenstva
HÉLÉNE GOESSAERT
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2018
zapsáno 13. říjen 2020 
Člen představenstva
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 9. prosinec 2015
Den zániku členství: 9. prosinec 2019
zapsáno 22. únor 2016 
vymazáno 10. prosinec 2019 
Člen představenstva
Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 10. prosinec 2019
zapsáno 10. prosinec 2019 
Člen představenstva
HÉLÉNE GOESSAERT
Belgické království
Den vzniku členství: 1. březen 2018
zapsáno 16. duben 2018 
vymazáno 14. leden 2020 
Člen představenstva
HÉLÉNE GOESSAERT
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2018
zapsáno 14. leden 2020 
vymazáno 13. říjen 2020 
Člen představenstva
Marcela Suchánková
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2017
Den zániku funkce: 1. březen 2021
Den vzniku členství: 1. březen 2017
Den zániku členství: 1. březen 2021
zapsáno 1. březen 2017 
vymazáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Jan Sadil
Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2017
Den zániku funkce: 1. březen 2021
Den vzniku členství: 1. březen 2017
Den zániku členství: 1. březen 2021
zapsáno 1. březen 2017 
vymazáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2017
Den zániku členství: 1. březen 2021
zapsáno 16. říjen 2017 
vymazáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 22. květen 2018
Den zániku členství: 31. květen 2021
zapsáno 22. květen 2018 
vymazáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 2. březen 2021
zapsáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Jan Sadil
Praha
Den vzniku členství: 2. březen 2021
zapsáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Marcela Suchánková
Praha
Den vzniku členství: 2. březen 2021
zapsáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Ján Lučan
Praha
Den vzniku členství: 1. červen 2021
zapsáno 9. červen 2021 
Člen představenstva
Michaela Lhotková
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 1. červenec 2021
zapsáno 22. červenec 2021 

Počet členů
8
zapsáno 16. leden 2015 
Počet členů
6
zapsáno 22. únor 2016 
Počet členů
8
zapsáno 1. březen 2017 
Počet členů
7
zapsáno 14. listopad 2019 
Počet členů
8
zapsáno 1. červenec 2021 
Způsob jednání
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.
zapsáno 21. prosinec 1964 
Způsob jednání
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. P o d p i s o v á n í: k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis souborně - dva členové představenstva nebo - člen představenstva s prokuristou nebo - dva prokuristé.
zapsáno 28. prosinec 1990 
Způsob jednání
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokuristé se podepisují spolu s členem představenstva za společnost s dodatkem označujícím prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.
zapsáno 19. březen 1993 
Způsob jednání
Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.
zapsáno 17. červenec 1996 
Způsob jednání
Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.
zapsáno 7. leden 1998 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. K zavazování společnosti jsou oprávněni nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 9. leden 1998 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 11. leden 2000 
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 29. listopad 2000 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.
zapsáno 13. únor 2002 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 4. duben 1973 
Prokura
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 4. duben 1973 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokura
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokura
zapsáno 2. prosinec 1971 
vymazáno 12. leden 1977 
Prokura
zapsáno 21. říjen 1982 
vymazáno 11. říjen 1995 
Prokura
zapsáno 6. listopad 1989 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokura
Ing. Petr Neubauer
Jablonec n. N.
zapsáno 12. leden 1983 
vymazáno 3. září 1990 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. květen 1983 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokura
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokura
zapsáno 3. květen 1983 
vymazáno 6. listopad 1989 
Prokura
Doc. Ing. Oliver Varga
Slovenská republika
zapsáno 15. listopad 1990 
vymazáno 10. únor 1992 
Prokura
PhDr. Jana Scheybalová
Jablonec nad Nisou
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokura
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokura
Ing. Márie Gromová
Slovenská republika
zapsáno 10. únor 1992 
vymazáno 17. červenec 1996 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 30. červen 2014
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen dozorčí rady
FRANKY DEPICKERE
Belgické království
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 1. červen 2018
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM
Belgické království
Den vzniku členství: 1. červen 2014
Den zániku členství: 1. červen 2018
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Jarolím
Belgické království
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 30. červen 2016
zapsáno 14. březen 2015 
vymazáno 24. září 2016 
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 30. červen 2014
Den zániku funkce: 1. květen 2018
Den vzniku členství: 1. květen 2014
Den zániku členství: 1. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 

Dozorčí rada
Ing. Jozef Magula
Slovenská republika
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 11. říjen 1996 
Dozorčí rada
Naděžda Jančovičová
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Dozorčí rada
Ing. Vladimír Kačka
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Dozorčí rada
Ing. Milan Porubský
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Dozorčí rada
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Dozorčí rada
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen
Patrick Daems
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 13. leden 2000 
Člen
Pierre Van Keirsbilck
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Luc Flamée
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Místopředseda
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 13. leden 2000 
Člen
Patrick Daems
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Ing. Štefan Pavúk
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Místopředseda
Herman Agneessens
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Předseda
Remi Vermeiren
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Ing. Jan Princ CSc.
okres Kladno
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 11. říjen 1995 
Člen
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Ing. Stanislav Masár
Česká republika
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 

Dozorčí rada
Ing. Štefan Pavúk
Slovenská republika
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Dozorčí rada
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Dozorčí rada
zapsáno 10. leden 1994 
vymazáno 9. leden 1998 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Ing. Dušan Preisinger
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 11. leden 2000 
Předseda
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen
Jan Vanhevel
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Willy Duron
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Francois Florquin
Belgické království
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Gavin Andersen
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen
Willy Duron
Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 9. říjen 2003
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 28. leden 2004 
Předseda
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 9. říjen 2003
Den zániku funkce: 19. květen 2004
Den vzniku členství: 9. říjen 2003
Den zániku členství: 19. květen 2004
zapsáno 28. leden 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Předseda dozorčí rady
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 9. červen 2004
Den zániku funkce: 19. květen 2009
Den vzniku členství: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen
Francois Florquin
Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen
Remi Vermeiren
Belgické království
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 9. duben 2001 
Člen
Herman Agneessens
Belgické království
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 9. duben 2001 
Předseda
Remi Vermeiren
Belgické království
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 11. duben 2003
zapsáno 9. duben 2001 
vymazáno 1. říjen 2003 
Místopředseda
Herman Agneessens
Belgické království
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku funkce: 20. únor 2004
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 20. únor 2004
zapsáno 9. duben 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen
Gavin Anderson
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 13. duben 2000
Den zániku funkce: 17. duben 2002
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen
Ing. Roman Glasberger
Kladno
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen
Farida Khambata
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 13. duben 2000
Den zániku funkce: 21. duben 2004
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen
Ing. Petr Korous
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. únor 2004 
Člen
Ing. Kateřina Součková
Liberec
Den zániku funkce: 28. březen 2001
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady
Francois Florquin
Belgické království
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady
Ing. Roman Glasberger
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
Den zániku členství: 23. červen 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 12. září 2005 
Člen
Ing. Petr Korous
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
Den zániku členství: 23. červen 2005
zapsáno 11. únor 2004 
vymazáno 12. září 2005 
Člen
Kanako Sekine
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 17. duben 2002
Den zániku funkce: 22. září 2004
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen
Dirk Mampaey
Belgické království
Den zániku funkce: 19. květen 2004
Den vzniku členství: 9. říjen 2003
zapsáno 28. leden 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
André Albert Ghislain Bergen
Belgické království
Den vzniku funkce: 20. únor 2004
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady
Dirk Mampaey
Belgické království
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku funkce: 1. prosinec 2004
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 11. srpen 2005 
Předseda dozorčí rady
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 3. červen 2009
Den zániku funkce: 20. květen 2014
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. květen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 9. červen 2014 
Člen
Ing. Libuše Gregorová
Praha
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. červen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen
František Hupka
Plzeň
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. květen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady
André Albert Ghislain Bergen
Belgické království
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady
Marko Voljč
Belgické království
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady
Anne Fossemalle
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. září 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady
Riet Docx
Belgické království
Den vzniku členství: 1. prosinec 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady
Anne Fossemalle
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 23. únor 2007
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen dozorčí rady
Riet Docx
Belgické království
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 20. červenec 2010
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 24. leden 2011 
Člen
Ing. Martina Kopecká
Pardubice
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. červen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady
Jan Oscar Cyriel Vanhavel
Belgické království
Den vzniku členství: 22. duben 2006
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady
Jan Oscar Cyriel Vanhevel
Belgické království
Den vzniku členství: 22. duben 2006
Den zániku členství: 14. září 2009
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 4. listopad 2009 
Člen dozorčí rady
John Arthur Hollows
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. duben 2006
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen dozorčí rady
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgické království
Den vzniku členství: 24. únor 2007
Den zániku členství: 20. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen dozorčí rady
John Arthur Hollows
Belgické království
Den vzniku členství: 22. duben 2006
Den zániku členství: 29. červen 2010
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgické království
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 20. červen 2012
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 5. září 2012 
Člen dozorčí rady
Dirk Mampaey
Belgické království
Den vzniku členství: 14. září 2009
Den zániku členství: 30. červen 2011
zapsáno 4. listopad 2009 
vymazáno 17. únor 2012 
Člen dozorčí rady
Marko Voljč
Slovinská republika
Den vzniku členství: 29. červen 2010
Den zániku členství: 1. leden 2015
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 14. březen 2015 
Člen dozorčí rady
Martina Kantová
Hradec Králové
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady
František Hupka
Plzeň
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady
Bc. Ladislava Spielbergerová
okres Trutnov
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady
Guy Libot
Belgické království
Den vzniku členství: 1. prosinec 2010
Den zániku členství: 18. listopad 2013
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady
Philip Marck
Belgické království
Den zániku funkce: 14. únor 2013
Den vzniku členství: 1. červenec 2011
Den zániku členství: 14. únor 2013
zapsáno 17. únor 2012 
vymazáno 2. červenec 2013 
Člen dozorčí rady
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgické království
Den vzniku členství: 20. červen 2012
Den zániku členství: 20. červen 2016
zapsáno 5. září 2012 
vymazáno 12. červen 2017 
Člen dozorčí rady
JAN GYSELS
Belgické království
Den vzniku členství: 14. únor 2013
Den zániku členství: 15. duben 2015
zapsáno 2. červenec 2013 
vymazáno 20. květen 2015 
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady
WILLEM HUETING
Nizozemské království
Den vzniku členství: 1. červenec 2016
Den zániku členství: 31. prosinec 2018
zapsáno 24. září 2016 
vymazáno 29. březen 2019 
Člen dozorčí rady
MARC WITTEMANS
Belgické království
Den vzniku členství: 1. říjen 2016
Den zániku členství: 31. srpen 2018
zapsáno 7. prosinec 2016 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
Petr Šobotník
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2017
Den zániku členství: 31. prosinec 2018
zapsáno 12. červen 2017 
vymazáno 29. březen 2019 
Člen dozorčí rady
Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2018
zapsáno 22. květen 2018 
vymazáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
FRANKY DEPICKERE
Belgické království
Den vzniku členství: 2. červen 2018
zapsáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM
Belgické království
Den vzniku členství: 2. červen 2018
zapsáno 15. říjen 2018 
Člen dozorčí rady
WILLY KIEKENSE
Belgické království
Den vzniku členství: 1. září 2018
zapsáno 15. říjen 2018 
Předseda dozorčí rady
Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 20. červen 2018
Den zániku funkce: 2. květen 2019
Den vzniku členství: 2. květen 2018
Den zániku členství: 2. květen 2019
zapsáno 15. říjen 2018 
vymazáno 31. květen 2019 
Člen dozorčí rady
LADISLAVA SPIELBERGEROVÁ
okres Trutnov
Den vzniku členství: 1. leden 2019
zapsáno 29. březen 2019 
vymazáno 4. září 2019 
Člen dozorčí rady
ŠTĚPÁN STRÁNSKÝ
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2019
zapsáno 29. březen 2019 
Člen dozorčí rady
LADISLAVA SPIELBERGEROVÁ
okres Rakovník
Den vzniku členství: 1. leden 2019
zapsáno 4. září 2019 

Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Dozorčí rada
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 

Dozorčí rada

Člen
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 29. listopad 2000 
Předseda dozorčí rady
Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku funkce: 3. květen 2019
Den zániku funkce: 30. září 2019
Den vzniku členství: 3. květen 2019
Den zániku členství: 30. září 2019
zapsáno 31. květen 2019 
vymazáno 14. listopad 2019 
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Tůma
Praha
Den vzniku funkce: 16. říjen 2019
Den vzniku členství: 1. říjen 2019
zapsáno 14. listopad 2019 

Jediný akcionář
KBC Bank N.V.
Havenlaan 2, 1080 Brusel
zapsáno 12. červen 2007 
Akcie
počet 5 000 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 20. září 1967 
počet 7 000 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 20. září 1967 
vymazáno 6. červenec 1979 
počet 10 000 ks na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 6. červenec 1979 
vymazáno 16. březen 1994 
počet 10 000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,-Kč
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 9. leden 1998 
počet 811 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 000,-Kč
zapsáno 16. březen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
počet 10 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 16. březen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
v zaknihované podobě
počet 5 105 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 13. únor 2002 
v zaknihované podobě
počet 5 105 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 19. prosinec 2007 
počet 5 855 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 19. prosinec 2007 
vymazáno 2. březen 2010 
počet 292 750 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,-Kč
zapsáno 2. březen 2010 
vymazáno 14. září 2010 
počet 292 750 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,-Kč
zapsáno 14. září 2010 
vymazáno 14. březen 2011 
počet 292 750 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,-Kč
zapsáno 14. březen 2011 
vymazáno 23. červenec 2013 
počet 292 750 001 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,-Kč
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 21. prosinec 2015 
počet 292 750 002 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,-Kč
zapsáno 21. prosinec 2015 
Základní kapitál
500 000 000,-Kč
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 20. září 1967 
700 000 000,-Kč
zapsáno 20. září 1967 
vymazáno 6. červenec 1979 
1 000 000 000,-Kč
zapsáno 6. červenec 1979 
vymazáno 28. prosinec 1990 
1 050 000 000,-Kč
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 16. březen 1994 
5 105 000 000,-Kč
zapsáno 16. březen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
5 105 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 19. prosinec 2007 
5 855 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 19. prosinec 2007 
vymazáno 23. červenec 2013 
5 855 000 020,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 21. prosinec 2015 
5 855 000 040,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 21. prosinec 2015 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Československá obchodní banka, a. s. Údaje byly staženy 18. srpna 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00001350 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00001350 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Československá obchodní banka, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.