Československá obchodní banka, a. s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. - logo
IČO:00001350
Z. KAPITÁL:5.9 miliard Kč
SCHRÁNKA:  8qvdk3s
ADRESA: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Radlická 333 Praha 15000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
26. leden 1990 
 
Spisová značka:
BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 21. prosinec 1964 
Obchodní firma:
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost'
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 28. prosinec 1990 
Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost'
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 11. říjen 1995 
Československá obchodní banka, akciová společnost
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 9. leden 1998 
Československá obchodní banka, a.s.
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 13. únor 2002 
Československá obchodní banka, a. s.
zapsáno 13. únor 2002 
Sídlo:
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 13. únor 2002 
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 12. červen 2007 
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
zapsáno 12. červen 2007 
Identifikační číslo:
00001350 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy;
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím mezinárodní banky hospodářské spolupráce v moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu;
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky;
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí.
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 21. červen 1983 
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů.
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím mezinárodní banky hospodářské spolupráce v moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky
zapsáno 21. červen 1983 
vymazáno 28. prosinec 1990 
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí.
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 29. listopad 2000 
společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví.
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 29. listopad 2000 
předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením české národní banky působit jako banka.
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
b) poskytování úvěrů
zapsáno 11. listopad 2004 
c) investování do cenných papírů na vlastní účet
zapsáno 11. listopad 2004 
d) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 11. listopad 2004 
g) poskytování záruk
zapsáno 11. listopad 2004 
i) obstarávání inkasa
zapsáno 11. listopad 2004 
l) finanční makléřství
zapsáno 11. listopad 2004 
o) poskytování bankovních informací
zapsáno 11. listopad 2004 
h) otvírání akreditivů
zapsáno 11. listopad 2004 
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona
zapsáno 11. listopad 2004 
k) vydávání hypotečních zástavních listů
zapsáno 11. listopad 2004 
m) výkon funkce depozitáře
zapsáno 11. listopad 2004 
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 11. listopad 2004 
q) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 11. listopad 2004 
e) platební styk a zúčtování
zapsáno 11. listopad 2004 
f) vydávání a správa platebních prostředků
zapsáno 11. listopad 2004 
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
zapsáno 11. listopad 2004 
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)
zapsáno 11. listopad 2004 
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.
zapsáno 11. listopad 2004 
společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti
zapsáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva, předseda:
Ludovít Kováčik
okres Hlavní město Praha
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 2. červenec 1970 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 17. říjen 1990
Den zániku členství: 10. srpen 1999
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Rostislav Petráš
okres Hradec Králové
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 19. březen 1993 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 19. květen 2004
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 30. duben 2014
zapsáno 12. březen 2014 
vymazáno 9. červen 2014 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 30. duben 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 12. březen 2014 
Člen představenstva, předseda:
John Arthur Hollows
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
Den zániku členství: 1. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 
Člen představenstva, předseda:
John Arthur Hollows
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 9. červen 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva, předseda:
John Arthur Hollows
None
Den vzniku členství: 2. květen 2018
zapsáno 22. květen 2018 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva, místopředseda:
Doc. Ludovít Kováčik
okres Hlavní město Praha
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 21. prosinec 1994 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Josef Tauber
okres Praha-východ
Den zániku funkce: 31. leden 2001
zapsáno 21. prosinec 1994 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen představenstva:
Jaroslav Čechura
Česká republika
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 2. červenec 1970 
Člen představenstva:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva:
Michal Hallo
Slovenská republika
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 25. červen 1968 
Člen představenstva:
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
Timotej Dubrovay
Slovenská republika
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 7. červenec 1969 
Člen představenstva:
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
Ing. Ján Kožárik
Slovenská republika
zapsáno 25. červen 1968 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
Ing. František Mišeje
Slovenská republika
zapsáno 7. červenec 1969 
vymazáno 2. červenec 1970 
Člen představenstva:
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
Ing. Štefan Jorík
Slovenská republika
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 26. květen 1971 
Člen představenstva:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen představenstva:
Ing. Albert Valčák
Slovenská republika
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 29. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1992 
Člen představenstva:
ing. Vladimír Staňura
Praha
Den vzniku funkce: 25. duben 1991
Den zániku funkce: 10. duben 2003
zapsáno 11. září 1997 
vymazáno 21. květen 2003 
Člen představenstva:
zapsáno 8. červenec 1992 
vymazáno 11. září 1997 
Člen představenstva:
Doc. Ing. Jozef Šalak CSc.
okres Hradec Králové
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku funkce: 20. květen 1996
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 16. červenec 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 16. červenec 2001 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku funkce: 26. květen 1997
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 15. srpen 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Lamser
okres Hlavní město Praha
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 15. srpen 2001 
Člen představenstva:
Doc. Ing. Jozef Šalak CSc.
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 5. listopad 1999 
Člen představenstva:
Ing. Rudolf Autner
okres Hlavní město Praha
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 5. listopad 1999 
Člen představenstva:
Ing. Ladislav Unčovský
Praha
Den vzniku funkce: 15. červen 1998
Den zániku funkce: 28. únor 2002
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen představenstva:
Carl Rossey
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku funkce: 15. červenec 2003
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen představenstva:
zapsáno 5. listopad 1999 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen představenstva:
Pavel Strnad
okres Hlavní město Praha
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen představenstva:
Luc Seynaeve
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 31. leden 2001
Den zániku funkce: 31. březen 2002
zapsáno 13. únor 2002 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen představenstva:
Philippe Moreels
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 1. březen 2002
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 12. září 2005 
Člen představenstva:
Philippe Moreels
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2002
Den zániku členství: 21. duben 2007
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen představenstva:
Patrick Daems
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 1. duben 2002
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen představenstva:
Patrick Daems
okres Hlavní město Praha
Den vzniku funkce: 1. duben 2002
Den zániku funkce: 12. červenec 2006
zapsáno 1. říjen 2003 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva:
Hendrik Scheerlinck
Belgie
Den vzniku členství: 27. září 2006
Den zániku členství: 20. duben 2007
zapsáno 25. říjen 2006 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen představenstva:
Philippe Moreels
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 15. květen 2008 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen představenstva:
Philippe Moreels
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 15. listopad 2009
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 23. prosinec 2009 
Člen představenstva:
Philippe Moreels
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 15. květen 2008 
Člen představenstva:
Hendrik Scheerlinck
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 28. duben 2010
zapsáno 4. listopad 2009 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen představenstva:
Hendrik Scheerlinck
Belgie
Den vzniku členství: 21. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 4. listopad 2009 
Člen představenstva:
Ing. Petr Hutla
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 27. únor 2008
Den zániku členství: 27. únor 2013
zapsáno 6. březen 2008 
vymazáno 2. červenec 2013 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Lamser
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 12. červen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. květen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen představenstva:
Bartel Puelinckx
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 30. červen 2014
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 12. duben 2015 
Člen představenstva:
Koen Wilmots
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 31. březen 2015
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 20. květen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
zapsáno 12. duben 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 8. prosinec 2010
Den zániku členství: 8. prosinec 2015
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. únor 2016 
Člen představenstva:
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
zapsáno 31. leden 2013 
vymazáno 5. září 2014 
Člen představenstva:
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
zapsáno 5. září 2014 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva:
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2013
Den zániku členství: 1. leden 2017
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva:
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 28. únor 2013
Den zániku členství: 28. únor 2017
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva:
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 28. únor 2013
zapsáno 2. červenec 2013 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 21. květen 2014
Den zániku členství: 21. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Kořínek
Psáry
Den vzniku členství: 1. leden 2015
zapsáno 14. březen 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen představenstva:
Ing. Tomáš Kořínek
Psáry
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 28. únor 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 16. duben 2018 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Vévoda
Praha
Den vzniku členství: 9. prosinec 2015
zapsáno 22. únor 2016 
Člen představenstva:
Marek Ditz
Praha
Den vzniku členství: 2. leden 2017
zapsáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva:
Jan Sadil
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 1. březen 2017 
Člen představenstva:
PETR HUTLA
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 16. říjen 2017 
Člen představenstva:
Marcela Suchánková
Praha
Den vzniku členství: 1. březen 2017
zapsáno 1. březen 2017 
Člen představenstva:
HÉLÉNE GOESSAERT
Belgie
Den vzniku členství: 1. březen 2018
zapsáno 16. duben 2018 
Člen představenstva:
Ing. Petr Knapp
Praha
Den vzniku členství: 22. květen 2018
zapsáno 22. květen 2018 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Miroslav Havel
okres Hlavní město Praha
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen dozorčí rady, předseda:
Remi Vermeiren
Belgie
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 11. duben 2003
zapsáno 9. duben 2001 
vymazáno 1. říjen 2003 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady, předseda:
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 9. říjen 2003
Den zániku členství: 19. květen 2004
zapsáno 28. leden 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady, předseda:
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 19. květen 2004
Den zániku členství: 19. květen 2009
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen dozorčí rady, předseda:
Jan Švejnar
Spojené státy americké
Den vzniku členství: 20. květen 2009
Den zániku členství: 20. květen 2014
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 9. červen 2014 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
vymazáno 20. říjen 2015 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
Den zániku členství: 1. květen 2018
zapsáno 20. říjen 2015 
vymazáno 22. květen 2018 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 13. leden 2000 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Herman Agneessens
Belgie
Den vzniku členství: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 20. únor 2004
zapsáno 9. duben 2001 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ota Kaftan
okres Kladno
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
Naděžda Jančovičová
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Vladimír Kačka
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen dozorčí rady:
Ing. Milan Porubský
Slovenská republika
zapsáno 19. březen 1993 
vymazáno 28. červenec 1993 
Člen dozorčí rady:
Ing. Štefan Pavúk
Slovenská republika
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jozef Magula
Slovenská republika
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 11. říjen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 28. červenec 1993 
vymazáno 4. říjen 1994 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 10. leden 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Miroslav Havel
okres Hlavní město Praha
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
Igor Valtr
Praha
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen dozorčí rady:
Gabriel Eichler
okres Hlavní město Praha
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. říjen 1994 
vymazáno 11. říjen 1995 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Stanislav Masár
Slovenská republika
zapsáno 11. říjen 1996 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Dušan Preisinger
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Štefan Pavúk
Slovenská republika
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 11. leden 2000 
Člen dozorčí rady:
Francois Florquin
Belgie
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
Willy Duron
Belgie
Den vzniku funkce: 10. srpen 1999
Den zániku členství: 9. říjen 2003
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 28. leden 2004 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Patrick Daems
Belgie
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Patrick Daems
Belgie
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 13. leden 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Luc Flamée
Belgie
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Willy Duron
Belgie
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Jan Vanhevel
Belgie
zapsáno 11. leden 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Farida Khambata
Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 13. duben 2000
Den zániku funkce: 21. duben 2004
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady:
Gavin Anderson
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 13. duben 2000
Den zániku funkce: 17. duben 2002
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 25. listopad 2002 
Člen dozorčí rady:
Ing. Roman Glasberger
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
Den zániku členství: 23. červen 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 12. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Roman Glasberger
okres Kladno
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Korous
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 11. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Korous
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2000
Den zániku členství: 23. červen 2005
zapsáno 11. únor 2004 
vymazáno 12. září 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Kateřina Součková
Liberec
Den zániku funkce: 28. březen 2001
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 13. únor 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 9. duben 2001 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 9. duben 2001 
Člen dozorčí rady:
Gavin Andersen
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 29. listopad 2000 
vymazáno 29. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Kanako Sekine
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 17. duben 2002
Den zániku funkce: 22. září 2004
zapsáno 25. listopad 2002 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
Dirk Mampaey
Belgie
Den zániku funkce: 19. květen 2004
Den vzniku členství: 9. říjen 2003
zapsáno 28. leden 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady:
André Albert Ghislain Bergen
Belgie
Den vzniku funkce: 20. únor 2004
Den zániku funkce: 19. květen 2004
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 11. listopad 2004 
Člen dozorčí rady:
Marko Voljč
Belgie
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady:
Dirk Mampaey
Belgie
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku funkce: 1. prosinec 2004
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
André Albert Ghislain Bergen
Belgie
Den vzniku funkce: 19. květen 2004
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. listopad 2004 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady:
Anne Fossemalle
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. září 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
Riet Docx
Belgie
Den vzniku členství: 1. prosinec 2004
Den zániku členství: 20. duben 2005
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 11. srpen 2005 
Člen dozorčí rady:
Francois Florquin
Belgie
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 21. duben 2006
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady:
Anne Fossemalle
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 23. únor 2007
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen dozorčí rady:
Riet Docx
Belgie
Den vzniku členství: 20. duben 2005
Den zániku členství: 20. červenec 2010
zapsáno 11. srpen 2005 
vymazáno 24. leden 2011 
Člen dozorčí rady:
Ing. Martina Kopecká
Pardubice
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. červen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady:
Ing. Libuše Gregorová
Praha
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. červen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady:
František Hupka
Plzeň
Den vzniku členství: 23. červen 2005
Den zániku členství: 23. květen 2010
zapsáno 12. září 2005 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady:
Jan Oscar Cyriel Vanhavel
Belgie
Den vzniku členství: 22. duben 2006
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 16. říjen 2006 
Člen dozorčí rady:
Jan Oscar Cyriel Vanhevel
Belgie
Den vzniku členství: 22. duben 2006
Den zániku členství: 14. září 2009
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 4. listopad 2009 
Člen dozorčí rady:
John Arthur Hollows
Belgie
Den vzniku členství: 22. duben 2006
Den zániku členství: 29. červen 2010
zapsáno 7. červenec 2009 
vymazáno 19. srpen 2010 
Člen dozorčí rady:
John Arthur Hollows
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 22. duben 2006
zapsáno 16. říjen 2006 
vymazáno 7. červenec 2009 
Člen dozorčí rady:
Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne
Belgie
Den vzniku členství: 22. duben 2006
Den zániku členství: 22. červenec 2010
zapsáno 17. říjen 2007 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady:
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgie
Den vzniku členství: 24. únor 2007
Den zániku členství: 20. duben 2007
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 27. červen 2007 
Člen dozorčí rady:
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgie
Den vzniku členství: 21. duben 2007
Den zániku členství: 20. červen 2012
zapsáno 27. červen 2007 
vymazáno 5. září 2012 
Člen dozorčí rady:
Dirk Mampaey
Belgie
Den vzniku členství: 14. září 2009
Den zániku členství: 30. červen 2011
zapsáno 4. listopad 2009 
vymazáno 17. únor 2012 
Člen dozorčí rady:
Martina Kantová
Hradec Králové
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady:
František Hupka
Plzeň
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady:
Bc. Ladislava Spielbergerová
okres Trutnov
Den vzniku členství: 23. červen 2010
Den zániku členství: 31. květen 2014
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 12. srpen 2014 
Člen dozorčí rady:
Marko Voljč
Slovinská republika
Den vzniku členství: 29. červen 2010
Den zániku členství: 1. leden 2015
zapsáno 19. srpen 2010 
vymazáno 14. březen 2015 
Člen dozorčí rady:
Guy Libot
Belgie
Den vzniku členství: 1. prosinec 2010
Den zániku členství: 18. listopad 2013
zapsáno 24. leden 2011 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady:
Philip Marck
Belgie
Den vzniku členství: 1. červenec 2011
Den zániku členství: 14. únor 2013
zapsáno 17. únor 2012 
vymazáno 2. červenec 2013 
Člen dozorčí rady:
Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Belgie
Den vzniku členství: 20. červen 2012
Den zániku členství: 20. červen 2016
zapsáno 5. září 2012 
vymazáno 12. červen 2017 
Člen dozorčí rady:
JAN GYSELS
Belgie
Den vzniku členství: 14. únor 2013
Den zániku členství: 15. duben 2015
zapsáno 2. červenec 2013 
vymazáno 20. květen 2015 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 1. květen 2014
zapsáno 20. srpen 2014 
vymazáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady:
CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM
Belgie
Den vzniku členství: 1. červen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady:
FRANKY DEPICKERE
Belgie
Den vzniku členství: 1. červen 2014
zapsáno 16. leden 2015 
Člen dozorčí rady:
Ing. Martin Jarolím
Belgie
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Den zániku členství: 30. červen 2016
zapsáno 14. březen 2015 
vymazáno 24. září 2016 
Člen dozorčí rady:
WILLEM HUETING
Nizozemí
Den vzniku členství: 1. červenec 2016
zapsáno 24. září 2016 
Člen dozorčí rady:
MARC WITTEMANS
Belgie
Den vzniku členství: 1. říjen 2016
zapsáno 7. prosinec 2016 
Člen dozorčí rady:
Petr Šobotník
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2017
zapsáno 12. červen 2017 
Člen dozorčí rady:
Pavel Kavánek
Praha
Den vzniku členství: 2. květen 2018
zapsáno 22. květen 2018 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 4. duben 1973 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
JUDr. Lev Langer
okres Hlavní město Praha
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 4. duben 1973 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. květen 1983 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 3. listopad 1967 
Prokurista:
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
zapsáno 3. listopad 1967 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
zapsáno 2. červenec 1970 
vymazáno 11. listopad 1971 
Prokurista:
Vladislav Bejček
okres Hlavní město Praha
zapsáno 2. prosinec 1971 
vymazáno 12. leden 1977 
Prokurista:
Jan Zavázal
Praha
zapsáno 21. říjen 1982 
vymazáno 11. říjen 1995 
Prokurista:
Ing. Petr Neubauer
Jablonec nad Nisou
zapsáno 12. leden 1983 
vymazáno 3. září 1990 
Prokurista:
zapsáno 3. květen 1983 
vymazáno 6. listopad 1989 
Prokurista:
Antonín Eisenreich
okres Hlavní město Praha
zapsáno 6. listopad 1989 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokurista:
Doc. Ing. Oliver Varga
Slovenská republika
zapsáno 15. listopad 1990 
vymazáno 10. únor 1992 
Prokurista:
Ing. Márie Gromová
Slovenská republika
zapsáno 10. únor 1992 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokurista:
Ing. Miloslav Hejtmánek
okres Plzeň-město
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 17. červenec 1996 
Prokurista:
PhDr. Jana Scheybalová
Jablonec nad Nisou
zapsáno 11. říjen 1995 
vymazáno 17. červenec 1996 
Základní kapitál:
500 000 000,-Kč
zapsáno 21. prosinec 1964 
vymazáno 20. září 1967 
700 000 000,-Kč
zapsáno 20. září 1967 
vymazáno 6. červenec 1979 
1 000 000 000,-Kč
zapsáno 6. červenec 1979 
vymazáno 28. prosinec 1990 
1 050 000 000,-Kč
zapsáno 28. prosinec 1990 
vymazáno 16. březen 1994 
5 105 000 000,-Kč
zapsáno 16. březen 1994 
vymazáno 9. leden 1998 
5 105 000 000,-Kč
zapsáno 9. leden 1998 
vymazáno 19. prosinec 2007 
5 855 000 000,-Kč
zapsáno 19. prosinec 2007 
vymazáno 23. červenec 2013 
5 855 000 020,-Kč
zapsáno 23. červenec 2013 
vymazáno 21. prosinec 2015 
5 855 000 040,-Kč
zapsáno 21. prosinec 2015 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Československá obchodní banka, a. s. Údaje byly staženy 14. července 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00001350 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00001350 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Československá obchodní banka, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů