OKD, a. s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: OKD, a. s. OKD, a. s. - logo
IČO:00002593
Z. KAPITÁL:24.3 miliard Kč
DIČ, DPH:CZ00002593 informace o dph, ověřit
ADRESA: Prokešovo náměstí 2020/6, Moravská Ostrava, 728 30 Ostrava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:1. leden 1991
DATUM ZÁNIKU:31. květen 2006
Ostrava

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (73) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
21. ledna 1991
Datum výmazu:
31. května 2006
Spisová značka:
B 122 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. května 2006
Obchodní firma:
Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 25. března 1996
OKD, a. s.
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 15. ledna 2002
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 22. srpna 2005
OKD, a. s.
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
Sídlo:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 24. října 1994
Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6
zapsáno 24. října 1994
vymazáno 14. září 2000
Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 31. května 2006
Identifikační číslo:
00002593
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. května 2006
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. května 2006
Předmět podnikání:
l. stavební činnosti v zahraničí
zapsáno 27. září 1991
vymazáno 30. září 1993
g. výuková činnost, provoz vzdělávacích a rekvalifikačních středisek
zapsáno 27. září 1991
vymazáno 30. září 1993
n. nákup, úprava a odbyt důlního dříví a řeziva, maloobchodní prodej dřevařských výrobků a stavebního materiálu.
zapsáno 27. září 1991
vymazáno 30. září 1993
1. Hlavní a s nimi související činnosti: a. vyhledávání, těžba a úprava černého uhlí,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
c. výroba koksu a chemických výrobků vysokotepelné karbonizace,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. prosince 1998
d. těžba, zpracování a odbyt uhelných kalů, provoz hlušinového hospodářství a odbyt hlušiny,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
e. odbyt tuhých paliv, chemických produktů, karbonského a koksárenského plynu,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
f. projektování a provádění důlně vrtné činnosti a s tím souvisejících speciálních prací, práce důlního geologického průzkumu,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
g. důlní stavby a montážní práce; povrchové stavby, stavební práce spojené s dobýváním, úpravou a zpracováním nerostných surovin včetně jejich projektování,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
h. záchranářská činnost a požární služba ve vymezeném obvodu;
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
2. strojírenské a stavební činnosti: a. výroba a montáž technologických zařízení, technologických konstrukcí a speciálních výrobků pro hornictví a navazující činnosti,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
b. modernizace, rekonstrukce, generální a střední opravy důlních strojů a zařízení; opravy silničních a stavebních strojů, lokomotiv, železničních zařízení, vagonů; opravy automobilů včetně servisu,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
c. výroba a odbyt strojů včetně náhradních dílů ke strojům a zařízením,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
d. pronájem strojů, zařízení, objektů a pozemků,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
e. výroba a servis bezpečnostní, telekomunikační a automatizační techniky, zkušebnictví k ověřování výzbroje a výstroje, technická diagnostika, kalibrace měřidel,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
f. investiční výstavba, inženýrské činnosti pro investiční výstavbu, výstavba a provozování vodohospodářských, dopravních, energetických, průmyslových objektů a sociálních staveb, rekonstrukce, opravy a údržba budov, staveb a podnikových bytů,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
g. těžba kamene, písku a štěrkopísku, výroba a renovace stavebních hmot a stavebních prvků,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
h. výroba a odbyt Darkovské soli,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
i. průmyslová výroba truhlářská, zámečnická a elektrotechnická včetně montážních prací,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
j. výroba a odbyt tepelné energie, tlakového vzduchu a užitkové vody,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
l. stavební činnosti v zahraničí prostřednictvím podniku zahraničního obchodu;
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. září 1991
3. ostatní činnosti: a. rekultivace a asanace pozemků, provádění demolic objektů a prodej vytěženého stavebního materiálu, zemědělská rostlinná a živočišná výroba, zpracování a odbyt zemědělských produktů a provoz zahradnictví, ukládání odpadů,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
b. železniční nákladní doprava na vlečkách, provoz komplexních přepravních systémů včetně provádění ložných a překládacích manipulací,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
c. nákladní, technologická a osobní doprava a práce mechanizačními prostředky,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
d. rozbory pevných paliv, vody, plynů a důlního ovzduší,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
e. stanovení prašnosti,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
f. petrografické rozbory uhlí,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
g. výuková činnost a provoz vzdělávacích středisek,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. září 1991
h. bytové hospodářství a sociální služby (jesle, mateřské školy, dětské tábory, zaškolovací a rekreační střediska, rekondiční zařízení, psychologické středisko apod.), maloobchodní prodej, veřejné stravování, přechodné ubytování, komplexní ubytovací a s nimi související služby,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
j. tisk a rozmnožování propagační, technicko-výrobní, projektové a rozpočtové dokumentace,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
k. projektové práce v rozsahu daném oprávněním, vývojové, výzkumné a měřičské práce,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
l. analytické, projektové a výpočetní práce včetně programování,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
m. technicko-obchodní činnosti související s pořízením, kompletací, instalací, programování, využíváním a servisem zařízení reprografické, organizační a výpočetní techniky,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
n. nákup, úprava a odbyt důlního dříví a řeziva, maloobchodní prodej dřevařských výrobků,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. září 1991
o. navazující výrobně-obchodní činnosti v oblasti podnikatelských aktivit související s realizací vlastní produkce a služeb,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
p. zprostředkovatelská a poradenská činnost v rámci předmětu činnosti.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
p/ zahraničně obchodní činnost a zahraničně obchodní služby.
zapsáno 27. září 1991
vymazáno 30. září 1993
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlak. nádob
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provádění dopravních staveb
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provádění inženýrských staveb
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
opravy motorových vozidel
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
opravy karosérií
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provozování drah s výjimkou celostátních
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
silniční motorová doprava
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. února 2000
prodej automobilů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
prodej součástek a příslušenství automobilů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
pronájem motorových vozidel
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provoz benzinových čerpadel
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba nástrojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 2. prosince 1998
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 19. září 2002
kovářství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 22. dubna 2002
broušení nožů, nůžek a nástrojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 2. prosince 1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
vodoinstalatérství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 15. ledna 2002
truhlářství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
tesařství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
obkládačské práce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
pokrývačství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
podlahářství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provádění tepelných a hlukových izolací
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
stavitel
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba pilařská a impregnace dřeva
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba ostatních výrobků ze dřeva
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 22. dubna 2002
obchod s dřevem a staveb. materiály
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel garni, motel, hotel zařazených do třídy++ a výše včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
jiné ubytovací možnosti
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
hostinská činnost bez ubytovacích zařízení vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
směnárny
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
obchod s květinami a rostlinami
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 2. prosince 1998
obchod se živými zvířaty
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
zprostředkování obchodu
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba potravinových koncentrátů a jiných upravených potravin
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
výroba hotových krmiv
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
vnitrostátní zasilatelství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
mezinárodní zasilatelství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
skladování
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
překlad nákladů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. února 2000
výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
pronájem jiných dopravních zařízení
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
automatizované zpracování dat
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
poskytování software
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
ofsetový tisk
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
malování, lakování a sklenářské práce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
drobná opravárenská činnost a údržba
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
demolice a zemní práce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
reklama, propagace a inzerce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
fotografické služby
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 2. prosince 1998
poradenství a konzultace (kromě účetního, ekonomického, organizačního)
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
vyučování v oboru cizích jazyků
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
ostatní vzdělávání
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
technické testování a analýzy
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů (DDD)
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
údržba veřejné zeleně
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. června 2002
b. těžba karbonského plynu,
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. června 1994
výroba strojů a zařízení
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
provoz benzínových čerpadel a prodej příslušenství
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 2. prosince 1998
výroba zboží z plastů
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 2. prosince 1998
činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 14. září 2000
ostatní zpracovatelský průmysl
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 19. září 2002
jiná výroba kromě příloh z 455/91 Sb.
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 19. září 2002
masérské služby
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 14. září 2000
poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace
zapsáno 8. června 1995
vymazáno 19. září 2002
činnost účetních poradců
zapsáno 8. června 1995
vymazáno 15. ledna 2002
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 8. června 1995
vymazáno 19. září 2002
překladatelská činnost
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 14. září 2000
podlahářství /kladení podlahovin/
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
elektroinstalatérství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 25. ledna 1999
revize elektrických zařízení
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 25. ledna 1999
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 25. ledna 1999
plynoinstalatérství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
pokrývačství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 2. prosince 1998
správa nemovitostí na základě honoráře a kontraktu
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
realitní agentury
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
zabezpečení vytápění malých sídlištních celků
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
úklidové práce vnější a vnitřní
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
technická a ekonomická činnost kromě příloh zák.č. 455/91 Sb.
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 19. září 2002
provozování cestovní kanceláře (v rámci 3. ostatní podnikatelské činnosti)
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 14. září 2000
obkladačství
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 26. února 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 19. září 2002
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 19. září 2002
automatizované zpracování dat
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 19. září 2002
stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
výroba kovového zboží
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
kovoobrábění
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
broušení a leštění kovů, s výjimkou nožů, nůžek a nástrojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. února 2000
3. Ostatní podnikatelské činnosti
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. ledna 1999
kovoobráběčství
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
topenářství
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
vnitrostátní zasílatelství
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
výroba technických plynů
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
pronájem motorových vozidel
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
zpracování tuhých a plynných paliv
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 19. září 2002
protipožární ochrana a ostatní záchranné práce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
plnění hasících přístrojů a nádob na plyny
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. září 2000
výroba a rozvod elektřiny
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 19. září 2002
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 25. února 2000
vydavatelská činnost
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 14. září 2000
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. 455/91 Sb.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 19. září 2002
účetnictví a ekonomika kromě příloh zák. 455/91 Sb.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 2. prosince 1998
nákup, prodej a skladování paliv a maziv
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 14. září 2000
investorská a inženýrská činnost
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 19. září 2002
výroba a rozvod tepla
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 19. září 2002
polygrafická výroba
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 8. listopadu 1999
obchod s chemickými výrobky kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 19. září 2002
1. Hlavní a s nimi související činnosti:
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
2. Výrobní, stavební a dopravní činnosti
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 10. září 2003
1. Hornické činnosti ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska")
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d)
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
f) zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
h) báňská záchranná služba
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
i) důlně měřická činnost
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 31. května 2006
zámečnictví
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 22. srpna 2005
klempířství
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 22. srpna 2005
zednictví
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 22. srpna 2005
kopírovací práce
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 31. května 2006
Hornická činnost
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska")
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech, uvedených v písmenech a) až d) bodu 2
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
f) zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
Činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
b) inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
d) podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů a objemu nad 500 m3
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
e) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
provozování nestátních zdravotnických zařízení
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 10. září 2003
2. Činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), e), h), i) a ust. § 5 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 31. května 2006
výkon zeměměřických činností
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 31. května 2006
provádění důlně měřičské činnosti přímo související s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu zák.č. 61/1988 Sb., jakož i projektování objektů, které jsou součástí těchto činností
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 10. září 2003
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 10. září 2003
ubytovací služby
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 31. května 2006
hostinská činnost
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 31. května 2006
směnárenská činnost
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 31. května 2006
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 31. května 2006
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 31. května 2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 25. února 2000
vymazáno 31. května 2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 22. srpna 2005
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 22. srpna 2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 31. května 2006
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 31. května 2006
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 31. května 2006
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 22. srpna 2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 2. srpna 2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 31. května 2006
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 31. května 2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 31. května 2006
zastupování v celním řízení
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 31. května 2006
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 31. května 2006
výroba, opravy a montáž měřidel
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 31. května 2006
masérské, rekondiční a regenerační služby
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 31. května 2006
specializovaný maloobchod
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
velkoobchod
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
reklamní činnost a marketing
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
testování, měření a analýzy
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
distribuce elektřiny
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
obchod s elektřinou
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
výroba tepelné energie
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
rozvod tepelné energie
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
zasilatelství
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
výroba koksu a surového dehtu
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
realitní činnost
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
úprava a rozvod užitkové vody
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
nákup a prodej výbušnin
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 31. května 2006
3. Podnikatelské a jiné činnosti
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 22. srpna 2005
poskytování technických služeb
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
maloobchod tabákovými výrobky
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 31. května 2006
přípravné práce pro stavby
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 22. srpna 2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, zdraví škodlivé, dráždivé
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
daňové poradenství
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
vedení spisovny
zapsáno 1. ledna 2006
vymazáno 31. května 2006
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 1. ledna 2006
vymazáno 31. května 2006
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 1. ledna 2006
vymazáno 31. května 2006
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
zapsáno 1. ledna 2006
vymazáno 31. května 2006
Statutární orgán - představenstvo:
člen:
 
Ostrava-Poruba, B. Němcové 667
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 24. května 1993
předseda a generální ředitel:
 
Ostrava-Poruba, Bulharská 1416
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
zástupce předsedy:
 
Ostrava 1, Vítkovická 3078
zapsáno 24. května 1993
vymazáno 30. září 1993
člen:
 
Ostrava-Poruba, Polská 1487
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
člen:
 
Ostrava 1, Dimitrovova 9
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
zástupce předsedy:
 
Karviná - Nové Město, Fučíkova 589
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 24. května 1993
II. místopředseda představenstva:
 
Havířov - Bludovice, Studentská 7
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 26. listopadu 1996
člen představenstva:
 
Frýdek-Místek, ČSA 489
zapsáno 24. října 1994
vymazáno 26. listopadu 1996
člen představenstva:
 
Praha 4, Pujmanové 889/11
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 20. srpna 1998
předseda předst. a gen. řed.:
 
Ing. Ivan Dzida
Moravská Ostrava-Přívoz, Sadová 35/2596
zapsáno 30. prosince 1997
vymazáno 2. prosince 1998
místopředseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 2. prosince 1998
člen představenstva:
 
Sviadnov, Fr. Podešvy 4
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 2. prosince 1998
člen představenstva:
 
Havířov - Bludovice, Studentská č. 7
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 9. června 1994
člen představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Sokolovská 1573
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
člen představenstva:
 
Ing. Josef Doruška, CSc.
Praha 7, Veletržní 17
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 2. prosince 1998
člen představenstva:
 
Ostrava 1, Náprstkova 23
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 24. října 1994
I. místopředseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 29. května 1997
předseda předst. a gen. řed.:
 
Ing. Ivan Dzida
Opava, Bílovecká 729/18
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 30. prosince 1997
předsedkyně představenstva:
 
Ostrava-Výškovice, Srbská 9
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 3. prosince 1998
člen představenstva:
 
Ostrava 1, Veleslavínova 15
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 3. prosince 1998
místopředseda představenstva:
 
Havířov-Suchá, Úzká 11
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 3. března 1999
místopředseda představenstva:
 
Ostrava-Mariánské Hory, Generála Hrušky 1216
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 17. srpna 1999
člen představenstva:
 
Praha 3, Chrudimská 5
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 17. srpna 1999
místopředseda představenstva:
 
Stonava 1055
zapsáno 3. března 1999
vymazáno 17. srpna 1999
člen představenstva:
 
Orlová, část Lutyně, Osvobození 829
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 25. října 2000
předseda představenstva:
 
Praha 1, Maiselova 21
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 3. prosince 1998
vymazáno 15. ledna 2002
místopředsedkyně představenstva:
 
Kladno, Vaníčkova 2211
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
místopředseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
místopředseda představenstva:
 
Orlová, část Poruba, Třešňová 1277
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 25. října 2000
vymazáno 15. ledna 2002
předseda představenstva:
 
Praha 1, Maiselova 21
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 30. ledna 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 30. ledna 2004
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 16. února 2004
místopředsedkyně představenstva:
 
Kladno, Vaníčkova 2211
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 31. května 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 31. května 2004
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 2. srpna 2004
místopředseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 30. ledna 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 16. února 2004
předseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den vzniku funkce: 30. ledna 2004
Den zániku funkce: 31. května 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 31. května 2004
zapsáno 16. února 2004
vymazáno 2. srpna 2004
místopředseda představenstva:
 
Albrechtice - část Albrechtice, Obecní 550, okres Karviná
Den vzniku funkce: 24. února 2004
Den zániku funkce: 31. května 2004
Den vzniku členství: 24. února 2004
Den zániku členství: 31. května 2004
zapsáno 22. března 2004
vymazáno 2. srpna 2004
místopředseda představenstva:
 
Orlová, část Poruba, Třešňová 1277
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 31. května 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 31. května 2004
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 2. srpna 2004
předseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den vzniku funkce: 31. května 2004
Den zániku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 31. května 2004
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 22. srpna 2005
místopředseda představenstva:
 
Albrechtice - část Albrechtice, Obecní 550, okres Karviná
Den vzniku funkce: 31. května 2004
Den zániku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 31. května 2004
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 22. srpna 2005
místopředseda představenstva:
 
Karviná - Ráj, V. Nejedlého 589/9, PSČ 73401
Den vzniku funkce: 31. května 2004
Den zániku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 31. května 2004
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 22. srpna 2005
místopředseda představenstva:
 
Ing. Jan Matula
Český Těšín, ul. Polní č. 35
Den vzniku funkce: 31. května 2004
Den zániku funkce: 30. listopadu 2004
Den vzniku členství: 31. května 2004
Den zániku členství: 30. listopadu 2004
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 26. ledna 2005
místopředseda představenstva:
 
Praha 3, Kubelíkova 1217/7, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 30. listopadu 2004
Den zániku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 30. listopadu 2004
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 22. srpna 2005
člen představenstva:
 
Praha 3, Kubelíkova 1217/7, PSČ 13000
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 22. srpna 2005
člen představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 22. srpna 2005
předseda představenstva:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
Den vzniku funkce: 1. července 2005
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
místopředseda představenstva:
 
Praha 3, Kubelíkova 1217/7, PSČ 13000
Den vzniku funkce: 1. července 2005
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen představenstva:
 
Havířov - Podlesí, E. Krásnohorské 21/1283
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 28. prosince 2005
člen představenstva:
 
Čeladná 710, PSČ 73912
Den vzniku členství: 27. června 2005
Den zániku členství: 21. března 2006
zapsáno 28. prosince 2005
vymazáno 5. dubna 2006
člen představenstva:
 
Oberagëri, Müslirain 9, CH-6315, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen představenstva:
 
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph. D.
Černošice, Na Marsu 1125, PSČ 25228
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen představenstva:
 
Těrlicko - Hradiště 193
Den vzniku členství: 21. března 2006
Den zániku členství: 24. března 2006
zapsáno 5. dubna 2006
vymazáno 5. dubna 2006
člen představenstva:
 
Těrlicko - Hradiště 193
Den vzniku členství: 24. března 2006
zapsáno 5. dubna 2006
vymazáno 31. května 2006
Způsob jednání:
Podepisování: Představenstvo podpisuje za akciovou společnost tak, že k razítku společnosti, nebo jinak vytištěnému nebo předepsanému názvu společnosti připojí vlastnoruční podpis předseda a jeden člen představenstva.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. září 1991
Podepisování: Představenstvo podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti, nebo jinak vytištěnému nebo předepsanému názvu společnosti, připojí vlastnoruční podpis předseda nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce, a jeden člen představenstva.
zapsáno 27. září 1991
vymazáno 30. září 1993
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 2. prosince 1998
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 22. srpna 2005
Jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Činí se tak způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí své podpisy.
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
Dozorčí rada:
člen:
 
Frýdek-Místek-Sviadnov, Fr. Podešvy 4
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 30. září 1993
člen:
 
Ing. Josef Goj
Petřvald 1573
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 30. září 1993
člen:
 
Ostrava-Výškovice, Nováčkova 21
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 23. prosince 1993
člen:
 
Ing. Josef Doruška, CSc.
Praha 7, Veletržní 17
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
člen:
 
Ing. Karel Kopečný, CSc.
Hranice, Na přísadech 1
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
člen:
 
Ing. Jaroslav Píša, CSc.
Praha 10-Hostivař, Hruškova 1061
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 9. června 1994
člen:
 
Trutnov, Kryblická 66
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 25. března 1996
člen:
 
Ing. Jan Jícha
Černošice, Na Višňovce 674
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 26. listopadu 1996
člen:
 
Úvaly u Prahy, Husova 29
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 26. listopadu 1996
člen:
 
Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 69
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 26. listopadu 1996
člen:
 
Ostrava 2, Komerční 14
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 30. prosince 1997
člen:
 
Karviná - Hranice, Slovenská 2912
zapsáno 23. prosince 1993
vymazáno 30. prosince 1997
člen:
 
Ostrava - Zábřeh, Rýparova 9
zapsáno 23. prosince 1993
vymazáno 30. prosince 1997
člen:
 
JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
Praha 1, Josefovská 9
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 30. prosince 1997
člen:
 
JUDr. Jiřina Voňková, CSc.
Praha 4, Písnické zahrady 424
zapsáno 30. prosince 1997
vymazáno 20. srpna 1998
člen:
 
Ing. Vladislav Bízek, CSc.
Lidice, Makotřasy 113, PSČ 27354
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 2. prosince 1998
člen:
 
Praha 10, Poldéškova 83, PSČ 10600
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 2. prosince 1998
člen:
 
Praha 4, Láskova 1818, PSČ 14800
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 2. prosince 1998
člen:
 
Praha 4, Mikulová 1572
zapsáno 30. prosince 1997
vymazáno 12. listopadu 1998
člen:
 
Praha 4 - Modřany, N. Vapcarova 3267
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 17. srpna 1999
člen:
 
Havířov - Město, J. Hory 1110/4
zapsáno 23. prosince 1993
vymazáno 2. prosince 1998
člen:
 
Brno, Jánská 8
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 17. srpna 1999
člen:
 
Praha 4, K Novému dvoru 31
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 14. září 2000
člen:
 
Rychvald, Na Výsluní 950
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 14. září 2000
místopředseda:
 
Havířov - Město, J. Hory 1110/4
Den zániku funkce: 24. září 2002
Den zániku členství: 24. září 2002
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 4. listopadu 2002
člen:
 
Frýdek-Místek, ČSA 489
Den zániku členství: 24. září 2002
zapsáno 30. prosince 1997
vymazáno 4. listopadu 2002
člen:
 
Dobratice, č.p. 7
Den zániku členství: 24. září 2002
zapsáno 30. prosince 1997
vymazáno 4. listopadu 2002
předseda:
 
Ing. Petr Otava, CSc.
Ostrava-Moravská Ostrava, Budečská 1a
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 15. ledna 2002
člen:
 
Havířov, Vančurova 4
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 15. ledna 2002
člen:
 
Příbram VII, Mariánská 411
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 2. prosince 1998
vymazáno 15. ledna 2002
člen:
 
Havířov, Karvinská 49
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 15. ledna 2002
člen:
 
Praha 4, Bohuslava Martinů 1051
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
člen:
 
Praha 10, Brigádníků 71
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 14. září 2000
vymazáno 15. ledna 2002
předseda:
 
Ing. Petr Otava, CSc.
Ostrava-Moravská Ostrava, Budečská 1a
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 17. června 2002
místopředseda:
 
Havířov - Město, J. Hory 1110/4
Den vzniku funkce: 26. září 2002
Den zániku funkce: 16. května 2003
Den vzniku členství: 24. září 2002
zapsáno 4. listopadu 2002
vymazáno 10. září 2003
předseda dozorčí rady:
 
Ing. Petr Otava, CSc.
Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava-město
Den vzniku funkce: 27. června 2005
Den zániku funkce: 18. dubna 2006
Den vzniku členství: 27. června 2005
Den zániku členství: 18. dubna 2006
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 28. dubna 2006
místopředseda dozorčí rady:
 
Ostrava - Třebovice, V Mešníku 6A, PSČ 72200
Den vzniku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen:
 
Havířov - Město, J. Hory 1110/4
Den vzniku členství: 24. září 2002
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 31. května 2006
člen:
 
Frýdek-Místek, ČSA 489
Den vzniku členství: 24. září 2002
zapsáno 4. listopadu 2002
vymazáno 31. května 2006
předseda:
 
Ing. Petr Otava, CSc.
Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 20. února 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 20. února 2004
zapsáno 17. června 2002
vymazáno 22. března 2004
člen:
 
Čeladná 716
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 14. března 2002
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 19. září 2002
člen:
 
Příbram VII, Mariánská 411
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 27. června 2003
Den vzniku členství: 1. června 2001
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 10. září 2003
člen:
 
Havířov, Karvinská 49
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den zániku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 1. června 2001
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 23. ledna 2002
člen:
 
Praha 4, Bohuslava Martinů 1051
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 18. června 2002
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 19. září 2002
člen:
 
Praha 10, Brigádníků 71
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 18. června 2002
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 19. září 2002
člen:
 
Praha 7, Kostelní 752/24
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
zapsáno 15. ledna 2002
vymazáno 19. června 2002
člen:
 
Praha 7, Kostelní 752/24
Den vzniku funkce: 1. června 2001
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 18. června 2002
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 19. září 2002
místopředseda:
 
Příbram VII, Mariánská 411
Den vzniku funkce: 27. června 2003
Den zániku funkce: 20. února 2004
Den vzniku členství: 1. června 2001
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 22. března 2004
předseda:
 
Příbram VII, Mariánská 411
Den vzniku funkce: 20. února 2004
Den zániku funkce: 22. března 2005
Den vzniku členství: 1. června 2001
Den zániku členství: 22. března 2005
zapsáno 22. března 2004
vymazáno 18. dubna 2005
člen:
 
Slezská Ostrava, Keltičkova 46/1906
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den vzniku členství: 18. června 2002
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 22. srpna 2005
člen:
 
Praha 1, Maiselova 41/21
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den vzniku členství: 18. června 2002
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 4. listopadu 2002
člen:
 
Praha 1, Maiselova 41/21
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den vzniku členství: 18. června 2002
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 4. listopadu 2002
vymazáno 22. srpna 2005
člen:
 
Příbram VIII, Čechovská 125
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den vzniku členství: 18. června 2002
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 10. září 2003
člen:
 
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 590/111, PSČ 70800
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den vzniku členství: 18. června 2002
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 10. září 2003
vymazáno 22. srpna 2005
člen:
 
Orlová - Lutyně, Lesní 813
Den vzniku funkce: 18. června 2002
Den zániku funkce: 20. února 2004
Den vzniku členství: 18. června 2002
zapsáno 19. září 2002
vymazáno 22. března 2004
místopředseda:
 
Orlová - Lutyně, Lesní 813
Den vzniku funkce: 20. února 2004
Den vzniku členství: 18. června 2002
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. března 2004
vymazáno 22. srpna 2005
člen:
 
Havířov-Šumbark, Petřvaldská 267/38
Den vzniku členství: 24. září 2002
zapsáno 4. listopadu 2002
vymazáno 31. května 2006
člen:
 
Karviná - Ráj, V. Nejedlého 589/9, PSČ 73401
Den vzniku členství: 20. dubna 2004
Den zániku členství: 31. května 2004
zapsáno 24. května 2004
vymazáno 2. srpna 2004
člen:
 
Praha 3, Kubelíkova 7
Den vzniku členství: 31. května 2004
Den zániku členství: 23. listopadu 2004
zapsáno 2. srpna 2004
vymazáno 26. ledna 2005
člen dozorčí rady:
 
Woodvale Drive 611, Greensboro, 27410, Severní Karolína, USA
Den vzniku členství: 23. listopadu 2004
zapsáno 26. ledna 2005
vymazáno 18. dubna 2005
předseda dozorčí rady:
 
Woodvale Drive 611, Greensboro, 27410, Severní Karolína, USA
Den vzniku funkce: 22. března 2005
Den zániku funkce: 27. června 2005
Den vzniku členství: 23. listopadu 2004
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 18. dubna 2005
vymazáno 22. srpna 2005
člen dozorčí rady:
 
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Černošice, Na Marsu 1125, PSČ 25228
Den vzniku členství: 22. března 2005
Den zániku členství: 27. června 2005
zapsáno 18. dubna 2005
vymazáno 22. srpna 2005
člen dozorčí rady:
 
Praha 5, Pod Hybšmankou 3169/5a
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen dozorčí rady:
 
Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Praha 5, Ovčí hájek 2173, PSČ 15800
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 19000
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Vrbčanská 2072/2, PSČ 10000
Den vzniku členství: 27. června 2005
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 31. května 2006
Jediný akcionář:
KARBON INVEST, a.s., IČ: 256 91 431
Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217
zapsáno 30. září 2005
vymazáno 31. května 2006
Akcie:
26 686 502 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 2. ledna 1995
vymazáno 5. března 1997
1 113 498 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 2. ledna 1995
vymazáno 5. března 1997
23 186 502 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 30. září 2005
1 113 498 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 30. září 2005
24 300 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 30. září 2005
vymazáno 31. května 2006
Základní kapitál:
27 800 000 000,- Kč
zapsáno 2. ledna 1995
vymazáno 5. března 1997
24 300 000 000,- Kč
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 31. května 2006
Ostatní skutečnosti:
Název společnosti - zkratka: a) Ostravsko-karvinské doly, a.s. b) OKD, a.s.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 25. března 1996
Způsob založení: Akciová společnost byla zřízena rozhodnutím č. 208/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 29.12.1990, č.j. 1804/401.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. května 2006
Základní kapitál činí: 30 922 mil. Kčs. Jediným akcionářem je stát zastoupený zakladatelem. Akcie společnosti do doby přistoupení alespoň jednoho akcionáře se nevydávají.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. ledna 1995
D e n v z n i k u: 21. ledna 1991.
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. května 2006
ad 1) Rozhodnutím představenstva č. 10 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Revírní báňská záchranná stanice a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 6.1.1994 pod sp.zn. B 766.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 2) Rozhodnutím představenstva č. 11 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Pila - Salma, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 27.1.1994 pod sp. zn. B 782.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 3) Rozhodnutím představenstva č. 12 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Doprava, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 767.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 4) Rozhodnutím představenstva č. 13 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Inženýring měřičství, geologická ekologie a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 28.1.1994 pod sp. zn. B 775.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 5) Rozhodnutím představenstva č. 14 ze dne 8.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 740.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 6) Rozhodnutím představenstva č. 15 ze dne 10.12.1993 byl majetek, práva a závazek, s kterými hospodařila VOJ vložen ke dni vzniku do akciové společnosti OKD, Automatizace řízení akciová společnost Ostrava. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 773.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 7) Rozhodnutím představenstva č. 16 ze dne 10.12.1993 byly z VOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Rekultivace, a.s. ke dni jejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, pěstitelské celky, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 18.1.1994 pod sp. zn. B 777.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 8) Rozhodnutím představenstva č. 17 ze dne 10.12.1993 byly z VOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Bytservis, a.s. ke dni jejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zařízení, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 785.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
ad 9) Rozhodnutím představenstva č. 1 ze dne 25.1.1993 a dodatkem č. 1 k tomuto rozhodnutí ze dne 10.12.1993 byl majetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ, s výjimkou závazků z hornické činnosti z minulých let a závazků z hornické činnosti z minulých let a závazků souvisejících s útlumem těžby uhelných zásob, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu v rozsahu usnesení vlády ČR č. 691 ze dne 9.12.1992, vložen ke dni vzniku do akciové společnosti - VOKD, a.s. Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele spočívajícím v majetkové podstatě VOJ a ostatní majetek bude převeden na společnost ke dni vzniku a.s. včetně převodu na závazků ve stejném rozsahu. Akciová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 595.
zapsáno 14. dubna 1994
vymazáno 31. května 2006
Dodatkem č. 7 ze dne 23.12.1993 č. 1 představenstva ze dne 14.1.1991 byl z dosavadních vnitřních organizačních jednotek (OKD, a.s. Důl František se sídlem Horní Suchá, OKD, a.s. Důl 9. květen se sídlem pošta Horní Suchá, Stonava, OKD, a.s. Důl Darkov se sídlem pošta Karviná 6, OKD, a.s. Důl Čs. armáda se sídlem Karviná, OKD, a.s. Důl Doubrava se sídlem Doubrava, OKD, a.s. Důl Lazy se sídlem Orlová - Lazy, OKD a.s. Důl Dukla se sídlem Havířov-Suchá, OKD, a.s. Důl Julius Fučík se sídlem Petřvald, OKD, a.s. Důl Odra se sídlem Ostrava, OKD, a.s. Důl Paskov se sídlem Paskov, OKD, a.s. Báňská obchodní společnost se sídlem Ostrava 1, 30. dubna 35, OKD, a.s. Důlní mechanizace se sídlem Ostrava 1, Českobratrská 2) ke dni 1.1.1994 zřízeny odštěpné závody. Rozhodnutím představenstva č. 18 ze dne 15.12.1993 byla dnem 31.12.1993 zrušena vnitřní organizační jednotka OKD, a.s. Důl Staříč s tím, že veškerý majetek, práva, závazky a povinnosti zrušené VOJ byly převedeny na VOJ, a.s. Důl Paskov se sídlem v Paskově.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 31. května 2006
Dne 1.1.1994 byla v souladu s ust. par. 476 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi OKD, a.s. Ostrava se sídlem Ostrava 1, Prokešovo nám. 6 a FITE, akciová společnost se sídlem Ostrava - Mar. Hory, Výstavní 8, smlouva o prodeji vnitřní organizační jednotky Báňská vývojová základna se sídlem v Ostravě - Mar. Horách, Výstavní 8.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 31. května 2006
V obchodním rejstříku, oddílu B, vložka 122 se zapisuje rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.3.1994, kterým valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky 30 922 000 000,-Kč na částku 27 800 000 000,-Kč a to vzetím z oběhu 3 122 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 milión Kč každá.
zapsáno 9. června 1994
vymazáno 31. května 2006
Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl František, odštěpný závod se sídlem Horní Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová-Lazy, PSČ 735 12.
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 31. května 2006
Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Doubrava, odštěpný závod se sídlem Doubrava zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlem Karviná, PSČ 735 02.
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 31. května 2006
Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Dukla, odštěpný závod se sídlem Havířov Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová-Lazy, PSČ 735 12.
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 31. května 2006
Právní důvod výmazu: Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl 9. květen, odštěpný závod se sídlem Stonava, pošta Horní Suchá zanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Darkov, odštěpný závod se sídlem pošta Karviná 6, PSČ 735 06.
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 31. května 2006
I. Sloučení ke dni 31.12.1995 OKD, Automatizace řízení, akciová společnost, Ostrava se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3 s OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, a to na základě usnesení mimořádné Valné hromady OKD, a.s., konané dne 22.12.1995 a usnesení mimořádné Valné hromady OKD, Automatizace řízení, akciová společnost, Ostrava, konané dne 22.12.1995 s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Automatizace řízení, akciová společnost Ostrava, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3.
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 31. května 2006
Mimořádná valná hromada OKD, a.s. ze dne 22.12.1995 schválila ke dni 31.3.1996 sloučení s OKD, Bytservis, akciová společnost, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ČSA 25 s tím, že ke dni sloučení přebírá OKD, a.s. veškeré obchodní jmění, práva a závazky zrušené společnosti OKD, Bytservis, akciová společnost. Odštěpný závod OKD, a.s. Správa majetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 25 byl zřízen na základě dodatku č. 13 ze dne 21.2.1996 k rozhodnutí představenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 ke dni 1.4.1996.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 31. května 2006
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 7.6.1996 bylo rozhodnuto o snížení základního jmění společnosti na částku 24.300.000.000,-Kč, a to vzetím akcií z oběhu.
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 5. března 1997
Sloučení ke dni 31.12.1996: OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí 2 PSČ 702 00 s OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6 PSČ 728 30, a to na základě rozhodnutí řádné valné hromady OKD, a.s. ze dne 7.6.1996 a rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost ze dne 7.6.1996, s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciová společnost a stává se jejím univerzálním právním nástupcem.
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 31. května 2006
Akcie: všechny akcie jsou akciemi kmenovými.
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 28. prosince 2005
Akcie znějící na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou veřejně obchodovatelné.
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 22. srpna 2005
Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě a jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 22. dubna 1998
Akcie znějící na majitele jsou kmenové vydány v zaknihované podobě
zapsáno 22. srpna 2005
vymazáno 28. prosince 2005
Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě.
zapsáno 22. dubna 1998
vymazáno 28. prosince 2005
Ke dni 2.4.1999 se vymazává z obchodního rejstříku odštěpný závod OKD, a.s. Důlní mechanizace, se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00 s tím, že veškerá práva a závazky, výkon práva vlastnictví k majetku zrušeného odštěpného závodu OKD, a.s. Důlní mechanizace přechází dnem 28.2.1999 na OKD, a.s. Zásobování, odštěpný závod.
zapsáno 2. dubna 1999
vymazáno 31. května 2006
Rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, a.s. konané dne 14.12.2001 o prodeji části podniku OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30. IČ 00002593 - organizační složky podniku OKD, a.s. Důl Odra, odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41 kupujícímu DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 31. května 2006
Dodatkem č. 26 ze dne 17. 12. 2002 k rozhodnutí č. 1 představenstva OKD, a. s. ze dne 14.1.1991 se ruší ke dni 31. 12. 2002 odštěpné závody OKD, a. s. Důl Odra, odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41, OKD, a. s. Důl Darkov, odštěpný závod se sídlem Karviná - Doly, č. p. 2179, PSČ 735 02, OKD, a. s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlem Karviná-Doly, ulice Čs. armády č. p. 1, PSČ 735 02, OKD, a. s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová - Lazy, č. p. 605, PSČ 735 12, OKD, a. s. Důl Paskov, odštěpný závod se sídlem Staříč č. p. 528, PSČ 739 43, OKD, a. s. Báňská obchodní společnost, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 5, PSČ 729 95, OKD, a. s. Energetika, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 30, OKD, a. s. Automatizace řízení, odštěpný závod se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41, OKD, a. s. Správa majetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 00, OKD, a. s. Zásobování, odštěpný závod se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00, OKD, a. s. IMGE, odštěpný závod se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí č. 2, PSČ 702 00, OKD, a. s. Hornické muzeum, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem č. 64 a veškerý majetek ve výkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazky náležející k tomuto majetku, s nímž hospodařily zrušené odštěpné závody, podle stavu ke dni 31. 12. 2002 se svěřují věcně příslušným nástupnickým vnitřním organizačním složkám - jednotkám nezapsaným do obchodního rejstříku, zřízeným na základě Směrnice č. 1/2003 představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. ze dne 17. 12. 2002. Ředitelé vnitřních organizačních složek a případně jiné osoby jsou oprávnění činit za OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., jako zmocnitele, právní úkony výlučně na základě plné moci v rozsahu jim uděleného zmocnění.
zapsáno 26. února 2003
vymazáno 31. května 2006
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2003 v sídle společnosti rozhodla o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího - OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná-Doly, č.p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu - DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739.
zapsáno 11. února 2004
vymazáno 31. května 2006
Mimořádná valná hromada OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, konaná v sídle společnosti dne 25. července 2005 schválila toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost KARBON INVEST, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217, IČO: 25691431 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 23.838.099 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc devadesáti devíti kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,0992 %, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 23.838.232 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc dvou set třiceti dvou kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,0997 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.010,- Kč (slovy: jeden tisíc deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AB3152/05 vypracovaným společností NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 11000, IČO 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 1.010,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 1.008,80 Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KARBON INVEST, a.s. 98,0997 % hlasů všech akcionářů společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
zapsáno 29. července 2005
vymazáno 31. května 2006
Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společnostmi ČMD, a.s. se sídlem Stonava čp. 1077, okres Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215, zapsaná ve vložce 2679, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129, zapsaná ve vložce 3508, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, OKD, Podnikatelská, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 25855816, zapsaná ve vložce 2321, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění všech zanikajících společností ČMD, a.s., K.O.P., a.s. a OKD, Podnikatelská, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21.11.2005. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2005.
zapsáno 30. listopadu 2005
vymazáno 31. května 2006
Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační číslo: 000 02 593. Právní důvod výmazu: OKD, a.s. zanikla rozdělením na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006, přičemž část jmění přešla na OKD, Mining, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ:728 30, IČ: 26863154 a zároveň vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transport, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ:277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na které přešla zbývající část jmění zaniklé OKD, a.s.
zapsáno 31. května 2006
vymazáno 31. května 2006
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Obchodní firma:
Báňské stavby
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Identifikační číslo:
00007366
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LADISLAV BOŠČÍK
Ostrava-Muglinov, Vdovská 1/615
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Obchodní firma:
Důlní průzkum a bezpečnost
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Sídlo nebo umístění:
Paskov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Identifikační číslo:
00494356
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. ZDENĚK VAVRUŠÁK
Ostrava 1, Osvoboditelů 55
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 8. října 1991
Obchodní firma:
Centralizované služby
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 8. října 1991
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 8. října 1991
Identifikační číslo:
00007374
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 8. října 1991
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PETR BLÁHA
Ostrava-Poruba, Čkalovova 918
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 8. října 1991
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Obchodní firma:
Důl Jan Šverma
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Identifikační číslo:
00007242
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. VLASTIMIL KUDLÁČEK
Ostrava-Zábřeh, Mitušova 21
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Obchodní firma:
Výstavba dolu Frenštát
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Sídlo nebo umístění:
Frenštát pod Radhoštěm
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. března 1991
Trojanovice
zapsáno 1. března 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Identifikační číslo:
00104957
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
Frenštát pod Radhoštěm
pov. řízením
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. března 1991
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
Frýdlant nad Ostravicí, Paseky 613
pov. řízením
zapsáno 1. března 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Obchodní firma:
Báňské strojírny
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 3. února 1992
OKD, a.s. BASTRO
zapsáno 3. února 1992
vymazáno 18. června 1993
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Identifikační číslo:
00007323
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. OTTO HLAVICA
Ostrava-Pustkovec, Aksamitova 208
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Obchodní firma:
Báňská stavební společnost
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Identifikační číslo:
00494364
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. ANTONÍN KAVOŇ
Havířov 1, Horymírova 1170
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. června 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. srpna 1993
Obchodní firma:
Důl Heřmanice
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 11. září 1992
OKD, a.s. Důl Heřmanice
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 27. srpna 1993
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. srpna 1993
Identifikační číslo:
00007218
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 27. srpna 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. FRANTIŠEK LÁT, CSc.
Ostrava 1, Odstrčilova ul. č. 9
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 6. května 1991
Ing. ZDENĚK DUŠEK
Ostrava 1, gen Janka 1/1156
zapsáno 6. května 1991
vymazáno 11. září 1992
Ing. JOSEF ŠKROBÁNEK
Opava, Nerudova 48
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 27. srpna 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. srpna 1993
Obchodní firma:
Důl Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 24. května 1993
OKD, a.s. - Důl Ostrava
zapsáno 24. května 1993
vymazáno 27. srpna 1993
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. srpna 1993
Identifikační číslo:
00007251
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 27. srpna 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LADISLAV JUŘICA
Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 31. prosince 1991
Ing. VLASTIMIL KUDLÁČEK
Ostrava 3, Mitušova 37
zapsáno 31. prosince 1991
vymazáno 24. května 1993
Ing. VÍTĚZSLAV ŠUGÁREK
Fryčovice 560, okres Frýdek-Místek
Pověřen řízením
zapsáno 24. května 1993
vymazáno 27. srpna 1993
Ředitel odštěpného závodu:
Ing. JAROSLAV PACLTA
Ostrava 1, Engelmüllerova 10
zapsáno 27. srpna 1993
vymazáno 27. srpna 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Ostravsko-karvinské koksovny
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 4. března 1993
OKD, a.s. - Ostravsko-karvinské koksovny
zapsáno 4. března 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00007307
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN POČTA, CSc.
Ostrava-Poruba, Jana Vodičky 1593
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 4. března 1993
Ing. VÍTĚZSLAV HLADÍK
Frýdek-Místek, 17. listopadu č. 75
zapsáno 4. března 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Doprava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00007331
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. OLDŘICH FAIMAN
Ostrava-Poruba, St. Majera 4437
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Rekultivace
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Havířov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00007340
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LUBOMÍR HOLEŠ
Orlová-Lutyně č. 740
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. července 1991
Ing. MIROSLAV ROZHON
Petřvald, Na parceli 1687
zapsáno 18. července 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Výstavba ostravsko-karvinských dolů
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
OKD, a.s. - Výstavba ostravsko-karvinských dolů
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00007358
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Frýdek-Místek, Sviadnov č. 4
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
Pověřen řízením:
Havířov Bludovice, Mládežnická 6
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Správa sídlišť
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00007382
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LUMÍR HOLUŠA
Ostrava-Poruba, Gustava Klimenta 496
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Automatizace řízení
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
OKD, a.s. - Automatizace řízení
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00397954
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. CYRIL KLIMEŠ, CSc.
Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice č. 36
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 12. března 1991
Ing. Ivan Dzida
Opava, Bílovecká 18
zapsáno 12. března 1991
vymazáno 30. září 1993
Pověřen řízením:
Ing. VLADIMÍR KUBÁŠEK
Ostrava 1, Nádražní 60
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Hlavní báňská záchranná stanice
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 11. září 1992
OKD, a.s. Revírní báňská záchranná stanice
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00397962
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. VÁCLAV POŠTA
Ostrava-Svinov, Tichá č. 3832
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 11. září 1992
Ing. VÁCLAV POŠTA
Ostrava-Svinov, Tichá 832
zapsáno 11. září 1992
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Ústřední dřeviště
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00212300
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. TADEÁŠ CZUDEK
Orlová-Lutyně č. 922
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 15. července 1991
Ing. MIROSLAV STOLÁRIK
Havířov-město, Koperníkova 5/390
zapsáno 15. července 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Obchodní firma:
Inženýring měřičství, geologie a ekologie
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Identifikační číslo:
00575186
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 14. dubna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAROSLAV ONDRUŠ, CSc.
Ostrava 1, Preslova 3a
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 3. února 1992
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
Frýdlant nad Ostravicí, Paseky 613
zapsáno 3. února 1992
vymazáno 14. dubna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl František
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 4. března 1993
OKD, a.s. - Důl František
zapsáno 4. března 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Havířov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. března 1991
Horní Suchá
zapsáno 1. března 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007153
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. OTAKAR LUCÁK, CSc.
Havířov-Město, Dělnická 33
pověřený řízením
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 4. března 1993
Ing. TADEÁŠ RABÍN
Třinec, Vedryně č. 786
zapsáno 4. března 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl 1. máj
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 5. dubna 1991
Důl Darkov
zapsáno 5. dubna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Karviná
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007161
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN ČARNECKÝ
Karviná-Fryštát, Fryštatská ulice 18/42
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 6. května 1991
Ing. MICHAL KUČA
Havířov-Město, Resslova 509
zapsáno 6. května 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Čs. armáda
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Karviná
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007170
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Josef Goj
Petřvald č. 1573
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Doubrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. září 1992
OKD, a.s. Důl Doubrava
zapsáno 18. září 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Orlová
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. března 1991
Doubrava
zapsáno 1. března 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007188
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KAZIMÍR GOLASOWSKI
Těrlicko 444
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 6. května 1991
Ing. CHRUDOŠ BARVÍK
Albrechtice č. 649
zapsáno 6. května 1991
vymazáno 18. září 1992
Ing. JIŘÍ ŠAŘEC
Havířov - Bludovice, U jednoty 5/962
zapsáno 18. září 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Lazy
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Orlová
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007196
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KŘÍSTEK
Petřvald 1002
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 2. srpna 1991
Ing. BRUNO FOLWARCZNÝ
Havířov-Životice, Olšová 1/203
zapsáno 2. srpna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Dukla
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Havířov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007200
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KAREL LUKEŠ
Havířov-Město, Karvinská 52/1254
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Julius Fučík
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 24. května 1993
OKD, a.s. - Důl Julius Fučík
zapsáno 24. května 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Petřvald
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007218
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. ZDENĚK KARÁSEK
Petřvald, ul. Petra Bezruče 998
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. července 1991
Ing. JOSEF KERN
Petřvald 1620
zapsáno 18. července 1991
vymazáno 24. května 1993
Ing. PAVEL MITKA
Havířov-Město, Hlavní 63
Pověřen řízením
zapsáno 24. května 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Odra
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007234
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LUDĚK RINGAMUTH
Ostrava-Poruba, Kubánská 1505
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 18. července 1991
Ing. JAROSLAV VANĚČEK
Ostrava 1, Osvoboditelů 82
zapsáno 18. července 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Paskov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Paskov
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007277
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. SVAŤA NESIT
Brušperk č. 944, okres Frýdek-Místek
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl Staříč
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Frýdek-Místek 9, Staříč
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 5. dubna 1991
Staříč
zapsáno 5. dubna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00007293
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. OTAKAR HÁJEK
Frýdek-Místek, ul. Horymírova 369
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. března 1992
Frýdek-Místek, Cihelní 575
zapsáno 9. března 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Uhlozbyt
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. března 1992
OKD, a.s. - Báňská obchodní společnost
zapsáno 9. března 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00212288
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KUBACKÝ
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova č. 81/1421
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. března 1991
Ing. VLASTIMIL FIŠERA
Ostrava-Hrabůvka, J. Herolda 10
zapsáno 1. března 1991
vymazáno 18. září 1992
Ing. CHRUDOŠ BARVÍK
Albrechtice 649
zapsáno 18. září 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důl 9. květen
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Stonava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00494348
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. VLADISLAV HANZEL
Český Těšín, Fučíkova 26a
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Důlní mechanizace
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00495930
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JIŘÍ SCHNEIDER
Ostrava-Poruba, 17. listopadu 75
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 9. března 1992
Ing. ZDENĚK NEROVSKÝ
Ostrava-Výškovice, Staňkova 16
zapsáno 9. března 1992
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Obchodní firma:
Báňská vývojová základna
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
OKD, a.s. - Báňská vývojová základna
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Identifikační číslo:
00534315
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 1. srpna 1994
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JOSEF PAPUGA
Ostrava 1, Dimitrovova 153
zapsáno 21. ledna 1991
vymazáno 30. září 1993
Pověřen řízením:
Ing. MIROSLAV KRUPA
Ostrava-Poruba, K. Šmidkeho 1799
zapsáno 30. září 1993
vymazáno 1. srpna 1994
Odštěpný závod:
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Obchodní firma:
OKD, a.s. - Hedvika
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Sídlo nebo umístění:
Petřvald
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LIBOR PALONCY
Orlová 3-Poruba 1089
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Obchodní firma:
OKD, a.s. - Automatizace a mechanizace
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. FRANTIŠEK KUBLA
Hlučín, Zahradní 31
pověřený řízením
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 4. března 1993
Ing. IVO PÓL
Ostrava-Poruba, Pod nemocnicí 2015
zapsáno 4. března 1993
vymazáno 18. června 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Obchodní firma:
OKD, a.s. - Hedvika
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Sídlo nebo umístění:
Petřvald
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. LIBOR PALONCY
Orlová 3-Poruba 1089
zapsáno 6. května 1992
vymazáno 18. června 1993
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Darkov, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
pošta Karviná 6, PSČ 73506
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. března 1996
735 02 Karviná - Doly, č.p. 2179
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
14. Výroba kovového zboží
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
15. Výroba techn. plynů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
17. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
18. Koupě a prodej
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
19. Ubytovací služby vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
20. Jiné ubytovací možnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
13. Technické testování a analýzy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
16. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
21. Výroba ostatních výrobků ze dřeva
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
22. Výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
23. Silniční motorová doprava
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
ostatní vzdělávání
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
zpracovaní tuhých a plynných paliv
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MICHAL KUČA
Havířov - město, Resslova 509
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 20. srpna 1998
Ing. MICHAL KUČA
Albrechtice, Těšínská 797, PSČ 73543
zapsáno 20. srpna 1998
vymazáno 4. prosince 1998
Ing. KAREL KRATOCHVÍL
Havířov-Šumbark, Petřvaldská 341/106
zapsáno 4. prosince 1998
vymazáno 4. listopadu 2002
Ing. KAREL KRATOCHVÍL
Havířov-Šumbark, Petřvaldská 75/75
zapsáno 4. listopadu 2002
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Karviná, PSČ 73502
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. března 1996
ulice Čs. armády č.p. 1 , 735 02 Karviná-Doly
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
13. Poskytování software
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
14. Opravy motorových vozidel
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
15. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
17. Obchod s pevnými, tekutými, plynnými palivy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
16. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
18. Zámečnictví
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
19. Masérské služby
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
22. Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních vč. hostinské činnosti
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
23. Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
24. Kovoobrábění
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
20. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 27. ledna 2003
21. Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
hostinská činnost
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JOSEF LUTZ
Ostrava 1, Živičná 12
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 5. března 1997
Rychvald, Na výsluní 950, PSČ 73532
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 11. dubna 2002
Ing. OLDŘICH KÁŇA
Petrovice čp. 487
zapsáno 11. dubna 2002
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Orlová - Lazy, PSČ 73512
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. března 1996
735 12 Orlová - Lazy, č.p. 605
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
14. Kovoobrábění
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
15. Zámečnictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
16. Klempířství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
17. Tesařství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
18. Zednictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
19. Truhlářství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
20. Obkladač. práce
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
21. Opravy motorových vozidel
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
23. Obchod s květinami
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
24. Fotografické služby
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
28. Hostinská činnost
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
29. Ubytovací služby v ubyt. zařízeních vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
30. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák. č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
13. Kovářství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
22. Jiná výroba kromě příl. z.č. 455/1991 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
25. Výroba ost. výrobků ze dřeva
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
26. Reklama, propagace a inzerce
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
27. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
31. Výroba technických plynů
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
32. Masérské služby
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
35. Zpracování tuhých a plynných paliv
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
36. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
37. Výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
38. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
39. Koupě a prodej
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 17. ledna 2001
33. Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 27. ledna 2003
34. Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. BRUNO FOLWARCZNÝ
Havířov - Životice, Olšová 1/203
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Ing. JIŘÍ ŠAREČ
Havířov Suchá, Jarní 16
zapsáno 25. července 1995
vymazáno 5. března 1997
Ing. LUBOMÍR SCHELLONG
Havířov - Suchá, Hornická 16c/1322, PSČ 73564
zapsáno 5. března 1997
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Odra, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. března 1996
Koksární č.p. 1097 , 702 18 Ostrava - Přívoz
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 26. července 1999
Závodní ul. 1755, 735 41 Petřvald
zapsáno 26. července 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
14. Pronájem nemovit. vč. služeb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
15. Jiné ubyt. možnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
16. Hostinská činnost
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
17. Automat. zpracování dat
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
18. Plnění has. přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
20. Pronájem stav. strojů a dem. strojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
22. Pronájem jiných dopravních zařízení
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
23. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
24. Výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
25. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
26. Pronájem nemov. vč. služeb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
28. Obchod s pevnými, tekutými a plyn. palivy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
29. Ubytovací služby v ubyt. zař. vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
30. Výroba technických plynů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
31. Výroba zboží z plastů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
19. Drobná opr. činnost a údržba
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
13. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
21. Pronájem motorových vozidel
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
27. Skladování
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
zednictví
zapsáno 4. března 1998
vymazáno 17. ledna 2001
technické testování, analýzy
zapsáno 4. března 1998
vymazáno 17. ledna 2001
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
ubytovací služby
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
investorská a inženýrská činnost
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
ostatní zpracovatelský průmysl
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAROSLAV VANĚČEK
Ostrava 1, Sokolská tř. 82
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 6. března 1995
ředitel:
Ing. JINDŘICH ŠEFRÁNEK
Ostrava 1, Na desátém 23
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 17. února 1999
vedoucí:
Ostrava-Mariánské Hory, Generála Hrušky 1216, PSČ 70900
zapsáno 17. února 1999
vymazáno 17. srpna 1999
vedoucí:
Ing. Josef Goj
Petřvald, Panelová 1573
zapsáno 17. srpna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, Důl Paskov, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 29. května 1997
OKD, a.s Důl Paskov, odštěpný závod
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Paskov, PSČ 73921
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 26. listopadu 1996
739 43 Staříč č.p. 528
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
14. Kovoobrábění
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
15. Výroba nástrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
16. Broušení nožů, nůžek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
17. Hostinská činnost
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
18. Jiné ubytovací možnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
19. Ofsetový tisk
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
20. Poskytování software
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
21. Automatizované zpracování dat
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
22. Kopírovací práce
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
23. Opravy motorových vozidel
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
24. Koupě a prodej
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
25. Jiná výroba
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
27. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
13. Zámečnictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
26. Ostatní vzdělávání
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
ubytovací služby
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
jiná výroba kromě příloh z.č. 455/91 Sb.
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provozování nestátních zdravotnických zařízení
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Frýdek - Místek, Cihelní 575
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 24. října 1995
Havířov-Bludovice, Studentská č. 7
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 29. května 1997
Ředitel:
Orlová, část Lutyně, ul. Osvobození č.p. 829
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 25. října 2000
Ředitel:
Orlová, část Poruba, Třešňová 1277
zapsáno 25. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Báňská obchodní společnost, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava 1, 30. dubna 35, PSČ 72995
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 6. března 1995
Prokešovo nám. 5, 729 95 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
1. Obchod s chemickými výrobky
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
2. Obchod s pevnými, tekutými, plynnými palivy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 17. ledna 2001
obchod s chemickými výrobky kromě příloh zák.č. 455/91 Sb.
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
obchod s pevnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
vnitrostátní zasílatelství
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. CHRUDOŠ BARVÍK
Albrechtice 649
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 6. března 1995
ředitel:
Ing. BENEDIKT KRÓL
Orlová - Lutyně, Masarykova 918
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 1. srpna 1996
Ředitel:
Ing. VLADIMÍR DURČÁK
Karviná-Město, tř. Osvobození 1766
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 17. února 1999
ředitel:
Ing. PAVEL SOKOL
Havířov-Město, U stromovky 62, PSČ 73601
zapsáno 17. února 1999
vymazáno 11. dubna 2002
Ing. IVAN LAPIN
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 55/2524
zapsáno 11. dubna 2002
vymazáno 23. května 2002
Ing. TOMÁŠ KYSELOVSKÝ
Český Těšín, Na Lučinách 3
zapsáno 23. května 2002
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl František, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Sídlo nebo umístění:
Horní Suchá, PSČ 73535
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradně ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
3. Zřizování a zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
13. Ostatní zpracovat. průmysl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
14. Zámečnictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
15. Klempířství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
16. Zednictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
17. Zprac. tuhých a plynných paliv
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
18. Provoz benz. čerpadel a prodej příslušenství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
19. Výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
20. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
21. Reklana, propagace a inzerce
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. TADEÁŠ RABÍN
Třinec, Vendryně č. 768
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl 9. květen, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Sídlo nebo umístění:
Stonava, pošta Horní Suchá, PSČ 73535
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlěchťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
13. Výroba kovového zboží
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
14. Výroba ostatních výrobků ze dřeva
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
15. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
16. Výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
17. Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
18. Ubytovací služby a ubyt. zař. vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
19. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. VLADISLAV HANZEL
Český Těšín, Fučíkova 26a
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Doubrava, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Sídlo nebo umístění:
Doubrava, PSČ 73533
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
13. Zámečnictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
14. Masérské služby
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
15. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
16. Pronájem nemov. vč. služeb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
17. Ubytovací služby vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
18. provoz tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JIŘÍ ŠAŘEC
Havířov - Bludovice, U jednoty 5/962
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Dukla, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Sídlo nebo umístění:
Havířov - Suchá, PSČ 73564
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
9. Inřenýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
13. Výroba technických plynů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
14. Kovoobrábění
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
15. Klempířství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
16. Masérské služby
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
17. Výroba, instalace a opr. el. strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
18. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
19. Zřízení a provoz střelnic
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
20. Ubytovací služby vč. hostinské činnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
21. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
22. Provozování tělových. zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KAREL LUKEŠ
Havířov - město, Karvinská 52/1254
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. července 1995
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důl Julius Fučík, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
Sídlo nebo umístění:
Petřvald, PSČ 73541
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 25. března 1996
ul. Závodní č.p. 1755 , 735 41 Petřvald
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 4. března 1998
Předmět podnikání:
1. Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů /dále jen "výhradní ložiska"/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
2. Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
3. Zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
4. Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
5. Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) zák.č. 440/92 Sb.
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
6. Zvláštní zásahy do zemské kůry
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
7. Zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
8. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
9. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
10. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
11. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
12. Činnosti plynárenského podniku na zařízení pro rozvod degazačního plynu
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
13. Zednictví
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
14. Silniční motorová doprava
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
15. Hostinská činnost
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
16. Jiné ubytovací možnosti
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
17. Technické testování, analýzy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
18. Obchod s pevnými, tekutými, plyn. palivy
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
19. Klempířství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
20. Vodoinstalatérství
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL MITKA
Havířov - Město, Hlavní 63
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 4. března 1998
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
Obchodní firma:
OKD, a.s. Důlní mechanizace, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
Sídlo nebo umístění:
Ostrava 1, Českobratrská 2, PSČ 70100
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 6. března 1995
Gregorova 3, Ostrava 1
zapsáno 6. března 1995
vymazáno 25. března 1996
Gregorova 3, 701 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 25. března 1996
vymazáno 2. dubna 1999
Předmět podnikání:
1. Drobná oprav. činnost a údržba
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
2. Ostatní vzdělávání dospělých
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
3. pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
4. Skladování
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
5. Koupě a prodej
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
6. Montáž, servis, opravy a údržba
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 2. dubna 1999
Vedoucí odštěpného závodu:
Havířov - Bludovice, Studentská č. 7
zapsáno 1. srpna 1994
vymazáno 24. října 1995
Frýdek-Místek, ČSA 489
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 1. srpna 1996
Ředitel:
Ing. PAVEL BROSKEVIČ, CSc.
Ostrava-Poruba, K. Šmidkeho 1816
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 29. května 1997
Ředitel:
Ing. JOSEF LUTZ
Ostrava, Živičná 2782/12
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 2. dubna 1999
Odštěpný závod:
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Energetika, odštěpný závod
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 72930
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
b) výroba a rozvod páry a teplé vody
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 17. ledna 2001
c) pronájem nemovitostí včetně služeb
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 17. ledna 2001
a) výroba a rozvod elektřiny
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
d) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
e) drobná opravárenská činnost a údržba
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
f) pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a rozvod tepla
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
vedoucí:
Ing. PAVEL NENIČKA
Havířov-Bludovice, Šeříkova 10
Pověřen dočasným řízením odštěpného závodu
zapsáno 24. října 1995
vymazáno 26. listopadu 1996
vedoucí:
Ing. PAVEL NENIČKA
Havířov-Bludovice, Šeříkova 10
zapsáno 26. listopadu 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Automatizace řízení, odštěpný závod
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 72941
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
d) montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 17. ledna 2001
g) vydavatelská činnost
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 17. ledna 2001
h) kopírovací a reprografické práce kromě příloh zákona 455/91 Sb.
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 17. ledna 2001
j) překladatelská činnost
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 17. ledna 2001
a) automatizované zpracování dat
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
b) poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
c) poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
e) pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
f) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
i) ostatní vzdělávání
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 27. ledna 2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
kopírovací práce
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
poskytování telekomunikačních služeb
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. ANTONÍN BIELCZYK
Karviná - Mizerov, U studny 2291, PSČ 73401
zapsáno 31. prosince 1995
vymazáno 8. listopadu 1999
Ing. SVATOPLUK LIZOŇ
Havířov - Bludovice, Prostřední 15C/717
zapsáno 8. listopadu 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Správa majetku, odštěpný závod
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 25, PSČ 70197
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 26. července 1999
Gregorova 3, 701 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsáno 26. července 1999
vymazáno 19. června 2002
Gregorova 3/2582, 701 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsáno 19. června 2002
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
správa nemovitostí na základě honoráře a kontraktu
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
realitní agentury
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
zabezpečení vytápění malých sídlištních celků
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
úklidové práce vnější a vnitřní
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
obkladačské práce
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
truhlářství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
pokrývačství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
vodoinstalatérství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
podlahářství /kladení podlahovin/
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
elektroinstalatérství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
revize elektrických zařízení
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
plynoinstalatérství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
silniční motorová doprava
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, garní, motel, botel zařazených do třídy ++ a výše včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních a jiné ubytovací možnosti
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
hostinská činnost bez ubytovacích zařízení vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 17. ledna 2001
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb.
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
zámečnictví
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
zednictví
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
klempířství
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 27. ledna 2003
směnárenská činnost
zapsáno 25. ledna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
obkladačství
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
ubytovací služby
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
hostinská činnost
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ostrava 1, Vítkovická č.p. 3078
zapsáno 31. března 1996
vymazáno 1. srpna 1996
Ředitel:
Ing. IVO FIALA
Havířov-Suchá, Budovatelská 7/777
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 21. května 1999
Ředitel:
JUDr. JIŘINA KOLDEROVÁ
Havířov-Bludovice, Na Stezce 788/7
zapsáno 21. května 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Zásobování, odštěpný závod
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 72930
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 20. srpna 1998
ul. Závodní 1755, 735 41 Petřvald
zapsáno 20. srpna 1998
vymazáno 2. dubna 1999
Gregorova 3, 701 00 Ostrava 1
zapsáno 2. dubna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
1. Koupě zboží za účelem prodeje a prodej
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 17. ledna 2001
4. Drobná opravárenská činnost a služby
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 17. ledna 2001
2. Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 27. ledna 2003
3. Skladování
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 27. ledna 2003
5. Pronájem strojů a přístrojů
zapsáno 2. dubna 1999
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Frýdek-Místek, ČSA 489
zapsáno 1. srpna 1996
vymazáno 29. května 1997
Ředitel:
Ing. IVO CHOVANEC
Havířov-Město, Edisonova 13
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 17. února 1999
Ředitel:
Ing. FRANTIŠEK BORA
Karviná-Ráj, Na strání 10a/1206, PSČ 73401
zapsáno 17. února 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. IMGE, odštěpný závod
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava, Smetanovo náměstí č. 2, PSČ 70200
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
c) poradenství a konzultace
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 17. ledna 2001
e) kopírovací práce
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 17. ledna 2001
n) rozvod elektřiny
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 17. ledna 2001
a) technická a ekonomická činnost kromě příloh zák.č. 455/91 Sb.
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
b) investorská a inženýrská činnost
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
d) pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
f) automatizované zpracování dat
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
g) poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
h) výkon zeměměřických činností
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
i) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb a činnosti související:
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
j) provádění důlně měřičské činnosti přímo související s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem které jsou součástí těchto činností
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
k) provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
l) výroba tepla
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
m) rozvod tepla
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 27. ledna 2003
provozování vodovodů a kanalizací
zapsáno 17. ledna 2001
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
Frýdlant nad Ostravicí, Paseky 613
zapsáno 31. prosince 1996
vymazáno 29. května 1997
Ředitel:
Ing. PAVEL JASKOVIČ
Ostrava-Poruba, Jasmínová 615
zapsáno 29. května 1997
vymazáno 8. listopadu 1999
Ředitel:
Ing. JOSEF ŠTÁF
Český Těšín, Nábřeží Míru 73, PSČ 73701
zapsáno 8. listopadu 1999
vymazáno 27. ledna 2003
Odštěpný závod:
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
Obchodní firma:
OKD, a.s. Hornické muzeum, odštěpný závod
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
Sídlo nebo umístění:
Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem č. 64
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
Předmět podnikání:
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
hornická činnost: - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů - zajišťování a likvidace starých důlních děl
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
reklama, propagace a inzerce
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MIROSLAV FOJTÍK
Ludgeřovice, Na návsi 48, PSČ 74714
zapsáno 27. října 2000
vymazáno 27. ledna 2003

Originál výpisu OKD, a. s. (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy OKD, a. s. Údaje byly staženy 1. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00002593 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00002593 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
OKD, a. s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů