ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. - logo
IČO:00008460
Z. KAPITÁL: 133.4 milionů Kč
DIČ (DPH):CZ00008460 informace o dph, ověřit
ADRESA: Bystřany, Tovární č. 4, PSČ 417 61
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:29. březen 1991
DATUM ZÁNIKU:21. únor 2018
Bystřany

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
29. březen 1991 
 
Spisová značka
B 92/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 21. únor 2018 
Obchodní firma
ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s.
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 21. únor 2018 
Sídlo
417 61 Bystřany
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 20. březen 1991 
Tovární 4, 417 61 Bystřany
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 21. únor 2018 
Identifikační číslo
00008460 
 
Právní forma
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání
a) výzkum, vývoj, výroba a prodej elektrických rozvaděčů b) výzkum, vývoj, výroba a prodej el. systémů a zařízení c) výzkum, vývoj, výroba a prodej plošných spojů a konstrukčních dílů d) výzkum, vývoj, výroba a prodej nástrojů, přípravků a měřidel e) výroba a prodej dřevěných obalů f) zužitkování, zpracování a úprava odpadů a vedlejších produktů, vznikajících při výrobě g) získávání a využívání patentů a oprávnění potřebných k výrobě a využití výrobků sub a) až d)
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 12. červen 1995 
h) obchodně technické služby pro celý rozsah podnikání, poskytování vědecko-technických informací z oboru své výroby, včetně retrospektivních rešerší a recenzí ch) servisní a poradenská činnost i) projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění j) účast na jiných průmyslových a obchodních podnicích a společnostech, jejichž účast souvisí s předmětem podnikání v rámci uděleného oprávnění k) zahraničně obchodní činnost v rozsahu oprávnění daného platnými předpisy
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 12. červen 1995 
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 7. červenec 1997 
projektování elektrických zařízení
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
reklamní a propagační činnost
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 13. březen 1998 
zahraničně obchodní činnost v rozsahu oprávnění daného plat- nými předpisy
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 7. červenec 1997 
poskytování vědecko-technických informací včetně retrospek- tivních rešerží a recenzí
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
obchodně technické služby v rozsahu podnikání
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
vývoj, výroba a prodej nástrojů, přípravků a měřidel vyjma činností uvedených v příloze č. l-3 zák. č. 455/91
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
výroba a prodej dřevěných obalů
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 30. srpen 2016 
podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyjma podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 30. srpen 2016 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. č. 1 - 3 zák. č. 455/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 30. srpen 2016 
zámečnictví
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 30. srpen 2016 
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (montáž, opravy a údržba elektrických zařízení do 1000 v a nad 1000 v v objektech třídy a a b, montáž, opravy a údržba hromosvodů v objektech třídy a a b, revize elektrických zařízení včetně hromosvodů do 1000 v a nad 1000 v v objektech třídy a a b, výroba rozvaděčů do 1000 v a nad 1000 v)
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 30. srpen 2016 
povrchová úprava kovovýrobků nástřikem barev vyjma činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zák. č. 455/1991 sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 30. srpen 2016 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
zapsáno 15. květen 1995 
vymazáno 7. červenec 1997 
Předseda představenstva
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 27. září 2016 
Místopředseda představenstva
Robert Fritzen
Teplice
zapsáno 15. květen 1995 
vymazáno 27. září 2016 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 1. duben 1993 
Člen představenstva
zapsáno 1. duben 1993 
vymazáno 15. květen 1995 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 2. duben 1993 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 4. duben 1995 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1992 
Člen představenstva
Robert Fritzen
Teplice
zapsáno 20. červenec 1992 
vymazáno 15. květen 1995 
Člen představenstva
Václav Junek
okres Teplice
zapsáno 2. duben 1993 
vymazáno 14. březen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 4. duben 1995 
vymazáno 7. červenec 1997 
Člen představenstva
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 22. říjen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 20. březen 1991 
vymazáno 25. říjen 2000 
Člen představenstva
zapsáno 14. březen 1996 
vymazáno 7. červenec 1997 
Člen představenstva
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 27. září 2016 
Člen představenstva
Ing. Petr Adamec
Teplice
Den zániku funkce: 22. leden 2001
zapsáno 22. říjen 1999 
vymazáno 12. duben 2001 

Způsob jednání
Jednání jménem společnosti Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují buď společně všichni členové před- stavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Vši- chni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 12. červen 1995 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednání buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sám předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
zapsáno 28. srpen 1997 
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sám předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
zapsáno 13. březen 1998 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Josef Fridrich
Teplice
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 14. březen 1996 
Člen dozorčí rady
Václav Malec
okres Teplice
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 14. březen 1996 
Člen dozorčí rady
zapsáno 12. červen 1995 
vymazáno 7. červenec 1997 
Člen dozorčí rady
Jan Flégr
okres Teplice
zapsáno 14. březen 1996 
vymazáno 14. březen 1996 
Předseda dozorčí rady
Václav Malec
okres Teplice
zapsáno 14. březen 1996 
vymazáno 23. březen 2016 
Člen dozorčí rady
Jan Flegr
okres Teplice
zapsáno 14. březen 1996 
vymazáno 27. září 2016 
Člen dozorčí rady
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 11. květen 2016 
Předseda dozorčí rady
Václav Malec
okres Teplice
zapsáno 23. březen 2016 
vymazáno 27. září 2016 
Člen dozorčí rady
zapsáno 11. květen 2016 
vymazáno 27. září 2016 

Údaje o konkursech

Konkursní správce
zapsáno 15. březen 2001 
vymazáno 6. listopad 2017 
Zvláštní správce
Ing. Pavel Hlavatý
Ústí nad Labem
zapsáno 1. prosinec 2003 
vymazáno 20. říjen 2006 

Konkurs
zapsáno 15. březen 2001 
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 27 K 94/2000-1195, ze dne 11.7.2016, byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení, konkurs na majetek úpadce ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s., se sídlem Bystřany, Tovární č.4, PSČ 417 61, identifikační číslo: 000 08 460.
zapsáno 19. srpen 2016 
Akcie
počet 1 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 21. únor 2018 
počet 1 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 133 304 000,-Kč
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 21. únor 2018 
Základní kapitál
133 404 000,-Kč
zapsáno 7. červenec 1997 
vymazáno 21. únor 2018 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. Údaje byly staženy 30. září 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 00008460 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00008460 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies