Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - logo
IČO:00011789
Z. KAPITÁL:1.9 miliard Kč
SCHRÁNKA:  9w6geci
ADRESA: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Revoluční 1930 Ústí nad Labem 40001

Upozornění: Zdrojová data se nepodařilo bezchybně zpracovat, proto vztahy některých osob nebo společností k subjektu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost nejsou na této stránce zobrazeny.

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
1. leden 1972 
 
Spisová značka:
B 47 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zapsáno 31. prosinec 1990 
Obchodní firma:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
zapsáno 31. prosinec 1990 
Sídlo:
Ústí nad Labem, ul. Revoluční 86
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 22. srpen 2001 
Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032
zapsáno 22. srpen 2001 
Identifikační číslo:
00011789 
 
Právní forma:
Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:
základním předmětem podnikání společnosti je : - výroba a zpracování, výzkum a vývoj chemických, biochemických, farmaceutických, veterinárních, kosmetických a metalurgických výrobků, pomocných hmot, látek, energií a zařízení, nabývání a odbyt těchto výrobků. rovněž tak investiční činnost pro vlastní potřebu, výkon projektové činnosti v rozsahu uděleného povolení, reps. oprávnění. stavební a pomocná výroba pro vlastní potřebu, strojírenská výroba převážně pro vlastní potřebu.
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 26. březen 1993 
dalším předmětem podnikání je: - provoz dětských předškolních zařízení - bytové hospodářství, provoz rekreačních středisek - práce a služby výpočetní techniky - maloobchodní prodej vlastních výrobků a poskytování služeb - zahraničně obchodní činnost v rozsahu registrace - obchodní činnost s výrobky jiných právnických a fyzických osob, poskytování obchodních, ekonomických, právních, zprostředkovatelských a dalších služeb třetím subjektům.
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 26. březen 1993 
silniční motorová doprava.
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 2. květen 1995 
výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků (nevztahuje se na speciální činnosti uvedené v přílohách 1-3 zák.č. 455/91 sb.), - provoz dětských předškolních zařízení, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - zámečnictví, - výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných, - výroba kosmetických přípravků, - slévání železných i neželezných obecných kovů, - podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 10. srpen 1998 
poskytování nebytových služeb v režimu živností volných (nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze č. 3 zák. č. 455/1991 sb.)
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 15. červenec 1999 
technická a poradenská činnost v požární ochraně, školení po a zpracování dokumentace po (v režimu živností volných)
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 15. červenec 1999 
reklamní a propagační činnost
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 8. říjen 2010 
expertní služby v oblasti chemie v režimu živností volných
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 8. říjen 2010 
pronájem nemovitostí - vázáno na poskytování vedlejších slu- žeb v režimu živností volných
zapsáno 2. květen 1995 
vymazáno 8. říjen 2010 
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 15. červenec 1999 
výroba kosmetických přípravků
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 15. červenec 1999 
poskytování ubytovacích služeb v režimu živností volných (nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze 3 zák. č. 455/1991 sb.)
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 15. červenec 1999 
administrativní a účetní práce -automatizované zpracování dat -činnost organizačních a ekonomických poradců -činnost účetních poradců -nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 2. říjen 1996 
vymazáno 20. květen 1999 
pořádání kurzů
zapsáno 30. říjen 1996 
vymazáno 8. říjen 2010 
investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektové činnosti)
zapsáno 30. říjen 1996 
vymazáno 8. říjen 2010 
provozování parkoviště
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 8. říjen 2010 
zámečnictví
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 15. červenec 1999 
výroba kosmetických přípravků
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 15. červenec 1999 
slévání železných i neželezných obecných kovů
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 15. červenec 1999 
provoz dětských předškolních zařízení
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 15. červenec 1999 
výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 12. listopad 1999 
výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků (nevztahuje se na speciální činnosti uvedené v přílohách 1-3 zák.č. 455/91 sb.)
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 19. září 2001 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 8. říjen 2010 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 8. říjen 2010 
praní a mandlování prádla
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 8. říjen 2010 
administrativní a účetní práce -automatizované zpracování dat -nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 19. září 2001 
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 15. červenec 1999 
vymazáno 8. říjen 2010 
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 12. listopad 1999 
vymazáno 19. září 2001 
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémě hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 12. listopad 1999 
vymazáno 19. září 2001 
plnění nádob plyny
zapsáno 22. srpen 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
automatizované zpracování dat
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
administrativní práce
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. prosinec 2004 
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
výroba základních chemických látek nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 8. říjen 2010 
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 9. březen 2002 
vymazáno 8. říjen 2010 
provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 8. prosinec 2004 
provozování železniční dráhy - vlečky
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 8. říjen 2010 
provozování drážní dopravy železniční dráze - vlečky
zapsáno 10. prosinec 2002 
vymazáno 8. říjen 2010 
činnost technických poradců
zapsáno 5. únor 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
zámečnictví
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
kopírovací práce
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
testování, měření a analýzy
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 8. říjen 2010 
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
poskytování technických služeb
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 8. říjen 2010 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 8. říjen 2010 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 8. říjen 2010 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 8. říjen 2010 
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 8. říjen 2010 
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
zapsáno 8. říjen 2010 
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 8. říjen 2010 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 8. říjen 2010 
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 8. říjen 2010 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
okres Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
okres Ústí nad Labem
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Ivan Doubrava
okres Kroměříž
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Vít Hroch
okres Ústí nad Labem
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 9. duben 1998 
Člen představenstva, předseda:
RNDr. Alexej Vítek
okres Ústí nad Labem
zapsáno 9. duben 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen představenstva, předseda:
Pedro Pick Waneck
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 22. leden 2004
zapsáno 5. červen 2003 
vymazáno 8. duben 2004 
Člen představenstva, předseda:
Pedro Pick Waneck
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 8. leden 1999
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 5. červen 2003 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 19. červenec 2002
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 12. říjen 2009 
Člen představenstva, předseda:
François Vleugels
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 29. září 2009
Den zániku členství: 11. červenec 2011
zapsáno 30. listopad 2009 
vymazáno 22. srpen 2011 
Člen představenstva, předseda:
PhDr. Paul Antony Yianni
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 10. srpen 2010
Den zániku členství: 5. listopad 2012
zapsáno 22. srpen 2011 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen představenstva, předseda:
Jan Šrubař
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 2. říjen 2013 
Člen představenstva, předseda:
Jan Šrubař
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
zapsáno 2. říjen 2013 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva, předseda:
Ing. DANIEL TAMCHYNA MBA.
Pardubice
Den vzniku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Pavel Hegner CSc.
Ústí nad Labem
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Vlasta Legerská
okres Karviná
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Vlasta Legerská
okres Karviná
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Vlasta Legerská
okres Karviná
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Ivan Doubrava
okres Kroměříž
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Vít Hroch
okres Ústí nad Labem
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jiří Liška
Ústí nad Labem
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 26. leden 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
Roman Zubík
okres Vsetín
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 7. duben 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 7. duben 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Petr Hetto
Ústí nad Labem
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen představenstva, místopředseda:
RNDr. Alexej Vítek
okres Ústí nad Labem
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 9. duben 1998 
Člen představenstva, místopředseda:
RNDr. Čeněk Kysilka CSc.
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 18. červenec 2002
zapsáno 19. září 2001 
vymazáno 25. září 2002 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 19. září 2001 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den zániku funkce: 30. duben 2004
Den vzniku členství: 19. červenec 2002
zapsáno 25. září 2002 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Ivan Beránek
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 24. březen 2004
Den zániku členství: 17. září 2004
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 23. listopad 2004 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem
Den zániku funkce: 21. říjen 2005
Den vzniku členství: 25. červen 2004
zapsáno 22. červenec 2005 
vymazáno 8. listopad 2005 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jan Šrubař
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 8. listopad 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jan Šrubař
Praha
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 26. duben 2011
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Jan Schmidt
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 29. září 2009
Den zániku členství: 29. září 2014
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Jan Šrubař
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
Den zániku členství: 13. prosinec 2017
zapsáno 31. říjen 2014 
vymazáno 28. únor 2018 
Člen představenstva, místopředseda:
Ivo Hala
Praha
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Jaromír Florián
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jan Šrubař
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 13. prosinec 2017
zapsáno 8. červen 2018 
Člen představenstva:
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen představenstva:
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 26. březen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen představenstva:
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen představenstva:
Ing. Ivo Schejbal
Ústí nad Labem
zapsáno 31. prosinec 1990 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen představenstva:
Ing. Josef Novosád
Česká republika
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 7. únor 1995 
Člen představenstva:
Jiří Bálek
Ústí nad Labem
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen představenstva:
Ing. Josef Novosád
Česká republika
zapsáno 7. únor 1995 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen představenstva:
Ing. Josef Novosád
Ústí nad Labem
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva:
Ing. Miroslav Polák
Litoměřice
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen představenstva:
Ing. Jana Medonosová
Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen představenstva:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen představenstva:
ing. Karel Starosta
České Budějovice
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen představenstva:
Ing. Jana Medonosová
Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva:
ing. Karel Starosta
České Budějovice
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva:
Ing. Ivan Doubrava
okres Kroměříž
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva:
Ing. Václav Třeštík
okres Kroměříž
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva:
Ing. Jiří Liška
Ústí nad Labem
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen představenstva:
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 7. duben 1998 
Člen představenstva:
Ing. Václav Třeštík
okres Kroměříž
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen představenstva:
zapsáno 26. leden 1998 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen představenstva:
Ing. Ivan Doubrava
okres Kroměříž
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 7. duben 1998 
Člen představenstva:
Ing. Miloš Němeček
Ústí nad Labem
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen představenstva:
Ing. Vilém Stříbrný
okres Ústí nad Labem
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen představenstva:
Ing. Ivan Beránek
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 24. březen 2004
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen představenstva:
Ing. Přemek Hlavnička
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 24. březen 2004
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen představenstva:
Ing. Petr Hetto
Ústí nad Labem
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 20. květen 1999 
Člen představenstva:
ing. Josef Zbořil
Český Krumlov
Den vzniku členství: 18. březen 1999
Den zániku členství: 24. březen 2004
zapsáno 20. květen 1999 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen představenstva:
Mark Francis Vydra
Praha
Den vzniku členství: 4. srpen 2000
Den zániku členství: 22. leden 2004
zapsáno 2. listopad 2000 
vymazáno 8. duben 2004 
Člen představenstva:
Ing. Přemek Hlavnička
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 24. březen 2004
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva:
ing. Josef Zbořil
Český Krumlov
Den vzniku členství: 24. březen 2004
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva:
Ing. Štěpán Pecka
okres Most
Den vzniku členství: 25. červen 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 4. září 2004 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 25. červen 2004
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 8. listopad 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 25. červen 2004
zapsáno 4. září 2004 
vymazáno 22. červenec 2005 
Člen představenstva:
Prof. Ing. Bohuslav Doležal CSc.
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 26. leden 2006
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen představenstva:
Ing. Jan Šrubař
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2005
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 8. listopad 2005 
Člen představenstva:
Prof. Ing. Bohuslav Doležal CSc.
Praha
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 26. duben 2011
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen představenstva:
Ing. Přemek Hlavnička
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 2. listopad 2009
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 30. listopad 2009 
Člen představenstva:
ing. Josef Zbořil
Český Krumlov
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 29. září 2009
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 30. listopad 2009 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. leden 2006
Den zániku členství: 3. srpen 2009
zapsáno 12. březen 2009 
vymazáno 24. srpen 2009 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. leden 2006
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 12. březen 2009 
Člen představenstva:
Ing. Jan Schmidt
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 29. září 2009
zapsáno 30. listopad 2009 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen představenstva:
Mgr. Jan Křička
Petrovice
Den vzniku členství: 10. srpen 2010
Den zániku členství: 5. listopad 2012
zapsáno 8. říjen 2010 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen představenstva:
PhDr. Paul Antony Yianni
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 10. srpen 2010
zapsáno 8. říjen 2010 
vymazáno 22. srpen 2011 
Člen představenstva:
Bohuslav Doležal
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva:
Jan Dlouhý
okres Litoměřice
Den vzniku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva:
Jan Křička
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 31. říjen 2014 
Člen představenstva:
Ing. Jan Šrubař
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 13. prosinec 2017
zapsáno 28. únor 2018 
vymazáno 8. červen 2018 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen dozorčí rady, předseda:
JUDr. Jana Louková
Ústí nad Labem
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen dozorčí rady, předseda:
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 11. květen 1998 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. František Fidrmuc
Ústí nad Labem
zapsáno 11. květen 1998 
vymazáno 10. srpen 1998 
Člen dozorčí rady, předseda:
Pedro Pick Waneck
okres Hlavní město Praha
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Stanislav Pavel
okres Hlavní město Praha
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 2. listopad 2000 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Libor Táborský
Liberec
Den vzniku členství: 4. srpen 2000
Den zániku členství: 14. září 2001
zapsáno 2. listopad 2000 
vymazáno 9. březen 2002 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Jiří Pivrnec
Praha
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 9. březen 2002 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Miroslav Babej Kmec
Praha
Den vzniku členství: 26. březen 2004
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Milan Točina
okres Litoměřice
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Milan Točina
okres Litoměřice
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 12. říjen 2009 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 12. říjen 2009 
vymazáno 2. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, předseda:
Ing. Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den zániku funkce: 1. říjen 2014
Den vzniku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 2. říjen 2013 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen dozorčí rady, předseda:
JUDr. Petr Sisák
Maltská republika
Den vzniku členství: 13. prosinec 2017
zapsáno 28. únor 2018 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
RNDr. Zdeněk Rytíř
okres Ústí nad Labem
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 10. srpen 1998 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Petr Motloch
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 1998
Den zániku členství: 26. červen 2003
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 30. říjen 2003 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Stanislav Pavel
okres Hlavní město Praha
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Ota Zima CSc.
Praha
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 22. listopad 2004
zapsáno 8. duben 2004 
vymazáno 18. březen 2005 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Petr Motloch
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 2003
Den zániku členství: 31. říjen 2003
zapsáno 30. říjen 2003 
vymazáno 5. únor 2004 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Mgr. Petr Kratochvíl
okres Nymburk
Den vzniku členství: 26. březen 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 18. březen 2005 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Miroslav Babej Kmec
Praha
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 28. březen 2008
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 7. duben 2008 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Jan Schmidt
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 19. květen 2008
Den zániku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 6. srpen 2008 
vymazáno 12. říjen 2009 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Pavel Jiroušek
okres Kladno
Den zániku funkce: 14. březen 2011
Den vzniku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 2. říjen 2013 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Ing. Pavel Jiroušek
okres Kladno
Den vzniku členství: 28. srpen 2009
zapsáno 12. říjen 2009 
vymazáno 2. říjen 2013 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Pavel Jiroušek
okres Kladno
Den vzniku členství: 14. březen 2011
Den zániku členství: 14. březen 2016
zapsáno 31. říjen 2014 
vymazáno 3. únor 2018 
Člen dozorčí rady, místopředseda:
Pavel Jiroušek
okres Kladno
Den vzniku členství: 13. červen 2016
zapsáno 3. únor 2018 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ivo Vahala
okres Pardubice
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ladislav Tesler
Ústí nad Labem
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
ing. Jaroslav Havlík
okres Pardubice
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 26. březen 1993 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 27. prosinec 1994 
vymazáno 12. březen 1996 
Člen dozorčí rady:
ing. Pavel Vráblík
okres Hlavní město Praha
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ing. Tomáš Váňa
Ústí nad Labem
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Jaroš
Ústí nad Labem
zapsáno 12. březen 1996 
vymazáno 14. květen 1996 
Člen dozorčí rady:
Ing. Josef Novosád
Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Zdeněk Rytíř
Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Vilém Kodýtek
okres Ústí nad Labem
zapsáno 14. květen 1996 
vymazáno 27. únor 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Josef Novosád
Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Vilém Kodýtek CSc.
okres Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 4. srpen 1997 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Zdeněk Rytíř
okres Ústí nad Labem
zapsáno 27. únor 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen dozorčí rady:
JUDr. Jana Louková
Ústí nad Labem
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 4. srpen 1997 
vymazáno 25. listopad 1997 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Němec
Děčín
Den vzniku členství: 14. listopad 1997
Den zániku členství: 16. prosinec 2002
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 5. červen 2003 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 25. listopad 1997 
vymazáno 3. duben 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Rajchrt
Hradec Králové
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 11. květen 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. František Fidrmuc
Ústí nad Labem
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 11. květen 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Rejchrt
Hradec Králové
zapsáno 11. květen 1998 
vymazáno 10. srpen 1998 
Člen dozorčí rady:
Ing. Tomáš Říha
okres Ústí nad Labem
zapsáno 11. květen 1998 
vymazáno 4. duben 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. Stanislav Pavel
okres Hlavní město Praha
Den vzniku členství: 26. červen 1998
Den zániku členství: 14. září 2001
zapsáno 2. listopad 2000 
vymazáno 9. březen 2002 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 18. březen 1999 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Zdeněk Rytíř
okres Ústí nad Labem
zapsáno 10. srpen 1998 
vymazáno 7. březen 2001 
Člen dozorčí rady:
Ing. Luboš Řežábek CSc.
Praha
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 30. říjen 2003
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 5. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 8. leden 1999
Den zániku členství: 26. březen 2004
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen dozorčí rady:
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 2. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Ing. František Fidrmuc
Ústí nad Labem
zapsáno 18. březen 1999 
vymazáno 2. listopad 2000 
Člen dozorčí rady:
Ladislav Lehr
okres Teplice
Den vzniku členství: 8. prosinec 1999
Den zániku členství: 8. březen 2005
zapsáno 4. duben 2000 
vymazáno 14. květen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jiří Karásek
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. září 2000
Den zániku členství: 11. listopad 2005
zapsáno 2. listopad 2000 
vymazáno 14. prosinec 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Antonín Procházka
okres Děčín
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2000
Den zániku členství: 21. květen 2001
zapsáno 7. březen 2001 
vymazáno 10. červenec 2001 
Člen dozorčí rady:
RNDr. Zdeněk Rytíř
okres Ústí nad Labem
Den zániku funkce: 12. prosinec 2000
zapsáno 7. březen 2001 
vymazáno 7. březen 2001 
Člen dozorčí rady:
Jaromír Frydrych
okres Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 13. září 2001
Den zániku členství: 24. červen 2003
zapsáno 9. březen 2002 
vymazáno 30. říjen 2003 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jiří Pivrnec
Praha
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 22. prosinec 2005
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 19. leden 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ota Zima CSc.
Praha
Den vzniku členství: 14. září 2001
zapsáno 9. březen 2002 
vymazáno 8. duben 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Němec
Děčín
Den vzniku členství: 16. prosinec 2002
Den zániku členství: 31. říjen 2003
zapsáno 5. červen 2003 
vymazáno 5. únor 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Barcal
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 18. září 2003
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 5. únor 2004 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Petr Motloch
Praha
Den vzniku členství: 31. říjen 2003
Den zániku členství: 22. leden 2004
zapsáno 5. únor 2004 
vymazáno 8. duben 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Tomáš Kubala
okres Frýdek-Místek
Den vzniku členství: 31. říjen 2003
Den zániku členství: 24. březen 2004
zapsáno 5. únor 2004 
vymazáno 3. červenec 2004 
Člen dozorčí rady:
Ing. Dušan Lojka
Praha
Den vzniku členství: 31. říjen 2003
Den zániku členství: 28. leden 2005
zapsáno 5. únor 2004 
vymazáno 15. duben 2005 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Petr Kratochvíl
okres Nymburk
Den vzniku členství: 26. březen 2004
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 18. březen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. březen 2004
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Miroslav Babej Kmec
Praha
Den vzniku členství: 26. březen 2004
zapsáno 3. červenec 2004 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Mgr. Kateřina Hojdarová
Most
Den vzniku členství: 22. listopad 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 18. březen 2005 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ing. Eva Hrušková
Ostrava
Den vzniku členství: 28. leden 2005
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 15. duben 2005 
vymazáno 4. říjen 2005 
Člen dozorčí rady:
Ladislav Lehr
okres Teplice
Den vzniku členství: 11. březen 2005
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 14. květen 2005 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
ing. Jan Ečer
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady:
Ing. Milan Vokál
Praha
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 4. říjen 2005 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady:
Ladislav Holub
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 11. listopad 2005
Den zániku členství: 17. prosinec 2010
zapsáno 14. prosinec 2005 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Jiroušek
Litoměřice
Den vzniku členství: 22. prosinec 2005
Den zániku členství: 27. leden 2006
zapsáno 19. leden 2006 
vymazáno 11. duben 2006 
Člen dozorčí rady:
ing. Jan Ečer
Praha
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Jiroušek
Litoměřice
Den vzniku členství: 27. leden 2006
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 18. květen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Pavel Jiroušek
okres Kladno
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 18. květen 2007 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Ladislav Hruška
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Milan Vokál
Praha
Den vzniku členství: 27. leden 2006
Den zániku členství: 17. srpen 2007
zapsáno 11. duben 2006 
vymazáno 3. říjen 2007 
Člen dozorčí rady:
Ing. Jan Schmidt
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 28. březen 2008
Den zániku členství: 19. květen 2008
zapsáno 7. duben 2008 
vymazáno 6. srpen 2008 
Člen dozorčí rady:
Ladislav Lehr
okres Teplice
Den vzniku členství: 17. prosinec 2010
Den zániku členství: 17. prosinec 2012
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 9. září 2014 
Člen dozorčí rady:
Martin Procházka
Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 14. březen 2011
Den zániku členství: 14. březen 2016
zapsáno 31. říjen 2014 
vymazáno 3. únor 2018 
Člen dozorčí rady:
Petr Sisák
Maltská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 21. prosinec 2012 
Člen dozorčí rady:
Petr Sisák
Maltská republika
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
Den zániku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Milan Točina
okres Litoměřice
Den vzniku členství: 5. listopad 2012
Den zániku členství: 6. červen 2014
zapsáno 21. prosinec 2012 
vymazáno 9. září 2014 
Člen dozorčí rady:
Ing. DANIEL TAMCHYNA MBA.
Pardubice
Den vzniku členství: 6. červen 2014
Den zániku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 9. září 2014 
vymazáno 31. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Ivo Hala
Praha
Den vzniku členství: 1. říjen 2014
zapsáno 31. říjen 2014 
Člen dozorčí rady:
Mgr. PETR KOVAŘÍK
Praha
Den vzniku členství: 1. listopad 2017
zapsáno 28. únor 2018 
Základní kapitál:
2 909 112 000,-Kč
zapsáno 21. únor 1994 
vymazáno 12. červenec 1996 
3 878 816 000,-Kč
zapsáno 12. červenec 1996 
vymazáno 3. duben 1998 
3 878 816 000,-Kč
zapsáno 3. duben 1998 
vymazáno 30. listopad 1998 
1 939 408 000,-Kč
zapsáno 30. listopad 1998 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Údaje byly staženy 16. června 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00011789 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00011789 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů