Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - logo
IČO:00011789
Z. KAPITÁL:1.9 miliard Kč
SCHRÁNKA:  9w6geci
DIČ: CZ699001352, Detail DIČ
ADRESA: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Revoluční 1930 Ústí nad Labem 40001

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (93) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
31. prosince 1990
Spisová značka:
B 47 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zapsáno 31. prosince 1990
Obchodní firma:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
zapsáno 31. prosince 1990
Sídlo:
Ústí nad Labem, ul. Revoluční 86
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 22. srpna 2001
Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032
zapsáno 22. srpna 2001
Identifikační číslo:
00011789
zapsáno 31. prosince 1990
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 31. prosince 1990
Předmět podnikání:
Základním předmětem podnikání společnosti je : - výroba a zpracování, výzkum a vývoj chemických, biochemických, farmaceutických, veterinárních, kosmetických a metalurgických výrobků, pomocných hmot, látek, energií a zařízení, nabývání a odbyt těchto výrobků. Rovněž tak investiční činnost pro vlastní potřebu, výkon projektové činnosti v rozsahu uděleného povolení, reps. oprávnění. Stavební a pomocná výroba pro vlastní potřebu, strojírenská výroba převážně pro vlastní potřebu.
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 26. března 1993
Dalším předmětem podnikání je: - provoz dětských předškolních zařízení - bytové hospodářství, provoz rekreačních středisek - práce a služby výpočetní techniky - maloobchodní prodej vlastních výrobků a poskytování služeb - zahraničně obchodní činnost v rozsahu registrace - obchodní činnost s výrobky jiných právnických a fyzických osob, poskytování obchodních, ekonomických, právních, zprostředkovatelských a dalších služeb třetím subjektům.
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 26. března 1993
- silniční motorová doprava.
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 2. května 1995
poskytování nebytových služeb v režimu živností volných (nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze č. 3 zák. č. 455/1991 Sb.)
zapsáno 2. května 1995
vymazáno 15. července 1999
technická a poradenská činnost v požární ochraně, školení PO a zpracování dokumentace PO (v režimu živností volných)
zapsáno 2. května 1995
vymazáno 15. července 1999
- výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků (nevztahuje se na speciální činnosti uvedené v přílohách 1-3 zák.č. 455/91 Sb.), - provoz dětských předškolních zařízení, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - zámečnictví, - výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných, - výroba kosmetických přípravků, - slévání železných i neželezných obecných kovů, - podnikání v oblasti nakládání s odpady,
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 10. srpna 1998
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémě hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 12. listopadu 1999
vymazáno 19. září 2001
výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků (nevztahuje se na speciální činnosti uvedené v přílohách 1-3 zák.č. 455/91 Sb.)
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 19. září 2001
výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 12. listopadu 1999
výroba kosmetických přípravků
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 15. července 1999
slévání železných i neželezných obecných kovů
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 15. července 1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 15. července 1999
výroba kosmetických přípravků
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 15. července 1999
poskytování ubytovacích služeb v režimu živností volných (nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze 3 zák. č. 455/1991 Sb.)
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 15. července 1999
Administrativní a účetní práce -Automatizované zpracování dat -Činnost organizačních a ekonomických poradců -Činnost účetních poradců -Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 2. října 1996
vymazáno 20. května 1999
provoz dětských předškolních zařízení
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 15. července 1999
zámečnictví
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 15. července 1999
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 12. listopadu 1999
vymazáno 19. září 2001
Administrativní a účetní práce -Automatizované zpracování dat -Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 19. září 2001
pronájem nemovitostí - vázáno na poskytování vedlejších slu- žeb v režimu živností volných
zapsáno 2. května 1995
vymazáno 8. října 2010
expertní služby v oblasti chemie v režimu živností volných
zapsáno 2. května 1995
vymazáno 8. října 2010
reklamní a propagační činnost
zapsáno 2. května 1995
vymazáno 8. října 2010
-Automatizované zpracování dat
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektové činnosti)
zapsáno 30. října 1996
vymazáno 8. října 2010
pořádání kurzů
zapsáno 30. října 1996
vymazáno 8. října 2010
provozování parkoviště
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 8. října 2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 8. října 2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 8. října 2010
praní a mandlování prádla
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 8. října 2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 15. července 1999
vymazáno 8. října 2010
plnění nádob plyny
zapsáno 22. srpna 2001
vymazáno 8. října 2010
administrativní práce
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. října 2010
výroba základních chemických látek nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. října 2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. prosince 2004
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. října 2010
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. října 2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 8. října 2010
skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 9. března 2002
vymazáno 8. října 2010
provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 8. prosince 2004
provozování železniční dráhy - vlečky
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 8. října 2010
provozování drážní dopravy železniční dráze - vlečky
zapsáno 10. prosince 2002
vymazáno 8. října 2010
činnost technických poradců
zapsáno 5. února 2004
vymazáno 8. října 2010
zámečnictví
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
kopírovací práce
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
testování, měření a analýzy
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 8. prosince 2004
vymazáno 8. října 2010
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
poskytování technických služeb
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 8. října 2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 8. října 2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
zapsáno 8. října 2010
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 8. října 2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 8. října 2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 8. října 2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 8. října 2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 8. října 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 8. října 2010
Statutární orgán - představenstvo:
Člen představenstva:
 
Praha 5, Pravoúhlá 18, PSČ 15000
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 26. března 1993
Člen představenstva:
 
Praha 10, Křenická 2255, PSČ 11000
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 9. prosince 1991
Člen představenstva:
 
Litvínov 6, Podkrušnohorská 1437
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 9. prosince 1991
Člen představenstva:
 
ing. Josef Vencl, CSc.
Pardubice, Brožíkova 439
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 9. prosince 1991
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Gagarinova 2688, PSČ 40000
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 9. prosince 1991
Člen představenstva:
 
Olšinky 37
zapsáno 9. prosince 1991
vymazáno 7. února 1995
Předseda představenstva:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova l96O/2
zapsáno 9. prosince 1991
vymazáno 12. března 1996
Místopředseda představenstva:
 
Ing. Pavel Hegner, CSc.
Ústí nad Labem, Resslova 857/l8
zapsáno 9. prosince 1991
vymazáno 12. března 1996
Člen představenstva:
 
Olšinky 537
zapsáno 7. února 1995
vymazáno 12. března 1996
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Stará 252O/45 A
zapsáno 9. prosince 1991
vymazáno 12. března 1996
Člen představenstva:
 
Praha 4, Jánošíkova 5
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Předseda:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Místopředseda:
 
Praha 8 - Černice, Křivenická 426
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Místopředseda:
 
Bohumín, Sv.Čecha 1075, okres Karviná
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Ústí nad Labem-Svádov, Olšinky 537
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Ústí nad Labem, J.Zajíce 3
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Litoměřice, Sadová 451/1
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Praha, Krausova 605
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Předseda:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2, PSČ 40011
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Místopředseda:
 
Bohumín, Svatopluka Čecha 1075, PSČ 73581
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
České Budějovice, Nová 8, PSČ 37001
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 3, PSČ 40011
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Rabasova 3180/13, PSČ 40011
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Předseda:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2, PSČ 40011
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Místopředseda:
 
Bohumín, Svatopluka Čecha 1075, PSČ 73581
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen:
 
České Budějovice, Nová 8, PSČ 37001
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 3, PSČ 40011
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Rabasova 3180/13, PSČ 40011
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen představenstva:
 
Kroměříž, Smetanova 1303, PSČ 76701
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Orlová - Poruba, Zátiší 1177, PSČ 73514
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Kroměříž, Francouzská 4036, PSČ 76701
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Poslední cesta 9/1310, PSČ 40003
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Předseda představenstva:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2, PSČ 40011
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Místopředseda představenstva:
 
Kroměříž, Smetanova 1303, PSČ 76701
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Místopředseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Poslední cesta 9/1310, PSČ 40003
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 26. ledna 1998
Člen představenstva:
 
Kroměříž, Francouzská 4036, PSČ 76701
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Člen představenstva:
 
Brno, Lerchova 3
zapsáno 26. ledna 1998
vymazáno 3. dubna 1998
Člen představenstva:
 
Kroměříž, Smetanova 1303, PSČ 76701
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 7. dubna 1998
Člen představenstva:
 
Orlová-Poruba, Zátiší 1177, PSČ 73514
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 7. dubna 1998
Místopředseda představenstva:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2, PSČ 40011
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Předseda představenstva:
 
Kroměříž, Smetanova 1303, PSČ 76701
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Místopředseda představenstva:
 
Vsetín, 4.května 1220
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 7. dubna 1998
Místopředseda představenstva:
 
Zlín, Obecniny VI./3600
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 7. dubna 1998
Předseda představenstva:
 
Ing. Vít Hroch
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2, PSČ 40011
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 9. dubna 1998
Předseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Gočárova 924/8a
zapsáno 9. dubna 1998
vymazáno 18. března 1999
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Beethovenova 411/16
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 18. března 1999
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Škrétova 9
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 18. března 1999
Místopředseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Gočárova 924/8a
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 9. dubna 1998
Místopředseda představenstva:
 
Ing. Petr Hetto
Ústí nad Labem, Bělehradská 1958/30
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 18. března 1999
Člen představenstva:
 
Ing. Petr Hetto
Ústí nad Labem, Bělehradská 1958/30
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 20. května 1999
Předseda představenstva:
 
Praha 1, Karolíny Světlé 34
Den vzniku funkce: 8. ledna 1999
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 5. června 2003
Místopředseda představenstva:
 
RNDr. Čeněk Kysilka, CSc.
Neratovice, Na Výsluní 1302
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 19. září 2001
Místopředseda představenstva:
 
RNDr. Čeněk Kysilka, CSc.
Ústí nad Labem, Ondříčkova 2
Den vzniku funkce: 8. ledna 1999
Den zániku funkce: 18. července 2002
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 18. července 2002
zapsáno 19. září 2001
vymazáno 25. září 2002
Předseda představenstva:
 
Praha 6, Rooseveltova 10
Den vzniku funkce: 8. ledna 1999
Den zániku funkce: 22. ledna 2004
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 22. ledna 2004
zapsáno 5. června 2003
vymazáno 8. dubna 2004
Člen představenstva:
 
Praha 4, Štichova 642/28
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 24. března 2004
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 3. července 2004
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Mošnova 1965/5
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 24. března 2004
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 3. července 2004
Člen představenstva:
 
Český Krumlov, 5.května 275
Den vzniku členství: 18. března 1999
Den zániku členství: 24. března 2004
zapsáno 20. května 1999
vymazáno 3. července 2004
Člen představenstva:
 
Praha 10, Kozácká 1
Den vzniku členství: 4. srpna 2000
Den zániku členství: 22. ledna 2004
zapsáno 2. listopadu 2000
vymazáno 8. dubna 2004
Místopředseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Novoveská 82
Den vzniku funkce: 22. července 2002
Den zániku funkce: 30. dubna 2004
Den vzniku členství: 19. července 2002
zapsáno 25. září 2002
vymazáno 3. července 2004
Člen představenstva:
 
Praha 4, Štichova 642/28
Den vzniku členství: 24. března 2004
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 11. dubna 2006
Místopředseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Mošnova 1965/5
Den vzniku funkce: 30. dubna 2004
Den zániku funkce: 17. září 2004
Den vzniku členství: 24. března 2004
Den zániku členství: 17. září 2004
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 23. listopadu 2004
Člen představenstva:
 
Český Krumlov, 5.května 275
Den vzniku členství: 24. března 2004
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 11. dubna 2006
Předseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Novoveská 82
Den vzniku funkce: 30. dubna 2004
Den zániku funkce: 26. ledna 2006
Den vzniku členství: 19. července 2002
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 11. dubna 2006
Člen představenstva:
 
Lom u Mostu, Luční 942, PSČ 43511
Den vzniku členství: 25. června 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 4. září 2004
vymazáno 4. října 2005
Člen představenstva:
 
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem, Ondříčkova 1960/2, PSČ 40011
Den vzniku členství: 25. června 2004
zapsáno 4. září 2004
vymazáno 22. července 2005
Místopředseda představenstva:
 
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem, Ondříčkova 1960/2, PSČ 40011
Den vzniku funkce: 24. června 2005
Den zániku funkce: 21. října 2005
Den vzniku členství: 25. června 2004
zapsáno 22. července 2005
vymazáno 8. listopadu 2005
Člen představenstva:
 
Praha 5, Plzeňská 155/113
Den vzniku členství: 12. září 2005
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 8. listopadu 2005
Člen představenstva:
 
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem, Ondříčkova 1960/2, PSČ 40011
Den vzniku členství: 25. června 2004
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 8. listopadu 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Plzeňská 155/113
Den vzniku funkce: 21. října 2005
Den zániku funkce: 26. ledna 2006
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 8. listopadu 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Člen představenstva:
 
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.
Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ 14900
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Člen představenstva:
 
Praha 4, Štichova 642/28
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 2. listopadu 2009
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 30. listopadu 2009
Člen představenstva:
 
Český Krumlov, 5.května 275
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 29. září 2009
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 30. listopadu 2009
Předseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Novoveská 82
Den vzniku funkce: 27. ledna 2006
Den zániku funkce: 28. srpna 2009
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 12. října 2009
Člen představenstva:
 
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem, Ondříčkova 1960/2, PSČ 40011
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 12. března 2009
Člen představenstva:
 
Mgr. Jan Kubata
Ústí nad Labem - Střekov, Jeseninova 543/32, PSČ 40003
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 3. srpna 2009
zapsáno 12. března 2009
vymazáno 24. srpna 2009
Předseda představenstva:
 
Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 25245
Den vzniku funkce: 29. září 2009
Den zániku funkce: 11. července 2011
Den vzniku členství: 29. září 2009
Den zániku členství: 11. července 2011
zapsáno 30. listopadu 2009
vymazáno 22. srpna 2011
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 544/27
Den vzniku členství: 29. září 2009
zapsáno 30. listopadu 2009
vymazáno 21. prosince 2012
Místopředseda představenstva:
 
Dukelských hrdinů 544/27, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den zániku funkce: 29. září 2014
Den vzniku členství: 29. září 2009
Den zániku členství: 29. září 2014
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 31. října 2014
Místopředseda představenstva:
 
Praha 5, Plzeňská 155/113
Den vzniku funkce: 27. ledna 2006
Den zániku funkce: 26. dubna 2011
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 26. dubna 2011
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 21. prosince 2012
Člen představenstva:
 
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.
Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ 14900
Den vzniku členství: 26. ledna 2006
Den zániku členství: 26. dubna 2011
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 21. prosince 2012
Člen představenstva:
 
Petrovice 508, PSČ 40337
Den vzniku členství: 10. srpna 2010
Den zániku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 8. října 2010
vymazáno 21. prosince 2012
Člen představenstva:
 
Ústí nad Labem, Krajní 5, PSČ 40000
Den vzniku členství: 10. srpna 2010
zapsáno 8. října 2010
vymazáno 22. srpna 2011
Předseda představenstva:
 
Ústí nad Labem, Krajní 5, PSČ 40000
Den vzniku funkce: 11. července 2011
Den zániku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 10. srpna 2010
Den zániku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 22. srpna 2011
vymazáno 21. prosince 2012
Předseda představenstva:
 
Všešímy 46, 251 64 Kunice
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 2. října 2013
Předseda představenstva:
 
Na Dolíček 46, Všešímy, 251 64 Kunice
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 2. října 2013
vymazáno 31. října 2014
Předseda představenstva:
 
Ing. DANIEL TAMCHYNA, MBA
Mezi Mosty 1844, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 1. října 2014
zapsáno 31. října 2014
Místopředseda představenstva:
 
Na Dolíček 46, Všešímy, 251 64 Kunice
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den zániku funkce: 13. prosince 2017
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 13. prosince 2017
zapsáno 31. října 2014
vymazáno 28. února 2018
Člen představenstva :
 
Kropáčkova 563/14, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. října 2014
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 31. října 2014
Místopředseda představenstva :
 
Čelakovského sady 433/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2012
Den zániku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. října 2014
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 31. října 2014
Místopředseda představenstva:
 
Stojická 827/5, Vinoř, 190 17 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 1. října 2014
zapsáno 31. října 2014
Člen představenstva:
 
č.p. 14, 411 33 Prackovice nad Labem
Den vzniku členství: 1. října 2014
zapsáno 31. října 2014
Člen představenstva:
 
Kočkovská 3538/22, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. října 2014
zapsáno 31. října 2014
Člen představenstva:
 
Na Dolíček 46, Všešímy, 251 64 Kunice
Den vzniku členství: 13. prosince 2017
zapsáno 28. února 2018
Počet členů:
5
zapsáno 31. října 2014
Způsob jednání:
Práva valné hromady vykonává zakladatel. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se z pěti členů. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastavuje. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 12. března 1996
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má sedm členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda popřípadě místopředseda a jeden další člen představenstvo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má pět členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 5 členů. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo 2 členové představenstva společně. Za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo 2 členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 7. dubna 1998
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to buď předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně se členem představenstva. Za společnost podepisují buď předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně se členem představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména, příjmení a vykonávanou funkci.
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 10. srpna 1998
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řidí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jménem společnosti jedná představenstva. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně s členem představenstva. Písemné právní úkony jménem společnosti činí osoby oprávněné jednat jménem společnosti a to tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 10. července 2001
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně se členem představenstva c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný způsobem uvedeným v bodě a) nebo b). Písemné právní úkony jménem společnosti činí osoby oprávněné jednat jménem společnosti a to tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.
zapsáno 10. července 2001
vymazáno 30. listopadu 2009
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď: a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo b) předseda představenstva vždy společně se členem představenstva c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v bodě a) nebo b). Písemné právní úkony jménem společnosti činí osoby oprávněné jednat jménem společnosti a to tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.
zapsáno 30. listopadu 2009
vymazáno 8. října 2010
Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď: a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo b) předseda představenstva vždy společně se členem představenstva c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v bodě a) nebo b). Písemné právní úkony jménem společnosti činí osoby oprávněné jednat jménem společnosti a to tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.
zapsáno 8. října 2010
vymazáno 21. prosince 2012
Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď: a) předseda představenstva vždy společně s jedním místopředsedou představenstva, nebo b) vždy společně oba místopředsedové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v bodě a) nebo b).
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 9. září 2014
Jednat navenek za představenstvo za společnost jsou oprávněni buď: a) předseda představenstva vždy společně s jedním místopředsedou představenstva, nebo b) vždy společně oba místopředsedové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v bodě a) nebo b).
zapsáno 9. září 2014
Dozorčí rada:
Člen:
 
Ústí n.L. - Všebořice, Návětrná 15
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Člen:
 
Praha 4, Augustýnova 2084
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Člen:
 
Ing. Ivo Vahala
Pardubice, Bělehradská 311
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Člen:
 
Brozany, Palackého nám. 16
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Člen:
 
JUDr. Jan Kurinec
Praha 7, Čechova 20/295
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 12. března 1996
Člen:
 
Nymburk, Gagarinova 1898
zapsáno 27. prosince 1994
vymazáno 12. března 1996
Předseda:
 
Praha 4, Kropáčkova 559
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Místopředseda:
 
Praha 4, Sinkulova 42
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Ústí nad Labem-Brná, Broskvoňová 16
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Ústí nad Labem, Lisztova 4
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Praha 8, Minická 378
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 14. května 1996
Člen:
 
Ústí nad Labem, Olšinky 37, PSČ 40322
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Ústí nad Labem, Beethovenova 18, PSČ 40001
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
zapsáno 14. května 1996
vymazáno 27. února 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Olšinky 37, PSČ 40322
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen:
 
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Ústí nad Labem, Beethovenova 18, PSČ 40001
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 4. srpna 1997
Člen::
 
Praha 9 - Klánovice, Ke Znaku 770, PSČ 19014
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen::
 
Ústí nad Labem, Nová 1402/28, PSČ 40003
zapsáno 4. srpna 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Člen:
 
Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 25. listopadu 1997
Předseda dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Nová 1402/28, PSČ 40003
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Člen dozorčí rady:
 
Praha 9 - Klánovice, Ke Znaku 770, PSČ 19014
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Předseda dozorčí rady:
 
Moravská Ostrava, Mánesova 15/3001
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 11. května 1998
Člen dozorčí rady:
 
Hradec Králové, Prokopa Holého 349/11, PSČ 50002
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 11. května 1998
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Tolstého 1226/50
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 11. května 1998
Člen dozorčí rady:
 
Hradec Králové, Prokopa Holého 349/11, PSČ 50002
zapsáno 11. května 1998
vymazáno 10. srpna 1998
Předseda dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Tolstého 1226/50
zapsáno 11. května 1998
vymazáno 10. srpna 1998
Předseda dozorčí rady:
 
Praha 1, Karolíny Světlé 34
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 18. března 1999
Člen dozorčí rady:
 
Praha 10, Kozácká 1
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 2. listopadu 2000
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Růžový palouček 14
zapsáno 11. května 1998
vymazáno 4. dubna 2000
Místopředseda dozorčí rady::
 
Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 10. srpna 1998
Místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 4 - Libuš, Mirotická 769/8
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 18. března 1999
Člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Kubelíkova 7
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 18. března 1999
Předseda dozorčí rady:
 
Praha 4 - Libuš, Mirotická 769/8
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 2. listopadu 2000
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Tolstého 1226/50
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 2. listopadu 2000
Člen dozorčí rady::
 
Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 7. března 2001
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Jan Němec
Děčín IX., Na pěšině 283
Den vzniku členství: 14. listopadu 1997
Den zániku členství: 16. prosince 2002
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 5. června 2003
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Jan Němec
Děčín IX., Na pěšině 283
Den vzniku členství: 16. prosince 2002
Den zániku členství: 31. října 2003
zapsáno 5. června 2003
vymazáno 5. února 2004
Místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 3, Kubelíkova 7
Den vzniku funkce: 8. ledna 1999
Den zániku funkce: 26. června 2003
Den vzniku členství: 26. června 1998
Den zániku členství: 26. června 2003
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 30. října 2003
Místopředseda dozorčí rady:
 
Praha 3, Kubelíkova 7
Den vzniku funkce: 26. června 2003
Den zániku funkce: 31. října 2003
Den vzniku členství: 26. června 2003
Den zániku členství: 31. října 2003
zapsáno 30. října 2003
vymazáno 5. února 2004
Člen dozorčí rady:
 
Praha 3, Kubelíkova 7
Den vzniku členství: 31. října 2003
Den zániku členství: 22. ledna 2004
zapsáno 5. února 2004
vymazáno 8. dubna 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2767/3
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 26. března 2004
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 3. července 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ing. LUBOŠ ŘEŽÁBEK, CSc.
Praha 9, Briksova 954/7
Den vzniku členství: 8. ledna 1999
Den zániku členství: 30. října 2003
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 5. února 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2767/3
Den vzniku členství: 26. března 2004
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 11. dubna 2006
Člen dozorčí rady:
 
Krupka 4, Fučíkova 112
Den vzniku členství: 8. prosince 1999
Den zániku členství: 8. března 2005
zapsáno 4. dubna 2000
vymazáno 14. května 2005
Předseda dozorčí rady:
 
Liberec 10, Klášterského 255/12
Den vzniku funkce: 4. srpna 2000
Den vzniku členství: 4. srpna 2000
Den zániku členství: 14. září 2001
zapsáno 2. listopadu 2000
vymazáno 9. března 2002
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2767/3
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Krupka 4, Fučíkova 112
Den vzniku členství: 11. března 2005
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 14. května 2005
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Družstevní 11
Den vzniku členství: 1. září 2000
Den zániku členství: 11. listopadu 2005
zapsáno 2. listopadu 2000
vymazáno 14. prosince 2005
Člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Libuš, Mirotická 769/8
Den vzniku členství: 26. června 1998
Den zániku členství: 14. září 2001
zapsáno 2. listopadu 2000
vymazáno 9. března 2002
Člen dozorčí rady::
 
Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
den zániku funkce: 12. prosince 2000
zapsáno 7. března 2001
vymazáno 7. března 2001
Člen dozorčí rady:
 
Děčín, Jiřího z Poděbrad 46
Den vzniku funkce: 15. prosince 2000
Den zániku členství: 21. května 2001
zapsáno 7. března 2001
vymazáno 10. července 2001
Předseda dozorčí rady:
 
Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1366/5
Den vzniku funkce: 24. října 2001
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 9. března 2002
vymazáno 4. října 2005
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Ota Zima, CSc
Praha 7, Jateční 1197/23
Den vzniku členství: 14. září 2001
zapsáno 9. března 2002
vymazáno 8. dubna 2004
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Bělehradská 2225/49
Den vzniku členství: 13. září 2001
Den zániku členství: 24. června 2003
zapsáno 9. března 2002
vymazáno 30. října 2003
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Ota Zima, CSc.
Praha 7, Jateční 1197/23
Den vzniku funkce: 22. ledna 2004
Den zániku funkce: 22. listopadu 2004
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 22. listopadu 2004
zapsáno 8. dubna 2004
vymazáno 18. března 2005
Člen dozorčí rady:
 
Smilovice 164, PSČ 739 55
Den vzniku členství: 31. října 2003
Den zániku členství: 24. března 2004
zapsáno 5. února 2004
vymazáno 3. července 2004
Člen dozorčí rady:
 
Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3268, PSČ 14300
Den vzniku členství: 31. října 2003
Den zániku členství: 28. ledna 2005
zapsáno 5. února 2004
vymazáno 15. dubna 2005
Člen dozorčí rady:
 
Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1366/5
Den vzniku členství: 14. září 2001
Den zániku členství: 22. prosince 2005
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 19. ledna 2006
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Spartakiádní 264/11, PSČ 40010
Den vzniku členství: 18. září 2003
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 5. února 2004
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Miroslav Babej-Kmec
Praha 6, Gotthardská 8/28, PSČ 16000
Den vzniku členství: 26. března 2004
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 4. října 2005
Člen dozorčí rady:
 
Kounice 302
Den vzniku členství: 26. března 2004
zapsáno 3. července 2004
vymazáno 18. března 2005
Místopředseda dozorčí rady:
 
Kounice 302
Den vzniku funkce: 22. listopadu 2004
Den zániku funkce: 12. září 2005
Den vzniku členství: 26. března 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 18. března 2005
vymazáno 4. října 2005
Člen dozorčí rady:
 
Most, Pod Širokým vrchem 251
Den vzniku členství: 22. listopadu 2004
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 18. března 2005
vymazáno 4. října 2005
Člen dozorčí rady:
 
Ostrava, J. Brabce 17, PSČ 70200
Den vzniku členství: 28. ledna 2005
Den zániku členství: 12. září 2005
zapsáno 15. dubna 2005
vymazáno 4. října 2005
Nístopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Miroslav Babej-Kmec
Praha 6, Gotthardská 8/28, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 12. září 2005
Den zániku funkce: 27. ledna 2006
Den vzniku členství: 26. března 2004
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Předseda dozorčí rady:
 
Libochovice, Fügnerova 674, PSČ 41117
Den vzniku funkce: 12. září 2005
Den zániku funkce: 27. ledna 2006
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Jan Ečer
Praha 4, Nad Obcí II 1923/54, PSČ 14000
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Martinická 647/8, PSČ 19000
Den vzniku členství: 12. září 2005
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 4. října 2005
vymazáno 11. dubna 2006
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ing. Miroslav Babej-Kmec
Praha 6, Gotthardská 8/28, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 7. února 2006
Den zániku funkce: 28. března 2008
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 28. března 2008
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 7. dubna 2008
Předseda dozorčí rady:
 
Libochovice, Fügnerova 674, PSČ 41117
Den vzniku funkce: 7. února 2006
Den zániku funkce: 28. srpna 2009
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 12. října 2009
Člen dozorčí rady:
 
Ing. Jan Ečer
Praha 4, Nad Obcí II 1923/54, PSČ 14000
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Praha 9, Martinická 647/8, PSČ 19000
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Anežky České 633/11
Den vzniku členství: 11. listopadu 2005
Den zániku členství: 17. prosince 2010
zapsáno 14. prosince 2005
vymazáno 7. března 2012
Člen dozorčí rady:
 
Litoměřice, Na Kocandě 23, PSČ 41201
Den vzniku členství: 22. prosince 2005
Den zániku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 19. ledna 2006
vymazáno 11. dubna 2006
Člen dozorčí rady:
 
Litoměřice, Na Kocandě 23, PSČ 41201
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
zapsáno 11. dubna 2006
vymazáno 18. května 2007
Člen dozorčí rady:
 
Brandýsek, Ke Třebusicům 379, PSČ 27341
Den vzniku členství: 27. ledna 2006
Den zániku členství: 17. srpna 2007
zapsáno 18. května 2007
vymazáno 3. října 2007
Člen dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 544/27, PSČ 40001
Den vzniku členství: 28. března 2008
Den zániku členství: 19. května 2008
zapsáno 7. dubna 2008
vymazáno 6. srpna 2008
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Dukelských Hrdinů 544/27, PSČ 40001
Den vzniku funkce: 29. května 2008
Den zániku funkce: 28. srpna 2009
Den vzniku členství: 19. května 2008
Den zániku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 6. srpna 2008
vymazáno 12. října 2009
Předseda dozorčí rady:
 
Ústí nad Labem, Novoveská 82, PSČ 40003
Den vzniku funkce: 31. srpna 2009
Den vzniku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 12. října 2009
vymazáno 2. října 2013
Předseda dozorčí rady:
 
Novoveská 1580/82, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 31. srpna 2009
Den zániku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 2. října 2013
vymazáno 31. října 2014
Místopředseda dozorčí rady:
 
Brandýsek, Ke Třebusicům 379, PSČ 27341
Den vzniku funkce: 31. srpna 2009
Den vzniku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 12. října 2009
vymazáno 2. října 2013
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ke Třebusicům 379, 273 41 Brandýsek
Den vzniku funkce: 31. srpna 2009
Den zániku funkce: 14. března 2011
Den vzniku členství: 28. srpna 2009
zapsáno 2. října 2013
vymazáno 31. října 2014
Člen dozorčí rady:
 
Krupka, Fučíkova 112, PSČ 41742
Den zániku funkce: 17. prosince 2012
Den vzniku členství: 17. prosince 2010
Den zániku členství: 17. prosince 2012
zapsáno 7. března 2012
vymazáno 9. září 2014
Člen dozorčí rady :
 
Fügnerova 674, 411 17 Libochovice
Den zániku funkce: 6. června 2014
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 6. června 2014
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 9. září 2014
Člen představenstva :
 
3040 San Giljan, Paceville , Triq il-Knisja 1721, Maltská republika
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 21. prosince 2012
Člen dozorčí rady:
 
3040 San Giljan, Paceville , Triq il-Knisja 1721, Maltská republika
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. října 2014
zapsáno 21. prosince 2012
vymazáno 31. října 2014
Člen dozorčí rady:
 
Ing. DANIEL TAMCHYNA, MBA
Mezi Mosty 1844, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Den vzniku členství: 6. června 2014
Den zániku členství: 1. října 2014
zapsáno 9. září 2014
vymazáno 31. října 2014
Předseda dozorčí rady:
 
Bydliště: 
3040 San Gilijan, Paceville, Trig il Knisja 1721, Maltská republika
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den zániku funkce: 13. prosince 2017
Den vzniku členství: 5. listopadu 2012
Den zániku členství: 13. prosince 2017
zapsáno 31. října 2014
vymazáno 28. února 2018
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ke Třebusicům 379, 273 41 Brandýsek
Den vzniku funkce: 17. března 2011
Den zániku funkce: 14. března 2016
Den vzniku členství: 14. března 2011
Den zániku členství: 14. března 2016
zapsáno 31. října 2014
vymazáno 3. února 2018
Předseda dozorčí rady:
 
JUDr. PETR SISÁK
Paceville, San Giljan, Portomaso Blk 17, Fl 21, Maltská republika
Den vzniku funkce: 13. prosince 2017
Den vzniku členství: 13. prosince 2017
zapsáno 28. února 2018
Místopředseda dozorčí rady:
 
Ke Třebusicům 379, 273 41 Brandýsek
Den vzniku funkce: 13. června 2016
Den vzniku členství: 13. června 2016
zapsáno 3. února 2018
Člen dozorčí rady:
 
Čelakovského sady 433/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. října 2014
zapsáno 31. října 2014
Člen dozorčí rady:
 
Novoveská 1580/82, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 14. března 2011
Den zániku členství: 14. března 2016
zapsáno 31. října 2014
vymazáno 3. února 2018
Člen dozorčí rady:
 
Choceradská 3040/24, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. listopadu 2017
zapsáno 28. února 2018
Počet členů:
4
zapsáno 31. října 2014
Akcie:
2 909 112 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 21. února 1994
vymazáno 12. července 1996
3 878 816 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
zapsáno 12. července 1996
vymazáno 30. listopadu 1998
3 878 816 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 30. listopadu 1998
vymazáno 9. března 2002
3 878 816 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
akcie jsou v zaknihované podobě
zapsáno 9. března 2002
vymazáno 3. října 2007
3 878 816 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 3. října 2007
vymazáno 9. září 2014
3 878 816 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
zapsáno 9. září 2014
Základní kapitál:
2 909 112 000,- Kč
zapsáno 21. února 1994
vymazáno 12. července 1996
3 878 816 000,- Kč
zapsáno 12. července 1996
vymazáno 3. dubna 1998
3 878 816 000,- Kč
Splaceno: 100
zapsáno 3. dubna 1998
vymazáno 30. listopadu 1998
1 939 408 000,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 30. listopadu 1998
Ostatní skutečnosti:
Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu ministerstva průmyslu České republiky ze dne 31.12.1990 ve smyslu zákona číslo 104/1990 Sb., o akciových společnostech a zákona číslo 111/1990 Sb., o státním podniku, a v souladu se stanovami, založenými ve spise podnikového rejstříku. Společnost je právním nástupcem práv a povinností státního podniku Spolek pro chemickou a hutní výrobu a přejímá veškerý jeho majetek.
zapsáno 31. prosince 1990
Základní kapitál společnosti činí 1 722 mil. Kčs a je stanoven bilanční metodou včetně cen pozemků. Bude na něj vydáno 120 765 kusů akcií v tomto členění : 110 000 kusů akcií po 1000,-- Kčs, 4 000 kusů akcií po 10 000,-Kčs, 5 770 kusů akcií po 100 000,-- Kčs a 995 kusů akcií po 1 mil. Kčs. Akcie budou na jméno.
zapsáno 31. prosince 1990
vymazáno 26. března 1993
Základní jmění společnosti: 1 722 mil. Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 964 000 akcií na majitele po 1 000,- Kč 758 akcií na majitele po 1 mil. Kč.
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 21. února 1994
Valná hromada a.s. schválila dne 3.2.1994 změnu čl. V. odst. l stanov společnosti.
zapsáno 21. února 1994
vymazáno 25. listopadu 1997
Dozorčí rada společnosti: Ladislav T e s l e r , bytem Návětrná 15, Ústí nad Labem - Všebořice, Ing. Karel V o l d ř i c h , bytem Augustýnova 2084, Praha 4, Ing. Ivo V a h a l a , bytem Bělehradská 311, Pardubice, Ing. Jaroslav H a v l í k , bytem Palackého nám.16, Brozany, JUDr. Jiří H n ě v k o v s k ý , bytem Mládežnická 3068/8, Praha 10, JUDr. Jan K u r i n e c , bytem Čechova 20/295, Praha 7.
zapsáno 26. března 1993
vymazáno 27. prosince 1994
Valná hromada na svém jednání 27.6.1995 schválila nové Stanovy akciové společnosti.
zapsáno 12. března 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
Valná hromada na svém jednání dne 26. 6. 1996 schválila změnu čl. 4 stanov společnosti.
zapsáno 12. července 1996
vymazáno 25. listopadu 1997
Rozsah splacení základního jmění: 100%
zapsáno 27. února 1997
vymazáno 3. dubna 1998
Valná hromada dne 14.3.1997 schválila nové znění stanov společnosti.
zapsáno 25. listopadu 1997
vymazáno 7. dubna 1998
Valná hromada dne 14.11.1997 schválila nové stanovy akciové společnosti.
zapsáno 7. dubna 1998
vymazáno 10. srpna 1998
Valná hromada dne 26.6.1998 schválila nové stanovy akciové společnosti.
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 18. března 1999
Valná hromada společnosti rozhodla osnížení základního jmění společnosti. a) Důvodem pro snížení základního jmění společnosti krytí účetní ztráty za rok 1997. b) Způsob a rozsah snížení základního jmění společnosti bude takový, že základní jmění se sníží ze současných Kč 3 878 816 000,-- (slovy: třimiliardyosmsetsedmdesátosmmi- lionůosmsetšestnácttisíckorunčeských), na Kč 1 939 408 000,-- (slovy: jednamiliardadevětsettřicetdevětmilionůčtyřista- osmtisíckorunčeských), t.j. o Kč 1 939 408 000,-- (slovy: jednamiliardadevětsettřicetdevětmilionůčtyřistaosmitisíc- korunčeských), snížením jmenovité hodnoty akcií za Kč 1 000,-- (slovy: jedentisíckorunčeských) na Kč 500,-- (slovy: pětsetkorunčeských).
zapsáno 10. srpna 1998
vymazáno 18. března 1999
Valná hromada dne 8.1.1999 schválila nové stanovy akciové společnosti.
zapsáno 18. března 1999
vymazáno 30. září 1999
Valná hromada dne 16.7.1999 schválila nové stanovy akciové společnosti.
zapsáno 30. září 1999
vymazáno 10. července 2001
Počet členů statutárního orgánu: 4
zapsáno 9. září 2014
vymazáno 31. října 2014
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 9. září 2014
Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:
Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 16516/2014-A-3 ze dne 17.6.2014. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 17.6.2014 v 08:43 hodin.
zapsáno 20. června 2014
vymazáno 11. července 2014
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.6.2014 č.j. KSUL 45 INS 16516/2014-A-8 bylo zrušeno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 17.6.2014, vydané pod č.j. KSUL 45 INS 16516/201-A-6. Usnesení nabylo právní moci dnem 27.6.2014.
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 11. července 2014
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.6.2014 č.j. KSUL 45 INS 16516/2014-A-6 byl insolvenční návrh proti dlužníku zamítnut.
zapsáno 11. července 2014
vymazáno 11. července 2014

Originál výpisu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Údaje byly staženy 3. března 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00011789 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00011789 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Upozornění: Vztahy některých osob, firem k subjektu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost nejsou na této stránce zobrazeny. Kompletní údaje obchodního rejstříku najdete v úplném výpisu subjektu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů