K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci" - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci" K O M E N I U M, národní podnik
IČO:00022152
FORMA:Státní podnik
SCHRÁNKA:  pdybchf
DIČ, DPH:CZ00022152 informace o dph, ověřit
ADRESA: Staroměstské náměstí 478/26, Staré Město, 110 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Staroměstské náměstí 478 Praha 11000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (15) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
30. prosince 1962
Spisová značka:
ALVIII 1173 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 30. prosince 1962
Obchodní firma:
Učební pomůcky, národní podnik
zapsáno 30. prosince 1962
vymazáno 11. října 1971
K O M E N I U M, národní podnik
zapsáno 11. října 1971
vymazáno 19. dubna 1993
K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci"
zapsáno 19. dubna 1993
Sídlo:
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám. 26
zapsáno 30. prosince 1962
vymazáno 23. listopadu 2015
Staroměstské náměstí 478/26, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsáno 23. listopadu 2015
Identifikační číslo:
00022152
zapsáno 28. ledna 1992
Právní forma:
Národní podnik
zapsáno 30. prosince 1962
Národní podnik
zapsáno 30. prosince 1962
Předmět podnikání:
1.Na úseku aplikovaného výzkumu a vývoje:
zapsáno 30. května 1991
a)provádí na základě teoretických podkladů výzkumných ústavů, vysokých škol a dalších vědeckých institucí aplikovaný výzkum směřující k vypracování a uskutečňování schválených koncepcí pomůcek a zařízení z hlediska současných i dlouhodobých potřeb škol a ostatních výchovných a vzdělávacích zařízení
zapsáno 30. května 1991
b)zpracovává na základě normativů a teoretických podkladů výzkumných ústav­návrhy dlouhodobých, střednědobých i ročních plánů vývoje pomůcek a zařízení a předkládá je ke schválení ministerstvu školství ČSR
zapsáno 30. května 1991
c)sestavuje a vyhlašuje podnikový plán tematických úkolů, předkládá ministerstvu školství ČSR k zařazení do resortního plánu návrhy tematických úkolů za obor své činnosti
zapsáno 30. května 1991
d)vyvíjí v těsné spolupráci s výzkumnými ústavy pomůcky a zařízení pro školy a ostatní výchovná a vzdělávací zařízení a poskytuje pomoc při vývoji pomůcek a zařízení svépomocí
zapsáno 30. května 1991
e)vypracovává pedagogické, funkční a základní techniké podklady pro vývoj technicky náročných pomůcek a zařízení, který provádějí vývojové útvary, výrobních podniků nebo odborných výzkumných ústavů a spolupracuje na tvorbě školních kartografických děl
zapsáno 30. května 1991
f)spolupracuje s výzkumnými ústavy při zpracování návrhů normativů pomůcek a zařízení
zapsáno 30. května 1991
g)vypracovává podklady pro zařizování odborných učeben a laboratoří
zapsáno 30. května 1991
h)sleduje vývoj pomůcek a zařízení v zahraničí, získává a vyměňuje zkušenosti se zahraničními oborovými intitucemi a podniky, zejména na základě kulturních dohod
zapsáno 30. května 1991
ch)činí opatření nutná k využití a ochraně vynálezů a zlepšovacích návrhů podle par. 6 odst. 3 zák. č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech a pečuje o plánovité a všestranné využívání a rozšiřování zlepšovacích návrhů podle par 70 tohoto zákona
zapsáno 30. května 1991
2.Na úseku výroby:
zapsáno 30. května 1991
a)vyrábí některé pomůcky a zařízení pro školy a ostatní výchovná a vzdělávací zařízení
zapsáno 30. května 1991
b)vydává audioorální a audiovizuální programy
zapsáno 30. května 1991
c)vydává a výrobně zajišťuje v rozsahu svého vydavatelského oprávnění tabelární pomůcky a oborové tiskoviny, zejména metodické, doprovodné nebo návodové texty k programů a didaktické technice, příručky pro práci s pomůckami a zařízením pro práci v laboratořích, dokumentací pro svépomocnou tvorbu pomůcek a zařízení, katalogy aj.
zapsáno 30. května 1991
3.Na úseku obchodu:
zapsáno 30. května 1991
a)zpracování návrhy věcné náplně ústřední rozesílky a ústřední dodávky pomůcek a zařízení zajišťovaných v rozpočtu MŠMT ČR. Tyto návrhy předkládá MŠMT ČR ke schválení
zapsáno 30. května 1991
b)zajišťuje výrobu schválených učebních pomůcek a zařízení podle vyvinutých prototypů, modelů nebo předloh u subdodavatelů, zejména u výrobních podniků, popř. na středních odborných školách a odborných učilištích
zapsáno 30. května 1991
c) dodává při zachování ustanovení hospodářského zákoníku školám a ostatních výchovným a vzdělávacím zařízení schválené pomůcky a zařízení
zapsáno 30. května 1991
d)zabývá se velkoobchodní a maloobchodní činností podle zák. č. 142/1988 Sb., o vnitřním obchodě
zapsáno 30. května 1991
e)objednává v rámci devizových prostředků schválených MČMT ČR dovoz pomůcek a zařízení, zajišťuje vazbově reciproční obchody a uskutečňuje ze svých tržních fondů vývoz pomůcek a zařízení prostřednictvím příslušných podniků zahraničního obchodu
zapsáno 30. května 1991
f)vyjadřuje se k nabízeným, vystavovaným a vyváženým pomůckám a zařízením. Je oprávněn přejímat zastoupení zahraničních oborových podniků
zapsáno 30. května 1991
g)prodává schválené pomůcky a zařízení také ve vlastních prodejnách
zapsáno 30. května 1991
h)prodává vybrané učební pomůcky prostřednictvím jiných obchodních organizací
zapsáno 30. května 1991
ch)provádí zahraničně obchodní činnost v oblasti:
zapsáno 30. května 1991
nákupu a prodeje učebních pomůcek a technických prostředků pro potřeby škol a školských zařízení
zapsáno 30. května 1991
dodávek učebních pomůcek a technických prostředků pro školy a školská zařízení podle specifikace odběratelů
zapsáno 30. května 1991
servisních činností
zapsáno 30. května 1991
zastupování zahraničních firem v sortimentu zboží určeného pro školy a školská zařízení v ČSFR
zapsáno 30. května 1991
4.Na úseku služeb:
zapsáno 30. května 1991
a)je oprávněn podávat konzultace pro projektování škol, zejména kabinetů, odborných učeben a laboratoří, z hlediska jejich vybavování pomůckami a zařízením a dodávat projekty pro zařizování odborných učeben a laboratoří v rozsahu svého projektového oprávnění
zapsáno 30. května 1991
b)pořádá tematické i obchodní výstavy v tuzemsku i zahraničí
zapsáno 30. května 1991
c)provádí pedagogicko technické, poradenství na úseku vybavování škol a ostatních výchovných a vzdělávacích zařízení
zapsáno 30. května 1991
d)prostřednictvím opraven dodavatelských podniků zajišťuje servis a opravy pomůcek a zařízení podnikem dodávaných
zapsáno 30. května 1991
e)zajišťuje montáže pomůcek a zařízení podnikem dodávaných
zapsáno 30. května 1991
5.Na úseku normotvorném a cenovém:
zapsáno 30. května 1991
a)vede rejstřík schválených pomůcek a zařízení
zapsáno 30. května 1991
b)vydává po schválení ministerstvem školství ČR oborové normy v oboru pomůcek a zařízení
zapsáno 30. května 1991
kalkuluje a vyhlašuje v rámci svého oprávnění prodejní ceny pomůcek a zařízení i materiálu podle čl. 2 bod 2 písm. c).
zapsáno 30. května 1991
Statutární orgán:
Ředitel:
 
Praha 2, Vinohradská 6
zapsáno 30. prosince 1962
vymazáno 1. února 1967
Zástupce ředitele:
 
Praha 3, Nám. V.I. Čapajeva 2277/7
zapsáno 11. října 1971
vymazáno 14. prosince 1976
Ředitel:
 
Praha 4 - Nusle, ul. 5.května 6
zapsáno 1. února 1967
vymazáno 8. listopadu 1977
Zástupce ředitele:
 
Praha 4 - Nusle, ul. 1.listopadu 3/851
zapsáno 13. listopadu 1963
vymazáno 11. října 1971
Ředitel:
 
Praha 6, Vlastina 564
zapsáno 8. listopadu 1977
vymazáno 14. února 1989
Zástupce ředitele:
 
Praha 2, Václavská 18
zapsáno 11. října 1971
vymazáno 28. prosince 1978
Zástupce ředitele:
 
Praha 4, Keltská 43
zapsáno 28. prosince 1978
vymazáno 8. prosince 1983
Ředitel:
 
Praha 4 - Chodov, Zlešická 1852
zapsáno 14. února 1989
vymazáno 22. října 1990
Zástupce ředitele:
 
PhDr. Václav Luka
Praha 4, Keltská 43
zapsáno 8. prosince 1983
vymazáno 24. února 1989
Zástupce ředitele:
 
Praha 6, Radčina 561/7
zapsáno 24. února 1989
vymazáno 22. října 1990
Pověřen funkcí ředitele:
 
Praha 9, Střelečská 1849
zapsáno 22. října 1990
vymazáno 25. června 1991
Zástupce ředitele:
 
Praha 8, Nad záložnou 9
zapsáno 22. října 1990
vymazáno 30. května 1991
Ředitel:
 
Praha 9, Střelečská 1849
zapsáno 25. června 1991
vymazáno 9. července 1991
Pověřen funkcí ředitele:
 
Praha 2, Mánesova 10
zapsáno 9. července 1991
vymazáno 19. dubna 1993
Zástupce ředitele:
 
Praha 8, Trojská 342/43
zapsáno 30. května 1991
vymazáno 4. listopadu 1992
Zástupce ředitele:
 
Praha 8, Střekovská 1342
zapsáno 4. listopadu 1992
vymazáno 19. dubna 1993
Likvidátor:
 
JUDr. JOSEF ŠIMEK
Velké Přílepy, Kladenská 206, okres Praha-západ
zapsáno 19. dubna 1993
Způsob jednání:
Zastupování: Podnik zastupuje ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
zapsáno 30. prosince 1962
vymazáno 19. dubna 1993
Zastupování: Za podnik jedná likvidátor. Podpisování: K názvu podniku s dodatkem v likvidaci připojí svůj podpis likvidátor.
zapsáno 19. dubna 1993
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení: Podnik byl zřízen listinou ministerstva školství a kultury ze dne 22.12.1962 č.j. 55 000/62-E I.
zapsáno 30. prosince 1962
Den vzniku: 1.leden 1963
zapsáno 30. prosince 1962
Vedoucí odštěpného závodu v Banské Bystrici: Jan Kostiviar, Bánská Bystrica, Kostiviarská 85
zapsáno 6. ledna 1964
vymazáno 2. ledna 1969
Zastupování odštěpného závodu: Odštěpný závod zastupuje ředitel nebo jeho zástupce nebo vedoucí odštěpného závodu. Podpisování: K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce nebo vedoucí odštěpného závodu.
zapsáno 6. ledna 1964
vymazáno 2. ledna 1969
Rozhodnutím č. 1041/93 ministra školství a tělovýchovy České republiky ze dne 2.4.1993 se ke dni 5.dubna 1993 ruší národní podnik Komenium a nařizuje zápis likvidace dnem 6.2.1993.
zapsáno 19. dubna 1993
Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:
zapsáno 1. února 1994
Prohlášení konkursu:
Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 20. prosince 1993 sp. zn. K 92/93-28 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní spol. K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci" a ustaven konkursní správce s tím, že účinky prohlášení konkursu nastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu
zapsáno 1. února 1994
vymazáno 13. září 2007
Konkursní správce:
komerční právník JAN MANĎÁK
Praha 10, Říčanská 4
zapsáno 1. února 1994
Zrušení konkursu:
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.2.2007, č.j. K 92/93-506, které nabylo právní moci 4.7.2007, byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 13. září 2007

Originál výpisu K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci" (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy K O M E N I U M, národní podnik "v likvidaci". Údaje byly staženy 28. srpna 2017 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00022152 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00022152 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
K O M E N I U M, národní podnik
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů