JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice - logo
IČO:00031852
Z. KAPITÁL:1.0 milion Kč
SCHRÁNKA:  n2ece92
DIČ (DPH): CZ00031852, Detail plátce DPH
ADRESA: Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Pražská tř. 2176 České Budějovice 37004

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (1) |  sbírka listin (63)

Datum vzniku a zápisu:
1. červen 1991 
 
Spisová značka:
Dr 224 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zapsáno 1. únor 1957 
Obchodní firma:
Jednota, lidové spotřební družstvo v Českých Budějovicích
zapsáno 1. únor 1957 
vymazáno 1. červenec 1960 
JEDNOTA, lidové spotřební družstvo České Budějovice se sídlem v Týně nadVltavou
zapsáno 1. červenec 1960 
vymazáno 15. červen 1972 
Jednota, lidové spotřební družstvo v Týně nad Vltavou
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 24. červenec 1978 
Jednota, lidové spotřební družstvo v Týně nad Vltavou, okres České Budějovice
zapsáno 24. červenec 1978 
vymazáno 25. září 1989 
Jednota, spotřební družstvo České Budějovice
zapsáno 25. září 1989 
vymazáno 13. červen 1991 
JEDNOTA, spotřební družstvo Č. Budějovice
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 9. srpen 1994 
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
zapsáno 9. srpen 1994 
Sídlo:
České Budějovice, Jeronýmova 28, PSČ 37021
zapsáno 1. únor 1957 
vymazáno 1. červenec 1960 
Týn nad Vltavou
zapsáno 1. červenec 1960 
vymazáno 15. červen 1972 
Týn nad Vltavou, okr. Č. Buděj
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. září 1989 
České Budějovice, Jeronýmova 22, PSČ 37021
zapsáno 25. září 1989 
vymazáno 3. září 1997 
České Budějovice, Lidická 156, PSČ 37007
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 6. říjen 2001 
České Budějovice, Lidická 1625/156, PSČ 37007
zapsáno 6. říjen 2001 
vymazáno 13. leden 2012 
České Budějovice - České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 37007
zapsáno 13. leden 2012 
vymazáno 5. únor 2016 
Lidická tř. 1625/156, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zapsáno 21. duben 2016 
Identifikační číslo:
00031852 
 
Právní forma:
Družstvo 
 
Předmět podnikání:
aby družstvo plnilo své poslání ke prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s hospodářským plánem, zejména: a/ provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům a ostatním organizacím, b/ provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu, c/ poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací, d/ provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny
zapsáno 24. červenec 1978 
vymazáno 13. červen 1991 
e/ vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby, f/ za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu, v souladu se zvláštním oprávněním vydaným pro kv čssd spolupracuje na projektové činnosti, g/ vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka nf pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů.
zapsáno 24. červenec 1978 
vymazáno 13. červen 1991 
s cílem plnit své poslání a celospolečenské cíle, zabezpečuje družstvo v souladu s úkoly státního plánu a principy socialistické zákonosti zejména tyto úkoly: a, provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím, b, provozuje veřejné stravování a ubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu
zapsáno 25. červenec 1989 
vymazáno 13. červen 1991 
d, provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, e, nakupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb obyvatel, f, provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny provozuje stavební, údržbářskou činnost a závodovou dopravu, v rámci volné kapacity za účelem jejího plnění a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany /krom dopravy/.
zapsáno 25. červenec 1989 
vymazáno 13. červen 1991 
předmět činnosti doprava pro jiné organizace, "projektová činnost" a "zahraničně hospodářská činnost" bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušných orgánů státní správy.
zapsáno 25. červenec 1989 
vymazáno 13. červen 1991 
doplňuje se předmět činnosti o: - dopravu pro jiné organizace.
zapsáno 25. září 1989 
vymazáno 13. červen 1991 
čl. 7- předmět činnosti- se doplňuje o ch/ provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívá různých forem spolupráce s právními subjekty, t.j.uzavírá smlouvy a sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností apod./ i/ provozuje vlastní laboratoř, zajišťuje zejména rozbory kvalit zboží a vody pro vlastní potřebu a jako úplatnou službu pro jiné organizace.
zapsáno 23. listopad 1990 
vymazáno 13. červen 1991 
předmětem podnikání jsou zejména tyto činnosti: - provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovni velkoobchodu a maloobchodu, včetně souvisejících činností - provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a rekreačního ruchu - poskytuje obchodní, popř. i jiné služby členům, občanům, podnikatelům a organizacím ve smyslu obecně závazných právních předpisů - provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 31. prosinec 1992 
vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb - provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou, provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost a automobilovou dopravu /platnost povolení k provozování dopravy do 31. 12. 1991/ v rámci volné kapacity za účelem jejího plného a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 31. prosinec 1992 
provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívání různých forem spolupráce s právními subjekty t.j. uzavírání smlouvy o sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností a pod./ - pronajímá podnikatelům a právnickým osobám vlastní majetek /objekty, zařízení, dopravní prostředky apod./ za účelem provozování obchodní popř. i jiné činnosti - zajišťuje praktické vyučování žáků ve vlastním středisku praktického vyučování - provádí investorskou činnost
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 31. prosinec 1992 
podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně obchodní činnost s výjimkou případů, ke kterým je třeba zvláštní povolení
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 31. prosinec 1992 
1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2/ hostinská činnost 3/ ubytování 4/ drogistická činnost 5/ prodej jedů a žíravin v maloobchodě 6/ ředznictví a uzenářství 7/ výroba, instalace a opravy chladících zařízení 8/ opravy motorových vozidel 9/ opravy karoserií 10/ distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů
zapsáno 31. prosinec 1992 
vymazáno 9. srpen 1994 
11/ aranžérské služby 12/ pedagogická činnost 13/ výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 14/ silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané okresním živnostenským úřadem v českých budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. ž/00/92/04642
zapsáno 31. prosinec 1992 
vymazáno 9. srpen 1994 
hostinská činnost
zapsáno 9. srpen 1994 
řeznictví a uzenářství
zapsáno 9. srpen 1994 
15/ ubytování 16/ aranžérské služby
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 9. srpen 1994 
výroba, instalace a opravy chladících zařízení
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
opravy motorových vozidel
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 15. červen 1999 
opravy karoserií
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 15. červen 1999 
pedagogická činnost
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 15. červen 1999 
distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 15. červen 1999 
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 15. červen 1999 
prodej jedů a žíravin v maloobchodě
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 23. srpen 2000 
silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané okresním živnostenským úřadem v českých budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. ž/00/92/04642
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 6. říjen 2001 
drogistická činnost
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 21. září 2002 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 21. srpen 2009 
pekařství, cukrářství
zapsáno 23. srpen 2000 
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
zapsáno 23. srpen 2000 
vymazáno 21. srpen 2009 
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
zapsáno 23. srpen 2000 
vymazáno 21. srpen 2009 
prodej drogistického zboží
zapsáno 21. září 2002 
vymazáno 21. srpen 2009 
technické činnosti v dopravě
zapsáno 21. září 2002 
vymazáno 21. srpen 2009 
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy
zapsáno 21. září 2002 
vymazáno 21. srpen 2009 
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 8. září 2004 
vymazáno 13. červen 2006 
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 13. červen 2006 
vymazáno 21. srpen 2009 
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy iib a iii, s vyjímkou kondomů, b) třídy i a iia, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
zapsáno 13. červen 2006 
vymazáno 21. srpen 2009 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. srpen 2009 
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 6. listopad 2014 
Člen představenstva, předseda:
Ing. OSLAV FROULÍK
okres České Budějovice
zapsáno 22. říjen 1982 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen představenstva, předseda:
Jaroslav Rambousek
okres České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
Člen představenstva, předseda:
Zdeněk Lomský
České Budějovice
Den vzniku funkce: 15. květen 2001
Den zániku funkce: 25. květen 2005
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 23. srpen 2005 
Člen představenstva, předseda:
ing. Bořivoj Marxt
Český Krumlov
Den vzniku členství: 25. květen 2005
zapsáno 23. srpen 2005 
vymazáno 5. únor 2016 
Člen představenstva, předseda:
ing. Bořivoj Marxt
Český Krumlov
Den vzniku členství: 25. květen 2005
Den zániku členství: 23. květen 2013
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Člen představenstva, předseda:
ing. Bořivoj Marxt
Český Krumlov
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. duben 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva, předseda:
Ing. Zdeněk Liška
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
František Erben
České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 6. říjen 2001 
Člen představenstva, místopředseda:
Jaroslav Rambousek
Týn nad Vltavou
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 6. prosinec 2012 
vymazáno 7. květen 2014 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 7. květen 2014 
vymazáno 5. únor 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 23. květen 2013
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
František Erben
okres České Budějovice
Den vzniku funkce: 15. květen 2001
Den zániku funkce: 2. červenec 2012
zapsáno 6. říjen 2001 
vymazáno 6. prosinec 2012 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Jan Chrástka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 23. květen 2013
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Jan Chrástka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 13. leden 2012 
vymazáno 5. únor 2016 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. duben 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
František Němec
Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Jan Chrástka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. duben 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Zdeněk Liška
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Mgr. Tomáš Rada
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. únor 2019 
Člen představenstva, místopředseda:
František Němec
Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
ing. Bořivoj Marxt
Český Krumlov
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. VLASTISLAV KLIMEŠ CSC.
okres Český Krumlov
Den vzniku členství: 15. červen 2017
Den zániku členství: 31. prosinec 2018
zapsáno 27. září 2017 
vymazáno 21. únor 2019 
Člen představenstva, místopředseda:
Ing. ŠTĚPÁNKA IRMIŠOVÁ
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
Karel Vácha
okres České Budějovice
zapsáno 6. červenec 1987 
vymazáno 13. červen 1991 
Člen statutárního orgánu:
Blanka Farkotová
Česká republika
zapsáno 6. červenec 1987 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Jindřich Havel
Jindřichův Hradec
zapsáno 6. červenec 1987 
vymazáno 25. červenec 1989 
Člen statutárního orgánu:
Zdeněk Lomský
České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Jaroslav Ramnousek
Týn nad Vltavou
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 20. únor 1991 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Marie Benešová
Týn nad Vltavou
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 8. říjen 1992 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Ivan Forka
České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 13. červen 1991 
Člen statutárního orgánu:
František Houška
Česká republika
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Vladimír Kozák
Česká republika
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Miroslav Procházka
Týn nad Vltavou
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 8. říjen 1992 
Člen statutárního orgánu:
Vladimír Sokolík
České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Jan Štěch
Trhové Sviny
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Bohuslav Štěpnička
okres České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Pavel Zima
České Budějovice
zapsáno 20. únor 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Karel Paroubek
okres České Budějovice
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Zdeňka Kolářová
Trhové Sviny
zapsáno 13. červen 1991 
vymazáno 14. červen 1994 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 9. srpen 1994 
Člen statutárního orgánu:
JUDr. Ing. Ivo Novák
České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 6. říjen 2001 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Jan Štěpánek
České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
Člen statutárního orgánu:
Mgr. Jan Chrástka
České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 17. červenec 1995 
Člen statutárního orgánu:
František Záviš
okres České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
Člen statutárního orgánu:
Blažena Gelnarová
Trhové Sviny
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
Člen statutárního orgánu:
Jiří Brázda
okres České Budějovice
zapsáno 14. červen 1994 
vymazáno 3. září 1997 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Karel Řepa
České Budějovice
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 17. březen 1999 
Člen statutárního orgánu:
Jaroslav Rambousek
okres České Budějovice
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 9. říjen 1997 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 9. srpen 1994 
vymazáno 21. srpen 2009 
Člen statutárního orgánu:
JUDr. Jiří Kolban
Ostrava
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 27. květen 2015
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 4. červen 2015 
Člen statutárního orgánu:
JUDr. Petr Vojnar
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 21. květen 2009
zapsáno 6. říjen 2001 
vymazáno 21. srpen 2009 
Člen statutárního orgánu:
Mgr. Jan Chrástka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 17. červenec 1995 
vymazáno 13. leden 2012 
Člen statutárního orgánu:
Ing. Miloš Parma
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 25. květen 2005
zapsáno 3. září 1997 
vymazáno 23. srpen 2005 
Člen statutárního orgánu:
Jaroslav Rambousek
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
Den zániku členství: 21. květen 2009
zapsáno 9. říjen 1997 
vymazáno 21. srpen 2009 
Člen statutárního orgánu:
Anna Jónová
Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 25. květen 2005
Den zániku členství: 23. květen 2013
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Člen statutárního orgánu:
Anna Jónová
Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 25. květen 2005
zapsáno 23. srpen 2005 
vymazáno 5. únor 2016 
Člen statutárního orgánu:
Věra Smetanová
České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
Marie Válková
České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
Jaroslav Peterka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
Marie Smetanová
České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 23. březen 2017
zapsáno 6. listopad 2014 
vymazáno 4. duben 2017 
Člen statutárního orgánu:
Věra Smetanová
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
Jaroslav Peterka
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen statutárního orgánu:
ing. Karel Tůma
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
Ing. Jaroslav Froulík
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. květen 2001
zapsáno 21. srpen 2009 
vymazáno 6. prosinec 2012 
Člen představenstva:
Pavel Matoušek
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 21. květen 2009
Den zániku členství: 23. květen 2013
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 21. duben 2016 
Člen představenstva:
Pavel Matoušek
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 21. květen 2009
zapsáno 21. srpen 2009 
vymazáno 5. únor 2016 
Člen představenstva:
Pavel Matoušek
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. duben 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
Anna Jónová
Týn nad Vltavou
Den vzniku členství: 23. květen 2013
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 21. duben 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
ALENA ŠILHOVÁ
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 25. říjen 2014
Den zániku členství: 15. červen 2017
zapsáno 5. únor 2016 
vymazáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
Mgr. Tomáš Rada
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
vymazáno 5. leden 2018 
Člen představenstva:
Mgr. Tomáš Rada
České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 5. leden 2018 
vymazáno 21. únor 2019 
Člen představenstva:
Ing. Radislav Bušek
Trhové Sviny
Den vzniku funkce: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
Milan Kuda
Týn nad Vltavou
Den vzniku funkce: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
ALENA ŠILHOVÁ
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 15. červen 2017
zapsáno 27. září 2017 
Člen představenstva:
Pavel Matoušek
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 1. leden 2019
zapsáno 21. únor 2019 
Základní kapitál:
1 000 000,-Kč
zapsáno 31. prosinec 1992 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. Údaje byly staženy 20. července 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00031852 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00031852 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Označení stránky: jednota sd české budějovice, jednota české budějovice, jednota spotřební družstvo české budějovice, jednota české budějovice pracovní místo, představenstvo Jednota České budějovice, jednota české budějovice volná pracovní místa, Jednota Č.Budějovice, 00031852, Prodejny SD Jednota české budějovice, Jednota Č.Budějovice kontakty
Obchodní rejstřík firem - Hledání
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies