KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci - logo
IČO:00032239
Z. KAPITÁL:3.8 miliony Kč
SCHRÁNKA:  3bhbfbx
DIČ (DPH):CZ00032239 informace o dph, ověřit
ADRESA: Sukova 553/2, Brno-město, 602 00 Brno
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
DATUM VZNIKU:11. říjen 1978
DATUM ZÁNIKU:10. září 2019
Sukova 553 Brno 60200

Obchodní rejstřík:   úplný výpis |  vztahy osob (1) |  sbírka listin (5)

Datum vzniku a zápisu:
11. říjen 1978 
 
Spisová značka:
Dr 295 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 10. září 2019 
Obchodní firma:
JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Brně
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 6. květen 1957 
Jednota lidové spotřební družstvo v Brně
zapsáno 6. květen 1957 
vymazáno 30. červen 1972 
Jednota, lidové spotřební družstvo Brno-venkov
zapsáno 30. červen 1972 
vymazáno 13. září 1978 
Jednota, spotřební družstvo Brno-venkov
zapsáno 13. září 1978 
vymazáno 24. duben 1991 
KONZUM BRNO, spotřební družstvo
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 18. srpen 2000 
KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci
zapsáno 18. srpen 2000 
vymazáno 10. září 2019 
Sídlo:
Brno, Sukova 2
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 28. květen 1996 
Brno, Sukova 2, okres Brno-město, PSČ 65933
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 30. říjen 2015 
Identifikační číslo:
00032239 
 
Právní forma:
Družstvo 
 
Předmět podnikání:
družstvo v souladu se svým společenským posláním zabezpečuje pro potřeby svých členů, ostatních občanů, popřípadě i organizací a pro vnitřní potřeby vlastních činností zejména: a) v rámci ustanovení zákona o vnitřním obchodě ve svých prodej- nách, provozovnách veřejného stravování a ve velkoobchodních skladech provozuje obchodní činnost a svým členům, ostatním občanům a organizacím prodává zboží a poskytuje služby s obchodní činností spojené b) dále ve svých provozovnách veřejného stravování a ubytovacích zařízeních provozuje veřejné stravování a poskytuje ubytovací
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
služby i další služby, zvláště služby spojené s cestovním a rekreačním ruchem c) provozuje potravinářskou i jinou výrobu spojenou s obchodní činností a zpracovává nakoupené zemědělské výrobky a suroviny d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny, lesní a volně rostoucí plody a houby, domácké výrobky, popřípadě jiné výrobky, jimiž může zlepšit zásobování členů, ostatních občanů i organizací e) podle zákonem stanovených pravidel může uskutečňovat zahranič- ně hospodářskou činnost f) v potřebném rozsahu provádí závodovou dopravu a poskytuje
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
dopravní služby ve spojitosti s obchodní činností g) v mezích kapacitních a odborných možností zabezpečuje vlastním údržbářským střediskem péči o materiálně-technickou základnu družstva, využívá přitom i pomoci dohlížecích výborů a členů družstva h) provádí i další činnosti a práce, zpravidla pro vlastní potře- bu, m.j. aranžérské práce, projektové práce, práce výpočetní techniky, má laboratoř k posuzování jakosti potravinářského zboží i) v rámci volné kapacity v činnostech a pracích uvedených
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
v odst. f) až h) může provádět tyto práce pro jiné organizace spotřebního družstevnictví, ve vyjímečných případech i pro ji- né organizace j) cílevědomě provádí politicko výchovnou a kulturně výchovnou činnost a organizuje a pořádá politicko výchovné akce, jejichž cílem je působit nejen na členy, ale i na ostatní občany
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
družstvo pro potřeby svých členů, ostatních občanů i organi- zací a pro vlastní potřebu zejména: a) ve svých prodejnách, provozovnách veřejného stravování a ve velkoobchodních skladech provozuje obchodní činnost, prodává zboží a poskytuje služby s obchodní činností spo- jené vč. poskytování výhod v této oblasti pracovníkům a ost. členům družstva b) v provozovnách veřejného stravování a ubytovacích zaříze- ních provozuje veřejné stravování, ubytovací služby i další služby, zejména služby spojené s cestovním a rek
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. duben 1993 
reačním ruchem c) provozuje potravinářskou a jinou výrobu spojenou s ob- chodní činností a zpracovává nekoupené zemědělské výrobky a suroviny d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny, lesní a volně ros- toucí plody a houby, domácké výrobky, popř. jiné výrobky e) uskutečňuje zahraniční hospodářskou činnost f) provádí závodou dopravu a poskytuje dopravní služby vč. přepravy zboží v mezinárodním styku g) v mezích možností zabezpečuje vlastním údržbářským stře
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. duben 1993 
diskem péči o materiálně technickou základnu družstva, h) provádí i další činnosti a práce m.j. aranžérské práce, projektové práce, práce výpočetní techniky, má vlastní laboratoř k posuzování jakosti potravinářského zboží, i) sdružuje se s právnickými, popř. soukromými osobami k provozování společenských činností v souladu s uplat- ňováním kritérií ekonomické výhodnosti pro družstvo, j) v souladu s příslušnými předpisy provádí finanční operace v oblasti úsporných vkladů, poskytování půjček členům družstva, finančních burzovních operací s cennými papíry
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. duben 1993 
k) provozuje činnost středisek praktického vyučování s cílem zajištění kvalifikovaného dorostu pro činnost družstva, popř. i v oblasti výchovy dospělých, l) dle vlastních možností a potřeb buduje a provozuje bytové hospodářství, m) v rámci své členské základny organizuje a uplatňuje prvky družstevní členské samosprávy s cílem posilovaní druž- stevní sounáležitosti a kulturně výchovné činnosti.
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. duben 1993 
n) provozuje zásobovací a zprostředkovatelskou činnost
zapsáno 9. březen 1992 
vymazáno 27. duben 1993 
b) hostinská činnost
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 26. červen 2002 
e) směnárenská činnost
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 26. červen 2002 
d) výroba knedlíků a pekařství
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 26. červen 2002 
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 10. září 2019 
c) ubytovací služby
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 10. září 2019 
h) elektroinstalatérství
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 28. květen 1996 
f) prodej jedů a žíravin v maloobchodě
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 28. květen 1996 
g) stavitel - provádění jednoduchých staveb
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 28. květen 1996 
i) pořádání kurzů a seminářů
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 10. září 2019 
k) pronájem movitých věcí
zapsáno 29. listopad 1994 
vymazáno 10. září 2019 
j) pronájem nebytových prostor, s poskytováním i jiných než základních služeb
zapsáno 29. listopad 1994 
vymazáno 10. září 2019 
m) činnost účetních poradců
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 26. červen 2002 
s) řeznictví a uzenářství
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 26. červen 2002 
l) činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 10. září 2019 
n) automatizované zpracování dat
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 10. září 2019 
o) zprostředkovatelská činnost
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 10. září 2019 
p) reklamní činnost
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 10. září 2019 
r) vedení účetnictví
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 10. září 2019 
f) prodej jedů, žíravin a pesticidů
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 10. září 2019 
t) prodej drogistického zboží
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 10. září 2019 
h) zámečnictví
zapsáno 27. leden 1998 
vymazáno 26. červen 2002 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 19. květen 1999 
Člen představenstva, předseda:
zapsáno 19. květen 1999 
vymazáno 13. září 2000 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva, místopředseda:
Zdeněk David
Česká republika
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 27. říjen 1993 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 20. duben 1999 
vymazáno 13. září 2000 
Člen představenstva, místopředseda:
zapsáno 20. duben 1999 
vymazáno 19. květen 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Iljič Procházka
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Alena Tupá
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
Jana Častulíková
Šlapanice
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Jelenka Kolářová
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Ilona Gapčová
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Eliška Kelánová
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Václav Ulbrich
Česká republika
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
Milada Horáková
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
Hana Svobodová
okres Brno-venkov
zapsáno 19. listopad 1956 
vymazáno 24. duben 1991 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva:
Metoděj Pánek
okres Brno-venkov
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 6. únor 1996 
Člen představenstva:
Alois Švestka
okres Třebíč
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 27. říjen 1993 
Člen představenstva:
Miroslav Des
okres Brno-venkov
zapsáno 24. duben 1991 
vymazáno 29. listopad 1994 
Člen představenstva:
zapsáno 6. únor 1996 
vymazáno 28. květen 1996 
Člen představenstva:
Václav Ulbrich
Ivančice
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
Miroslav Řezáč
okres Brno-venkov
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
Ivo Dubšík
Ostrava
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
Metoděj Pánek
okres Brno-venkov
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 28. květen 1996 
vymazáno 20. duben 1999 
Člen představenstva:
zapsáno 20. duben 1999 
vymazáno 13. září 2000 
Člen představenstva:
zapsáno 20. duben 1999 
vymazáno 13. září 2000 
Základní kapitál:
3 800 000,-Kč
zapsáno 27. duben 1993 
vymazáno 10. září 2019 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci. Údaje byly staženy 20. září 2019 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00032239 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00032239 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - Hledání
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E Mobil verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies