Správní bytové družstvo Rozvoj - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Správní bytové družstvo Rozvoj Správní bytové družstvo Rozvoj - logo
IČO:00033006
Z. KAPITÁL: 1.0 milion Kč
SCHRÁNKA:  52tskke
DIČ (DPH): CZ00033006, Detail plátce DPH
ADRESA: Jihlavská 1276/17, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Jihlavská 1276 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Správní bytové družstvo Rozvoj – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1978 
 
Spisová značka
DrXCVIII 237/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 22. prosinec 1962 
Obchodní firma
2.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 1
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. leden 1976 
Stavební bytové družstvo Rozvoj
zapsáno 29. leden 1976 
vymazáno 2. srpen 2005 
Správní bytové družstvo Rozvoj
zapsáno 2. srpen 2005 
Sídlo
Ve Smečkách 26, Praha
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 1. červenec 1963 
Celetná 29, Praha
zapsáno 1. červenec 1963 
vymazáno 15. říjen 1965 
Vodičkova 18, Praha
zapsáno 15. říjen 1965 
vymazáno 29. leden 1976 
M.Pujmanové 880, Praha
zapsáno 29. leden 1976 
vymazáno 11. říjen 1976 
Pujmanové 880/29, Praha
zapsáno 11. říjen 1976 
vymazáno 9. srpen 1983 
Táborská 979/5, Praha - Nusle
zapsáno 9. srpen 1983 
vymazáno 8. duben 1993 
M.Cibulkové 15, Praha
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 19. prosinec 2000 
Jihlavská 1276/17, Praha
zapsáno 19. prosinec 2000 
Identifikační číslo
00033006 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
0
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 8. duben 1993 
družstvo provádí výstavbu bytů pro členy výstavbu vestavěných nebytových zařízení,výstavbu garáží pro členy,zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených.
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 29. leden 1976 
provádění údržby a oprav bytového fondu stavebních bytových družstev v běžných údržbářských profesích.
zapsáno 22. leden 1973 
vymazáno 29. leden 1976 
družstvo pro své členy staví,popřpadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení,zabezpečuje správu,údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejích užíváním.organizuje politicko - výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie.v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení,terénních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce,bez nichž by se nemohlo začít s nástavbou,nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
zapsáno 29. leden 1976 
vymazáno 16. březen 1989 
provádění údržby a opravy bytového fondu v běžných údržbářských profesích pro jiné socialistické organizace
zapsáno 4. září 1980 
vymazáno 16. březen 1989 
provádění obkladů stěm suchou cestou použitím technologie feal včetně zpracování nezbytné projektové dokumentace pro socialistické organizace.
zapsáno 29. prosinec 1982 
vymazáno 9. srpen 1983 
družstvo má oprávnění k provádění prací na plynových rozvodech a zařízeních na svítiplyn a zemní plyn ve smyslu čsn 386441 v budovách kategorie f a g jak pro vlastní potřebu,tak i dodavatelským způsobem
zapsáno 9. srpen 1983 
vymazáno 16. březen 1989 
provádí činnosti a služby,který zajišťují výstavbu a údržbu, výkony strojů a mechanizace,včetně jejich případného zapůjčování
zapsáno 14. listopad 1988 
vymazáno 16. březen 1989 
provádění montáže,opravy a údržby elektrického zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu do 1000 v pro objekty bytového fondu,technické a občanské vybavenosti
zapsáno 14. listopad 1988 
vymazáno 16. březen 1989 
provádí předepsané periodické revizní zkošky v souladu s obecně platnými právními předpisy,materiálně - technické zásobování a výkony skldového hospodářství
zapsáno 14. listopad 1988 
vymazáno 16. březen 1989 
provádí činnosti a služby,které zajišťují provoz a správu družstva:dodávku tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebytových prostorů,administrativní práce
zapsáno 14. listopad 1988 
vymazáno 16. březen 1989 
provádění údržbu,opravy a obnovu bytového a nebytového fondu,technické a občanské vybavenosti a životního prostředí
zapsáno 14. listopad 1988 
vymazáno 16. březen 1989 
provozování závodní autodopravy v souladu s ustanovením §1 písm.b) vyhlášky federálního ministerstva dopravy č.58/1980 sb. pro jiné družstevní organizace a další organizace socialistického sektoru,jakož i pro potřebu vlastních zaměstnanců,zprostředkovanou ústavem dopravního inženýrství hlavního města prahy.
zapsáno 6. leden 1989 
vymazáno 16. březen 1989 
g)provádění stavebně - montážních prací vč.prací ve výškách
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
provádění montáže,oprav a revizí: -zařízení na rozvod svitiplinu a zemního plynu do předtlaku 5 kp a dle čsn 3864 - 41 - zařízení na svitiplynu a zemního plynu do jednotlakového výkonu zařízení 50kw dle čsn 386441 - elektrického zařízení v rozsahu do 1000v -hromosvodu - tlakových nádob h)provozuje závodní autodopravu v souladu s ustanovením §1 písm./vyhlášky fmd č.58/1980 sb.pro jiné družstevní organizace a další organizace socialistického sektoru,jakož i pro potřebu vlastních zaměstnanců,zprostředkovanou ůstavem dopravního inženýrství hl.m.prahy i)dodávky tepla a teplé užitkové vody pro jiné socialistické organizace j)projektové práce v rozsahu projektového oprávnění k)pronájem nebytových prostor l)provozování strojů a mechanismů vč.jejich zapůjčování m)materiálně - technické zásobování a výkony skladového hospodářství n)technicko- poradenské služby v oblasti prací,technologií a materiálů a při uplatňování technického rozvije v údržbě a provozu bytového a nebytového fondu o)hospodářsko - administrativní práce p)výrobu materiálů,stavebních dílů,zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostorů,k modernizaci a opravám bytového fondu a k rozvoji služeb a činnosti spojených s bydlením
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
a)výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech,rodinných domků a výstavbu nebytových objektů
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
b)přidělovaní družstevních bytů,vč.bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převody rodinných domků do osobního vlastnictví
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
c)údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
d)poskytování služeb spojených s bydlením
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
e)materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebytových objektů a pro poskytování služeb spojených s bydlením
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením a dále provádění jiných činností a služeb k uspokojování potřeb členů družstva,jiných občanů a národního hospodářství.
zapsáno 16. březen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
provádění kontrol požárních vodovodů podle čsn 730873 pro vlastní potřebu a jiné socialistické organizace
zapsáno 21. srpen 1989 
vymazáno 9. prosinec 1991 
a)provoz,údržba,opravy,rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
b)poskytování služeb spojených s bydlením
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
c)přidělování bytů,rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členů popř.do vlastnictví
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
d)výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech,rodinných domků a nebytových objektů
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
k zajištění činnosti uvedených v odst.1 družstvo m.j.
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
a)provádí montáž,opravy a revize zařízení na rozvod a spalování svítiplynu,zemního plynu,elektrického zařízení hromosvodů a tlakových nádob v rozsahu uděleného oprávnění
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
b)provádí projektové práce v rozsahu projektového oprávnění
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
c)dodává teplo a teplou užitkovou vodu z vlastních tepelných zdrojů
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
výše uvedené činnosti družstvo provádí popř. zajišťuje především pro své členy.k zajištění efektivního využití kapacit a k dosažení lepších výsledků v hospodářské činnosti provádí družstvo výše uvedené činnosti i pro jiné právniké a fyzické osoby,kterým poskytuje tyto další dílčí výkony,práce a služby
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
a)pronájem nebytových prostorů
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
b)výkony autodopravy
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
c)materiálně technické zásobování
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
d)provádění regulace dodávek tepla a tuv fyzikálních a jiných měření
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
e)účetní,technicko - administrativní a reprografické práce
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
f)právně - konzultační služby pro členy
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 8. duben 1993 
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 24. leden 2001 
poradenská činnost v oblasti účetnictví
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 24. leden 2001 
silniční automobilová doprava
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 13. březen 1998 
poradenská činnost v oblasti bytové
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 24. leden 2001 
technicko poradenská činnost v oblasti správy,údržby a oprav bytového fondu
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 24. leden 2001 
poradenská činnost v oblasti organizační a ekonomické
zapsáno 8. duben 1993 
vymazáno 24. leden 2001 
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 24. leden 2001 
úklidová činnost
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 24. leden 2001 
zprostředkovatelská činnost v oblasti správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 24. leden 2001 
investorsko-inženýrská činnost v oblasti bytové a nebytové výstavby
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 24. leden 2001 
realitní činnost
zapsáno 24. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2022 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 24. leden 2001 
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 24. leden 2001 
kopírovací práce
zapsáno 24. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2022 
inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 24. leden 2001 
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 24. leden 2001 
správa nemovitostí
zapsáno 24. leden 2001 
činnost technických poradců
zapsáno 24. leden 2001 
administrativní služby
zapsáno 24. leden 2001 
údržba nemovitostí ( domovnická činnost, úklid byt. a nebyt. prostor, čištění budov,čištění oken)
zapsáno 24. leden 2001 
vymazáno 3. listopad 2022 
služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí
zapsáno 24. leden 2001 
údržba nemovitostí
zapsáno 3. listopad 2022 

Statutární orgán

Člen
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 4. duben 1966 
Člen
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. září 1964 
Člen
Ing. Bohumil Vlach
Dubeč u Prahy
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. září 1964 
Člen
Zdeněk Švehla
Čelákovice
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
Josef Novák
Česká republika
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. září 1964 
Člen
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 1. červenec 1963 
Předseda
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 1. červenec 1963 
Místopředseda
zapsáno 22. prosinec 1962 
vymazáno 1. červenec 1963 
Místopředseda
zapsáno 1. červenec 1963 
vymazáno 29. září 1964 
Předseda
zapsáno 1. červenec 1963 
vymazáno 29. září 1964 
Člen
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 17. červenec 1970 
Člen
Ing. Arnold Perrenoud
Česká republika
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 17. červenec 1970 
Člen
Jan Löw
Praha
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 4. duben 1966 
Člen
Ing. Jaroslav Pulec
Mníšek pod Brdy
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
Ing. Miloslav Maxa
Karlovy Vary
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
František Kozák
Česká republika
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 29. březen 1968 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
Ing. Zdeněk Kroupa
Česká republika
zapsáno 29. březen 1968 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1968 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1968 
vymazáno 29. březen 1972 
Místopředseda
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 17. červenec 1970 
Předseda
zapsáno 29. září 1964 
vymazáno 17. červenec 1970 
Člen
František Peške
okres Kolín
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 17. červenec 1970 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Místopředseda
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
Ing. Ivan Pokoj
Česká republika
zapsáno 29. březen 1968 
vymazáno 17. červenec 1970 
Místopředseda
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Předseda
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Místopředseda
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 27. říjen 1981 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 27. říjen 1981 
Člen
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 24. červen 1988 
Předseda
zapsáno 5. září 1980 
vymazáno 3. únor 1986 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 27. říjen 1981 
Člen
zapsáno 2. červenec 1982 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 10. prosinec 1979 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen
Jan Širc
Praha
zapsáno 20. leden 1978 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 2. červenec 1982 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 10. prosinec 1979 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 1. srpen 1974 
Člen
zapsáno 1. srpen 1974 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
Ing. Ilona Jiskrová
okres Benešov
zapsáno 5. září 1980 
vymazáno 2. červenec 1982 
Člen
zapsáno 5. září 1980 
vymazáno 27. říjen 1981 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 27. říjen 1981 
Předseda
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 5. září 1980 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 1. srpen 1974 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 1. srpen 1974 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 10. prosinec 1979 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 10. prosinec 1979 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 10. prosinec 1979 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 20. leden 1978 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 1. srpen 1974 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 10. prosinec 1979 
Člen
zapsáno 10. prosinec 1979 
vymazáno 27. říjen 1981 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 5. září 1980 
Člen
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 3. únor 1986 
Člen
Vladimír Ungermann
Česká republika
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 24. únor 1983 
Místopředseda
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 2. červenec 1982 
Člen
zapsáno 21. prosinec 1987 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 3. únor 1986 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 24. únor 1983 
vymazáno 12. červen 1986 
Předseda
zapsáno 3. únor 1986 
vymazáno 21. prosinec 1987 
Člen
zapsáno 3. únor 1986 
vymazáno 21. prosinec 1987 
Člen
PhDr. Alžběta Komárová
Česká republika
zapsáno 3. únor 1986 
vymazáno 21. prosinec 1987 
Člen
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 9. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 26. leden 1995 
Člen
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 13. březen 1998 
Člen
zapsáno 27. říjen 1981 
vymazáno 30. květen 1994 
Místopředseda
zapsáno 2. červenec 1982 
vymazáno 21. prosinec 1987 
Předseda
zapsáno 21. prosinec 1987 
vymazáno 13. březen 1998 
Člen
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 13. březen 1998 
Předseda
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 30. duben 1999 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 9. květen 2000 
Místopředseda
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 9. květen 2000 
Místopředseda
zapsáno 9. květen 2000 
vymazáno 30. květen 2000 
Předseda
Ing. Jan Gregor
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 30. duben 1999 
vymazáno 7. leden 2002 
Místopředseda
Ing. Karel Rauš
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 30. květen 2000 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Milan Horáček
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 5. září 1980 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Arnošt Hanzl
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 30. květen 1994 
vymazáno 7. leden 2002 
Místopředseda
Ing. Jiří Chládek CSc
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 30. květen 1994 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
František Erben
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 9. květen 2000 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Karel Soukup
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 21. prosinec 1987 
vymazáno 7. leden 2002 
4len
JUDr. Leo Kadlec
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Jan Jeřábek
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Josef Polák CSc
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 9. prosinec 1991 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 13. březen 1998 
Člen
Ing. Jaromíra Antošová
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Ing. Miroslav Káňa
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 7. leden 2002 
Člen
Jaroslav Škaloud
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 7. leden 2002 
Předseda
Ing. Miloš Macháček
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
Den zániku funkce: 18. prosinec 2002
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 10. březen 2003 
Místopředseda
Ing. Jiří Chládek
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 22. červenec 2004 
Člen
Ing. Jan Gregor
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
Den zániku funkce: 18. prosinec 2002
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 10. březen 2003 
Člen
Mgr. Marta Karhanová
Praha
Den vzniku funkce: 18. prosinec 2002
Den zániku funkce: 3. květen 2004
zapsáno 10. březen 2003 
vymazáno 25. červen 2004 
Člen
Ing. Arnošt Hanzl
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 2. srpen 2005 
Člen
Ing. Milan Horáček
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
Den zániku funkce: 18. prosinec 2002
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 10. březen 2003 
Člen
JUDr. Leo Kadlec
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
Den zániku funkce: 9. duben 2002
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 11. červen 2002 
Člen
Věra Janíková
Praha
Den vzniku funkce: 18. prosinec 2002
zapsáno 10. březen 2003 
vymazáno 2. srpen 2005 
Člen
Ing. Arnošt Hanzl
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2005
Den zániku členství: 2. červen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 27. červenec 2009 
Člen
Věra Janíková
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2005
Den zániku členství: 2. červen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 27. červenec 2009 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Burda
Praha
Den vzniku členství: 2. červen 2009
Den zániku členství: 5. červen 2013
zapsáno 27. červenec 2009 
vymazáno 31. červenec 2013 
Člen představenstva
Ing. Martina Dušková
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 2. červen 2009
zapsáno 27. červenec 2009 
vymazáno 21. říjen 2011 
Místopředseda představenstva
Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 5. červen 2013
Den zániku funkce: 7. červen 2017
Den vzniku členství: 5. červen 2013
Den zániku členství: 7. červen 2017
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 16. srpen 2017 
Člen představenstva
MARTINA BULECOVÁ
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 5. červen 2013
Den zániku členství: 7. červen 2017
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 16. srpen 2017 
Člen představenstva
Pavel Nezval
Praha
Den vzniku členství: 5. červen 2013
Den zániku členství: 7. červen 2017
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 16. srpen 2017 
Člen představenstva
Jaroslav Burda
Praha
Den vzniku členství: 5. červen 2013
Den zániku členství: 7. červen 2017
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 16. srpen 2017 
Člen
zapsáno 10. prosinec 1979 
vymazáno 5. září 1980 
Místopředseda
zapsáno 5. září 1980 
vymazáno 30. květen 1994 
Člen
zapsáno 3. únor 1986 
vymazáno 21. prosinec 1987 
Místopředseda
zapsáno 21. prosinec 1987 
vymazáno 30. květen 1994 
Místopředseda
zapsáno 30. květen 1994 
vymazáno 13. březen 1998 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Burda
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 3. srpen 2021 
Místpředseda představenstva
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 7. červen 2017
Den zániku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 3. srpen 2021 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 7. červen 2017
Den zániku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 10. červenec 2020 
vymazáno 3. srpen 2021 
Člen představenstva
Mgr. Marta Coufová
Praha
Den vzniku členství: 14. říjen 2020
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 5. leden 2021 
vymazáno 3. srpen 2021 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Burda
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Členka představenstva
Mgr. Marta Coufová
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Člen
zapsáno 4. duben 1966 
vymazáno 17. červenec 1970 
Předseda
zapsáno 17. červenec 1970 
vymazáno 29. březen 1972 
Člen
zapsáno 29. březen 1972 
vymazáno 15. červen 1972 
Člen
zapsáno 10. prosinec 1979 
vymazáno 24. únor 1983 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 1. srpen 1974 
Člen
zapsáno 15. červen 1972 
vymazáno 25. srpen 1976 
Člen
zapsáno 25. srpen 1976 
vymazáno 5. září 1980 
Člen
zapsáno 30. květen 1994 
vymazáno 13. březen 1998 
Člen
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 30. květen 1994 
Člen
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 2. srpen 2005 
Člen
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2005
Den zániku členství: 2. červen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 27. červenec 2009 
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Lisý
Praha
Den vzniku funkce: 2. červen 2009
Den zániku funkce: 5. červen 2013
zapsáno 27. červenec 2009 
vymazáno 31. červenec 2013 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 7. červen 2017
Den vzniku členství: 7. červen 2017
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 10. červenec 2020 
Člen představentsva
Ing. Pavel Nezval
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. leden 2020
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 24. leden 2020 
Členka představenstva
Ing. Martina Bulecová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 3. srpen 2021 
Člen
Ing. Josef Vobořil CSc.
Praha
Den zániku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 7. leden 2002 
Předseda
Ing. Pavel Nezval
Praha
Den vzniku funkce: 18. prosinec 2002
zapsáno 10. březen 2003 
vymazáno 2. srpen 2005 
Místopředseda
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 14. červen 2001
zapsáno 22. červenec 2004 
vymazáno 2. srpen 2005 
Předseda
Ing. Pavel Nezval
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2005
Den zániku funkce: 2. červen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 27. červenec 2009 
Místopředseda
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 8. červen 2005
Den zániku funkce: 2. červen 2009
zapsáno 2. srpen 2005 
vymazáno 27. červenec 2009 
Člen představenstva
Ing. Pavel Nezval
Praha
Den vzniku funkce: 2. červen 2009
Den zániku funkce: 5. červen 2013
zapsáno 27. červenec 2009 
vymazáno 31. červenec 2013 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Chládek CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 2. červen 2009
Den zániku funkce: 5. červen 2013
zapsáno 27. červenec 2009 
vymazáno 31. červenec 2013 
Člen představenstva
Ing. Martina Bulecová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 2. červen 2009
Den zániku členství: 5. červen 2013
zapsáno 21. říjen 2011 
vymazáno 31. červenec 2013 
Předseda představenstva
Jiří Chládek
Praha
Den vzniku funkce: 5. červen 2013
Den zániku funkce: 7. červen 2017
Den vzniku členství: 5. červen 2013
Den zániku členství: 7. červen 2017
zapsáno 31. červenec 2013 
vymazáno 16. srpen 2017 
Členka představenstva
Ing. Martina Bulecová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 

Způsob jednání
Zastupovati a podepisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podepisují tím způsobem,že k názvu družstva přípojí své podpisy.
zapsáno 22. prosinec 1962 
Způsob jednání
Náhradní orgán zastupuje družstvo kolektivně a jeho jménem jedná předseda náhradního orgánu a podepisuje tak,že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen náhradního orgánu.
zapsáno 29. březen 1972 
Způsob jednání
Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podepisování: K názvu družstva připojí své podpisy předsedy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
zapsáno 15. červen 1972 
Způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony,pro které je předepsána písemná forma,podepisuje za družstvo předseda(popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
zapsáno 29. leden 1976 
Prokura
zapsáno 13. březen 1998 
vymazáno 7. duben 1998 
Prokura
zapsáno 7. duben 1998 
vymazáno 7. leden 2002 

Kontrolní komise

Členka kontrolní komise
ALŽBĚTA VÁCHALOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2017
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 10. srpen 2018 
Předseda kontrolní komise
Jaroslav Škaloud
Praha
Den vzniku funkce: 7. červen 2017
Den zániku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 3. srpen 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. Jan Klabal
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 16. srpen 2017 
vymazáno 3. srpen 2021 
Členka kontrolní komise
ALŽBĚTA VÁCHALOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2017
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 10. srpen 2018 
vymazáno 3. srpen 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. Jan Klabal
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Předseda kontrolní komise
Josef Škaloud
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2021
Den zániku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 9. červen 2021
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
vymazáno 3. srpen 2021 
Člen kontrolní komise
Jan Dlabal
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
Den zániku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
vymazáno 3. srpen 2021 
Předseda kontrolní komise
Jaroslav Škaloud
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2021
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
Členka kontrolní komise
ALŽBĚTA VÁCHALOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 3. srpen 2021 
vymazáno 7. březen 2024 
Členka kontrolní komise
ALŽBĚTA LANDOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2021
zapsáno 7. březen 2024 

Prokura
zapsáno 7. leden 2002 
vymazáno 10. březen 2003 
Podepisování : k obchodnímu jménu družstva připojí dodatek \"p.pa\" a svůj podpis
zapsáno 13. březen 1998 
Prokurista bude jednat samostatně, podepisovat se tím způsobem, že k obchodnímu jménu družstva připojí dodatek \"p.pa\" a svůj podpis. Prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
zapsáno 7. leden 2002 
Základní kapitál
32 532 000,-Kč
zapsáno 23. říjen 1992 
vymazáno 14. červen 1993 
1 000 000,-Kč
zapsáno 14. červen 1993 
vymazáno 30. září 2014 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Správní bytové družstvo Rozvoj. Údaje byly staženy 23. března 2024 z datové služby justice.cz dle IČO 00033006 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00033006 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Správní bytové družstvo Rozvoj - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V