Správní bytové družstvo Nový domov - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Správní bytové družstvo Nový domov Správní bytové družstvo Nový domov - logo
IČO:00033456
Z. KAPITÁL: 3.0 miliony Kč
SCHRÁNKA:  dak3vxc
DIČ (DPH): CZ00033456, Detail plátce DPH
ADRESA: Maroldova 1449/8, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Maroldova 1449 Praha 14000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Správní bytové družstvo Nový domov – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. leden 1981 
 
Spisová značka
DrXCVIII 262/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. květen 1963 
Obchodní firma
6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 4. leden 1976 
Stavební bytové družstvo Nový domov
zapsáno 4. leden 1976 
vymazáno 20. leden 1994 
Správní bytové družstvo Nový domov
zapsáno 20. leden 1994 
Sídlo
nám. Míru 20,budova ONV, Praha
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 19. prosinec 1968 
Budějovická 1123, Praha
zapsáno 19. prosinec 1968 
vymazáno 3. srpen 1972 
Krakovská 8, Praha
zapsáno 3. srpen 1972 
vymazáno 8. duben 1976 
Milevská 922/2, Praha
zapsáno 8. duben 1976 
vymazáno 7. prosinec 2000 
Maroldova 1449/8, 140 00 Praha
zapsáno 7. prosinec 2000 
Identifikační číslo
00033456 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
.
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 25. leden 1971 
družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu ves- tavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených.
zapsáno 25. leden 1971 
vymazáno 4. leden 1976 
doplňuje se o: -údržba a opravy bytového fondu pro organizace socialisti- ckého sektoru a obyvatelstvo.
zapsáno 3. září 1973 
vymazáno 4. leden 1976 
družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje vý- stavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpe- čuje správu, údržbu, popřípadě rekonstukci bytů a místno- stí nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním.
zapsáno 4. leden 1976 
vymazáno 17. červen 1983 
organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlu- bování společenské funkce družstva a socialistické de- mokracie.
zapsáno 4. leden 1976 
vymazáno 17. červen 1983 
v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. provádí údržbu a opravy bytového fondu pro organizace socialistického sek
zapsáno 4. leden 1976 
vymazáno 17. červen 1983 
doplněk o: -poskytování služeb při sběru a pořizování vstupních dat pro zpracování na samočiném počítači.
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 17. červen 1983 
provozování nákladní autodopravy prostřednictvím pražs- kého dopravního střediska
zapsáno 6. listopad 1978 
vymazáno 24. červenec 1989 
stavební práce hsv a psv pro socialistické organizace
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
dodávka teplé vody a tepla jiným socialistickým organizacím
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spo- jených s jeho provozem pro socialistické organizace
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
výkony stavebními mechanizmy, příp. jejich zapůjčování socialistickým organizacím
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
revize el. zařízení, hromosvodů a plynoinstalací pro so- cialistické organizace dle čsn 34 3800 a čsn 38 6441
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
zakládání a údržba zeleně na pozemcích navazujících na druž- stevní bytovou výstavbu
zapsáno 17. červen 1983 
vymazáno 22. prosinec 1983 
d) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
provedení prací na go objektu úrd v praze 1, těšnov 5
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
provádění následujících činností pro jiné socialistické organizace a občany:
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
a) práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlep- šení životního prostředí členů družstev a občanů,a to aa) přípravnou činnost bb) investorsko-inženýrskou činností včetně technické pomoci, b) výstvba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou 2.mil.kčs
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
c) údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a obča- nské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytovýho fondu
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
e) činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu, t.j. výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkou- šek, materiálně-technického zásobování a výkony sklado- vého hospodářství
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
f) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu druž- stva, t.j. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, admini- strativní práce a pod.
zapsáno 22. prosinec 1983 
vymazáno 24. červenec 1989 
výstavba rodinných domků do osobního vlastnictví
zapsáno 6. únor 1984 
vymazáno 24. červenec 1989 
projektová činnost
zapsáno 14. duben 1987 
vymazáno 24. červenec 1989 
1.nyní: a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení, b) správa a zabezpečování služeb spojených s bydlením, c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělo- váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
2.v rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inžený- rskou činnost včetně technické pomoci a vlastní výsta- vbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družste- vních domech, výstavbu rodinných domků, nebytových ob- jektů a související technické a občanské vybavenosti
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
b) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo- dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
c) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
f) materiélně-výrobní základu pro údržbu a opravy bytů a místností nesloužících k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlení a užíváním, g) přenechání nebytových prostor do dočasného užívání, pro- dej přebytečných stavebních hmot a výrobků, provoz prá- delen a mycích boxů, provádění administrativních prací a podobných činností
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
h) provozování vlastní nákladní autodopravy
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
ch) provádění technické pomoci a vysílání kvalifikovaných pracovníků do zahraničí prostřednictvím příslušné čs. právnické osoby oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
i) zajistovani servisni a udrzbarske cinnosti pro malou me- chanizaci a stroje dovazene prislusnou cs. pravnickou osobou opravnenou k zahranicne obchodni cinnosti
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
j) prodej zbozi a provadeni praci a sluzeb za devizove pro- stredky prostrednictvim csl. pravnicko osoby opravnene k teto zahranicne obchodni cinnosti.
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
3/ v zajmu racionalniho vyuziti svych kapacit, prostredku a zarizeni a pracovnich sil provadi druzstvo cinnosti uve- dene v predchozim odstavci take pro obcany, kteri nejsou cleny druzstva a pro jine socialisticke organizace, nak- ladni autodopravu prostrednictvim ustavu dopravniho inze- nyrstvi hl.m.prahy
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
d) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbu a ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha- nizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technického zásobování a výkony skladového hospodářství
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
e) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení, t.j. zvláště dodávku vody a tepla
zapsáno 24. červenec 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
1) předmět činnosti družstva je a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů, rodin- ných domků a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
b) správa a provoz bytových a nebytových objektů
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
c) zabezpečování služeb spojených s bydlením
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
d) rozhodování a právních vztazích spojených s přidělo- váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
2) v rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inženýr- skou činnost včetně technické pomoci:
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
b) vlastní výstavbu bytů a místoností nesloužících k byd- lení, výstavbu rodinných domků, nebytových objektů a související technické a občanské vybavenosti
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
c) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo- dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činnosti spojených s bydlením
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
d) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
e) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbu a ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha- nizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně - technického zásobování a výkony skladového hospodářství
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
f) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
g) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a místností nesloužících k bydlení a pro poskytování slu- žeb spojených s bydlením a užíváním
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
h) pronájem nebytových prostor, též uživatelům, kteří nejsou členy družstva
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
i) provozování vlastní nákladní autodopravy
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
j) zajišťování servisní a údržbářské činnosti pro malou me- chanizaci a stroje
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
3) v zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před- chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraniční právnické osoby.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
4) družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových prostor a rodinných domků též na prodej v aukci.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
k) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te- chniky.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
družstvo vykonává i další činnosti schválené představenstvem družstva.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. leden 1994 
3) v zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před- chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraniční právnické osoby.
zapsáno 20. leden 1994 
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor.
zapsáno 20. leden 1994 
vymazáno 12. únor 1998 
1) předmět činnosti družstva je: a) zajišťování správy a provozu bytů a nebytových prostor, jakož i bytových a nebytových objektů
zapsáno 20. leden 1994 
b) zabezpečování služeb spojených s bydlením
zapsáno 20. leden 1994 
2) v rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje a) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlast- nictví jiných osob
zapsáno 20. leden 1994 
b) hladký provoz spravovaných nemovitostí
zapsáno 20. leden 1994 
c) zajišťování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostor
zapsáno 20. leden 1994 
d) údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovaného bytového majetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti
zapsáno 20. leden 1994 
e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu, provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš- ťování údržby a úklidu společných prostor, obsluhy společných zařízení, zajištění efektivity při plnění daňových odvodových povinností, zajišťování a prová- dění předepsaných revizních zkoušek atd.
zapsáno 20. leden 1994 
f) pronájem bytů a nebytových prostor též uživatelům, kteří nejsou členy družstva
zapsáno 20. leden 1994 
g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te- chniky.
zapsáno 20. leden 1994 
4) družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových pros- tor nebo rodinných domků pro vlastní účely.
zapsáno 20. leden 1994 
5) družstvo může byty nebo nebytové prostory, které jsou jeho vlastnictvím prodávat v aukci.
zapsáno 20. leden 1994 
6) družstvo zabezpečuje svým nebydlícím členům nabídku bytů.
zapsáno 20. leden 1994 
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. d) vedení účetnictví
zapsáno 12. únor 1998 
vymazáno 1. srpen 2003 
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor.
zapsáno 1. srpen 2003 
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 26. srpen 2003 
vymazáno 8. prosinec 2004 
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 3. duben 2004 
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 29. červen 2009 
8) poskytování technických služeb
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 29. červen 2009 
9) inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 29. červen 2009 
10) reklamní činnost a marketing
zapsáno 8. prosinec 2004 
vymazáno 29. červen 2009 
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
zapsáno 29. červen 2009 
8) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
zapsáno 29. červen 2009 

Statutární orgán

Předseda
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 2. červen 1967 
Místopředseda
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 11. červenec 1966 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 26. říjen 1963 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 26. říjen 1963 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 11. červenec 1966 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 29. srpen 1964 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 26. říjen 1963 
Člen
zapsáno 25. květen 1963 
vymazáno 26. říjen 1963 
Člen
zapsáno 26. říjen 1963 
vymazáno 29. srpen 1964 
Člen
zapsáno 26. říjen 1963 
vymazáno 29. srpen 1964 
Člen
zapsáno 26. říjen 1963 
vymazáno 27. leden 1966 
Místopředseda
zapsáno 11. červenec 1966 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 26. říjen 1963 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 26. říjen 1963 
vymazáno 29. srpen 1964 
Člen
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
Josef Škoda
Kralupy
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 27. leden 1966 
Člen
Dr. Jan Skála
okres Praha-východ
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
Soňa Žižlavská
Česká republika
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 7. květen 1965 
Člen
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 27. leden 1966 
Člen
zapsáno 29. srpen 1964 
vymazáno 11. červenec 1966 
Člen
zapsáno 7. květen 1965 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 7. květen 1965 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 27. leden 1966 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
Vlastimil Zedek
Česká republika
zapsáno 27. leden 1966 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 27. leden 1966 
vymazáno 2. červen 1967 
Člen
zapsáno 27. leden 1966 
vymazáno 2. červen 1967 
Předseda
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 22. březen 1972 
Místopředseda
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 31. prosinec 1970 
Místopředseda
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 6. srpen 1971 
Místopředseda
zapsáno 6. srpen 1971 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 6. srpen 1971 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 11. červenec 1966 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 11. červenec 1966 
vymazáno 21. duben 1969 
Člen
zapsáno 11. červenec 1966 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 3. červenec 1968 
Člen
zapsáno 2. červen 1967 
vymazáno 31. prosinec 1970 
Člen
zapsáno 3. červenec 1968 
vymazáno 31. prosinec 1970 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 3. červenec 1968 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 3. červenec 1968 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 3. červenec 1968 
vymazáno 31. prosinec 1970 
Člen
zapsáno 19. prosinec 1968 
vymazáno 31. prosinec 1970 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 22. březen 1972 
Předseda náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Předseda
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 26. červen 1984 
Předseda
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 15. srpen 1990 
Místopředseda
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 15. srpen 1990 
Místopředseda
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 12. říjen 1988 
Místopředseda
zapsáno 12. říjen 1988 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 14. červen 1974 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 5. červen 1980 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 5. červen 1980 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 8. červenec 1981 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 14. červen 1974 
Člen
zapsáno 14. červen 1974 
vymazáno 26. srpen 1977 
Člen
zapsáno 14. červen 1974 
vymazáno 6. listopad 1978 
Člen
zapsáno 14. červen 1974 
vymazáno 26. červen 1984 
Člen
zapsáno 14. červen 1974 
vymazáno 16. červenec 1975 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 12. říjen 1988 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 6. listopad 1978 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 5. červen 1980 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 5. červen 1980 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 26. červen 1984 
Člen
zapsáno 26. srpen 1977 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 6. listopad 1978 
vymazáno 12. říjen 1988 
Člen
zapsáno 6. listopad 1978 
vymazáno 5. červen 1980 
Člen
zapsáno 6. listopad 1978 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 5. červen 1980 
vymazáno 26. červen 1984 
Člen
zapsáno 5. červen 1980 
vymazáno 22. prosinec 1983 
Člen
zapsáno 5. červen 1980 
vymazáno 14. duben 1987 
Člen
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
Eva Nováková
Horní Slavkov
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 14. duben 1987 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 12. říjen 1988 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 12. říjen 1988 
vymazáno 15. srpen 1990 
Předseda
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Předsedkyně
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 3. prosinec 1992 
Místopředseda
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
Ing. Alois Šulc
Králův Dvůr
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 4. září 1996 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 4. září 1996 
Člen představenstva
zapsáno 4. září 1996 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 3. duben 2004 
Místopředseda představenstva
Ing. Štěpán Marounek
Praha
Den zániku funkce: 13. červen 2000
zapsáno 4. září 1996 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
zapsáno 4. září 1996 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
zapsáno 4. září 1996 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
zapsáno 7. prosinec 2000 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
Ing. Karel Staněk
Praha
Den zániku funkce: 2. červen 2003
zapsáno 7. prosinec 2000 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
Ing. Michael Dražan
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 1990
Den zániku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 28. březen 1990
Den zániku členství: 21. červen 2005
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 26. říjen 2005 
Člen představenstva
JUDr. Jaroslava Seidelová
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 1990
Den zániku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 28. březen 1990
Den zániku členství: 21. červen 2005
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 26. říjen 2005 
Člen představenstva
Ing. Jan Rosa
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 1995
Den zániku funkce: 2. říjen 2006
Den vzniku členství: 28. listopad 1995
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 3. listopad 2006 
Člen představenstva
Jan Drašnar
Praha
Den vzniku funkce: 13. červen 2000
Den zániku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 13. červen 2000
Den zániku členství: 21. červen 2005
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 26. říjen 2005 
Člen představenstva
Ing. Vladimír Štulík
Slaný
Den vzniku funkce: 21. červen 2005
Den zániku funkce: 30. červen 2014
Den vzniku členství: 21. červen 2005
Den zániku členství: 30. červen 2014
zapsáno 26. říjen 2005 
vymazáno 10. prosinec 2014 
Člen představenstva
Soňa Vlachová
Praha
Den vzniku funkce: 21. červen 2005
Den zániku funkce: 6. říjen 2008
Den vzniku členství: 21. červen 2005
Den zániku členství: 6. říjen 2008
zapsáno 26. říjen 2005 
vymazáno 29. červen 2009 
Člen
zapsáno 5. červen 1980 
vymazáno 12. říjen 1988 
Člen
zapsáno 12. říjen 1988 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 3. prosinec 1992 
Člen
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 4. září 1996 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 4. září 1996 
Předseda
zapsáno 3. prosinec 1992 
vymazáno 3. duben 2004 
Člen představenstva
Ing. Milan Duda CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 21. červen 2005
Den zániku členství: 13. srpen 2015
zapsáno 26. říjen 2005 
vymazáno 27. srpen 2015 
Místopředseda
zapsáno 15. srpen 1990 
vymazáno 3. prosinec 1992 
Člen představenstva
Ing. Jiří Kalbáč
Praha
Den vzniku funkce: 6. únor 1991
Den vzniku členství: 6. únor 1991
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
PhDr. Petr Klíma
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 1995
Den vzniku členství: 28. listopad 1995
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
Martin Čížek
Praha
Den vzniku členství: 4. červen 2015
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 23. červen 2017 
vymazáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
Zdeněk Pavlík
Praha
Den vzniku členství: 7. červen 2016
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 23. červen 2017 
vymazáno 5. srpen 2020 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Pavlík
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
Ing. Petr Pařízek
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
Martin Čížek
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Člen představenstva
Radek Šimon
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Štulík
Slaný
Den vzniku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 10. leden 2022 
Předseda představenstva
RNDr. Václav Houša CSc.
Praha
Den vzniku funkce: 30. září 1991
Den zániku funkce: 25. září 2006
Den vzniku členství: 28. březen 1990
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 3. listopad 2006 
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Fiřt
Praha
Den vzniku funkce: 13. červen 2000
Den zániku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 6. únor 1991
Den zániku členství: 21. červen 2005
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 26. říjen 2005 
Člen představenstva
Ing. Štěpán Marounek
Praha
Den vzniku funkce: 13. červen 2000
Den zániku funkce: 21. červen 2005
Den vzniku členství: 6. únor 1991
zapsáno 3. duben 2004 
vymazáno 26. říjen 2005 
Místopředseda představenstva
Ing. Štěpán Marounek
Praha
Den vzniku funkce: 21. červen 2005
Den zániku funkce: 2. říjen 2006
Den vzniku členství: 6. únor 1991
zapsáno 26. říjen 2005 
vymazáno 3. listopad 2006 
Předseda představenstva
Ing. Štěpán Marounek
Praha
Den vzniku funkce: 2. říjen 2006
Den vzniku členství: 6. únor 1991
zapsáno 3. listopad 2006 
vymazáno 7. březen 2013 
Předseda představenstva
ŠTĚPÁN MAROUNEK
Praha
Den vzniku funkce: 2. říjen 2006
Den zániku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 6. únor 1991
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 7. březen 2013 
vymazáno 5. srpen 2020 
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Rosa
Praha
Den vzniku funkce: 2. říjen 2006
Den zániku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 28. listopad 1995
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 3. listopad 2006 
vymazáno 5. srpen 2020 
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Rosa
Praha
Den vzniku funkce: 2. říjen 2006
Den vzniku členství: 28. listopad 1995
zapsáno 3. listopad 2006 
vymazáno 3. listopad 2006 
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Štulík
Slaný
Den vzniku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
vymazáno 10. leden 2022 
Člen náhradního orgánu
zapsáno 22. březen 1972 
vymazáno 14. červen 1972 
Člen
zapsáno 14. červen 1972 
vymazáno 6. listopad 1978 
Člen
zapsáno 5. červen 1980 
vymazáno 26. červen 1984 
Člen
zapsáno 26. červen 1984 
vymazáno 15. srpen 1990 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 3. prosinec 1992 
Místopředseda
zapsáno 3. prosinec 1992 
vymazáno 4. září 1996 

Počet členů
6
zapsáno 10. prosinec 2014 
Způsob jednání
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.
zapsáno 25. květen 1963 
Způsob jednání
Náhradní orgán zastupuje družstvo kolektivně a jeho jménem jedná předseda náhradního orgánu a podepisuje tak, že k ná- zvu družstva připojí svůj podpis předseda a jeden člen náh- radního orgánu.
zapsáno 22. březen 1972 
Způsob jednání
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a po- depisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své pod- pisy.
zapsáno 14. červen 1972 
Způsob jednání
Zastupovati a podpisovati : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva nave- nek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, pode- pisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a da- lší člen představenstva.
zapsáno 4. leden 1976 

Kontrolní komise

Člen kontrolní komise
Ing. KAMIL PAVELKA
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Předseda kontrolní komise
Ing. Martin Rieger
Praha
Den vzniku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Člen kontrolní komise
Ing. Zoja Štiková
Praha
Den vzniku členství: 9. červen 2020
zapsáno 5. srpen 2020 
Předseda kontrolní komise
Petr Jánský
Praha
Den vzniku funkce: 1. září 2010
Den zániku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 24. červen 2010
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 5. srpen 2020 
Místopředseda kontrolní komise
ZOJA ŠTIKOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 1. září 2010
Den zániku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 24. červen 2010
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 5. srpen 2020 
Místopředseda kontrolní komise
Karel Bartůněk
Praha
Den vzniku funkce: 1. září 2010
Den vzniku členství: 24. červen 2010
zapsáno 18. červenec 2014 
vymazáno 20. červenec 2018 
Místopředseda kontrolní komise
Karel Bartůněk
Praha
Den vzniku funkce: 1. září 2010
Den zániku funkce: 9. červen 2020
Den vzniku členství: 24. červen 2010
Den zániku členství: 9. červen 2020
zapsáno 20. červenec 2018 
vymazáno 5. srpen 2020 

Počet členů
3
zapsáno 10. prosinec 2014 
Základní kapitál
3 000 000,-Kč
zapsáno 20. leden 1994 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Správní bytové družstvo Nový domov. Údaje byly staženy 16. ledna 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00033456 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00033456 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Správní bytové družstvo Nový domov - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V