Bytové družstvo Žižkov - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Bytové družstvo Žižkov Bytové družstvo Žižkov - logo
IČO:00033529
Z. KAPITÁL: 50 000 Kč
SCHRÁNKA:  4d9umvk
DIČ (DPH): CZ00033529, Detail plátce DPH
ADRESA: Pod lipami 2511/64, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Pod lipami 2511 Praha 13000

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Bytové družstvo Žižkov – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. říjen 1976 
 
Spisová značka
DrXCVIII 36/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 9. červenec 1959 
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo občanů v Praze - Žižkově.
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 13. duben 1965 
Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3.
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 1. říjen 1976 
Stavební bytové družstvo VÝCHOD
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 21. prosinec 1992 
Bytové družstvo Žižkov
zapsáno 21. prosinec 1992 
Sídlo
Havlíčkovo nám. 700, Praha - Žižkov
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 21. únor 1964 
Kalininova ul. 47, Praha
zapsáno 21. únor 1964 
vymazáno 21. prosinec 1966 
Husinecká ul. 15, Praha
zapsáno 21. prosinec 1966 
vymazáno 2. prosinec 1969 
Pod lipami 2511/64, Praha - Žižkov
zapsáno 2. prosinec 1969 
vymazáno 24. červen 1988 
Lukášova 184/1, Praha
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 15. listopad 1999 
Pod lipami 2511/64, 130 00 Praha
zapsáno 15. listopad 1999 
Identifikační číslo
00033529 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
.
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 31. prosinec 1970 
družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě- ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš- ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených.
zapsáno 31. prosinec 1970 
vymazáno 8. listopad 1978 
provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné soc. organizace
zapsáno 22. červen 1978 
vymazáno 9. březen 1989 
družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. orga nizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou žících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže- nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž
zapsáno 8. listopad 1978 
vymazáno 9. březen 1989 
by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vysta- věné objekty užívat.
zapsáno 8. listopad 1978 
vymazáno 9. březen 1989 
prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního pro- středí členů družstva a občanů a to: a/ přípravná a projetková činnost b/ investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. kčs
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsí- cích u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytové ho fondu
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu / např. výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůj- čování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně -technické zásobování a výkony skladového hospodářství /
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva / jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem neby- tových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, admi- nistrativní práce a pod. /
zapsáno 13. září 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
1/ předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz a údržba bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb zejména spojených s bydlením.
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
2/ v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje zejména:
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
a/ investiční výstavbu, výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívá ní svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobní- ho vlastnictví
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
e/ poskytování služeb včetně dopravy za úplatu občanům a organizacím
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
f/ materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravy a pro poskytování služeb
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
g/ přípravnou a projektovou činnost, investorskou a inženýr- skou činnost včetně technické pomoci
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
h/ výrobu a prodej výrobků souvisejících převážně s provozem a údržbou bytového a nebytového majetku a s poskytovanými službami
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
ch/ právně-poradenskou službu.
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
c/ provádění stavebních prací, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového majetku
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 21. prosinec 1992 
organizování přípravy a zajišťování výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů, jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví fyzických popř. právnických osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor
zapsáno 21. prosinec 1992 
vymazáno 10. červen 2002 
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům
zapsáno 21. prosinec 1992 
vymazáno 10. červen 2002 
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i fyzických popř. právnických osob
zapsáno 21. prosinec 1992 
vymazáno 10. červen 2002 
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami
zapsáno 21. prosinec 1992 
vymazáno 10. červen 2002 
shora uvedený předmět činnosti bude vykonáván bez dosahování zisku.
zapsáno 21. prosinec 1992 
vymazáno 10. červen 2002 
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 10. červen 2002 
vymazáno 18. červen 2009 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 10. červen 2002 
vymazáno 18. červen 2009 
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami
zapsáno 10. červen 2002 
správa a zajišťování provozu a oprav bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictví fyzických, popř. právnických osob a zabezpečení služeb a plnění souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor
zapsáno 10. červen 2002 
přiděluje družstevní bytové a nebytové prostory svým členům
zapsáno 10. červen 2002 
zabezpečuje správu bytových domů a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví třetích fyzických, popř. právnických osob
zapsáno 10. červen 2002 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 18. červen 2009 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 18. červen 2009 

Statutární orgán

Předseda
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Místopředseda
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Člen představenstva
zapsáno 9. červenec 1959 
vymazáno 7. květen 1961 
Předseda
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Místopředseda
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
Ing. Josef Žák
Hradec Králové
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
Bohuslav Macků
Říčany
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Člen představenstva
zapsáno 7. květen 1961 
vymazáno 23. duben 1963 
Předseda
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Místopředseda
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 28. únor 1964 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
Oldřich Tulach
kraj Plzeňský
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 28. únor 1964 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 28. únor 1964 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 23. duben 1963 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 28. únor 1964 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 28. únor 1964 
vymazáno 13. duben 1965 
Člen představenstva
zapsáno 28. únor 1964 
vymazáno 13. duben 1965 
Předseda
Jan Konvalinka
okres Praha-východ
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Místopředseda
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Předseda
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Předseda
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 6. duben 1976 
Místopředseda
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 16. květen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
Antonín Schirl
Uhříněves
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
Boris Tjulenev
Přeštice
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
Marcela Křížová
okres Praha-západ
zapsáno 13. duben 1965 
vymazáno 23. červenec 1966 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
Dr. Stanislav Reif
Modřany u Prahy
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 16. květen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 16. květen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
Ing. Boris Tjulenev
Satalice u Prahy
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 26. duben 1967 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 16. květen 1968 
Místopředseda
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 16. květen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 16. květen 1968 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 22. květen 1969 
Místopředseda
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 18. červen 1973 
Místopředseda
zapsáno 18. červen 1973 
vymazáno 6. duben 1976 
Člen představenstva
zapsáno 26. duben 1967 
vymazáno 6. duben 1976 
Předseda
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 27. srpen 1980 
Předseda
zapsáno 27. srpen 1980 
vymazáno 20. červenec 1993 
Místopředseda
zapsáno 27. srpen 1980 
vymazáno 24. červen 1988 
Místopředseda
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 20. červenec 1993 
Člen představenstva
Věra Bezoušková
Uhříněves
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
Ing. Petr Kotýnek
okres Praha-západ
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 5. červen 1970 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 22. květen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 5. červen 1970 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1968 
vymazáno 5. červen 1970 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 6. duben 1976 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 22. květen 1969 
vymazáno 5. červen 1970 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1970 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1970 
vymazáno 18. červen 1973 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1970 
vymazáno 3. červen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 5. červen 1970 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 14. září 1984 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 1. říjen 1976 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 18. červen 1973 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 18. červen 1973 
Člen představenstva
zapsáno 3. červen 1971 
vymazáno 18. červen 1973 
Člen představenstva
zapsáno 18. červen 1973 
vymazáno 6. duben 1976 
Člen představenstva
zapsáno 18. červen 1973 
vymazáno 1. říjen 1976 
Člen představenstva
zapsáno 18. červen 1973 
vymazáno 6. duben 1976 
Člen představenstva
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 27. srpen 1980 
Člen představenstva
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 1. říjen 1976 
Člen představenstva
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 6. duben 1976 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 8. listopad 1978 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 8. listopad 1978 
Člen představenstva
zapsáno 8. listopad 1978 
vymazáno 22. duben 1981 
Člen představenstva
zapsáno 8. listopad 1978 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 14. září 1984 
Člen představenstva
zapsáno 22. duben 1981 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 14. září 1984 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. září 1984 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. září 1984 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. září 1984 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. září 1984 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 2. duben 1996 
Předseda
zapsáno 20. červenec 1993 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1993 
vymazáno 18. listopad 1996 
Předseda
Zdeněk Kurka
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Místopředseda
JUDr. Jaroslav Oehm
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Místopředseda
Ing. Josef Votruba
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Jan Železný
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Miloš Karnovský
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Předseda
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 11. prosinec 2000
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 28. červen 2006 
Místopředseda
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 11. prosinec 2000
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 28. červen 2006 
Člen představenstva
Ing. Rudolf Foglar
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 11. prosinec 2000
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 28. červen 2006 
Člen představenstva
Jiří Reindl
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 3. prosinec 2002
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 15. červenec 2003 
Člen představenstva
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 11. prosinec 2000
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 28. červen 2006 
Člen představenstva
Ing. Václav Kubík
Praha
Den zániku funkce: 3. prosinec 2002
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 15. červenec 2003 
Člen představenstva
Ing. Milan Protze
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Dr. Rudolf Stolejda
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Vladimír Duben
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Hana Horálková
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Roman Zoufal
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
Jiří Saska
Praha
Den zániku funkce: 11. prosinec 2000
zapsáno 18. listopad 1996 
vymazáno 30. květen 2001 
Člen představenstva
JUDr. Jiří Kašpar
Praha
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2000
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 11. prosinec 2000
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 30. květen 2001 
vymazáno 28. červen 2006 
Člen
Ing. Vladimíra Horecká
Praha
Den vzniku funkce: 3. prosinec 2002
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 3. prosinec 2002
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 15. červenec 2003 
vymazáno 28. červen 2006 
Člen
Miroslav Ruda
Praha
Den zániku funkce: 3. prosinec 2002
zapsáno 15. červenec 2003 
vymazáno 21. leden 2004 
Člen
Miroslav Ruda
Praha
Den vzniku funkce: 3. prosinec 2002
Den zániku funkce: 28. listopad 2005
Den vzniku členství: 3. prosinec 2002
Den zániku členství: 28. listopad 2005
zapsáno 21. leden 2004 
vymazáno 28. červen 2006 
Předseda
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Ing. Rudolf Foglar
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Ing. Jaroslav Ulma
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Člen
Miroslav Ruda
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2005
Den zániku funkce: 20. listopad 2008
Den vzniku členství: 28. listopad 2005
Den zániku členství: 20. listopad 2008
zapsáno 28. červen 2006 
vymazáno 18. červen 2009 
Předseda
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen
Ing. Rudolf Foglar
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen
Ing. Jaroslav Ulma
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Člen
Miroslav Ruda
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Předseda
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 21. listopad 2011
Den zániku funkce: 24. listopad 2014
Den vzniku členství: 21. listopad 2011
Den zániku členství: 24. listopad 2014
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 25. březen 2015 
Člen
Ing. Rudolf Foglar
Praha
Den vzniku členství: 21. listopad 2011
Den zániku členství: 24. listopad 2014
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 25. březen 2015 
Člen
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku členství: 21. listopad 2011
Den zániku členství: 24. listopad 2014
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 25. březen 2015 
Člen
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku členství: 21. listopad 2011
Den zániku členství: 24. listopad 2014
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 25. březen 2015 
Místopředseda
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 18. červen 1973 
vymazáno 20. červenec 1993 
Člen představenstva
zapsáno 1. říjen 1976 
vymazáno 24. červen 1988 
Člen představenstva
zapsáno 24. červen 1988 
vymazáno 23. prosinec 1991 
Místopředseda
zapsáno 20. červenec 1993 
vymazáno 18. listopad 1996 
Místopředseda
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 23. prosinec 1991 
vymazáno 18. listopad 1996 
Člen představenstva
zapsáno 2. duben 1996 
vymazáno 18. listopad 1996 
Předseda představenstva
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 2014
Den zániku funkce: 19. listopad 2018
Den vzniku členství: 24. listopad 2014
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 25. březen 2015 
vymazáno 16. prosinec 2019 
Člen představenstva
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2014
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 25. březen 2015 
vymazáno 16. prosinec 2019 
Člen představenstva
Jan Kuděj
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2014
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 25. březen 2015 
vymazáno 16. prosinec 2019 
Člen představenstva
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2014
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 25. březen 2015 
vymazáno 16. prosinec 2019 
Člen představenstva
zapsáno 23. červenec 1966 
vymazáno 16. květen 1968 
Místopředseda
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 9. prosinec 2008
Den zániku funkce: 21. listopad 2011
Den vzniku členství: 20. listopad 2008
Den zániku členství: 21. listopad 2011
zapsáno 18. červen 2009 
vymazáno 7. březen 2012 
Místopředseda
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 24. leden 2012
Den zániku funkce: 24. listopad 2014
Den vzniku členství: 21. listopad 2011
Den zániku členství: 24. listopad 2014
zapsáno 7. březen 2012 
vymazáno 25. březen 2015 
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 15. prosinec 2014
Den zániku funkce: 19. listopad 2018
Den vzniku členství: 24. listopad 2014
Den zániku členství: 19. listopad 2018
zapsáno 25. březen 2015 
vymazáno 16. prosinec 2019 
Předseda představenstva
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 19. listopad 2018
Den zániku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den zániku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Členka představenstva
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Člen představenstva
Jan Kuděj
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Člen představenstva
Zdeněk Strejcovský
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Předseda představenstva
Ing. Jan Železný
Praha
Den vzniku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Ullrich
Praha
Den vzniku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Člen předsrtavenstva
Jan Kuděj
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Členka představenstva
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 10. únor 2024 
Členka představenstva
Ing. Zora Verzichová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Členka představenstva
Ing. Ivona Teislerová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
vymazáno 10. únor 2024 

Počet členů
5
zapsáno 25. březen 2015 
Způsob jednání
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.
zapsáno 9. červenec 1959 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo jest oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda / a další člen představenstva.
zapsáno 8. listopad 1978 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Mgr. Luboš Řezníček
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den zániku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Členka kontrolní komise
Jaroslava Svobodová
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Členka kontrolní komise
Ing. Yvona Žahourová
Praha
Den vzniku členství: 19. listopad 2018
Den zániku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 16. prosinec 2019 
vymazáno 17. leden 2023 
Předseda kontrolní komise
Mgr. Luboš Řezníček
Praha
Den vzniku funkce: 7. listopad 2022
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Členka kontrolní komise
Jaroslava Svobodová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
Členka kontrolní komise
Ing. Yvona Žahourová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 15. únor 2024 
Členka kontrolní komise
Ing. Yvona Žahourová
Praha
Den vzniku členství: 7. listopad 2022
zapsáno 17. leden 2023 
vymazáno 15. únor 2024 

Počet členů
3
zapsáno 16. prosinec 2019 
Základní kapitál
50 000,-Kč
zapsáno 21. prosinec 1992 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Bytové družstvo Žižkov. Údaje byly staženy 2. března 2024 z datové služby justice.cz dle IČO 00033529 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00033529 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Bytové družstvo Žižkov - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V