Stavební bytové družstvo POKROK - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Stavební bytové družstvo POKROK Stavební bytové družstvo POKROK - logo
IČO:00034398
Z. KAPITÁL: 500 000 Kč
SCHRÁNKA:  jne4c5p
DIČ (DPH): CZ00034398, Detail plátce DPH
ADRESA: Kollárova 157/18, Karlín, 186 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Kollárova 157 Praha 18600

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  předměty podnikání

Stavební bytové družstvo POKROK – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
1. září 1980 
 
Spisová značka
DrXCVIII 53/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. září 1959 
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo občanů v Praze 7
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 13. červen 1975 
Stavební bytové družstvo POKROK
zapsáno 13. červen 1975 
Sídlo
Veletržní tř. 20, Praha
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 2. červenec 1964 
U letenského sadu 7, Praha
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 29. duben 1992 
Kollárova 18, Praha
zapsáno 29. duben 1992 
vymazáno 2. květen 2001 
Kollárova 157/18, 186 00 Praha
zapsáno 2. květen 2001 
Identifikační číslo
00034398 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
.
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 10. prosinec 1970 
družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vesta- věných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, za- jišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s uží- váním bytu a nebytových zařízení spojených.
zapsáno 10. prosinec 1970 
vymazáno 8. prosinec 1975 
družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. or- ganizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností ne- sloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu sta- veniště včetně technického vybavení, terenních úprav, vý- stavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce
zapsáno 8. prosinec 1975 
vymazáno 9. březen 1989 
a/ vytváření vybraných souborů aplikačního programového vybavení pro automatizovaný systém řízení v bytovém družstevnictví
zapsáno 25. leden 1980 
vymazáno 17. květen 1984 
b/ aplikace ověřených projektů v jednotlivých organizacích bytového družstevnictví včetně vydávání dokumentace projektů asr
zapsáno 25. leden 1980 
vymazáno 17. květen 1984 
c/ plnění dalších úkolů souvisejících s rozvojem systému řízení v bytovém družstevnictví
zapsáno 25. leden 1980 
vymazáno 17. květen 1984 
d/ příprava dat, zahrnující vytváření základních souborů pro automatizované zpracování dat
zapsáno 25. leden 1980 
vymazáno 17. květen 1984 
a/ údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace
zapsáno 7. červenec 1981 
vymazáno 17. květen 1984 
b/ revize elektrických zařízení, hromosvodů a plano- instalací pro socialistické organizace dle čsn 34 3800 a čsn 38 6441
zapsáno 7. červenec 1981 
vymazáno 17. květen 1984 
c/ reprografické práce pro organizace bytového druž- stevnictví dle podmínek uvedených mpsp čsr
zapsáno 7. červenec 1981 
vymazáno 17. květen 1984 
d/ poradenská činnost k zavedení základního aplikačního programového vybavení minipočítačových systémů
zapsáno 7. červenec 1981 
vymazáno 17. květen 1984 
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
revize elektrických zařízení, hromosvodů a planoinstalací pro socialistické organzace dle čsn 34 3800 a čsn 38 6441.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
reprografické práce pro organizace bytového družstevnictví dle podmínek uvedených mp čsr.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
zajišťování činnosti odvětvového vedoucího pracoviště pro automatizovaný systém řízení v rozsahu pověřovací listiny vydané čsbd.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
vytváření aplikačního programového systému řízení vč. vydávání dokumentace asř v bytovém družstevnictví, popř. v malých nevýrobních organizacích.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
aplikace projektů automatizovaného systému řízení vč. vy- dávání dokumentace projektů asř v bytovém družstevnictví, popř. v malých nevýrobních organizacích.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
sběr, předzpracování a zpracování dat, vč. vytváření základních souborů pro automatizované zpracování infor- mací.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
poskytování poradenské činnosti a zabezpečování technické pomoci pro zavádění automatizovaného systému řízení, jakož i zajišťování servisu pro minipočítačové systémy datapoint.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 17. duben 1987 
plnění dalších úkolů souvisejících s rozvojem systému ří- zení v bytovém družstevnictví.
zapsáno 17. květen 1984 
vymazáno 9. březen 1989 
zajištění provozu hlídaných parkovišť osobních automobilů občanů bydlících na sídlištích
zapsáno 17. duben 1987 
vymazáno 9. březen 1989 
poskytování poradenské činnosti a zabezpečování technické pomoci pro zavádění automatizovaných systémů řízení, pora- densko technické činnosti pro osobní počítače, jejich pří- slušenství a vybavení a pro uplatňování malé mechanizace, hmot, materiálů a výrobků v bytové výstavbě, údržbě, opra- vách a službách souvisejících s bydlením, včetně fyzikálních měření
zapsáno 17. duben 1987 
vymazáno 9. březen 1989 
reprografické práce pro socialistické organizace dle pod- mínek uvedených v povolení ministerstva průmyslu čsr
zapsáno 17. duben 1987 
vymazáno 9. březen 1989 
d/ poskytování služeb spojených s bydlením
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
1. předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením a provádění ji- ných prací a služeb, sloužících k uspokojování potřeb členů družstva a jiných občanů, popřípadě právnických osob.
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
2. v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabez- pečuje zejména:
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
b/ přidělování bytů, rodinných domů a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popř. převody rodin- ných domků do osobního vlastnictví
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných budov a nebytových objektů
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
e/ materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy obytných budov a nebytových objektů a pro poskytování služeb spoje- ných s bydlením
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
f/ provádění stavebních a montážních prací, vč. prací ve výškách, revizí elektrických zařízení, hromosvodů, plyno- instalací a jiných zařízení
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
g/ technicko-poradenské služby v oblasti organizace a ří- zení, zavádění a využívání výpočetní techniky, zpracování návrhů automatizovaných systémů řízení, prodej a výroba programového vybavení, poradenská činnost v oblasti použití osobních počítačů, jejich příslušenství a vybavení
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
h/ technicko-poradenské služby pro uplatňování malé mecha- nizace, výrobků, prací, technologií a materiálů ve staveb- nictví a údržbě obytných budov a nebytových objektů, uplat- ňování technického rozvoje a provádění fyzikálních a jiných měření, poradenská a expertní činnosti související s vý- stavbou a provozem bytového a domovního fondu
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
i/ provádění reprografických prací v rozsahu a za podmínek uvedených v povolení příslušných státních orgánů a posky- tování souvisejících služeb
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
j/ další činnosti a služby schválené nejvyším orgánem družstva
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
a/ výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech, včetně rodinných domků, a výstavbu neby- tových objektů
zapsáno 9. březen 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
obchodní a odbytová činnost zaměřená na zajišťování dodávek strojů, zařízení a jiných technických prostředků a materiálů
zapsáno 21. červenec 1989 
vymazáno 20. červenec 1994 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
zapsáno 20. červenec 1994 
inženýrská činnost ve stavebnictví.
zapsáno 20. červenec 1994 
stavitel (provádění jednoduchých staveb, poddodávek staveb).
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 3. srpen 1998 
organizační zabezpečení správy domovního majetku.
zapsáno 20. červenec 1994 
opravy vyhrazených plynových zařízení.
zapsáno 20. červenec 1994 
realitní činnost
zapsáno 24. leden 2003 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 10. únor 2004 
správa a údržba nemovitostí.
zapsáno 4. únor 2008 
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
zapsáno 4. únor 2008 
zpracování dat, služby databank, správa sítí.
zapsáno 4. únor 2008 

Statutární orgán

Předseda
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Místopředseda
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Člen představenstva
zapsáno 21. září 1959 
vymazáno 26. červenec 1962 
Předseda
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Místopředseda
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Místopředseda
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 26. listopad 1965 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 28. květen 1963 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 26. červenec 1962 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 28. květen 1963 
vymazáno 2. červenec 1964 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 26. listopad 1965 
Místopředseda
zapsáno 19. říjen 1966 
vymazáno 21. listopad 1967 
Místopředseda
zapsáno 21. listopad 1967 
vymazáno 7. srpen 1969 
Místopředseda
Dr. Vasil Latta
okres Benešov
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 28. duben 1970 
Místopředseda
zapsáno 28. duben 1970 
vymazáno 31. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 31. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 28. duben 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 26. listopad 1965 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 26. listopad 1965 
Člen představenstva
zapsáno 26. listopad 1965 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 26. listopad 1965 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 26. listopad 1965 
vymazáno 21. listopad 1967 
Člen představenstva
zapsáno 26. listopad 1965 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 28. duben 1966 
vymazáno 7. srpen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 28. duben 1966 
vymazáno 7. srpen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 28. duben 1966 
vymazáno 19. říjen 1966 
Člen představenstva
zapsáno 29. listopad 1968 
vymazáno 7. srpen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 29. listopad 1968 
vymazáno 31. květen 1971 
Místopředseda
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 16. březen 1972 
Místopředseda
zapsáno 16. březen 1972 
vymazáno 29. květen 1972 
Místopředseda
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 18. prosinec 1973 
Člen představenstva
zapsáno 19. říjen 1966 
vymazáno 14. květen 1973 
Člen představenstva
Dr. Vasil Latta
okres Bruntál
zapsáno 21. listopad 1967 
vymazáno 7. srpen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 21. listopad 1967 
vymazáno 7. srpen 1969 
Člen představenstva
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 31. květen 1971 
Místopředseda
zapsáno 18. prosinec 1973 
vymazáno 14. červenec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 14. červenec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 31. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 31. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 14. květen 1973 
Člen představenstva
zapsáno 26. březen 1970 
vymazáno 29. květen 1972 
Člen představenstva
zapsáno 26. březen 1970 
vymazáno 28. duben 1970 
Člen představenstva
Dr. Vasil Latta
okres Benešov
zapsáno 28. duben 1970 
vymazáno 31. květen 1971 
Člen představenstva
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 14. červenec 1976 
Místopředseda
zapsáno 12. srpen 1976 
vymazáno 2. srpen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 28. prosinec 1977 
Člen představenstva
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 16. březen 1972 
Člen představenstva
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 29. květen 1972 
Člen představenstva
zapsáno 31. květen 1971 
vymazáno 29. květen 1972 
Člen představenstva
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 14. červenec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 21. únor 1977 
Člen představenstva
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 14. červenec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 12. srpen 1976 
Místopředseda
zapsáno 2. srpen 1982 
vymazáno 12. červenec 1985 
Předseda
zapsáno 12. červenec 1985 
vymazáno 25. červenec 1988 
Místopředseda
zapsáno 28. prosinec 1977 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. květen 1973 
vymazáno 2. srpen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 18. prosinec 1973 
vymazáno 30. duben 1974 
Člen představenstva
zapsáno 30. duben 1974 
vymazáno 14. červenec 1976 
Člen představenstva
zapsáno 30. duben 1974 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 30. duben 1974 
vymazáno 2. srpen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 2. srpen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 2. srpen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 28. prosinec 1977 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 4. listopad 1980 
Předseda
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. prosinec 1990 
Místopředseda
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. prosinec 1990 
Předseda
zapsáno 1. prosinec 1990 
vymazáno 1. březen 1991 
Místopředseda
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. březen 1991 
Místopředseda
zapsáno 1. prosinec 1990 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 2. srpen 1982 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 2. srpen 1982 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 21. únor 1977 
vymazáno 4. listopad 1980 
Člen představenstva
zapsáno 21. únor 1977 
vymazáno 24. červenec 1978 
Člen představenstva
zapsáno 21. únor 1977 
vymazáno 24. červenec 1978 
Člen představenstva
zapsáno 24. červenec 1978 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 4. listopad 1980 
vymazáno 17. červen 1982 
Člen představenstva
zapsáno 4. listopad 1980 
vymazáno 20. listopad 1984 
Člen představenstva
zapsáno 4. listopad 1980 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 17. červen 1982 
vymazáno 20. listopad 1984 
Člen představenstva
Ing. Jaromír Burda
okres Sokolov
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 5. srpen 1986 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. březen 1991 
Člen představenstva
zapsáno 25. červenec 1988 
vymazáno 1. prosinec 1990 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1994 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1994 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1994 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1994 
Místopředseda
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Místopředseda pro ekon. oblast
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Zast. člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1996 
vymazáno 11. září 1997 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 3. srpen 1998 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 22. listopad 1996 
Místopředseda představenstva
zapsáno 22. listopad 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Předseda představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Místopředseda představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Místopředseda představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 16. květen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Člen představenstva
zapsáno 19. srpen 1996 
vymazáno 2. červen 1999 
Předseda představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Místopředseda představenstva
zapsáno 11. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Místopředseda představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Člen představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Člen představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Člen představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Místopředseda představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 11. červen 1999 
Předseda představenstva
zapsáno 31. červenec 2000 
vymazáno 2. květen 2001 
Člen představenstva
zapsáno 31. červenec 2000 
vymazáno 2. květen 2001 
Člen představenstva
JUDr. Jaroslav Ledvina
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Člen představenstva
Ing. Václav Hlávka
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Člen představenstva
Mgr. Lucie Helmová
Praha
Den vzniku funkce: 2. leden 2002
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
zapsáno 13. srpen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Člen představenstva
Ing. Václav Hlávka
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
Den zániku funkce: 1. prosinec 2001
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 13. srpen 2003 
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Dojava
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Člen představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 13. srpen 2003 
Předseda představenstva
Věra Hrdinová
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 15. únor 2006
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 21. únor 2006 
Místopředseda představenstva
JUDr. Ivan Přikryl
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 4. únor 2005 
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Duspěva
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 21. únor 2007 
Člen představenstva
JUDr. Jaroslav Ledvina
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 15. březen 2006
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 20. březen 2006 
Člen představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 15. únor 2006
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 21. únor 2006 
Člen představenstva
Miloš Průcha
Praha
Den vzniku členství: 17. leden 2007
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 21. únor 2007 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Člen představenstva
Mgr. Lucie Helmová
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 22. listopad 2008
Den vzniku členství: 29. listopad 2003
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Místopředseda představenstva
Ing. František Svoboda
Praha
Den vzniku funkce: 30. listopad 2004
Den zániku funkce: 22. listopad 2008
Den vzniku členství: 30. listopad 2004
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 4. únor 2005 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Člen představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Člen představenstva
Jana Kovaříková
Praha
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Člen představenstva
Miloš Průcha
Praha
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Člen představenstva
Ing. Bohumír Strnad
Praha
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Člen představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 1. únor 2018 
Člen představenstva
Jana Kovaříková
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen představenstva
Miloš Průcha
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen představenstva
Ing. Bohumír Strnad
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen představenstva
Ing. Arch. Daniel Novák
Praha
Den vzniku členství: 7. prosinec 2017
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 1. únor 2018 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen představenstva
Ing. Kateřina Bednářová
Praha
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen představenstva
Richard Klinger
Praha
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 5. duben 2019 
Člen představenstva
Jana Kovaříková
Praha
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen představenstva
Richard Klinger
Benešov
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 5. duben 2019 
vymazáno 25. červen 2019 
Předseda
zapsáno 2. červenec 1964 
vymazáno 7. srpen 1969 
Předseda
zapsáno 7. srpen 1969 
vymazáno 12. červenec 1985 
Člen představenstva
zapsáno 29. květen 1972 
vymazáno 30. duben 1974 
Místopředseda
zapsáno 12. červenec 1985 
vymazáno 25. červenec 1988 
Člen představenstva
zapsáno 20. červenec 1994 
vymazáno 16. květen 1996 
Člen představenstva
Richard Klinger
Benešov
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 11. prosinec 2020 
Místopředseda představenstva
Dr. Ing. JIŘÍ HANÁK
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den zániku funkce: 24. červen 2020
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. červen 2020
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 28. červenec 2020 
Místopředseda představenstva
Ing. Arch. Daniel Novák
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den zániku funkce: 25. červen 2022
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 2. srpen 2022 
Místopředseda představenstva
JUDr. Bc. JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ
okres Pelhřimov
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den zániku funkce: 25. červen 2022
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
Ing. Kateřina Bednářová
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
Jana Kovaříková
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 2. srpen 2022 
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 7. prosinec 2017
Den zániku funkce: 10. listopad 2018
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 1. únor 2018 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen představenstva
Richard Klinger
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 11. prosinec 2020 
vymazáno 2. srpen 2022 
Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Dojava
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den zániku funkce: 18. červenec 2001
Den vzniku členství: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
1. místopředseda představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den zániku funkce: 22. srpen 2001
Den vzniku členství: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Místopředseda představenstva
Věra Hrdinová
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den vzniku členství: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Místopředseda představenstva
Mgr. Alexandra Hrušková
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den vzniku členství: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Místopředseda představenstva
Mgr. Alexandra Hrušková
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den zániku funkce: 1. leden 2002
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 1. leden 2002
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 13. srpen 2003 
Místopředseda představenstva
Petr Jungwirth
Praha
Den vzniku funkce: 14. leden 2002
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
Den vzniku členství: 1. prosinec 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2003
zapsáno 13. srpen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Místopředseda představenstva
Věra Hrdinová
Praha
Den vzniku funkce: 19. leden 2001
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2003
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Místopředseda představenstva
JUDr. Jaroslav Ledvina
Praha
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2003
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Předseda představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 14. leden 2002
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
Den vzniku členství: 10. leden 2001
Den zániku členství: 29. listopad 2003
zapsáno 13. srpen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Předseda představenstva
Ing. Oldřích Sova
Praha
Den vzniku funkce: 15. únor 2006
Den zániku funkce: 22. listopad 2008
Den vzniku členství: 29. listopad 2003
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 21. únor 2006 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku funkce: 15. únor 2006
Den zániku funkce: 22. listopad 2008
Den vzniku členství: 29. listopad 2003
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 21. únor 2006 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Místopředseda představenstva
JUDr. Jaroslav Ledvina
Praha
Den vzniku funkce: 15. březen 2006
Den zániku funkce: 22. listopad 2008
Den vzniku členství: 29. listopad 2003
Den zániku členství: 22. listopad 2008
zapsáno 20. březen 2006 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Člen představenstva
Věra Hrdinová
Praha
Den vzniku funkce: 15. únor 2006
Den zániku funkce: 24. září 2008
Den vzniku členství: 29. listopad 2003
Den zániku členství: 24. září 2008
zapsáno 21. únor 2006 
vymazáno 22. prosinec 2008 
Předseda představenstva
Ing. Oldřích Sova
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2008
Den zániku funkce: 22. listopad 2013
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Místopředseda představenstva
Ing. František Svoboda
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2008
Den zániku funkce: 22. listopad 2013
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Předseda představenstva
Oldřich Sova
Praha
Den vzniku funkce: 27. listopad 2013
Den zániku funkce: 10. listopad 2018
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Místopředseda představenstva
Ing. František Svoboda
Praha
Den vzniku funkce: 27. listopad 2013
Den zániku funkce: 10. listopad 2018
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Místopředseda představenstva
Ing. Arch. Daniel Novák
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Místopředseda představenstva
JUDr. Bc. JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ
okres Pelhřimov
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen představenstva
Ing. Jan Vokrouhlecký
Praha
Den vzniku členství: 23. září 2021
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 5. říjen 2021 
vymazáno 2. srpen 2022 
Předseda představenstva
JUDr. Bc. JITKA VEPŘKOVÁ ZÁBOJOVÁ
okres Pelhřimov
Den vzniku funkce: 29. červen 2022
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Místopředseda představenstva
Ing. Kateřina Bednářová
Praha
Den vzniku funkce: 29. červen 2022
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Místopředseda představenstva
RNDr. Jan Krause
Praha
Den vzniku funkce: 29. červen 2022
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
RADEK KUČERKA
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
Richard Klinger
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
Jana Kovaříková
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 
Člen představenstva
zapsáno 14. červenec 1976 
vymazáno 28. prosinec 1977 
Člen představenstva
zapsáno 20. listopad 1984 
vymazáno 5. srpen 1986 
Člen představenstva
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 20. červenec 1994 
Předseda
zapsáno 1. březen 1991 
vymazáno 16. květen 1996 
Předseda představenstva
Ing. Oldřich Sova
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den zániku funkce: 22. září 2021
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 22. září 2021
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 5. říjen 2021 
Člen představenstva
Ing. JAN MARCOL Ph.D.
Praha
Den vzniku členství: 24. červen 2020
Den zániku členství: 25. červen 2022
zapsáno 28. červenec 2020 
vymazáno 2. srpen 2022 
Místopředseda představenstva
zapsáno 2. červen 1999 
vymazáno 31. červenec 2000 
Místopředseda předstsavenstva
zapsáno 31. červenec 2000 
vymazáno 2. květen 2001 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Šmíd
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
zapsáno 2. květen 2001 
vymazáno 10. červen 2003 
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Šmíd
Praha
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 9. leden 2002
Den vzniku členství: 10. leden 2001
zapsáno 10. červen 2003 
vymazáno 13. srpen 2003 
Člen představenstva
Ing. Miroslav Šmíd
Praha
Den vzniku funkce: 10. leden 2001
Den zániku funkce: 29. listopad 2003
zapsáno 13. srpen 2003 
vymazáno 18. únor 2004 
Místopředseda představenstva
Ing. Oldřich Sova
Praha
Den vzniku funkce: 29. listopad 2003
Den zániku funkce: 15. únor 2006
zapsáno 18. únor 2004 
vymazáno 21. únor 2006 
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Beránek
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 26. listopad 2008
Den zániku funkce: 22. listopad 2013
Den vzniku členství: 22. listopad 2008
Den zániku členství: 22. listopad 2013
zapsáno 22. prosinec 2008 
vymazáno 6. leden 2014 
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Beránek
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 27. listopad 2013
Den zániku funkce: 6. prosinec 2017
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 6. prosinec 2017
zapsáno 6. leden 2014 
vymazáno 1. únor 2018 
Místopředseda představenstva
Dr. Ing. JIŘÍ HANÁK MSc.
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Předseda představenstva
Ing. Oldřich Sova
Praha
Den vzniku funkce: 28. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen představenstva
Ing. JAN MARCOL Ph.D.
Praha
Den vzniku členství: 26. červen 2022
zapsáno 2. srpen 2022 

Počet členů
7
zapsáno 28. prosinec 2018 
Způsob jednání
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.
zapsáno 21. září 1959 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, pode- pisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda / a další člen představenstva.
zapsáno 8. prosinec 1975 
Způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, pode- pisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda / a další člen představenstva.
zapsáno 8. prosinec 1975 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Ing. Luboš Hlavsa
Praha
Den vzniku funkce: 23. listopad 2013
Den zániku funkce: 10. listopad 2018
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Místopředseda kontrolní komise
Ing. Zdeňka Tataříková
Praha
Den vzniku funkce: 23. listopad 2013
Den zániku funkce: 10. listopad 2018
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen kontrolní komise
VLADIMÍR LENDER
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen kontrolní komise
Ing. Ladislav Veselý
okres Praha-západ
Den vzniku členství: 10. březen 2014
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen kontrolní komise
Ing. Božena Petrová
Praha
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
Den zániku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 28. prosinec 2018 
Člen kontrolní komise
Věra Hrdinová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen kontrolní komise
Ing. Zdeňka Tataříková
Praha
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Člen kontrolní komise
Ing. Luboš Hlavsa
Praha
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 

Kontrolní komise
Věra Hrdinová
Praha
Den vzniku funkce: 10. březen 2014
Den vzniku členství: 23. listopad 2013
zapsáno 27. září 2014 
vymazáno 27. září 2014 

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
VLADIMÍR LENDER
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Místopředseda kontrolní komise
Ing. Božena Petrová
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den vzniku členství: 10. listopad 2018
zapsáno 28. prosinec 2018 
vymazáno 25. červen 2019 
Předseda kontrolní komise
VLADIMÍR LENDER
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den zániku funkce: 24. listopad 2023
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. listopad 2023
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 25. leden 2024 
Místopředseda kontrolní komise
Ing. Božena Petrová
Praha
Den vzniku funkce: 26. listopad 2018
Den zániku funkce: 24. listopad 2023
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. listopad 2023
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 25. leden 2024 
Člen kontrolní komise
Věra Hrdinová
okres Praha-východ
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. listopad 2023
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 25. leden 2024 
Člen kontrolní komise
Ing. Zdeňka Tataříková
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. listopad 2023
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 25. leden 2024 
Člen kontrolní komise
Ing. Luboš Hlavsa
Praha
Den vzniku členství: 24. listopad 2018
Den zániku členství: 24. listopad 2023
zapsáno 25. červen 2019 
vymazáno 25. leden 2024 
Předseda kontrolní komise
VLADIMÍR LENDER
Praha
Den vzniku funkce: 25. listopad 2023
Den vzniku členství: 25. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2024 
Místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Zdeňka Tataříková
Praha
Den vzniku funkce: 25. listopad 2023
Den vzniku členství: 25. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2024 
Člen kontrolní komise
Ing. Luboš Hlavsa
Praha
Den vzniku členství: 25. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2024 
Členka kontrolní komise
Ing. Božena Petrová
Praha
Den vzniku členství: 25. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2024 
Člen kontrolní komise
Ing. Ladislav Hnízdo
Praha
Den vzniku členství: 25. listopad 2023
zapsáno 25. leden 2024 

Počet členů
5
zapsáno 28. prosinec 2018 
Základní kapitál
500 000,-Kč
zapsáno 20. červenec 1994 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo POKROK. Údaje byly staženy 10. února 2024 z datové služby justice.cz dle IČO 00034398 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00034398 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Stavební bytové družstvo POKROK - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V