Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo - logo
IČO:00034886
Z. KAPITÁL:50000 Kč
SCHRÁNKA:  txvsne6
DIČ: CZ00034886, Detail DIČ
ADRESA: Lidická 1601, 258 01 Vlašim
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Lidická 1601 Vlašim 25801

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (85) |  předměty podnikání

Datum vzniku a zápisu:
27. listopadu 1959
Spisová značka:
DrXCVIII 70 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 27. listopadu 1959
Obchodní firma:
Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Blanické strojírny a občanů města V l a š i m ě
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 1. dubna 1975
Stavební bytové družstvo Vlašim
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 19. října 1995
Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
zapsáno 19. října 1995
Sídlo:
Vlašim,n.p. Blanické strojírny
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 17. prosince 1980
Vlašim, Lidická čp. 1601
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 12. září 2016
Vlašim, V Sadě 1501
zapsáno 17. prosince 1980
vymazáno 30. října 1981
Vlašim, Dvořákova ul. čp. 1394
zapsáno 30. října 1981
vymazáno 22. května 1984
Lidická 1601, 258 01 Vlašim
zapsáno 12. září 2016
Identifikační číslo:
00034886
zapsáno 2. prosince 1993
Právní forma:
Družstvo
zapsáno 27. listopadu 1959
Předmět podnikání:
.
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 29. ledna 1971
Výstavba bytů a garáží pro členy, vestavěných a nebytových zařízení, zajišťování jejich správy a údržby, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových zařízení.
zapsáno 29. ledna 1971
vymazáno 26. ledna 1976
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Or- ganizuje politkco-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností ne- sloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu sta- veniště včetně technického vybavení, terenních úprav, vý- stavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce,
zapsáno 26. ledna 1976
vymazáno 24. května 1989
bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
zapsáno 26. ledna 1976
vymazáno 24. května 1989
f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. března 2002
g/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, tech- nické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení život- ního prostředí členů družstev a občanů, a to: - přípravnou a projektovou činnost,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. března 2002
v rámci volné kapacity své stavebně údržbářské činnosti a mechanizmů poskytovat služby a práce i mimo oblast vlastního družstva, tj. provozovat v rámci volné kapacity za účelem jejího vytížení tyto činnosti za úplatu.
zapsáno 31. května 1989
vymazáno 2. března 2002
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabez- pečuje:
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
d/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu ob- čanům a organizacím,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
e/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
h/ výstavba, včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavennosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou 2 mil. Kčs,
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
i/ činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva př. dodávku tepla a teplé vody, pronájem neby- tových prostor.
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 7. srpna 2003
Předmět činnosti:
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajících především v aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, včetně zabezpečení projektové a inženýrské činnosti bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (služeb spojených s bydlením) dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
zapsáno 7. srpna 2003
b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osob bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
zapsáno 7. srpna 2003
Statutární orgán:
předseda:
 
Vlašim, Blanická 557
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 17. srpna 1964
předseda:
 
Vlašim, Sídliště 989
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 13. března 1972
místopředseda:
 
Vlašim, Fučíkova 619
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 13. března 1972
člen představenstva:
 
Vlašim, Obora 671
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 17. srpna 1964
člen představenstva:
 
Postupice 71
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 17. srpna 1964
člen představenstva:
 
Trhový Štěpánov
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 16. února 1967
předseda:
 
Vlašim, Fučíkova 619
zapsáno 13. března 1972
vymazáno 1. dubna 1975
místopředseda:
 
Vlašim, Sídliště 989
zapsáno 13. března 1972
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Arbesova ul. 1129
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1145
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1145
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 16. února 1967
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1170
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 16. února 1967
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1115
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Arbesova 1129
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 16. února 1967
předseda:
 
Vlašim, Sídliště sever 1185-86
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
místopředseda:
 
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1173
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1185
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1145
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 16. února 1967
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 987
zapsáno 17. srpna 1964
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Zápotockého 1115
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
předseda:
 
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
místopředseda:
 
Vlašim, Sídliště sever 1144-45
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
předseda:
 
Vlašim, Zámecká čp. 1477
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
místopředseda:
 
Vlašim, Zámecká ul. čp. 1474-5 bl. 02
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
předseda:
 
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
místopředseda:
 
Vlašim, Spojovací BL č. 13
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
předseda:
 
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 31. května 1989
předseda:
 
Vlašim, Svatopluka Čecha 744
zapsáno 31. května 1989
vymazáno 2. prosince 1993
místopředseda:
 
Vlašim, A. Zápotockého čp. 1173/4
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Gottwaldova 1208
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Gottwaldova 1222
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Družstevní 1144
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Svat. Čecha 744
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Družstevní 1195
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Gottwaldova 987
zapsáno 16. února 1967
vymazáno 1. dubna 1975
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 989
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 989
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště sever 1144-45
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Na pile 1300
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Na pile 1300
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Blok č. 12, Verlina
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 23. září 1976
člen představenstva:
 
Vlašim, Blok č. 12, Verlina
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1225
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
DALIBOR SRNEC
Vlašim, Spojovací 1314-15
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Sídliště 1204-5
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Zd. Nejedlého 1305-6
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Zámecká 1474-5
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Dvořákova 1396
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Dr. Zd. Nejdlého 1303-4
zapsáno 23. září 1976
vymazáno 8. července 1980
člen představenstva:
 
Vlašim, Spojovací BL č. 13
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Košetice 178
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Na pile 1300
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, Na Pile 1300
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, V. Nejedlého Bl. 10
zapsáno 8. července 1980
vymazáno 22. května 1984
člen představenstva:
 
Vlašim, V sadě čp. 1506
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, A. Zápotockého čp. 1173/4
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova čp. 1577
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Divišov čp. 266
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova čp. 1577
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Havlíčkova čp. 1596
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
člen představenstva:
 
Vlašim, Zámecká čp. 1476/7
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
zapsáno 22. května 1984
vymazáno 30. května 1988
člen představenstva:
 
Vlašim, V sadě 1567
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1577
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 8. dubna 1991
místopředseda:
 
Vlašim, Gottwaldova 1208
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 2. prosince 1993
místopředseda:
 
Vlašim, Prokopova 1577
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 2. prosince 1993
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1577
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Havlíčkova 1596/7
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
DALIBOR SRNEC
Vlašim, V sadě 1499
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 8. dubna 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, V sadě 1506
zapsáno 30. května 1988
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
zapsáno 31. května 1989
vymazáno 8. dubna 1991
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Prokopova čp. 1577
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 19. října 1995
člen představenstva:
 
Vlašim, Lidická 1601
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 19. října 1995
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova č. 1590
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1577
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Družstevní 1195/6
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1640/1
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 2. prosince 1993
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1640
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 30. prosince 1991
člen představenstva:
 
Vlašim, Spojovací 1, 314/15
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. prosince 1993
člen představenstva:
 
Vlašim, V sadě l , 506
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. prosince 1993
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická čp. 1577, PSČ 25801
zapsáno 19. října 1995
vymazáno 12. května 1997
předseda představenstva:
 
Vlašim, J. Masaryka čp. 1300
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 12. května 1997
člen představenstva:
 
Vlašim, Dr. Z. Nejedlého 1305/6
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 12. května 1997
člen představenstva:
 
Vlašim, ppor. Příhody čp. 1688
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 12. května 1997
člen představenstva:
 
Vlašim, V sadě čp. 1506
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 12. května 1997
předseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická 732, okres Benešov
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 27. února 2006
Den zániku členství: 27. února 2006
zapsáno 12. května 1997
vymazáno 9. května 2006
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, ppor. Příhody čp. 1688
Den zániku funkce: 15. října 2001
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 2. března 2002
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická 1600, okres Benešov
zapsáno 12. května 1997
vymazáno 2. března 2002
člen představenstva:
 
Vlašim, Družstevní 1195/6
Den zániku funkce: 15. října 2001
zapsáno 8. dubna 1991
vymazáno 2. března 2002
člen představenstva:
 
Vlašim, V Sadě 1506, okres Benešov
Den zániku funkce: 15. října 2001
zapsáno 12. května 1997
vymazáno 2. března 2002
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova čp. 1590
Den zániku funkce: 15. října 2001
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 2. března 2002
člen představenstva:
 
Vlašim, J. Masaryka 1300, okres Benešov
Den zániku funkce: 15. října 2001
zapsáno 12. května 1997
vymazáno 2. března 2002
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická čp. 1600, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 16. ledna 2007
člen představenstva:
 
Vlašim, Komenského čp. 1466, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 16. ledna 2007
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova čp. 1640, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 16. ledna 2007
člen představenstva:
 
Ing. Ivan Jarý
Vlašim, J.Masaryka čp. 1300, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 16. prosince 2002
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 7. srpna 2003
člen představenstva:
 
Vlašim, V Sadě 1506, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 16. prosince 2002
Den zániku funkce: 24. března 2005
zapsáno 7. srpna 2003
vymazáno 20. července 2005
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1590, PSČ 25801
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den vzniku členství: 18. dubna 2005
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 20. července 2005
vymazáno 16. ledna 2007
člen představenstva:
 
Vlašim, Ppor. Příhody čp. 1688, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 16. ledna 2007
člen představenstva:
 
Vlašim, B.Martinů čp. 1313, okres Benešov, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 15. října 2001
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 2. března 2002
vymazáno 16. ledna 2007
předseda představenstva:
 
Vlašim, B. Martinů 1313, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 6. března 2006
Den zániku funkce: 30. října 2006
Den vzniku členství: 15. října 2001
Den zániku členství: 30. října 2006
zapsáno 9. května 2006
vymazáno 16. ledna 2007
předseda představenstva:
 
Vlašim, B.Martinů 1313, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den zániku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 30. října 2006
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 16. ledna 2007
vymazáno 10. prosince 2011
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická 16000, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den zániku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 30. října 2006
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 16. ledna 2007
vymazáno 10. prosince 2011
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1640, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den zániku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 30. října 2006
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 16. ledna 2007
vymazáno 10. prosince 2011
člen představenstva:
 
Vlašim, Ppor. Příhody 1688, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den zániku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 30. října 2006
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 16. ledna 2007
vymazáno 10. prosince 2011
člen představenstva:
 
Vlašim, Lidická 1598, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den zániku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 30. října 2006
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 16. ledna 2007
vymazáno 10. prosince 2011
předseda představenstva:
 
Vlašim, B.Martinů 1313, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 17. října 2011
Den zániku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 10. prosince 2011
vymazáno 12. srpna 2016
místopředseda představenstva:
 
Vlašim, Lidická 1600, PSČ 25801
Den vzniku funkce: 17. října 2011
Den vzniku členství: 17. října 2011
zapsáno 10. prosince 2011
vymazáno 28. září 2013
místopředseda představenstva:
 
Lidická 1600, 258 01 Vlašim
Den vzniku funkce: 17. října 2011
Den zániku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 28. září 2013
vymazáno 12. srpna 2016
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1640, PSČ 25801
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 10. prosince 2011
vymazáno 12. srpna 2016
člen představenstva:
 
Vlašim, Ppor. Příhody 1688, PSČ 25801
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 10. prosince 2011
vymazáno 12. srpna 2016
člen představenstva:
 
Vlašim, Prokopova 1576, PSČ 25801
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 10. prosince 2011
vymazáno 12. srpna 2016
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:
 
Prokopova 1640, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:
 
Sv. Čecha 747, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:
 
č.p. 108, 257 65 Mnichovice
Den vzniku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:
 
Prokopova 1576, 258 01 Vlašim
Den vzniku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:
 
Dolnokralovická 1295, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
Způsob jednání:
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 26. ledna 1976
Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
zapsáno 26. ledna 1976
Kontrolní komise:
předseda:
 
JAROSLAV MÁČALA
Prokopova 1577, 258 01 Vlašim
Den vzniku funkce: 17. října 2011
Den zániku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 19. července 2014
vymazáno 12. srpna 2016
člen:
 
JAN STARÝ
Havlíčkova 1596, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 11. dubna 2013
zapsáno 19. července 2014
vymazáno 12. srpna 2016
člen-náhradník:
 
IRENA STANISLAVOVÁ
Lidická 1598, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 19. července 2014
vymazáno 12. srpna 2016
člen:
 
EVA VENDEROVÁ
Ppor. Příhody 1688, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 6. června 2016
zapsáno 19. července 2014
vymazáno 12. srpna 2016
ČLEN KONTROLNÍ KOMISE:
 
EVA VENDEROVÁ
Ppor. Příhody 1688, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE:
 
ING. JAROSLAV MÁČALA
Prokopova 1577, 258 01 Vlašim
Den vzniku funkce: 6. června 2016
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
ČLEN KONTROLNÍ KOMISE:
 
IRENA STANISLAVOVÁ
Lidická 1598, 258 01 Vlašim
Den vzniku členství: 6. června 2016
zapsáno 12. srpna 2016
Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise má 3 členy.
zapsáno 19. července 2014
Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 5 000,- Kč
zapsáno 18. května 1998
Zapisovaný základní kapitál:
50 000,- Kč
zapsáno 2. prosince 1993
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV ve Vlašimi ze dne 30. 10. 1959.
zapsáno 27. listopadu 1959
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 3. 10. 1959 přijaty stanovy družstva.
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 24. února 1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské- ho podílu.
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 24. února 1965
Představenstvo má 5 - 15 členů.
zapsáno 27. listopadu 1959
vymazáno 14. dubna 1964
Usnesením členské schůze ze dne 22. 1. 1964 byly změněny resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva.
zapsáno 14. dubna 1964
vymazáno 24. února 1965
Podle změny článku 43 má představenstvo družstva nyní 3 - 15 členů.
zapsáno 14. dubna 1964
vymazáno 26. ledna 1976
Usnesením členské schůze ze dne 22. 10. 1964 byly přijaty nové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64.
zapsáno 24. února 1965
vymazáno 26. ledna 1976
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat- kové hodnoty členského podílu.
zapsáno 24. února 1965
vymazáno 26. ledna 1976
Rozhodnutím Středočekého krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 12. 12. 1973, čj. 304/73- -dr.Sp/Cv. byla podle ustanovení § 91 odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučena s tímto družstvem, jako přejíma- jícím, družstva Stavební bytové družstvo občanů v Trhovém Štěpánově, Trhový Štěpánov, okres Benešov, Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. JAWA, provoz Divi- šov, okres Benešov, Stavební bytové družstvo pracovníků státního statku v Di-
zapsáno 17. ledna 1974
vymazáno 17. ledna 1974
višově, Divišov, okres Benešov jako družstvo přejímané ke dni 1. 1. 1974.
zapsáno 17. ledna 1974
vymazáno 17. ledna 1974
Tímto sloučením přejímaná družstva Stavební bytové družstvo občanů v Trhovém Štěpánově, Trhový Štěpánov, okres Benešov, Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. JAWA, provoz Divi- šov, Divišov, okres Benešov, Stavební bytové družstvo pracovníků státního statku v Divi- šově, Divišov, okres Benešov zanikla bez likvidace a byla proto vymazána.
zapsáno 17. ledna 1974
vymazáno 17. ledna 1974
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18. 12. 1974 byl přijat doplněk čl. 1/ stanov družstva schválený Středo- českým krajským výborem Českého svazu bytových družstev ze dne 26. 2. 1975 čj. 134/75/dr.Hs.-Dá.
zapsáno 1. dubna 1975
vymazáno 26. ledna 1976
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Středočeským kraj- ským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 28. 12. 1975 čj. 379/75-105/Dr.Sp./Ši. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16. 12. 1975.
zapsáno 26. ledna 1976
vymazáno 24. května 1989
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce po- vinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základ- ního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty člen- ského podílu.
zapsáno 26. ledna 1976
vymazáno 24. května 1989
Představenstvo má 5 - 15 členů.
zapsáno 26. ledna 1976
vymazáno 24. května 1989
Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 18. 5. 1976, čj. 1342/76/ 105-Dr.Sp/Cv. bylo podle ust. § 91 odst. hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučeno ke dni 30. 6. 1976 družstvo: Družstvo pro výstavbu a správu garáží ve Vlašimi jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo Vlašim se sídlem Vlašim, n.p. Blanické strojírny jako družstvem přejímajícím.
zapsáno 14. července 1976
vymazáno 14. července 1976
Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 13. 12. 1988 byly schváleny stanovy družstva.
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. prosince 1993
Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 27. 4. 1989 byl přijat doplněk stanov SBD k čl. 3 odst. j stanov.
zapsáno 31. května 1989
vymazáno 2. prosince 1993
Usnesením výroční schůze delegátů družstva konané dne 25. 4. 1991 byly schváleny změny stanov.
zapsáno 30. prosince 1991
vymazáno 2. prosince 1993
Základní členský vklad: 5.000,- Kčs
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. prosince 1993
Ručení: Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce.
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. března 2002
Za likvidační schodek ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výše základních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů.
zapsáno 24. května 1989
vymazáno 2. března 2002
Shromáždění delegátů dne 19. 11. 1992 přijalo nové stanovy.
zapsáno 2. prosince 1993
Základní členský vklad: 500,- Kč
zapsáno 2. prosince 1993
vymazáno 12. května 1997
Nové stanovy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb. byly přijaty shromážděním delegátů dne 9. 12. 2013 a jsou účinné od 1. 1. 2014. Družstvo se plně podřizuje režimu zák. č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb. Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které má 5 členů.
zapsáno 19. července 2014

Originál výpisu Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo (uplný výpis) v PDF


Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo. Údaje byly staženy 20. května 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 00034886 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 00034886 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů