Stavební bytové družstvo Vítkovice - obchodní rejstřík, úplný výpis

ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Stavební bytové družstvo Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice - logo
IČO:00050806
Z. KAPITÁL: 500 000 Kč
SCHRÁNKA:  9wft5n7
DIČ (DPH): CZ00050806, Detail plátce DPH
ADRESA: Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Daliborova 390 Ostrava 70900

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (55)

Stavební bytové družstvo Vítkovice – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
27. listopad 1975 
 
Spisová značka
DrXXII 8/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 18. červenec 1959 
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo zaměstnanců VŽKG, n. p. Ostrava
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 22. srpen 1966 
Stavební bytové družstvo pracovníků VŽKG n.p.
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 27. listopad 1975 
Stavební bytové družstvo Vítkovice
zapsáno 27. listopad 1975 
Sídlo
Ostrava
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 22. květen 1968 
Kotkova 2, Ostrava - Vítkovice
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 27. listopad 1975 
Gollova 8, Ostrava - Hulváky
zapsáno 27. listopad 1975 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Daliborova 54, Ostrava-Mariánské Hory
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 25. červenec 2014 
Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsáno 25. červenec 2014 
Identifikační číslo
00050806 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
družstvo provádí bytovou výstavbu a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b) ve vlastní režii. při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. i při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva provozovat jinou hospodářskou činnost.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
1. předprojektovou a projektovou přípravu výstavby inženýrských sítí, technické vybavenosti a sídlištních komunikací, budovaných družstvem.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
2. poskytování technické pomoci a inženýrské činnosti pro výstavbu bytů a garáží, uskutečňovanou bytovými družstvy a podnikem vžkg a jednotlivými pracovníky podniku.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
3. výroba stavebních hmot a materiálů z místních zdrojů pro stavbu a údržbu bytů i garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej socialistickým organizacím a občanům.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
4. údržba bytového majetku socialistických organizací i jednotlivých občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb, drobných oprav a obvyklé údržby s udržováním bytů spojených mimo rámec družstva.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
5. údržba společných ubytoven a svobodáren socialistických organizací.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
6. úklidová služba v objektech socialistických organizací, příp. i jednotlivým občanům.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
7. údržba zeleně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví, příp. užívání družstva.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
8. doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě pro socialistické organizace a občany /mimo taxi - služby/.
zapsáno 27. listopad 1970 
vymazáno 27. listopad 1975 
družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
zapsáno 27. listopad 1975 
vymazáno 5. leden 1989 
2. poskytování technické pomoci a inženýrské činnosti pro výstavbu bytů a garáží, uskutečňovanou bytovými družstvy a podnikem vžkg a jednotlivými pracovníky podniku.
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
1. předprojektovou a projektovou přípravu výstavby inženýrských sítí, technické vybavenosti a sídlištních komunikací budovaných družstvem.
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
3. výroba stavebních hmot a materiálů z místních zdrojů pro stavbu a údržbu bytů i garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej socialistickým organizacím i občanům.
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
4. údržba byt. majetku socialist. organizací i jednotlivých občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb, drobných oprav a obvyklé údržby s udržováním bytů spojených mimo rámec družstva
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
7. údržba zeleně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví příp. užívání družstva
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
8. doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě pro socialistické organizace a občany /mimo taxi služby/
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
5. údržba společných ubytoven a svobodáren socialistických organizací včetně jejich správy
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
6. úklidová služba v objektech socialistických organizací, příp. i jednotlivým občanům
zapsáno 17. březen 1976 
vymazáno 5. leden 1989 
1) předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
zapsáno 5. leden 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
2) v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družstevních domech a rodinných domků a výstavbu nebytových objektů, b) přidělování družstevních bytů včetně rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání člena, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového fondu a nebytových prostor, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g) politickovýchovnou činnost pro své členy a jejich děti, h) poskytování technické pomoci a inženýrské činnosti pro výstavbu bytů a garáží, uskutečňovanou bytovými družstvy a k.p. vítkovice a jednotlivými pracovníky tohoto podniku, i) výrobu stavebních hmot a materiálů z místních zdrojů pro stavbu a údržbu bytů a garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej socialistickým organizacím i občanům, j) údržbu bytového majetku socialistických organizací i jednotlivých občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb drobných oprav a obvyklé údržby s udržováním bytů spojených mimo rámec družstva (za úplatu), k) údržbu společných ubytoven a svobodáren socialistických organizací včetně jejich správy (za úplatu), l) úklidovou službu v objektech socialistických organizací i jednotlivých občanů (za úplatu), m) údržbu zeleně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví, popř. užívání družstva (za úplatu), n) doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě pro socialistické organizace a občany - mimo taxislužby (za úplatu), o) provádění inženýrské činnosti pro jiná
zapsáno 5. leden 1989 
vymazáno 2. červen 1989 
2) v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: základní činnost a) výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družstevních domech a rodinných domků a výstavbu nebytových objektů, b) přidělování družstevních bytů včetně rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání člena, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového fondu a nebytových prostor, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g) politickovýchovnou činnost pro své členy a jejich děti, h) poskytování technické pomoci a inženýrské činnosti pro výstavbu bytů a garáží, uskutečňovanou bytovými družstvy a k.p. vítkovice a jednotlivými pracovníky tohoto podniku, jiná hospodářská činnost i) výrobu stavebních hmot a materiálů z místních zdrojů pro stavbu a údržbu bytů a garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej socialistickým organizacím i občanům, j) údržbu bytového majetku socialistických organizací i jednotlivých občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb drobných oprav a obvyklé údržby s udržováním bytů spojených mimo rámec družstva (za úplatu), k) údržbu společných ubytoven a svobodáren socialistických organizací včetně jejich správy (za úplatu), l) úklidovou službu v objektech socialistických organizací i jednotlivých občanů (za úplatu), m) údržbu zeleně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví, popř. užívání družstva (za úplatu), n) doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě pro socialistické organizace a občany - mimo taxislužby (za úplatu), o) provádění inženýrské činnosti pro jiná bytová družstva, zejména pak komplexní výkon technického dozoru (za úplatu), p) provádění revizí plynovodů v domech, elektro, hromosvodů a el. výtahů pro občany a cizí organizace (za úplatu).
zapsáno 2. červen 1989 
vymazáno 31. prosinec 1991 
1/ činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rod. domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
2. předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb, spojených s bydlením.
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
družstvo zejména: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i v objektech s místnostmi, nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
b/ staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků, místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
c/ přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, příp. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
d/ provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
e/ poskytuje, popř. zabezpečuje služby související s bydlením
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
i/ provádí údržbu bytového fondu majetku organizací a občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení, provádí drobné opravy a obvyklou údržbu s udržováním bytů spojenou mimo rámec družstva /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
j/ provádí údržbu společných ubytoven a svobodáren organizací včetně jejich správy /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
k/ provádí úklidovou službu v objektech organizací i občanů /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
l/ provádí údržbu zeleně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví či užívání družstva /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
m/ provozuje doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě pro organizace a občany - mimo taxislužby /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
n/ provádí inženýrskou činnost pro jiná bytová družstva, včetně komplexního technického dozoru /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
o/ provádí revize plynovodů, elektro, hromosvodů a el. výtahů pro občany a organizace /za úplatu/
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
f/ poskytuje služby související s bydlením za úplatu občanům a organizace
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
g/ poskytuje technickou pomoc a inženýrskou činnost pro výstavbu bytů a garáží, prováděnou podniky a jednotlivci
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
h/ provádí výrobu stavebních hmot a materiálů z místních zdrojů pro stavbu a údržbu bytů a garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej organizacím a občanům
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. září 1993 
vodoinstalatérství
zapsáno 6. září 1993 
zednictví
zapsáno 6. září 1993 
revize el. zařízení
zapsáno 6. září 1993 
výroba instal. a opr. ústř. vytápění a větrání
zapsáno 6. září 1993 
výroba, mont., go, rekonstrukce a revize vyhr. zdvih. zařízení
zapsáno 6. září 1993 
vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva
zapsáno 6. září 1993 
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu
zapsáno 6. září 1993 
provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby
zapsáno 6. září 1993 
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob
zapsáno 6. září 1993 
činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garážemi, ateliéry), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva.
zapsáno 6. září 1993 
předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor.
zapsáno 6. září 1993 
družstvo zejména: - staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům
zapsáno 6. září 1993 
poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby
zapsáno 6. září 1993 
montáž, oprava, údržba vyhr.el. zař. a výroba rozvaděčů nn
zapsáno 6. září 1993 

Statutární orgán

Předseda
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 2. květen 1960 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 2. květen 1960 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 17. duben 1963 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 17. duben 1963 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 17. duben 1963 
Člen
Milan Plinta
Ostrava
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
Rudolf Pindur
Česká republika
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 22. leden 1968 
Člen
Běla Blažková
Česká republika
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 22. květen 1968 
Člen
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 14. květen 1970 
Člen
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 14. květen 1970 
Člen
zapsáno 22. leden 1968 
vymazáno 14. květen 1970 
Ii. místopředseda
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 17. prosinec 1970 
Člen
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 17. prosinec 1970 
Předseda
zapsáno 2. květen 1960 
vymazáno 10. květen 1971 
Člen
zapsáno 2. květen 1960 
vymazáno 2. duben 1964 
Člen
Josef Choleva
Česká republika
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 10. květen 1971 
Člen
Leo Klein
Ostrava
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 10. květen 1971 
Člen
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 10. květen 1971 
Člen
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 10. květen 1971 
Člen
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 8. duben 1972 
Člen
zapsáno 14. květen 1970 
vymazáno 8. duben 1972 
Člen
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 18. červenec 1974 
Člen
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 18. červenec 1974 
Člen
zapsáno 14. květen 1970 
vymazáno 18. červenec 1974 
Člen
zapsáno 8. duben 1972 
vymazáno 18. červenec 1974 
Člen
Richard Seltenreich
Česká republika
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 8. duben 1972 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 14. červen 1976 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 14. červen 1976 
Místopředseda
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 16. listopad 1977 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 16. listopad 1977 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 5. květen 1978 
Člen
Miroslav Řízek
Česká republika
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 9. červenec 1980 
Místopředseda
Josef Vandrol
Slovenská republika
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
zapsáno 18. červenec 1959 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
Evžen Adamus
okres Zlín
zapsáno 17. duben 1963 
vymazáno 22. srpen 1966 
Člen
Leo Klein
Vratimov
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 22. srpen 1966 
Ii. místopředseda
zapsáno 2. duben 1964 
vymazáno 22. květen 1968 
Člen
Bedřich Študent
okres Zlín
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 22. květen 1968 
Místopředseda
zapsáno 22. srpen 1966 
vymazáno 14. květen 1970 
Člen
zapsáno 22. květen 1968 
vymazáno 14. květen 1970 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 9. červenec 1980 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 9. červenec 1980 
Člen
zapsáno 5. květen 1978 
vymazáno 9. červenec 1980 
Člen
Pavel Holas
Ostrava
zapsáno 9. červenec 1980 
vymazáno 21. červen 1982 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 19. červen 1984 
Člen
zapsáno 9. červenec 1980 
vymazáno 19. červen 1984 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 27. červen 1988 
Předseda
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 27. červen 1988 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 27. červen 1988 
Člen
zapsáno 19. červen 1984 
vymazáno 27. červen 1988 
Místopředseda
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 14. květen 1970 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 14. květen 1970 
vymazáno 10. květen 1971 
Místopředseda
zapsáno 14. květen 1970 
vymazáno 10. květen 1971 
Místopředseda
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 18. červenec 1974 
Místopředseda
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 18. červenec 1974 
Člen
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 18. červenec 1974 
Předseda
zapsáno 10. květen 1971 
vymazáno 14. červen 1976 
Místopředseda
zapsáno 16. listopad 1977 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
Pavel Červenka
okres Zlín
zapsáno 16. červenec 1987 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 18. červenec 1974 
vymazáno 16. listopad 1977 
Člen
zapsáno 16. červenec 1987 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 16. listopad 1977 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
Jan Neubert
Ostrava
zapsáno 9. červenec 1980 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 9. červenec 1980 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 14. červen 1976 
vymazáno 16. červenec 1987 
Člen
zapsáno 16. listopad 1977 
vymazáno 16. červenec 1987 
Člen
zapsáno 19. červen 1984 
vymazáno 16. červenec 1987 
Člen
zapsáno 16. červenec 1987 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Předseda
zapsáno 27. červen 1988 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 27. červen 1988 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 27. červen 1988 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 27. červen 1988 
vymazáno 31. prosinec 1991 
Člen
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 30. leden 1998 
Člen
Ing. Ladislav Petr
Ostrava
Den zániku členství: 10. září 2001
zapsáno 21. červen 1982 
vymazáno 14. březen 2002 
Předseda představenstva
RNDr. Zbyněk Borovka
Ostrava
Den vzniku funkce: 31. prosinec 1991
Den zániku funkce: 25. září 2006
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Místopředseda představenstva
Ing. Miloslav Žďárský
Ostrava
Den vzniku funkce: 31. prosinec 1991
Den zániku funkce: 15. březen 2004
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 20. červenec 2004 
Člen představenstva
Ing. Miloslav Žďárský
Ostrava
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 8. listopad 2004
zapsáno 20. červenec 2004 
vymazáno 27. duben 2005 
Místopředseda představenstva
Jindřich Klásek
Ostrava
Den vzniku funkce: 31. prosinec 1991
Den zániku funkce: 25. září 2006
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen
Ing. Zdeněk Čada
Ostrava
Den zániku členství: 10. září 2001
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 14. březen 2002 
Člen
Karel Salík
Ostrava
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen
Zdeněk Novák
Ostrava
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen
Ing. Jiří Lachnit
Ostrava
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
zapsáno 31. prosinec 1991 
vymazáno 26. březen 2005 
Členka představenstva
Ing. Libuše Litschmannová
Ostrava
Den zániku členství: 10. září 2001
zapsáno 30. leden 1998 
vymazáno 14. březen 2002 
Člen představenstva
Ing. PhD. Karel Hortvík
Ostrava
Den vzniku členství: 10. září 1991
zapsáno 14. březen 2002 
vymazáno 22. březen 2002 
Člen představenstva
Ing. PhD. Karel Hortvík
Ostrava
Den vzniku členství: 10. září 2001
zapsáno 22. březen 2002 
vymazáno 20. červenec 2004 
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Lachnit
Ostrava
Den vzniku funkce: 21. září 2004
Den zániku funkce: 25. září 2006
Den vzniku členství: 31. prosinec 1991
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 26. březen 2005 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Místopředseda představenstva
Ing. PhD. Karel Hortvík
Ostrava
Den vzniku funkce: 16. březen 2004
Den zániku funkce: 25. září 2006
Den vzniku členství: 10. září 2001
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 20. červenec 2004 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen představenstva
Iva Cieslarová
Ostrava
Den vzniku členství: 10. září 2001
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 14. březen 2002 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen představenstva
Hana Latková
Ostrava
Den vzniku členství: 10. září 2001
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 14. březen 2002 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Člen představenstva
Rudolf Pivovar
Ostrava
Den vzniku členství: 9. listopad 2004
Den zániku členství: 25. září 2006
zapsáno 27. duben 2005 
vymazáno 6. prosinec 2006 
Předseda představenstva
RNDr. Zbyněk Borovka
Ostrava
Den vzniku funkce: 25. září 2006
Den zániku funkce: 17. říjen 2011
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Místopředseda představenstva
Karel Salík
Ostrava
Den vzniku funkce: 25. září 2006
Den zániku funkce: 17. říjen 2011
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Jindřich Klásek
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Pěnička
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Ing. Jiří Závodný
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Ing. Daniela Ranná
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 10. duben 2007 
Člen představenstva
Ing. Daniela Ranná
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 10. duben 2007 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Eva Jurčová
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Člen představenstva
Ing. Josef Klímek
Ostrava
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Předseda představenstva
Josef Klímek
Ostrava
Den vzniku funkce: 16. září 2013
Den zániku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Pěnička
Ostrava
Den vzniku funkce: 16. září 2013
Den zániku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Místopředseda představenstva
Ing. Milan Bezděk
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2011
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Místopředseda představenstva
Milan Bezděk
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2011
Den zániku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Klímek
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2011
Den zániku funkce: 16. září 2013
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
Ing. Jan Foit
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
JAN FOIT
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Eva Jurčová
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
Eva Jurčová
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Bc. Tomáš Nytra
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
TOMÁŠ NYTRA
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Pěnička
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
Ing. Jiří Závodný
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
Jiří Závodný
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Ing. Daniela Ranná
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
DANIELA RANNÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
KAREL HORTVÍK
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
Den zániku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 17. prosinec 2013 
vymazáno 23. listopad 2016 
Předseda představenstva
Ing. Jiří Šlusař
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Místopředseda představenstva
Ing. PETR SABELA
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Místopředseda představenstva
Robert Strakoš
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2016
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Stanislav Hracki
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Ing. RADEK JURČA
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
Ing. ALENA JAVORSKÁ
Frýdek-Místek
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
Den zániku členství: 19. leden 2018
zapsáno 23. listopad 2016 
vymazáno 9. březen 2018 
Člen představenstva
Hana Slípková
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 
Člen představenstva
TOMÁŠ NYTRA
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
Den zániku členství: 20. září 2017
zapsáno 23. listopad 2016 
vymazáno 24. říjen 2017 
Člen představenstva
Ing. Jiří Závodný
Ostrava
Den vzniku členství: 20. září 2017
zapsáno 14. prosinec 2017 
Člen představenstva
Ing. Renáta Tížková
Ostrava
Den vzniku členství: 19. leden 2018
zapsáno 9. březen 2018 
Místopředseda představenstva
Ing. Karel Hortvík Ph.D.
Ostrava
Den vzniku funkce: 25. září 2006
Den zániku funkce: 17. říjen 2011
Den vzniku členství: 25. září 2006
Den zániku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 6. prosinec 2006 
vymazáno 21. listopad 2011 
Předseda představenstva
Ing. Karel Hortvík Ph.D.
Ostrava
Den vzniku funkce: 17. říjen 2011
Den zániku funkce: 16. září 2013
Den vzniku členství: 17. říjen 2011
zapsáno 21. listopad 2011 
vymazáno 17. prosinec 2013 
Člen představenstva
Ing. JOLANA ŠKUTOVÁ Ph.D.
Ostrava
Den vzniku členství: 17. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2016 

Počet členů
9
zapsáno 23. listopad 2016 
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda /místopředseda/ a další člen představenstva.
zapsáno 18. červenec 1959 
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
zapsáno 27. listopad 1975 
Oprávnění k jednání a podpisování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva.
zapsáno 5. leden 1989 
Jednání: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, v době nepřítomnosti místopředsedy jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a další člen představenstva, v době nepřítomnosti předsedy místopředseda a další člen představenstva.
zapsáno 14. březen 2002 
Způsob jednání
Družstvo zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva. Předsedu zastupuje místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. K právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen předseda představenstva dle § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.
zapsáno 23. listopad 2016 
Způsob jednání
Družstvo zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva. Předsedu zastupuje místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.
zapsáno 11. červenec 2017 
Základní kapitál
500 000,-Kč
zapsáno 6. září 1993 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo Vítkovice. Údaje byly staženy 8. června 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 00050806 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00050806 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Stavební bytové družstvo Vítkovice - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange