Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ - obchodní rejstřík, úplný výpis

NÁZEV: Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ - logo
IČO:00050831
Z. KAPITÁL: 1.0 milion Kč
SCHRÁNKA:  2rn8hcy
DIČ (DPH): CZ00050831, Detail plátce DPH
ADRESA: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Hýlova 26 Ostrava 70030

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob |  sbírka listin (36)

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ – obchodní rejstřík, úplný výpis

Datum vzniku a zápisu
7. listopad 1975 
 
Spisová značka
DrXXII 29/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 24. prosinec 1959 
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Nová huť K.G. v Ostravě - Kunčicích
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 7. listopad 1975 
Stavební bytové družstvo NHKG Ostrava-Kunčice
zapsáno 7. listopad 1975 
vymazáno 31. leden 1989 
Stavební bytové družstvo NHKG
zapsáno 31. leden 1989 
vymazáno 26. červen 1990 
Stavební bytové družstvo Nová huť Ostrava
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/
zapsáno 13. prosinec 1990 
Sídlo
Ostrava - Kunčice
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Ostrava-Výškovice
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 9. srpen 1993 
Hýlova 40, Ostrava-Výškovice
zapsáno 9. srpen 1993 
vymazáno 26. únor 2014 
Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
zapsáno 26. únor 2014 
Identifikační číslo
00050831 
 
Právní forma
Družstvo 
 
Předmět podnikání
družstvo provádí bytovou výstavbu a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b) ve vlastní režii. při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. i při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost.
zapsáno 30. listopad 1970 
vymazáno 7. listopad 1975 
družstvo provozuje jako jinou hosdpodářskou činnost: údržbu a opravy bytového majetku socialistických organizací.
zapsáno 11. březen 1974 
vymazáno 7. listopad 1975 
družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
zapsáno 7. listopad 1975 
vymazáno 31. leden 1989 
údržba a opravy bytového majetku socialistických organizací.
zapsáno 5. březen 1976 
vymazáno 31. leden 1989 
udržování veřejné zeleně na pozemcích navazujících na domovní majetek družstva.
zapsáno 21. prosinec 1976 
vymazáno 31. leden 1989 
autodoprava pro socialistické organizace.
zapsáno 4. prosinec 1981 
vymazáno 31. leden 1989 
1/ montáž, údržba, opravy, revize osobních a víceúčelových výtahů v bytových domech. 2/ montáž a údržba společných televizních antén a s tím spojených televizních rozvodů, pro socialistické organizace.
zapsáno 3. září 1982 
vymazáno 31. leden 1989 
1/ předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 2/ v rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení. b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převody rodinných domků do osobního vlastnictví. c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor. d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům. e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím. f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením. g) přípravu staveniště vč. technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popř. provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. h) montáž, údržbu, opravy, revize osobních a víceúčelových výtahů v bytových domech. ch) montáž a údržbu společných televizních antén a s tím spojených televizních rozvodů pro socialistické organizace. i) autodopravu pro socialistické organizace, pokud souvisí s předmětem činnosti družstva. j) udržování veřejné zeleně především na pozemcích navazujících na domovní majetek družstva. k) výrobu a montáž materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě a údržbě bytů a nebytových prostor, k modernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením. l) další činnosti a služby schválené shromážděním delegátů. 3/ představenstvo organizuje družstevně-společenskou práci, rozvoj pracovní a společenské iniciativy členů a pracovníků družstva.
zapsáno 31. leden 1989 
vymazáno 9. srpen 1993 
předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby e) poskytuje popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby - poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) - zámečnictví - automatizované zpracování dat - revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle oprávnění ibp ostrava ze dne 13.5.1982 ev.č. 071/11.00/82/zz-iv
zapsáno 9. srpen 1993 
vymazáno 22. květen 2004 
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 18. květen 1998 
vymazáno 17. březen 2008 
účetnictví a ekonomická činnost kromě účetního poradenství
zapsáno 18. květen 1998 
vymazáno 22. květen 2004 
správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
zapsáno 18. květen 1998 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 22. květen 2004 
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 22. květen 2004 
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
zapsáno 22. květen 2004 
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
zapsáno 22. květen 2004 
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
zapsáno 22. květen 2004 
předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby e) poskytuje popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby - poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) - zámečnictví - automatizované zpracování dat
zapsáno 22. květen 2004 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - práce a služby ekonomické povahy
zapsáno 22. květen 2004 
zprostředkování obchodu a služeb - služeb v oblasti stavebních prací
zapsáno 17. březen 2008 

Statutární orgán

Člen
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 13. červenec 1960 
Předseda
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 12. prosinec 1960 
Místopředseda
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 12. prosinec 1960 
Člen
zapsáno 24. prosinec 1959 
vymazáno 5. březen 1962 
Člen
Markéta Matulová
okres Frýdek-Místek
zapsáno 12. prosinec 1960 
vymazáno 5. březen 1962 
Člen
zapsáno 12. prosinec 1960 
vymazáno 5. březen 1962 
Člen
Miloš Vantuch
okres Frýdek-Místek
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
Miroslav Valenta
okres Zlín
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Místopředseda
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
Miroslav Falc
okres Zlín
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 8. prosinec 1964 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 8. prosinec 1964 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 26. květen 1965 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 26. květen 1965 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 11. leden 1966 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 11. leden 1966 
Člen
Jaroslav Sládek
okres Ostrava-město
zapsáno 13. červenec 1960 
vymazáno 3. květen 1966 
Člen
Miloš Vantuch
okres Frýdek-Místek
zapsáno 13. červenec 1960 
vymazáno 12. prosinec 1960 
Předseda
Miloš Vantuch
okres Frýdek-Místek
zapsáno 12. prosinec 1960 
vymazáno 5. březen 1962 
Místopředseda
Miroslav Valenta
okres Zlín
zapsáno 12. prosinec 1960 
vymazáno 5. březen 1962 
Předseda
zapsáno 5. březen 1962 
vymazáno 3. červenec 1964 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 3. květen 1966 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 3. květen 1966 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 3. květen 1966 
Člen
Karel Kapča
Ostrava
zapsáno 8. prosinec 1964 
vymazáno 14. březen 1967 
Místopředseda
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 26. květen 1967 
Člen
zapsáno 11. leden 1966 
vymazáno 15. červenec 1968 
Místopředseda
zapsáno 26. květen 1967 
vymazáno 15. červenec 1968 
Člen
zapsáno 3. květen 1966 
vymazáno 15. červenec 1968 
Člen
zapsáno 14. březen 1967 
vymazáno 15. červenec 1968 
Člen
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 23. květen 1969 
Člen
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 29. květen 1970 
Člen
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 29. květen 1970 
Člen
Jan Horil
Ostrava
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 8. prosinec 1964 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 3. květen 1966 
vymazáno 23. červenec 1973 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 23. květen 1969 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 23. červenec 1973 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
Jiří Šulc
Ostrava
zapsáno 3. květen 1966 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Člen
zapsáno 3. květen 1966 
vymazáno 26. květen 1967 
Člen
zapsáno 26. květen 1965 
vymazáno 15. červenec 1968 
Člen
zapsáno 11. leden 1966 
vymazáno 15. červenec 1968 
Člen
Otto Kronek
Ostrava
zapsáno 29. prosinec 1974 
vymazáno 7. listopad 1975 
Člen
zapsáno 29. květen 1970 
vymazáno 7. červenec 1976 
Předseda
Karel Kráčmar
okres Opava
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 3. červenec 1964 
vymazáno 19. květen 1972 
Místopředseda
zapsáno 15. červenec 1968 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 29. květen 1970 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 3. září 1975 
vymazáno 7. červenec 1976 
Člen
zapsáno 3. září 1975 
vymazáno 29. srpen 1977 
Člen
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
zapsáno 3. září 1975 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
zapsáno 3. září 1975 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
Josef Kloda
Ostrava
zapsáno 7. červenec 1976 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
zapsáno 7. červenec 1976 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 22. prosinec 1982 
Člen
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 22. prosinec 1982 
Člen
zapsáno 1. srpen 1980 
vymazáno 21. srpen 1984 
Člen
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 21. srpen 1984 
Člen
zapsáno 22. prosinec 1982 
vymazáno 21. srpen 1984 
Člen
zapsáno 21. srpen 1984 
vymazáno 24. červen 1987 
Ii. místopředseda
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 8. červen 1988 
Člen
zapsáno 7. červenec 1976 
vymazáno 8. červen 1988 
Člen
zapsáno 29. srpen 1977 
vymazáno 8. červen 1988 
Člen
zapsáno 27. srpen 1986 
vymazáno 8. červen 1988 
Člen
zapsáno 1. srpen 1983 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 26. červen 1990 
2. místopředseda
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 29. prosinec 1974 
Místopředseda
zapsáno 8. červen 1988 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen
zapsáno 24. červen 1987 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen
zapsáno 8. červen 1988 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen
zapsáno 1. srpen 1980 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1974 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 3. září 1975 
vymazáno 7. červenec 1976 
1. místopředseda
Karel Kráčmar
okres Opava
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 19. červen 1980 
Člen
zapsáno 29. prosinec 1974 
vymazáno 19. červen 1980 
2. místopředseda
zapsáno 7. červenec 1976 
vymazáno 19. červen 1980 
Místopředseda
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 7. červenec 1986 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
Karel Kráčmar
okres Opava
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 1. srpen 1980 
Předseda
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 1. srpen 1980 
Člen
zapsáno 19. květen 1972 
vymazáno 1. srpen 1980 
Předseda
zapsáno 1. srpen 1980 
vymazáno 1. srpen 1983 
Člen
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 1. srpen 1983 
I. místopředseda
zapsáno 19. červen 1980 
vymazáno 7. červenec 1986 
Člen
zapsáno 21. srpen 1984 
vymazáno 7. červenec 1986 
Předseda představenstva
zapsáno 1. srpen 1983 
vymazáno 27. srpen 1986 
Člen
zapsáno 21. srpen 1984 
vymazáno 27. srpen 1986 
I. místopředseda
zapsáno 7. červenec 1986 
vymazáno 8. červen 1988 
Člen
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 8. červen 1988 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
Jan Žurek
Ostrava
zapsáno 8. červen 1988 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 13. prosinec 1990 
Člen představenstva
zapsáno 12. únor 1991 
vymazáno 8. červenec 1991 
Předseda představenstva
zapsáno 12. únor 1991 
vymazáno 8. červenec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1991 
Člen představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 20. říjen 1991 
Člen
zapsáno 8. červen 1988 
vymazáno 19. říjen 1992 
Člen
zapsáno 11. leden 1966 
vymazáno 26. červen 1990 
Předseda představenstva
zapsáno 27. srpen 1986 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen
zapsáno 22. prosinec 1982 
vymazáno 26. červen 1990 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 19. říjen 1992 
2. místopředseda představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 24. únor 1994 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 26. únor 1996 
Předseda
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 12. únor 1991 
Člen
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 12. únor 1991 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 12. únor 1991 
Místopředseda představenstva
zapsáno 12. únor 1991 
vymazáno 8. červenec 1991 
1. místopředseda představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 26. únor 1996 
Člen představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 26. únor 1996 
Člen představenstva
zapsáno 19. říjen 1992 
vymazáno 26. únor 1996 
Člen představenstva
Josef Gála
Ostrava
zapsáno 19. říjen 1992 
vymazáno 26. únor 1996 
Člen představenstva
Miroslav Frajkovský
Ostrava
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 6. leden 2006 
Člen představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 25. červenec 2001 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku funkce: 22. listopad 2005
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 2. únor 2006 
vymazáno 25. leden 2007 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku funkce: 22. listopad 2005
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 25. leden 2007 
vymazáno 26. únor 2014 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku funkce: 22. listopad 2005
Den zániku funkce: 12. listopad 2015
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Šebesta
Ostrava
Den vzniku funkce: 22. listopad 2005
Den zániku funkce: 12. březen 2014
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 12. březen 2014
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 15. květen 2014 
Člen představenstva
JUDr. Jiří Adamec
Ostrava
Den zániku členství: 8. leden 2014
zapsáno 25. červenec 2001 
vymazáno 19. březen 2014 
Člen představenstva
Ing. František Drahoňovský
Ostrava
Den zániku členství: 23. listopad 2000
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 25. červenec 2001 
Člen představenstva
Ing. Radomír Prešer
Ostrava
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 10. duben 2006 
Člen představenstva
Jarmila Krzywoňová
Ostrava
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. leden 2006 
Člen představenstva
Jiří Filipovský
Ostrava
Den zániku členství: 23. listopad 2000
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 25. červenec 2001 
Člen představenstva
Ing. Lubomír Šebesta
Ostrava
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. leden 2006 
Člen představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku členství: 23. listopad 2000
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 25. červenec 2001 
vymazáno 6. leden 2006 
Člen představenstva
Ing. Radomír Prešer
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 10. duben 2006 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Ing. Radomír Prešer
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 1. červenec 2016 
Člen představenstva
Petr Buček
Ostrava
Den vzniku členství: 23. listopad 2000
zapsáno 25. červenec 2001 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Petr Buček
Ostrava
Den vzniku členství: 23. listopad 2000
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen představenstva
Slávek Růžička
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 2. únor 2006 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Slávek Růžička
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen představenstva
Ing. Rudolf Navrátil
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 18. listopad 2010
zapsáno 2. únor 2006 
vymazáno 13. leden 2011 
Člen představenstva
Bc. Lenka Fajkusová
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 2. únor 2006 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Bc. Lenka Fajkusová
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 2. červenec 2014 
Člen představenstva
Ing. LENKA FAJKUSOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 6. leden 2016
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2016 
Člen představenstva
Zdeněk Dostál
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 2. únor 2006 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Zdeněk Dostál
Ostrava
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 24. červenec 2015 
Člen představenstva
Radim Vykopal
Ostrava
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
zapsáno 13. leden 2011 
vymazáno 26. únor 2014 
Člen představenstva
Radim Vykopal
Ostrava
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
zapsáno 26. únor 2014 
vymazáno 2. červenec 2014 
Člen představenstva
PETR RADECKÝ
Ostrava
Den vzniku členství: 29. květen 2014
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen představenstva
Jaroslav Vacek
Ostrava
Den vzniku členství: 29. květen 2014
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2016 
Člen představenstva
Zdeněk Dostál
okres Frýdek-Místek
Den vzniku členství: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 30. srpen 2017
zapsáno 24. červenec 2015 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen představenstva
MICHAELA STABLOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 16. leden 2019 
Místopředseda
zapsáno 29. prosinec 1974 
vymazáno 7. červenec 1976 
Člen představenstva
Ing. DARINA SLOVÁKOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Ing. Radomír Prešer
Ostrava
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 19. červen 2021 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku funkce: 12. listopad 2015
Den zániku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Petr Buček
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Slávek Růžička
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
PETR RADECKÝ
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Jiří Kaloč
Ostrava
Den vzniku členství: 24. listopad 2017
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
MICHAELA STABLOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 16. leden 2019 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Jiří Kaloč
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Petr Buček
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Místopředseda představenstva
Radim Vykopal
Ostrava
Den vzniku funkce: 30. duben 2014
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
Den zániku členství: 6. leden 2016
zapsáno 18. listopad 2015 
vymazáno 1. červenec 2016 
Místopředseda představenstva
Radim Vykopal
Ostrava
Den vzniku funkce: 30. duben 2014
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 18. listopad 2015 
Místopředseda představenstva
Jaroslav Vacek
Ostrava
Den vzniku funkce: 6. leden 2016
Den vzniku členství: 29. květen 2014
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 20. duben 2018 
Místopředseda představenstva
Jaroslav Vacek
Ostrava
Den vzniku funkce: 6. leden 2016
Den zániku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Předseda představenstva
Mgr. Petr Opletal
Ostrava
Den vzniku funkce: 14. květen 2021
Den zániku funkce: 14. říjen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 14. říjen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 22. prosinec 2021 
Místopředseda představenstva
Jaroslav Vacek
Ostrava
Den vzniku funkce: 14. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Člen představenstva
Ing. DARINA SLOVÁKOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 22. prosinec 2021 
Člen představenstva
Ing. Radomír Prešer
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 15. září 2021
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 22. prosinec 2021 
Předseda představenstva
Ing. DARINA SLOVÁKOVÁ
Ostrava
Den vzniku funkce: 20. říjen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 22. prosinec 2021 
Člen
zapsáno 26. květen 1967 
vymazáno 19. květen 1972 
Člen
zapsáno 26. červen 1990 
vymazáno 26. únor 1996 
Člen představenstva
Slávek Růžička
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 2. červen 2022
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
MICHAELA STABLOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 2. únor 2022
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
Ing. Vít Macháček
Ostrava
Den vzniku členství: 2. červen 2022
zapsáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
Ing. VLADIMÍRA POLOMSKÁ
Hlučín
Den vzniku členství: 2. červen 2022
zapsáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
RADIM MOJŽÍŠEK DiS.
Ostrava
Den vzniku členství: 2. červen 2022
zapsáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
Ing. PETR DUNKER
Ostrava
Den vzniku členství: 2. červen 2022
zapsáno 12. srpen 2022 
Člen představenstva
zapsáno 13. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1991 
Předseda představenstva
zapsáno 8. červenec 1991 
vymazáno 26. únor 1996 
Místopředseda představenstva
Zdeněk Dostál
Ostrava
Den zániku funkce: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. leden 2006 
Předseda představenstva
Ing. Rudolf Budín
Ostrava
Den zániku funkce: 22. listopad 2005
Den zániku členství: 22. listopad 2005
zapsáno 26. únor 1996 
vymazáno 6. leden 2006 
Člen představenstva
Ing. Karel Kuchař
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 26. duben 2023
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 30. červen 2023 

Počet členů
9
zapsáno 20. duben 2018 
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda /místopředseda/ a další člen představenstva.
zapsáno 24. prosinec 1959 
Způsob jednání
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
zapsáno 7. listopad 1975 
Způsob jednání
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisují dva členové představenstva.
zapsáno 31. leden 1989 
Způsob jednání
Jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
zapsáno 9. srpen 1993 

Kontrolní komise

Člen kontrolní komise
MIROSLAV HUNČÁR
Ostrava
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen kontrolní komise
Jan Jemelka
Ostrava
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 1. červenec 2016 
Člen kontrolní komise
EDITA JANEČKOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 18. listopad 2010
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 2. červenec 2014 
vymazáno 20. duben 2018 
Člen kontrolní komise
ERIKA DOMAŠÍKOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 29. květen 2012
Den zániku členství: 12. listopad 2015
zapsáno 23. srpen 2014 
vymazáno 1. červenec 2016 

Prokura
zapsáno 3. prosinec 1990 
vymazáno 8. červenec 1991 
Prokura
zapsáno 17. duben 2015 
vymazáno 10. prosinec 2015 
Prokura
zapsáno 10. prosinec 2015 

Kontrolní komise

Člen kontrolní komise
LUDĚK KARAS
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen kontrolní komise
Ing. Karel Kuchař
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen kontrolní komise
Jiří Ledvoň
Ostrava
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 1. červenec 2016 
vymazáno 19. červen 2021 
Místopředseda kontrolní komise
Bc. EDITA JANEČKOVÁ
Ostrava
Den vzniku funkce: 12. listopad 2015
Den zániku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Předseda kontrolní komise
MIROSLAV HUNČÁR
Ostrava
Den vzniku funkce: 12. listopad 2015
Den zániku funkce: 13. květen 2021
Den vzniku členství: 12. listopad 2015
Den zániku členství: 13. květen 2021
zapsáno 20. duben 2018 
vymazáno 19. červen 2021 
Člen kontrolní komise
Jiří Ledvoň
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Člen kontrolní komise
DRAHOSLAVA TESAŘÍKOVÁ
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Předseda kontrolní komise
MIROSLAV HUNČÁR
Ostrava
Den vzniku funkce: 18. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Místopředseda kontrolní komise
Bc. EDITA JANEČKOVÁ
Ostrava
Den vzniku funkce: 18. květen 2021
Den vzniku členství: 13. květen 2021
zapsáno 19. červen 2021 
Člen kontrolní komise
LUDĚK KARAS
Ostrava
Den vzniku členství: 13. květen 2021
Den zániku členství: 21. březen 2024
zapsáno 19. červen 2021 
vymazáno 11. duben 2024 

Počet členů
5
zapsáno 20. duben 2018 
Základní kapitál
1 000 000,-Kč
zapsáno 9. srpen 1993 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík

Tato stránka obsahuje úplný výpis údajů firmy Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/. Údaje byly staženy 27. dubna 2024 z datové služby justice.cz dle IČO 00050831 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00050831 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.


Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy, nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů

Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.

Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz
Obchodní rejstřík firem - Hledání


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V